Møderække

Miljøpolitisk netværk - mødeprogram

Miljøpolitisk netværk

Biodiversitet på dagsordenen

Biodiversitet er på alles læber, og biodiversitetskrisen beskrives som en af vor tids største kriser. Der er en udbredt forståelse af, at vi er nødt til at sætte ind med en ambitiøs indsats for at øge biodiversiteten. I Danmark er vi i færd med at etablere 75.000 ha urørt skov, 13 nye naturnationalparker, og der er kommet en ny ambitiøs biodiversitetsstrategi i EU, imens FN’s Biodiversitetskonference kører internationale forhandlinger om Paris-lignende aftale for naturen for at sikre biodiversiteten på verdensplan. Vi spørger Carsten Rahbek, hvor han ser de største udfordringer i forhold til at skabe konkret handling? Hvor befinder Danmark sig i forhold til EU's biodiversitetsstrategi og udkastet til FN-aftale? Hvad er de dominerende diskussioner indenfor feltet? Er der overhoved enighed om, hvad biodiversitetsbegrebet egentlig indebærer, og hvad er der af udbredte misforståelser? Vi sætter fokus på, hvordan vi i Danmark spiller vores kort bedst, hvis vi skal redde den skræntende og omdiskuterede biodiversitet.

v/ Carsten Rahbek, professor i biodiversitet, Københavns Universitet og medlem af Biodiversitetsrådet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Miljøpolitisk netværk

Cirkulær økonomi - er det bare noget vi snakker om?

Danmark bliver oftest rost for at være et foregangsland indenfor grøn omstilling, men på ét område halter vi bagefter. Danmark har nemlig en kedelig førsteplads i at være det EU-land, der smider mest affald ud pr. indbygger. For at løse dette har der i lang tid være bred enighed om, at vi skal væk fra en lineær økonomi, og i stedet bygge fremtiden op om en cirkulær økonomisk tankegang. Men hvor langt er vi egentligt nået? Er det mest bare noget vi snakker om? Og hvad skal der til for, at vi i Danmark får bevæget os fra tanke til handling, og får integreret den cirkulære tænkning i alt fra produktionskæder til affaldshåndtering og forbrugsvaner. Vi inviterer formand for det tidligere Advisory Board for cirkulær økonomi, Flemming Besenbacher, til en snak om det uudnyttede potentiale for cirkulær økonomi og om, hvordan vi bevæger os fra intentioner og anbefalinger til reel handling.

v/ Flemming Besenbacher, formand for det tidligere Advisory Board for cirkulær økonomi

Miljøpolitisk netværk

Miljøet på den europæiske dagsorden

Vi kan dårligt komme langt nok i kampen for et bedre miljø uden at stå skulder ved skulder med resten af EU. I EU’s seneste udspil på området er der store ambitioner om beskyttet natur og udtagning af landbrugsjorde. Det er temaer, der skaber stor debat i nationalt regi. Så hvordan skal vi nå i mål med dette på europæisk plan? Vi spørger manden i spidsen for European Environment Agency, Hans Bruyninckx, hvad han ser som de største udfordringer, og hvilke lavthængende frugter kan plukkes, når det kommer til at værne om Europas natur og miljø? Hvor ser han den europæiske miljøpolitik bevæge sig hen på den lange bane og hvad tror og håber han, der kommer til at ske inden for en overskuelig årrække?

v/ Hans Bruyninckx, executive director, European Environment Agency (OBS: ikke bekræftet)

Miljøpolitisk netværk

Into the wild: Hvordan forvalter man vild natur?

Vild natur har de seneste år bevæget sig højt op på den politiske dagsorden. De mange modsatrettede hensyn i forhold til forvaltningen af den danske natur indtil nu presset den vilde natur i baggrunden. Men ikke længere. Folketinget vedtog i 2021, at vildskovene i Danmark skal udvides til 75.000 hektar, samt at der skal skabes 15 nye naturnationalparker rundt omkring i landet. Hvad er de helt store fordele ved naturnationalparkerne? Hvor kan der være udfordringer i forhold til paradokset om at forvalte vild natur? Hvilke prioriteter skal vægte højest i implementeringen af naturnationalparkerne, og hvad er et realistisk mål for indsatsen på længere sigt? Vi inviterer til debat om fremtidens naturforvaltning.

v/ Signe Nepper, vicedirektør, Naturstyrelsen og Rune Engelbreth Larsen, naturdebattør og tidl. medlem af DN’s hovedbestyrelse

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Daniel H. Fischer