Møderække

Mental Sundhed - mødeprogram

Er 10-års planen nøglen til en velsmurt psykiatri?

Det er dokumenteret adskillelige gange, at vi i Danmark ikke leverer tilstrækkeligt på det psykiatriske område. Både patienter, pårørende og medarbejdere beretter om utilfredshed med forholdene. En opgørelse fra 2021 foretaget af FOA viser, at 84% af de ansatte i psykiatrien ikke føler sig tilstrækkeligt rustet til at håndtere de psykisk syge. Derudover siger 58% af lægerne, at de hver uge udskriver en patient, der kunne have gavn af en længere psykiatrisk indlæggelse. Udfordringerne er mange og komplekse. På dagens møde retter vi blikket mod psykiatriens redningskrans. Hvad bringer 10-års planen, som vi ikke har set før? Og kan initiativerne reelt skabe grobund for den genopretning, der er enighed om er tiltrængt?

/v Knud Aarup, uafhængig debattør og fhv. landsformand, bedre psykiatri, og Merete Nordentoft, Overlæge ved Psykiatrisk Center København, professor i psykiatri ved Københavns Universitet. (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Mistrivslens mange ansigter: en folkesygdom i skyggen af corona

Nedlukning af samfundsaktivitet, isolation og frygten for at miste er et par af de begreber, som har været med til at definere coronapandemiens næsten treårige lange greb om danskernes tilværelse. Som pandemien skred frem, begyndte flere medier at rejse dagsordenen om de psykiske konsekvenser nedlukningen får for folkesundheden. Undervejs blev det klart, at vi står over for et trivselsmæssigt efterslæb på tværs af aldersgrupper, som skal indhentes. På dagens møde tager vi temperaturen på danskeres mentale sundhed i lyset af pandemien og spørger, hvordan vi kommer videre herfra.

/v Torsten Bjørn Jacobsen, formand, Psykiatrifonden og Lars Igum Rasmussen, sundhedsredaktør, Politiken (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Status fra Christiansborg

På dagens møde inviterer vi psykiatriordførerne til politisk debat. Vi spørger dem, hvilke visioner de har for den mentale folkesundhed og genrejsningen af psykiatrien. Desuden beder vi de folkevalgte konkretisere, hvordan de ser det ske i praksis. Samtidig spørger vi, hvem har ansvaret for at sikre sektorovergangene, så vi i fremtiden lykkedes med at løfte patienter i psykiatrien ud af psykisk mistrivsel.

/v Julie Skovsby, psykiatriordfører (S), Per Larsen, psykiatriordfører (K), Pernille Skipper (Ø), psykiatriordfører (ikke bekræftet), Jens Henrik Thulesen Dahl (DD), psykiatriordfører, og Mette Thiesen, psykiatriordfører (NB) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Gør vi det godt nok? Et blik på børne- og ungdomspsykiatrien

Sundhedsstyrelsen estimerer, at ca. hvert syvende barn har været i behandling for psykisk sygdom inden de fylder 18 år. For halvdelen af børnene er der gået mindst fem år fra mistanke om psykisk mistrivsel til at udredningen finder sted. Der hersker efterhånden ingen tvivl om, at behovet for genopretning strækker sig på tværs af psykiatrien, men spørgsmålet er, om det hele bør starte med børne- og ungdomspsykiatrien. Hvis vi løfter børne- og ungdomspsykiatrien, kan vi så se en sneboldseffekt til både social-, voksen- og potentielt retspsykiatrien på lang sigt? Og kan vi forebygge noget af den voksende mistrivsel, som truer folkesundheden? Vi beder to centrale aktører give deres syn på sagen.

/v Dorte Vesterager, næstformand, Danske Psykiateres og Børne- ungdomspsykiateres Organisation, DPBO (ikke bekræftet) og Mia Kristina Hansen, formand, Landsforeningen SIND

Ventetidernes konsekvenser

De seneste år er problematikken om ventetider i psykiatrien eksploderet. I 2020 var der op til 80 ugers ventetid på at blive henvist til en psykiater alene i Region Østjylland. Mange patienter lever derfor i en virkelighed, hvor udredning og behandling har lange udsigter. Hvad sker der, når psykisk sygdom står ubehandlet hen? Og hvad kan vi gøre for at komme ventetiderne til livs? Vi har inviteret Morten Freil til at give os et indblik i tilstandene hos patienter med psykisk sygdom.

/v Anette Lykke Petri, direktør, Styrelsen for Patientsikkerhed og Mads Engholm, landsformand, Bedre Psykiatri

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Daniel H. Fischer