Møderække

Socialpolitisk netværk - mødeprogram

Socialpolitisk netværk

Workshop - deltagelse i socialpolitikken

Socialområdet er evigt foranderligt og dagsordenen meget omskiftelig. Men hvordan sikrer man, i en så kompleks branche, at barriererne for deltagelse på området holdes nede, så de omfattede af den førte politik, har mulighed for at påvirke den? Til dagens møde vil vi meget gerne høre cases og erfaringer fra jer medlemmer, hvorefter Kirstine Rask Lauridsen, som er agenda- og policydirektør i Operate sammen med vores facilitator, vil stå til rådighed som dagens workshop-ledere.

v/ Kirstine Rask Lauridsen, Agenda- og Policydirektør, Operate (Mødested: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Socialpolitisk netværk

Samuelsens topmøde om trivsel og mistrivsel

Coronakrisens lange perioder med hårde nedlukninger og begrænset social kontakt har skabt store trivselsmæssige udfordringer. Samuelsen inviterer derfor til topmøde med trivslen post corona i højsædet. Spørgsmålene er mange. Skal der tildeles yderligere ressourcer til trivselsområdet? Hvordan skal ansvaret fordeles mellem de relevante parter? Og hvordan skal vi monitorere og evaluere udviklingen på trivselsområdet fremover? Vi byder på et lille glas og har inviteret lang række centrale aktører til topmøde i trivslens navn.

v/ Julie Elm Vig Albertsen, direktør for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Noemi Katznelson, professor ved Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet samt Folketingets ordførere (ikke bekræftet) (MØDESTED: Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48, 1307 København K)

Socialpolitisk netværk

Styrelsen har ordet

På dagens møde stiller skarpt på, hvilken retning vindene blæser i Socialstyrelsen. Hvor er det særligt vigtigt, at styrelsen retter sin opmærksomhed i det nuværende socialpolitiske landskab? Hvad har Socialstyrelsen planlagt at lancere af nye initiativer i det kommende år? Hvilke tendenser inden for viden og metode dominerer lige nu styrelsens arbejdsområder? Og hvilke politiske kamppladser påvirker arbejdet? Vi tager snakken med direktør i Socialstyrelsen, Ellen Klarskov Lauritzen.

v/ Ellen Klarskov Lauritzen, direktør i Socialstyrelsen (MØDESTED: IDA Conference, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V)

Socialpolitisk netværk

It takes a village: Civilsamfundets rolle

Den seneste tid har sat tyk streg under civilsamfundets rolle på socialområdet. Er de nødvendige fora til rådighed og hvilken rolle bør civilsamfundet spille i den danske velfærdsstat? Til dagens møde har vi inviteret tre centrale aktører, der begge beskæftiger sig med engagement af civilsamfundet som en aktiv indsats i det sociale arbejde.

v/ Kira West, formand for Rådet for Socialt Udsatte, Anna Bjerre, formand for Frivilligrådet og Bjarne Hastrup, direktør, Ældresagen

Socialpolitisk netværk

Socialpolitisk debat med ordførerne

På årets første møde beder vi en række socialordførere stille skarpt på, hvilken vej socialpolitikken blæser i den kommende tid. Hvor er de brændende platforme, og hvordan håndteres de? Hvordan når vi til enighed om prioriteringerne?

v/ Camilla Fabricius, socialordfører (S), Marlene Ambo-Rasmussen, socialordfører (V), og Christina Thorholm, socialordfører (RV) (ikke bekræftet)

Socialpolitisk netværk

Status på Barnets Lov

Reformen Børnene Først blev til i foråret 2021 og blev indgået på baggrund af regeringen og et bredt flertal. Med reformen kom Barnets Lov, som giver børn flere rettigheder. Der er afsat to milliarder i årene 2022-2025 til at løfte området, hvor pengene bl.a. skal gå til at udvikle og oprette familiehuse. Reformen skulle forbedre mulighederne for permanente anbringelser samt give mulighed for anbringelse før fødslen. På dagens møde stiller vi skarpt på konsekvenserne af implementeringen af Barnets Lov. Hvor langt er vi nået? Hvilken effekt på børnenes trivsel har anbringelse? Er de politiske tiltag som Barnets lov indfører, nødvendigvis de bedste? Vi stiller vi skarpt på dilemmaerne ved anbringelser og retten til familieliv.

v/ Rasmus Kjeldahl, direktør, Børns Vilkår og Anne-Dorthte Hestbæk, seniorforsker, VIVE (Ikke bekræftet)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer