Hvordan laver vi løsninger, som sikrer miljøet og skaber vækst på samme tid?

I hvor høj grad kan og skal Danmark være foregangsland på miljøområdet? Hvordan udnytter vi bedst vores ressourcer til gavn for både miljø og erhvervsliv? Og hvor går grænsen mellem miljøhensyn og overregulering? Det miljøpolitiske netværk tager fat på de store spørgsmål om fremtidens mål og udfordringer på miljøområdet, og det debatterer konkrete løsninger på aktuelle problemstillinger.

Netværket samler aktører, som beskæftiger sig med miljøpolitik fra forskellige vinkler, og det udfordrer medlemmer og oplægsholdere til at finde løsninger og skabe debat. Netværkets brede medlemskreds skaber rammen for mangefacetterede debatter og erfaringsudvekslinger. Samuelsen tiltrækker de bedste oplægsholdere og lægger vægt på et højt fagligt udbytte på hvert netværksmøde, fordi det skaber en solid fælles baggrund for netværksdannelsen blandt medlemmerne.

Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere i det offentlige, interesseorganisationer og private virksomheder, som arbejder med miljøpolitik. Netværksmøderne bliver faciliteret af Ida Auken, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet og fhv. miljøminister (SF) og klimaordfører (RV). Der afholdes 5-6 netværksmøder årligt med 1-2 måneders mellemrum, og de foregår centralt i København. Mødestederne fremgår af møderækken.

Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 17.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksmøderne.

Udvidet medlemskab: Hvis du synes, at et eller flere netværksmøder i andre af vores netværk er interessante, kan du udvide dit medlemskab og deltage i ekstra, valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene. Læs mere her.

Ønsker du at høre nærmere?

Har du spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Daniel H. Fischer