Møderække

Miljøpolitisk netværk - mødeprogram

På kryds og tværs af myndigheder

Miljøet er en kompleks størrelse, og mange afgørende tiltag på miljøområdet kræver samarbejde mellem forskellige myndigheder. Er vi gode nok til at løfte opgaven, når regulering eller implementeringsprocesser går på tværs af stat og kommuner, på tværs af fagministerier eller på tværs af kommunegrænser? Hvad er de helt store faldgruber i forhold til at løfte tværgående tiltag fra skrivebord til reelle forandringer i samfundet? Og risikerer vi, at potentielle miljømæssige gevinster tabes mellem to stole i forvaltningen? På dagens møde sætter vi fokus på myndighedssamarbejdet på miljøområdet, og forsøger at skabe en konstruktiv debat om de udfordringer og udviklingsmuligheder, der kan sikre det bedst mulige samarbejde fremadrettet.

v/ Michel Schilling, direktør i Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune og Jakob Møller Nielsen, afdelingschef, Miljøministeriet. (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Udtagning af lavbundsjorde: Konsensus eller kampplads?

Der er store gevinster at hente ved udtagning af lavbundsjorder både i form af sikring af biodiversitet, reduktion af kvælstofudvaskning og lavere udledning af drivhusgasser. Den helt store slagside er dog at få ført den planlagte udtagning ud i livet inden Landbrugsaftalens deadline i 2030. Elefanten i rummet er især princippet om frivillighed, som udtagningen indtil videre baserer sig på. Er det overhoved realistisk at komme i mål med projektet ad frivillighedens vej, eller skal der andre værktøjer som jordfordeling eller i sidste instans ekspropriation i spil? Vi spørger, hvad der er næste skridt og resten af vejen mod mål..

v/ Johannes Lundsfryd Jensen, formand for regeringens ekspertgruppe og borgmester i Middelfart Kommune (S) og Jesper Blaabjerg, Chefkonsulent, Landbrugsstyrelsen (MØDESTED: Admiral Hotel, Toldbodgade 24-28, 1253 København K)

Internationalt klimasamarbejde under lup: Nytter det overhovedet noget? (Fællesmøde med Energipolitisk netværk)

Vi er nu halvvejs mod 2030, hvor de fælles mål, der i 2015 blev fastsat i Parisaftalen, gerne skulle være blevet til virkelighed. Hvad er status, og er det realistisk at nå i mål? Har den internationale aftale og de mange COP’er rykket noget, eller er det mere ord end handling? Har vi fundet de mest effektfulde internationale fora til at sætte skub bag de mange visioner om en grønnere fremtid? Hvad skal der ellers til, for at sikre reelle forandringer på verdensplan? Vi dykker ned i det internationale klimasamarbejde - helt fra det konkrete arbejde og resultaterne fra den seneste COP til de store linjer og perspektiver.

v/ Connie Hedegaard, bestyrelsesformand for CONCITO, fhv. EU klimakommissær og klima- og energiminister og miljøminister og Bo Lidegaard, Fhv. ansv. chefredaktør, Politiken, ambassadør og Partner i Kaya Advisory (MØDESTED: Admiral Hotel, Toldbodgade 24-28, 1253 København K).

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Daniel H. Fischer