Om samspillet mellem kompetencer, videnskab og politik i ledelsen af den offentlige sektor

Hvordan ruster vi den offentlige sektor til fremtiden? Hvordan skaber vi størst værdi for borgeren? Og hvordan navigerer vi mellem nærhed, tillid og effektivitet i den komplekse verden, der er offentlig styring og ledelse?

Netværket om offentlig styring og ledelse beskæftiger sig med styring, ledelse, organisering og produktivitet i den offentlige sektor, og gennem kritisk debat og spændende oplæg udfordres medlemmer og oplægsholdere i spørgsmålet om, hvordan den komplekse offentlige sektor skal styres.

Vi samler ledere og specialister på tværs af fagsektorer og på tværs af kommune, region og stat. Den brede medlemskreds skaber rammen for mangefacetterede debatter og erfaringsudvekslinger. Samuelsen tiltrækker de bedste oplægsholdere og lægger vægt på et højt fagligt udbytte på hvert netværksmøde, fordi det skaber en solid fælles baggrund for netværksdannelsen blandt medlemmerne.

Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til ledere og medarbejdere, der arbejder i offentlige virksomheder og i private virksomheder med offentlig bevågenhed. Netværksmøderne bliver faciliteret af Eva Zeuthen Bentsen, partner i Zeuthen Storm og fhv. hospitalsdirektør på Gentofte Hospital. Der afholdes 5-6 netværksmøder årligt med 1-2 måneders mellemrum, og de foregår centralt i København. Mødestederne fremgår af møderækken.

Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 16.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksmøderne.

Udvidet medlemskab: Hvis du synes, at et eller flere netværksmøder i andre af vores netværk er interessante, kan du udvide dit medlemskab og deltage i ekstra, valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene. Læs mere her.

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Daniel H. Fischer