Møderække

Socialpolitisk netværk - mødeprogram

Socialpolitisk netværk

En sammenhængende indsats

Mange borgere har komplekse sociale udfordringer, som sjældent harmonerer med forvaltningernes silotænkning. Faktum er nemlig, at håndteringen af sociale indsatser går på tværs af stat, region og kommune. Spørgsmålet er, hvordan vi sikrer en sammenhængende indsats for socialt udsatte, så vi undgår, at borgeren falder ned mellem to stole? Hvordan forsimpler vi processerne? Vi inviterer tre centrale aktører til at give deres bud på, hvilke udfordringer der er for samarbejdet om en sammenhængende indsats.

v/ Trine Torp, socialordfører, SF, Torsten Bjørn Jacobsen, overlæge, formand for Psykiatrifonden og Mikkel Boje, adm. direktør, socialforvaltningen i Københavns Kommune (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Socialpolitisk netværk

Social Value for Money?

Hvordan investerer vi bedst i det sociale område? Karsten Storgaard Bjerre, erhvervs Ph.D i Komponent inden for kommuners sociale investeringer i forebyggelse på børneområdet, forsker i netop dette spørgsmål, og vil på dagens møde, sammen med Lars Jannick Johansen, stifter og ledende partner i Den Sociale Kapitalfond, diskutere, hvorvidt investeringer på det sociale område bør have afkast for øje.

v/ Karsten Bjerre, erhvervs Ph.D i Komponent inden for kommuners sociale investeringer i forebyggelse på børneområdet og Lars Jannick Johansen, stifter og ledende partner i Den Sociale Kapitalfond (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Socialpolitisk netværk

Workshop - deltagelse i socialpolitikken

Socialområdet er evigt foranderligt og dagsordenen meget omskiftelig. Men hvordan sikrer man, i en så kompleks branche, at barriererne for deltagelse på området holdes nede, så de omfattede af den førte politik, har mulighed for at påvirke den? Til dagens møde vil vi meget gerne høre cases og erfaringer om social empowerment fra jer medlemmer, hvorefter Helle Thorning-Schmidt, tidligere statsminister, sammen med vores facilitator, Majbrit Berlau, vil stå til rådighed som dagens workshop-ledere.

v/ Helle Thorning-Schmidt, tidligere statsminister (Ikke bekræftet) (Mødested: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Socialpolitisk netværk

Trivsel og mistrivsel i en coronatid

Coronakrisens lange perioder med hårde nedlukninger og begrænset social kontakt har skabt store trivselsmæssige udfordringer. Samuelsen inviterer derfor til topmøde med trivslen post corona i højsædet. Spørgsmålene er mange. Skal der tildeles yderligere ressourcer til trivselsområdet? Hvordan skal ansvaret fordeles mellem de relevante parter? Og hvordan skal vi monitorere og evaluere udviklingen på trivselsområdet fremover? Vi byder på et lille glas og har inviteret lang række centrale aktører til topmøde i trivslens navn.

v/ Birgitte Hansen, departementschef i Børne- og Undervisningsministeriet, Noemi Katznelson, professor ved Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, Mille Borgen Mikkelsen, formand for Danske Skoleelever samt Folketingets ordførere (ikke bekræftet) (MØDESTED: Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48, 1307 København K)

Socialpolitisk netværk

KL's visioner for socialområdet

På dagens netværksmøde stiller vi skarpt på kommunernes ambitioner for det socialpolitiske område. Hvordan sikrer man en sammenhængende indsats for de udsatte borgere på tværs af kommuner? På hvilken måde er KL med til at skabe et samarbejde, hvor der tages højde for, at borgernes behov er i centrum? Vi inviterer næstformanden for KL's socialudvalg til at give sit bud på, hvordan en sammenhængende indsats kan udformes, og hvilke tiltag der er nødvendige.

v/ Christina Krzyrosiak Hansen (S), næstformand, KL's socialudvalg, borgmester, Holbæk Kommune (ikke bekræftet)

Socialpolitisk netværk

It takes a village: Civilsamfundets rolle

Den seneste tid har sat tyk streg under civilsamfundets rolle på socialområdet. Er de nødvendige fora til rådighed og hvilken rolle bør civilsamfundet spille i den danske velfærdsstat? Til dagens møde har vi inviteret to centrale aktører, der begge beskæftiger sig med engagement af civilsamfundet som en aktiv indsats i det sociale arbejde.

v/ Kira West, formand for Rådet for Socialt Udsatte og Bjarne Hastrup, direktør, Ældresagen (ikke bekræftet)

Socialpolitisk netværk

Socialpolitisk debat med ordførerne

På årets første møde beder vi en række socialordførere stille skarpt på, hvilken vej socialpolitikken blæser i den kommende tid. Hvor er de brændende platforme, og hvordan håndteres de? Hvordan når vi til enighed om prioriteringerne?

v/ Trine Torp, socialordfører (SF), Camilla Fabricius, socialordfører (S), Marlene Ambo-Rasmussen, socialordfører (V) og Karina Adsbøl, socialordfører (DF) (ikke bekræftet)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer