Møderække

Kulturpolitisk netværk - København - mødeprogram

Kulturen til debat

I regeringsgrundlaget fra 2022 fremlagde SVM-regeringen sine visioner for kulturpolitikken. Regeringen har i sinde at løfte både den brede og smalle kultur og vil bl.a. gennemføre en museumsreform og en forsøgsordning med kulturpas til unge, som hverken er i uddannelse og job. Noget kunne altså tyde på, at kulturpolitikken kan få en usædvanligt fremtrædende plads i regeringens øjne. Men hvordan vil det nye folketing prioritere kulturpolitikken? Hvor er de brændende platforme, og hvordan håndteres de bedst? Og hvilke aftryk på kulturlivet kan vi forvente, at der sættes i denne valgperiode? I selskab med en række kulturordførere inviterer vi til debat om kulturpolitikken.

v/ Kulturordførerne: Charlotte Broman (SF), Jan E. Jørgensen (V), Katrine Daugaard (LA), Mogens Jensen (S)

Kultur på recept: Et uforløst potentiale?

I den politiske debat bliver kulturen i stigende grad omtalt som løftestang for integration, kur mod stress og vejen ud af alverdens problemer. Men bør og kan kulturen egentlig indgå i andre politiske dagsordener? Kan vi producere og dyrke kulturen for at behandle bl.a. ensomhed og angst, eller skal vi nøjes med at værdsætte kulturen ud fra dens intrinsiske værdi? På dagens møde hører vi om, hvordan kunst og kultur kan have en positiv virkning på vores (mentale) sundhed, og hvordan man som kommune eller kulturinstitution, kan udstede kulturen på recept ved at indgå i kreative partnerskaber med andre sektorer.

v/ Astrid La Cour, Direktør for Statens Museum for Kunst, og Rachel Röst, Stifter af Læs for Livet

Data i kulturen: Nøglen til publikum?

I dag er data noget af det allermest værdifulde der findes, men hvilken rolle spiller det i kulturlivet? Data kan kaste lys over tendenser, kulturvaner og publikumsudvikling. Det kan skabe sammenhængskraft på tværs af sektoren, det kan øge vidensniveauet og gøre kulturinstitutionernes mange tilbud langt mere træfsikre. Alligevel ser det ikke ud til, at potentialet bliver udnyttet til fulde. Indsamles data på den rigtige måde, eller er grundlaget allerede tilgængeligt, og blot ressourcerne og knowhow ‘en der halter bagefter? Uanset hvad, er der behov for at nuancere, hvem kulturen når, hvordan det gøres, og ikke mindst hvad der skal til for at nå bredere ud. Men hvordan lirker vi låsen op? Kulturens analyseinstitut er på vej som en del af løsningen, men inden det etableres, diskuterer vi på dagens møde, hvordan kultursektoren anvender data på den mest fornuftige måde for at udvikle sig til gavn for deltagelse, gæster og besøgende.

v/ Esben Danielsen, direktør for Kulturens Analyseinstitut og Henrik Sten Petersen, Director Of Operations, Det Kongelige Teater

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Daniel H. Fischer