Møderække

Mental Sundhed - mødeprogram

En ny plan for psykiatrien - igen

Af SVM-regeringens politiske grundlag fremgår det, at man vil iværksætte en ny 10-årig psykiatriplan. Selvom den forrige 10-års plan for psykiatrien blot er et halvt år gammel står det klart, at det kun kan betegnes som første skridt på vejen. Ifølge regeringen vil man prioritere yderligere 3 mia. kroner til indsatser over den samlede 10-års periode, så planen er fuldt finansieret. Spørgsmålet er, hvordan midlerne skal fordeles og hvilke indsatser, der står øverst på dagsordenen. På dagens møde har vi inviteret tre erfarne tidligere psykiatriordførere, der alle har et dybt og indgående kendskab til behovet på området. Vi spørger dem, hvordan de forudser, at regeringen vil gribe opgaven an, samt hvad vi kan forvente af initiativer på psykiatriområdet i den kommende tid.

v/ Trine Torp, psykolog, tidligere psykiatriordfører (SF), Pernille Skipper, debattør, kommentator, tidligere psykiatriordfører (EL) og Jane Heitmann, public affairs director, Rud Pedersen, tidligere psykiatriordfører (V) (Mødet faciliteres af Bent Hansen, tidligere formand, Danske Regioner) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Gør vi det godt nok? Et blik på børne- og ungdomspsykiatrien

Sundhedsstyrelsen estimerer, at ca. hvert syvende barn har været i behandling for psykisk sygdom inden de fylder 18 år. For halvdelen af børnene er der gået mindst fem år fra mistanke om psykisk mistrivsel til at udredningen finder sted. Der hersker efterhånden ingen tvivl om, at behovet for genopretning strækker sig på tværs af psykiatrien, men spørgsmålet er, om det hele bør starte med børne- og ungdomspsykiatrien. Kan vi se en sneboldseffekt til både social-, voksen- og potentielt retspsykiatrien på lang sigt, hvis vi løfter børne- og ungdomspsykiatrien? Og kan vi forebygge noget af den voksende mistrivsel, som truer folkesundheden? Vi beder to centrale aktører give deres syn på sagen.

/v Dorte Vesterager, næstformand, Danske Psykiateres og Børne- ungdomspsykiateres Organisation, DPBO og Mia Kristina Hansen, formand, Landsforeningen SIND

Ventetidernes konsekvenser

De seneste år er problematikken om ventetider i psykiatrien eksploderet. I 2020 var der op til 80 ugers ventetid på at blive henvist til en psykiater alene i Region Østjylland. Mange patienter lever derfor i en virkelighed, hvor udredning og behandling har lange udsigter. Hvad sker der, når psykisk sygdom står ubehandlet hen? Og hvad kan vi gøre for at komme ventetiderne til livs? Vi har inviteret to repræsentanter til at give os et indblik i tilstandene hos patienter med psykisk sygdom.

v/ Anette Lykke Petri, direktør, Styrelsen for Patientsikkerhed og Mads Engholm, landsformand, Bedre Psykiatri

VELKOMMEN TIL FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN

Fremtiden kommer buldrende. Med sig har den en række tendenser på sundhedsområdet, der bliver afgørende for, hvordan vi indretter fremtidens sundhedsvæsen. Flere ældre og multisyge patienter, en igangværende informationsrevolution, hvor mængden af sundhedsdata eksploderer, en fremadstormende klinisk-teknologisk udvikling, og udsigten til borgerne som central aktør i deres egen behandling. Selvom tendenserne er tydelige, står det mere åbent hvordan vi tilpasser fremtidens sundhedsvæsen til opgaven. Samuelsen inviterer derfor til topmøde med fokus på fremtidens sundhedsvæsen. Spørgsmålene er mange. Hvordan skal fremtidens sundhedsvæsen organiseres? Hvordan sørger vi for bedst mulig udnyttelse af data og ny teknologi? Hvordan ser fremtidens samarbejde mellem erhvervslivet og sundhedssektoren ud? Vi inviterer på et glas og har inviteret en række centrale sundhedsaktører til at fortælle om deres perspektiv på fremtidens sundhedsvæsen.

v/ Leif Vestergaard, formand, Det Etiske Råd, Morten Freil, direktør, Danske Patienter, Jesper Fisker, direktør, Kræftens Bekæmpelse, Diana Arsovic Nielsen, direktør, Danish Life Science Cluster, Lars Fruergaard Jørgensen, CEO, Novo Nordisk, Anders Kühnau, formand, Danske Regioner, Rasmus Lund-Nielsen, formand, Folketingets sundhedsudvalg og Christina Krzyrosiak Hansen, formand, sundheds- og ældreudvalg, KL. (Ikke bekræftet)

Et offentlig-privat partnerskab om psykiatrien?

Private sundhedsforsikringer bliver i højere og højere grad benyttet af danskerne. Det er for mange et attraktivt tilbud og ofte er det en del hurtigere end de lange offentlige ventelister i psykiatrien. Hvad betyder det for den offentlige sektor, og dens rolle i fremtidens psykiatri? På dagens møde diskuterer vi fremtidens offentlig-privat samarbejde. Hvad skal der til for at sikre et bæredygtigt samarbejde? Hvem skal betale? Og hvor ligger ansvaret? Vi beder tre centrale aktører om at komme med deres bud på, hvordan indretningen af fremtidens psykiatri ser ud.

v/ Rikke Bay Haaber, chef for strategisk sundhed, PFA, Pia Gjellerup, direktør, Center for offentlig-privat innovation og Jacob Isøe Klærke, formand, Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg (ikke bekræftet)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Daniel H. Fischer