Møderække

Kulturpolitisk netværk - København - mødeprogram

Fonde i kulturen - en ny udvikling?

Over en årrække har de privatejede fonde spillet en stadig større rolle i kulturlivet. Samtidig med deres uddelinger af fondsmidler er steget markant, har staten gennemført omfattende besparelser på kulturområdet. Selvom støtten til kulturen overvejende kommer fra det offentlige, så er fondsbevillingerne ”frie midler”, som i højere grad kan bruges til at realisere nye idéer og projekter. Så hvad kendetegner de forskellige fonde, som er med til at sætte tonen i det danske kulturliv, og hvad har de på dagsordenen? Ser vi ind i en fremtid, hvor fondene får større betydning, og bør kulturens aktører i så fald omstille sig til dette? Hvilket forarbejde skal man have gjort sig, inden man søger midler hos en fond? Alt dette og meget mere diskuterer vi til dagens møde.

v/ Frank Rechendorff Møller, Adm. direktør, Augustinus Fonden, formand for Carl Henning Pedersens & Sidsel Ramsons Fond og bestyrelsesmedlem i Fondenes Videnscenter

En kulturøkonomi i vækst

I efteråret meldte Dansk Industri sig for alvor ind i debatten, da de for første gang fremlagde et kulturpolitisk udspil. Det bemærkelsesværdige i udspillet består i at stille skarpt på kulturens rolle som økonomisk bidragyder. Som en stadigt voksende del af samfundsøkonomien, leverer kulturen ikke kun i forhold til de bløde værdier men skaber også sorte tal i nationalregnskabet. Så hvordan sikrer vi, at kulturbranchen får bedre rammevilkår og en fast plads ved det politiske bord? Hvilke potentielle risici er der forbundet med i højere grad at gøre kulturlivet op i jobs og samfundsøkonomisk overskud? Det er nogle af de spørgsmål, som vi diskuterer på dagens møde.

v/ Maria Krüger Torp, Chef for DI Turisme og oplevelsesøkonomi

Kultur på recept: Et uforløst potentiale?

I den politiske debat bliver kulturen i stigende grad omtalt som løftestang for integration, kur mod stress og vejen ud af alverdens problemer. Men bør og kan kulturen egentlig indgå i andre politiske dagsordener? Kan vi producere og dyrke kulturen for at behandle bl.a. ensomhed og angst, eller skal vi nøjes med at værdsætte kulturen ud fra dens intrinsiske værdi? På dagens møde hører vi om, hvordan kunst og kultur kan have en positiv virkning på vores (mentale) sundhed, og hvordan man som kommune eller kulturinstitution, kan udstede kulturen på recept ved at indgå i kreative partnerskaber med andre sektorer.

v/ Karen Grøn, Museumsdirektør på Trapholt Museum (kke bekræftet) og Rachel Röst, Stifter af Læs for Livet

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Daniel H. Fischer