Hvordan skal vi prioritere psykisk sundhed i fremtiden?

En høj grad af mental sundhed er generelt set en beskyttende faktor for helbredet. Mental sundhed er centralt for den oplevede livskvalitet, gode leveår samt for udvikling af psykisk og fysisk sygdom.

De senere år er psykisk sundhed rykket højere og højere op på dagsordenen. Coronapandemiens eftervirkninger har bidraget til at understrege det akutte behov for et skærpet politisk fokus på danskernes mentale trivsel.

Flere oplever at have et dårligt mentalt helbred, og selvom vi er blevet bedre til at identificere og diagnosticere udfordringerne, er problemerne større end nogensinde. Ifølge WHO var psykiske lidelser i 2020 en af væsentligste kilder til sygdom på verdensplan. Samtidig ruller den politiske debat på Christiansborg om, hvordan vi prioriterer midlerne i sundhedsvæsenet, så psykiatrien får et (tiltrængt) løft.

Hvad er årsagen til den negative udvikling i den mentale trivsel? Og hvem har ansvaret for den mangeårige nedgang i danskernes psykiske sundhed? Skal problemet findes i samfundstendenser og styringstankegange, eller har vi bare ikke rustet vores borgere nok til at modstå modgang i en hverdag med stadigt stigende tempo? Hvilke midler kræves, hvis vi skal knække kurven?

I netværket tager vi fat på både de helt store spørgsmål og debatter og dykker ned i konkrete cases for at undersøge, hvor og hvordan der skal tages fat, hvis den mentale sundhed skal forbedres.

Netværket samler nøgleaktører og ledere fra både den offentlige og private sektor, som arbejder med mental sundhed. Netværkets sammensætning skaber rammen for nuancerede og konstruktive debatter og erfaringsudvekslinger. Netværket lægger vægt på et højt fagligt udbytte på hvert eneste møde, fordi det skaber en solid fælles baggrund for netværksdannelsen blandt medlemmerne.

Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til aktører fra såvel den offentlige som den private sektor, som arbejder med mental sundhed, psykiatri og socialpsykiatri. Der afholdes fem til seks netværksmøder årligt med 1-2 måneders mellemrum, og de foregår centralt i København. Mødestederne fremgår af møderækken.

Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 14.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksmøderne.

Udvidet medlemskab: Hvis et eller flere netværksmøder i vores andre netværk fanger din interesse, så kan du udvide dit medlemskab og deltage i yderligere to valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene. Læs mere her.

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Daniel H. Fischer