Hvad vil stå øverst på dagsordenen i fremtidens socialpolitiske debat?

Hvad er de politiske visioner for fremtidens velfærdsstat? Og hvilke udfordringer er der på socialområdet? Det debatterer det socialpolitiske netværk blandt andet. Netværket tager fat på de store socialpolitiske spørgsmål og debatterer udfordringerne på socialområdet med oplæg fra en række af landets beslutningstagere, forskere og praktikere. Netværkets fokus spænder fra de politiske visioner for fremtidens velfærdsstat til de jordnære og konkrete løsninger, som bliver debatteret i socialsektoren.

Netværket samler aktører, som arbejder med socialpolitik fra forskellige vinkler, og det udfordrer medlemmerne og oplægsholderne på at finde løsninger og skabe debat. Netværkets brede medlemskreds skaber rammen for nuancerede diskussioner og erfaringsudvekslinger om best practice. Netværket lægger vægt på et højt fagligt udbytte på hvert netværksmøde, fordi det skaber en solid fælles baggrund for netværksdannelsen blandt medlemmerne.

Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere i socialsektoren - både fra det offentlige, interesseorganisationer, foreninger og den private sektor. Netværksmøderne bliver faciliteret af Majbrit Berlau, generalsekretær for Sex & Samfund og tidl. formand for Dansk Socialrådgiverforening. Der afholdes 5-6 netværksmøder årligt med 1-2 måneders mellemrum, og de foregår centralt i København. Mødestederne fremgår af møderækken.

Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 16.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksmøderne.

Ønsker du at høre nærmere?

Har du spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer