Møderække

Socialpolitisk netværk - mødeprogram

Samuelsens topmøde om trivsel og mistrivsel

Coronakrisens lange perioder med hårde nedlukninger og begrænset social kontakt har skabt store trivselsmæssige udfordringer. Samuelsen inviterer derfor til topmøde med trivslen post corona i højsædet. Spørgsmålene er mange. Skal der tildeles yderligere ressourcer til trivselsområdet? Hvordan skal ansvaret fordeles mellem de relevante parter? Og hvordan skal vi monitorere og evaluere udviklingen på trivselsområdet fremover? Vi byder på et lille glas og har inviteret række centrale aktører til topmøde i trivslens navn.

v/ Cathrine Lindberg Bak, vicedirektør for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Noemi Katznelson, professor ved Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, Anne Sophie Callesen (RV), Jane Heitmann, formand for Folketingets Sundhedsudvalg (V), Astrid Carøe, uddannelsesordfører (SF), Mette Thiesen, børneordfører (NB), Kasper Sand Kjær, medlem af Børne- og Undervisningsudvalget og medieordfører (S) (MØDESTED: Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48, 1307 København K)

EFTERMIDDAGSMØDE: Socialområdet på den politiske dagsorden

Med udsigt til åbningen af folketinget og et kommende folketingsvalg, tager vi den politiske temperatur på socialområdet. Kan vi forvente, at socialområdet kommer højere på den politiske dagsorden? Hvor kommer de politiske kampe på området til at stå? Og ikke mindst, hvad kan vi, som civilsamfundsaktører, gøre for at medvirke til, at socialområdet bliver en vigtig del af de kommende politiske debatter? På dagens møde varmer vi op til valgkamp.

/v Noa Redington, tidl. særlig rådgiver og politisk kommentator og Lisbeth Zornig, forfatter og aktivist (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Styrelsen har ordet

På dagens møde stiller skarpt på, hvilken retning vindene blæser i Socialstyrelsen. Hvor er det særligt vigtigt, at styrelsen retter sin opmærksomhed i det nuværende socialpolitiske landskab? Hvad har Socialstyrelsen planlagt at lancere af nye initiativer i det kommende år? Hvilke tendenser inden for viden og metode dominerer lige nu styrelsens arbejdsområder? Og hvilke politiske kamppladser påvirker arbejdet? Vi tager snakken med direktør i Socialstyrelsen, Ellen Klarskov Lauritzen.

v/ Ellen Klarskov Lauritzen, direktør i Socialstyrelsen (MØDESTED: IDA Conference, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V)

It takes a village: Civilsamfundets rolle

Den seneste tid har sat tyk streg under civilsamfundets rolle på socialområdet. Er de nødvendige fora til rådighed og hvilken rolle bør civilsamfundet spille i den danske velfærdsstat? Til dagens møde har vi inviteret tre centrale aktører, der begge beskæftiger sig med engagement af civilsamfundet som en aktiv indsats i det sociale arbejde.

v/ Kira West, formand for Rådet for Socialt Udsatte, Anna Bjerre, formand for Frivilligrådet og Bjarne Hastrup, direktør, Ældresagen (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Socialpolitisk debat med ordførerne

På årets første møde beder vi en række socialordførere stille skarpt på, hvilken vej socialpolitikken blæser i den kommende tid. Hvor er de brændende platforme, og hvordan håndteres de? Hvordan når vi til enighed om prioriteringerne?

v/ Camilla Fabricius, socialordfører (S), og Christina Thorholm, socialordfører(RV), Pernille Skipper, socialordfører (EL) (ikke bekræftet), Mette Thiesen, socialordfører (NB)

Status på Barnets Lov

Reformen Børnene Først blev til i foråret 2021 og blev indgået på baggrund af regeringen og et bredt flertal. Med reformen kom Barnets Lov, som giver børn flere rettigheder. Der er afsat to milliarder i årene 2022-2025 til at løfte området, hvor pengene bl.a. skal gå til at udvikle og oprette familiehuse. Reformen skulle forbedre mulighederne for permanente anbringelser samt give mulighed for anbringelse før fødslen. På dagens møde stiller vi skarpt på konsekvenserne af implementeringen af Barnets Lov. Hvor langt er vi nået? Hvilken effekt på børnenes trivsel har anbringelse? Er de politiske tiltag som Barnets lov indfører, nødvendigvis de bedste? Vi stiller vi skarpt på dilemmaerne ved anbringelser og retten til familieliv.

v/ Rasmus Kjeldahl, direktør, Børns Vilkår og Anne-Dorthte Hestbæk, seniorforsker, VIVE (Ikke bekræftet)

Vold i skyggen af hjemmets trygge vægge

Vold i nære relationer, har været genstand for politiske handlingsplaner fra skiftende regeringer i årtier. Alligevel forbliver voldsstatistikkerne konstante, endog med en kraftig stigning under coronanedlukningen. Den nuværende indsats klantres for at være utilstrækkelig, men hvad kræver det for, at vi kan komme volden i hjemmet til livs? Mangler den økonomiske prioritering? Skal vi investere mere i forskning på området? Hvad skal der egentligt til? Vi har inviteret kyndige eksperter til at gøre os klogere.

/v Mette Marie Yde, direktør, Danner, Mads Bilstrup, formand, Dansk Socialrådgiverforening og Anders Ladekarl, generalsekretær, Røde Kors (ikke bekræftet)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer