Møderække

Socialpolitisk netværk - mødeprogram

Nytårskur: Trivsel og mistrivsel i en coronatid

Torsdag den 20. januar 2022, 14.45 -17.30

Coronaens lange perioder med hårde nedlukninger og begrænset social kontakt har skabt trivselsproblemer i alle aldersgrupper. Samuelsen inviterer til nytårskur, hvor netop trivslen post corona er under lup. Spørgsmålene er mange. Skal der tildeles yderligere ressourcer til trivselsområdet? Hvordan skal ansvaret fordeles mellem de relevante parter? Og hvordan skal vi monitorere og evaluere udviklingen på trivselsområdet fremover? Vi har inviteret lang række centrale aktører til nytårskur i trivslens navn.

v/ Birgitte Hansen, departementschef i Børne- og Undervisningsministeriet, Carsten Strømbæk Pedersen, VIVE, Noemi Katznelson, professor ved Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, Mille Borgen Mikkelsen, formand for Danske Skoleelever samt Folketingets ordførere (MØDESTED: Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48, 1307 København K)

En sammenhængende indsats

Onsdag den 2. marts 2022, 09.15 -12.00

Flere borgere har komplekse sociale udfordringer, som sjældent harmonerer med forvaltningernes silotænkning. Faktum er nemlig, at håndteringen af sociale indsatser går på tværs af stat, region og kommune. Spørgsmålet er, hvordan vi sikrer en sammenhængende indsats for socialt udsatte, så vi undgår, at borgeren falder ned mellem to stole? Er samspillet mellem sektorerne mangelfuldt, og hvordan forsimpler vi processerne, som krydser forvaltninger? Vi inviterer tre centrale aktører til at give deres bud på, hvilke udfordringer der er for at få samspillet om en sammenhængende indsats.

v/ Trine Torp, socialordfører, SF, Torsten Bjørn Jacobsen, overlæge, formand for Psykiatrifonden og Mikkel Boje, adm. direktør, socialforvaltningen i Københavns Kommune (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Social Value for Money?

Torsdag den 7. april 2022, 09.15 -12.00

Hvordan investerer vi bedst i det sociale område? Karsten Storgaard Bjerre, erhvervs Ph.D i Komponent inden for kommuners sociale investeringer i forebyggelse på børneområdet, forsker i netop dette spørgsmål, og vil på dagens møde, sammen med Lars Jannick Johansen, stifter og ledende partner i Den Sociale Kapitalfond, diskutere, hvorvidt investeringer på det sociale område bør have afkast for øje.

v/ Karsten Bjerre, erhvervs Ph.D i Komponent inden for kommuners sociale investeringer i forebyggelse på børneområdet og Lars Jannick Johansen, stifter og ledende partner i Den Sociale Kapitalfond (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Workshop - deltagelse i socialpolitikken

Torsdag den 19. maj 2022, 09.15 -12.00

Socialområdet er evigt foranderligt og dagsordenen meget omskiftelig. Men hvordan sikrer man, i en så kompleks branche, at barriererne for deltagelse på området holdes nede, så de omfattede af den førte politik, har mulighed for at påvirke den? Og hvilken rolle har det sociale frikort (samt forlængelsen af dette) spillet i den proces? Til dagens møde vil vi meget gerne høre cases og erfaringer om social empowerment fra jer medlemmer, hvorefter Vibe Klarup, Formand, Rådet for Socialt Udsatte og direktør i Hjem til Alle Alliancen, sammen med vores facilitator, Majbrit Berlau, vil stå til rådighed som dagens workshop-ledere.

v/ Vibe Klarup, Formand, Rådet for Socialt Udsatte og direktør, Hjem til Alle (Mødested: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer