Møderække

Sundheds- og ældrepolitisk netværk - mødeprogram

Varme, kolde eller nye hænder?

Sundhedssystemets robusthed er under pres. Vi mangler arbejdskraft i takt med, at det demografiske træk fortsætter sin opadgående kurve. Med længere liv følger flere kroniske og akutte sygdomme, som kræver kontakt med sundhedsvæsenet og pleje i hjemmet. Samtidig lyder fremskrivningen, at der i 2030 forventes en mangel på ca. 25.000 sundhedspersoner. Det skaber et stort behov for at finde metoder og teknikker, der kan overtage nogle af de mere arbejdskraftkrævende opgaver i plejesektoren. Vi skal udtænke nye og innovative løsninger, så det personale, der er til rådighed, får tid til kerneopgaven. På dagens møde retter vi fokus mod fremtiden. Hvordan kan teknologien hjælpe til at belastningen mindskes? Hvordan kan vi få øvrige faggrupper i spil, så vi frigiver tid til plejeopgaven? Og hvordan sikrer vi, at de teknologiske fremskridt, der udvikles, når ud til borgeren? Vi har inviteret tre centrale aktører til at gøre os klogere på fremtidens ældrepleje.

v/ Lilse Svanholm, centerchef, Center for Sundhedsinnovation, Danske Regioner, Peder Søgaard-Pedersen, direktør, DI Life Science og Jakob Krogh, direktør, sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

It takes a village: samarbejde på ældreområdet

Et stærkt civilsamfund er afgørende for at understøtte den offentlige velfærd. Det er påvist i adskillelige undersøgelser. Særligt ældreområdet har brug for et solidt civilsamfundsnetværk til at gribe, aflaste og opløfte i arbejdet med ældre. Initiativer som Cykling Uden Alder og Besøgstjenesten har vist positive resultater, og der findes en lang række af lignende frivillighedsbårede tilbud, som bidrager til det gode ældreliv. Forsikrings- og pensionsselskaber står også på spring for at udvikle tilbud til ressourcestærke ældre. På dagens møde får vi besøg af to centrale aktører til at gøre os klogere på, hvad der rent faktisk virker. Hvordan ser den private sektor fremtiden på sundheds- og ældreområdet? Hvordan sikrer man midler til indsatserne? Og hvilke potentialer ser vi, når vi engagerer civilsamfundet som velfærdspartner? Vi spørger Ældre Sagen og PFA hvilken betydning de øvrige aktører har for ældreplejen.

v/ Bjarne Hastrup, direktør, Ældresagen og Jesper Brask Fischer, programchef, PFA Pension (ikke bekræftet) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Politisk debat: Ældrelov eller sundhedsreform?

På dagens møde bringer vi politikken på banen og inviterer Folketingets ordførere til debat om ældreområdet. Skal ældreområdet afkobles fra sundhedspolitikken? Skal ældreområdet have sin egen selvstændige søjle i lovgivningen eller skal vi fortsætte med den fragmenterede opdeling og lade området indgå under det brede sundhedsfelt? Og hvad er visionerne? Hvor skal vi hen med fremtidens ældrepleje? Er tiden moden til klar tale om, hvad fremtiden i virkeligheden byder på ældre- og sundhedsområdet? Vi tager debatten.

v/ Peder Hvelplund, Sundheds- og ældreordfører (EL), Hans Christian Schmidt, Ældreordfører (V) og Mette Thiesen, Sundhedsordfører (DF) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

En jungle af jura

Ældreområdet er et komplekst juridisk felt, der både navigerer efter serviceloven, sundhedsloven og retssikkerhedsloven. KL og en lang række ekspertgrupper har foreslået en sammenlægning af ældretilsynet og det sundhedsfaglige tilsyn således, at der fremover kun findes ét statsligt tilsyn på ældreområdet. Desuden har regeringen en klar ambition om at gøre alvor af regelforenkling og frisættelse af plejesektoren. Frihed, mindre statslig styring og færre kontrolkrav er på tegnebrættet, men hvilken effekt vil det få for brugerne? Hvordan balancerer vi mindre kontrol og patientsikkerhed? Og er det egentlig staten eller i realiteten fagfolkene i kommunerne og på sygehusene , der opstiller de mange regler og dokumentationskrav i bedste faglige mening? På dagens møde sætter vi juraen under lup og forsøger at navigere i junglen af paragraffer på ældreområdet.

v/ Anette Lykke Petri, direktør, Styrelsen for Patientsikkerhed, Sidsel Vinge, selvstændig konsulent, fhv. sundhedschef og Stefan Lydal, formand, Seniorudvalget, Sønderborg Kommune (ikke bekræftet)

Ensomhedsforebyggelse og social rehabilitering: Et middel til sund aldring

Flere og flere ældre lever i ensomhed. Gruppen er voksende, og særligt fysisk svækkede ældre er udsat for ufrivillig ensomhed. Undersøgelser viser, at op mod 50 procent af de ældre, der modtager personlig pleje i eget hjem, ofte eller en gang imellem føler sig uønsket alene. Et review fra Socialstyrelsen påpeger, at ensomheden hos ældre forringer deres livskvalitet og har en række alvorlige, sundhedsmæssige konsekvenser som f.eks. forhøjet blodtryk, dårlig søvn, stress og hjerte-kar-sygdomme. På dagens møde spørger vi, hvordan vi forebygger ensomhed, og hvordan indsatser med social rehabilitering til ældre kan understøtte en sund aldringstilværelse. Vi får besøg af to eksperter til at gøre os klogere på løsningerne.

v/ Christine E. Swane, direktør, Fonden ensomme gamles værn, Michael Kjær, vicedirektør, Center for sund aldring og Dea Seidenfaden, næstformand, Dansk Psykologforening (ikke bekræftet)

Ministeren har ordet

På dagens møde giver vi ordet til kvinden ved roret i Ældreministeret. Vi spørger Mette Kierkgaard, hvad hun har på tegnebrættet i forhold til at styrke ældreområdet. Hvad står øverst på prioriteringslisten? Hvilke indsatser har ministeriet i pipelinen? Hvor ligger fokus? Og hvad er fremtidsudsigterne for ældreplejen? Vi inviterer til debat og diskussion med ministeren.

v/ Mette Kierkgaard, ældreminister (M) (ikke bekræftet)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Daniel H. Fischer