Møderække

Miljøpolitisk netværk - mødeprogram

Vores vand i fare: PFAS på plakaten

I Danmark tager vi ofte vores rene vand for givet. Men efter nye opdagelser af PFAS i grundvandet mange steder i landet, er diskussionen om vores værdifulde vandkvalitet for alvor blusset op. Hvad gør vi på den helt korte bane for at skabe et overblik over omfanget af forureningen? Hvordan håndterer vi bedst den mængde PFAS, der allerede er i vores vand nu? Hvilke teknologiske og strategiske muligheder er der for rensning, hvor skaden er sket? Og hvilke tiltag er helt nødvendige, for at sikre vand uden evighedskemikalier til fremtidige generationer?

v/ Susan Münster, direktør for Danske Vandværker og Hans-Jørgen Albrechtsen, Leder for vandteknologi på Danmarks Tekniske Universitet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Into the wild: Hvordan forvalter man vild natur?

Vild natur har de seneste år bevæget sig højt op på den politiske dagsorden. De mange modsatrettede hensyn i forhold til forvaltningen af den danske natur indtil nu presset den vilde natur i baggrunden. Men ikke længere. Folketinget vedtog i 2021, at vildskovene i Danmark skal udvides til 75.000 hektar, samt at der skal skabes 15 nye naturnationalparker rundt omkring i landet. Hvad er de helt store fordele ved naturnationalparkerne? Hvor kan der være udfordringer i forhold til paradokset om at forvalte vild natur? Hvilke prioriteter skal vægte højest i implementeringen af naturnationalparkerne, og hvad er et realistisk mål for indsatsen på længere sigt? Vi inviterer til debat om fremtidens naturforvaltning.

v/ Signe Nepper, vicedirektør, Naturstyrelsen og Rune Engelbreth Larsen, naturdebattør og tidl. medlem af DN’s hovedbestyrelse (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Daniel H. Fischer