Møderække

Miljøpolitisk netværk - mødeprogram

Miljøpolitisk interessevaretagelse

Torsdag den 10. februar 2022, 09.15 -12.00

Miljøpolitik er et brandvarmt emne, der fylder meget på den politiske dagsorden. Hvordan forholder man sig som organisation, institution eller virksomhed, når man vil have sin sag øverst på dagsordenen? Vi stiller skarpt på, hvordan man planlægger og eksekverer den gode lobbyindsats, når miljøpolitik skal udmøntes til konkret handling. Hvad har vi af erfaringer med, hvem der formår at trænge gennem lydmuren, og hvad er kendetegnende for dem, der har stor succes med interessevaretagelsen? Vi spørger WWFs Public Affairs Specialist Mille Herskind, hvordan hun sikrer, at organisationens stemme bliver hørt og Operates direktør og stifter John Pedersen, hvad han ser som de vigtigste redskaber i værktøjskassen?

v/ Mille Herskind, Public Affairs Specialist, WWF og John Pedersen, direktør, Operate (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Havplan: En redningskrans til havmiljøet?

Torsdag den 31. marts 2022, 09.15 -12.00

Danmarks første havplan har nu været i høring, og det vil vise sig, om hensyn til havvindmøller, råstofindvinding, fiskeri og naturbeskyttelse kan forenes i en samlet plan. Vi spørger to/tre af havets vigtige stemmer, hvad de hver især vægter i havplanen, og hvordan de konkret ser planen udformet. Hvor kan vi mødes om løsninger, hvor helheden er i fokus? Kan det med en gennemarbejdet helhedsplan undgås, at havet ender som den nye politiske kampplads i et nulsumsspil mellem erhvervs- og naturinteresser? Og vil planen i så fald skulle være så kompleks, at vi får skabt regulering, som er umulig at navigere i?

v/ Kenn Skau Fischer, adm. direktør, Fiskeriforeningen og Jens Anton Tingstrøm Klinken, afdelingschef for Natur & Miljø, Danmarks Naturfredningsforening (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Mulighed for deltagelse i gratis ekstramøde: Landbrugsaftalen: Hvad så nu? (Fødevarepolitisk netværk)

Onsdag den 20. april 2022, 09.15 -12.00

Efter en del tovtrækkeri landede regeringens landbrugsaftale endelig i efteråret 2021. Udførelsen af de mange nye tiltag er i fuld gang, men glider implementeringen problemfrit, eller er der steder, hvor udfordringerne står i kø? Hvad kan vi tage med videre fra processen omkring aftalens tilblivelse? Vi har inviteret professor Jørgen Eivind Olesen til at kommentere på aftalens indhold og betydning.

v/ Jørgen Eivind Olesen, Institutleder for institut for Agroøkologi og ekspert i samspillet mellem landbrug og klima – klimaændringer og tilpasninger, Aarhus Universitet (MØDESTED: NIMB, Bernstorffsgade 5, 1577 København)

Biodiversitet på dagsordenen

Onsdag den 11. maj 2022, 09.15 -12.00

Biodiversitet er på alles læber, og biodiversitetskrisen beskrives som en af vor tids største kriser. Der er en udbredt forståelse af, at vi er nødt til at sætte ind med en ambitiøs indsats for at øge biodiversiteten. I Danmark er vi i færd med at etablere 75.000 ha urørt skov, 13 nye naturnationalparker, og der er kommet en ny ambitiøs biodiversitetsstrategi i EU, imens FN’s Biodiversitetskonference kører internationale forhandlinger om Paris-lignende aftale for naturen for at sikre biodiversiteten på verdensplan. Vi spørger Carsten Rahbek, hvor han ser de største udfordringer i forhold til at skabe konkret handling? Hvor befinder Danmark sig i forhold til EU's biodiversitetsstrategi og udkastet til FN-aftale? Hvad er de dominerende diskussioner indenfor feltet? Er der overhoved enighed om, hvad biodiversitetsbegrebet egentlig indebærer, og hvad er der af udbredte misforståelser? Vi sætter fokus på, hvordan vi i Danmark spiller vores kort bedst, hvis vi skal redde den skræntende og omdiskuterede biodiversitet.

v/ Carsten Rahbek, professor i biodiversitet, Københavns Universitet og medlem af Biodiversitetsrådet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Lasse Krodal