Møderække

Politisk Kommunikation - København - mødeprogram

AI indtager kommunikationsbranchen

Den eksplosive udvikling af Al er med til at revolutionere mange brancher i disse år – og kommunikationsbranchen er en af dem. Branchen bliver især influeret af de såkaldte chatbots, der nu har sprogmodeller, som er så komplekse, at de er i stand til at kommunikere nærmest identisk med mennesket. Martin Bylund Larsen, Head of Content hos SIGNA, først give os et nærmere indblik i, hvordan den nye virkelighed kommer til at se ud: hvilke nye mulighedsrum opstår der med AI? Kan udviklingen udgøre en potentiel trussel for os medarbejdere? Og hvad vil det have af betydning på samfundsniveau? Dernæst har vi inviteret Timme Bisgaard Munk, redaktør på kommunikationsforum, til at give en tour de force gennem de eksisterende, og let tilgængelige AI tools, du kan få glæde af allerede i morgen.

v/Timme Bisgaard Munk, redaktør på kommunikationsforum og Martin Bylund Larsen, Head of Content hos SIGNA

Når angreb er det bedste forsvar

Som modsvar på TV2’s kritiske dokumentar, Saxo Bank bag facaden, sendte Saxo Bank en aggressiv pressemeddelelse ud, hvor der både tages kraftig afstand til dokumentarens indhold, og sættes spørgsmålstegn til TV2-redaktionens mangelfulde kritiske journalistik. Et antal eksperter har erklæret “det aggressive modsvar” en kommunikationsfaglig succes, og strategien er måske et tegn på en ny tendens på krisekommunikationsområdet. Til dagens møde inviterer vi Saxo Banks Lasse Lilholt Raahauge til at give os et indblik i tankerne bag strategien, og kommunikationsekspert Uffe Lyngaae til at blotlægge denne nye trends potentiale indenfor krisekommunikation.

v/Lasse Lilholt Raahauge, Kommunikationschef Saxo Bank og Uffe Lyngaae, kommunikationsekspert og stifter af Publico

Nye kommunikationskanaler: Er de kommet for at blive?

Podcast, LinkedIn og TikTok er braget ind, som nogle af de kommunikationskanaler, der kan udfordre Facebook og mere traditionelle kanaler. Alle taler om deres kæmpestore potentiale, og senest har vi da også set, hvordan Statsministeren har taget podcastmediet til sig, som et led i sin politiske kommunikation. Men hvordan kommer man i gang med alle disse nye, spændende kanaler, og udnytter det potentiale, der måske ligger i dem? Kræver det eksterne bureauer eller kan man ”nøjes” med én stærk og kreativ medarbejder, der har styr på det digitale? Vi rejser spørgsmålene, om man for en hver pris skal med på dillerne, og om de overhovedet er kommet for at blive i kølvandet på de seneste advarsler mod brugen af TikTok. Det kræver nemlig både ressourcer og godt indhold, og ikke mindst grundige overvejelser om signalværdi, målgrupper og databeskyttelse. Hvilke muligheder ligger der i kanalerne, og hvilke faldgruber skal man undgå?

v/ Jane Thoning Callesen, afdelingsleder TEK Communication, Syddansk Universitet og Jonas Ravn, Digital chefrådgiver hos Operate

Adfærdsændrende politisk kommunikation

Politisk kommunikation har i de fleste tilfælde et mål om at ændre adfærden hos en målgruppe. Ofte hænder det dog, at den intenderede effekt ligger langt fra målgruppens faktiske adfærd. Studier i adfærdspsykologi har påvist, at en del af forklaringskraften kan findes i menneskets mentale processer. Mennesket reagerer per automatik på mange af de indtryk det får præsenteret, hvilket skaber reaktionsmønstre, som kan virke kontraintuitive og være svært forudsigelige. Til dette møde vil adfærdsekspert, Jakob Rachmanski, give et nærmere indblik i hvordan adfærdspsykologien kan hjælpe med at gøre det uforudsigelige forudsigeligt, samt præsentere konkrete nudging-strategier, der kan benyttes i tilrettelæggelsen af en effektiv adfærdsændrende kommunikationskampagne.

v/ Jakob Rachmanski, adfærdsekspert Ubevidst

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Daniel H. Fischer