Møderække

Public Affairs - mødeprogram

Purple Affairs: Lobbyisme i en ny virkelighed

Blokpolitikken er død (for nu), og vi har en flertalsregering for første gang i 30 år. Spillepladen er ikke bare blevet ændret, den er blevet vendt på hovedet, og interessevaretagere skal nu gøre op med sig selv, hvordan deres gameplan skal modificeres. Hvordan timer man sin sag i en regering, hvor beslutningerne kan komme som en tyv om natten? Hvordan skal man prioritere sit fokus på hhv. regering, embedsværket og opposition? Og skal man skære ned på de tekniske forslag og op for de nemmere sager i en politisk situation, hvor alting kan gå meget hurtigt?

v/ Jacob Blomgren, Director i Public Affairs, Rud Pedersen og og Jacob Bruun, fhv. særlig rådgiver i Statsministeriet og stifter af Bruun Advisory.

Administrativ lobbyisme: En ny arena?

At påvirke embedsværket og bureaukratiet direkte har især vundet indpas som lobby-strategi i USA, da det har vist sig som en effektiv måde at få direkte indflydelse på implementeringen af ny lovgivning. I en dansk kontekst er potentialet for ”administrativ lobbyisme” tilstede, idet embedsværket alene står for udarbejdelse af administrative forskrifter såsom bekendtgørelser og vejledninger. Til dette møde vil Stine Hove Marsling, Vice president i Novozymes og fhv. særlig rådgiver for Sofie Carsten Nielsen, kigge nærmere på mekanismerne for administrativ lobbyisme i en dansk kontekst og forsøge at blotlægge, hvor stort potentialet er. Derudover vil mangeårig departementschef, Per Okkels, give et indblik i procedurerne omkring administrative forskrifter, og embedsmandens syn på administrativ lobbyisme.

v/ Per Okkels, fhv. departementchef i sundheds- og ældreministeriet og Stine Hove Marsling, Vice president i Novozymes og fhv. særlig rådgiver for Sofie Carsten Nielsen

Interessevaretagelse i den store organisation

At lave interessevaretagelse for en stor medlemsbaseret brancheorganisation kan være en kompleks opgave, og det kan være vanskeligt at tale alle medlemmers sag i en organisation med mange forskelligartede interessenter. Hvordan kan man som stor interesseorganisation sikre, at medlemstallet bliver en magtfaktor fremfor en hæmsko? Hvilke konkrete strategier kan man anvende i udformningen af de fælles mål, og hvordan sikrer man, at man kontinuerligt lever op til dem? Det spørger vi Morten Høyer, Direktør for Public Affairs i Dansk Industri, om på dagens møde.

v/ Morten Høyer, Direktør for PA i Dansk Industri

Få indflydelse lokalt

Når vi taler om lobbyisme, ligger fokus ofte på det statslige niveau, men for mange organisationer og virksomheder starter interessevaretagelsen længere nede i fødekæden. Lokal lobbyisme er en kunstform i sig selv og adskiller sig på flere punkter fra den statslige pendant. Hvad skal man være opmærksom på ift. de komplekse, kommunale beslutningsprocesser? Hvilke aktører skal man have fat i? Og hvordan timer man sine indspark for at opnå det bedste mulige udbytte? Det spørger vi ekspert i kommunal lobbyisme Maria Steno om på dagens møde.

v/ Maria Steno, kommunal lobbyisme ekspert.

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer