Møderække

Mental Sundhed - mødeprogram

VELKOMMEN TIL FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN

Fremtiden kommer buldrende. Med sig har den en række tendenser på sundhedsområdet, der bliver afgørende for, hvordan vi indretter vores sundhedsvæsen. Flere ældre og multisyge patienter, en igangværende informationsrevolution, hvor mængden af sundhedsdata eksploderer, en fremadstormende klinisk-teknologisk udvikling, og udsigten til borgerne som central aktør i deres egen behandling er blot et par af nedslagspunkterne. Selvom tendenserne er tydelige, står det mere uklart, hvordan vi tilpasser fremtidens sundhedsvæsen til opgaven. Samuelsen inviterer derfor til topmøde med fokus på fremtidens sundhedsvæsen. Spørgsmålene er mange. Hvordan skal fremtidens sundhedsvæsen organiseres? Hvordan sørger vi for bedst mulig udnyttelse af data og ny teknologi? Hvordan ser fremtidens samarbejde mellem erhvervslivet og sundhedssektoren ud? Og hvordan sikrer vi kvaliteten? I samarbejde med vores facilitatorer Rasmus Langhoff og Jakob Kjellberg har vi inviteret en række centrale aktører til at dele deres syn på udviklingen af sundhedsvæsenet. Vi byder på et glas og et kig i krystalkuglen.

v/ André Rogaczewski, direktør, Netcompany, Morten Freil, direktør, Danske Patienter, Claus Richter, direktør, Diabetesforeningen, Diana Arsovic Nielsen, direktør, Danish Life Science Cluster, Anders Kühnau, formand, Danske Regioner, Rasmus Lund-Nielsen, formand, Folketingets Sundhedsudvalg og Michael Fenger, næstformand, KLs Sundheds- og Ældreudvalg

Et offentlig-privat partnerskab om psykiatrien?

Private sundhedsforsikringer bliver i højere og højere grad benyttet af danskerne. Det er for mange et attraktivt tilbud og ofte er det en del hurtigere end de lange offentlige ventelister i psykiatrien. Hvad betyder det for den offentlige sektor, og dens rolle i fremtidens psykiatri? På dagens møde diskuterer vi fremtidens offentlig-privat samarbejde. Hvad skal der til for at sikre et bæredygtigt samarbejde? Hvem skal betale? Og hvor ligger ansvaret? Vi beder tre centrale aktører om at komme med deres bud på, hvordan indretningen af fremtidens psykiatri ser ud.

v/ Rikke Bay Haaber, chef for strategisk sundhed, PFA, Jacob Isøe Klærke, formand, Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg og Martin Lund, direktør, Region Hovedstadens Psykiatri (ikke bekræftet) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Forebyggelse eller kaos?

Alt for mange mennesker bliver i dag ramt af psykisk sygdom. Fra 2009 til 2018 er antallet af patienter i psykiatrisk behandling steget med 31 procent. Samtidig er flere og flere ramt af dårligt mentalt helbred, som vi fra forskningen ved, er den direkte vej ind i psykiatrien. Forebyggelse er i den forbindelse den oplagte sti at betræde, men hvilke virkningsfulde forebyggelsesværktøjer kender vi? Hvordan indtænker og arbejder vi med dem i praksis? Og hvordan kan vi inddrage værktøjerne i de politiske løsninger? Vi får eksperten, politikeren og embedsmanden til at give os indsigt i forebyggelse på det psykiatriske område.

v/ Martin Jakobsen, formand for politisk arbejdsgruppe om mental sundhed, Danske Regioner og Anna Paldam Folker, forskningschef, Statens Institut for Folkesundhed (Ikke bekræftet) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Politikerne og 10-års planen

Politikerne vedtog første etape af 10-års planen for psykiatrien i efteråret 2022. Med det efterfølgende regeringsgrundlag fra 2023 ville man tilføre de resterende midler, så den oprindelige plan blev fuldt finansieret. Nu skriver vi 2024, og det er derfor tid til at gøre status. Hvordan vil man fra politisk hånd sikre, at implementeringen af initiativerne sker fyldestgørende? Hvordan skal der evalueres og følges op? Hvordan vil man sikre, at finansieringen reelt er tilstrækkelig til at indfri ambitionerne? Og hvordan vil man sørge for, at patienterne i psykiatrien oplever det kvalitetsløft, som planen tilsiger? På dagens møde sætter vi psykiatriordførerne i stævne og spørger, hvor langt vi er med arbejdet i 10-års planen.

v/ Franciska Rosenkilde, psykiatriordfører (Å), Rasmus Horn Langhoff, psykiatriordfører (S), Anne Valentina Berthelsen, psykiatriordfører (SF) og Lise Bertelsen, psykiatriordfører (K)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Daniel H. Fischer