Møderække

Miljøpolitisk netværk - mødeprogram

Internationalt klimasamarbejde under lup: Nytter det overhovedet noget? (Fællesmøde med Energipolitisk netværk)

Vi er nu halvvejs mod 2030, hvor de fælles mål, der i 2015 blev fastsat i Parisaftalen, gerne skulle være blevet til virkelighed. Hvad er status, og er det realistisk at nå i mål? Har den internationale aftale og de mange COP’er rykket noget, eller er det mere ord end handling? Har vi fundet de mest effektfulde internationale fora til at sætte skub bag de mange visioner om en grønnere fremtid? Hvad skal der ellers til, for at sikre reelle forandringer på verdensplan? Vi dykker ned i det internationale klimasamarbejde - helt fra det konkrete arbejde og resultaterne fra den seneste COP til de store linjer og perspektiver.

v/ Bo Lidegaard, Fhv. ansv. chefredaktør, Politiken, ambassadør og Partner i Kaya Advisory, Bjarke Møller, Direktør, Rådet for Grøn Omstilling (MØDESTED: Admiral Hotel, Toldbodgade 24-28, 1253 København K).

Miljøpolitisk debat

Med de nye ordførerskaber på plads inviterer Samuelsen til miljøpolitisk debat. Her vil der være mulighed for at udfordre ordførerne på de konkrete problemstillinger, der er afgørende for den miljøpolitiske dagsorden og blive klogere på ordførernes prioriteter og visioner. Hvad ser de folkevalgte som de mest presserende udfordringer for miljøet? Hvad håber ordførerne at have gennemført inden for valgperioden? Hvor og hvordan forestiller de sig, at samarbejde om holdbare løsninger kan findes – både i det politiske landskab og blandt de mange aktører på miljøområdet?

v/Mette Abildgaard (K), Carl Valentin (SF), Erling Bonnesen (V) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V).

Fra affald til ressource - hvor langt er vi?

Der er efterhånden en bred anerkendelse af, at vores affald er en ressource, som vi stadig ikke er gode nok til at udnytte optimalt. Vi stiller skarpt på, hvordan det går med ressourcestrategiens mål om at genanvende mere og forbrænde mindre. Hvad er de konkrete udfordringer, når det kommer til affaldshåndtering, og hvilke diskussioner dominerer dagsordenen? Er husstandssortering vejen frem eller skal der sadles om? Og er EU’s planer om transportforordning reelt løsningen på, hvordan vi på tværs af landegrænser kan blive bedre til at udnytte affald som ressource?

v/ Birgit Stenbak Hansen, borgmester og formand for KL’s miljø og forsyningsudvalg (IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V).

Moder Jord som forretningspartner

Biodiversiteten både i Danmark og globalt set er under pres. Det presser vores samfund, fordi høj biodiversitet og velfungerende økosystemer i sidste ende er afgørende for erhvervslivets aktiviteter og vores økonomi. Flere og flere aktører anerkender biodiversitetskrisen som en trussel, men kun få tager reel handling. Hvilket ansvar bærer virksomheder, og hvordan kan de indtænke biodiversitet i deres produktion og drift, så de for alvor gør en forskel og ikke blot green-washer deres brand? Hvorfor er det en god forretning at indtænke naturen i sin virksomhed, og hvad er de største udfordringer i forhold til at samtænke biodiversitet og bundlinje?

v/ Bo Øksnebjerg, generalsekretær, WWF og Rasmus Vincentz, CEO, Habitats (IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Daniel H. Fischer