Landets stærkeste sundhedspolitiske netværk med fingeren på pulsen

Sundhedspolitik kan afgøre valg. Det er sprængfarligt, men også et nærværende politikområde, og det står ofte øverst på den politiske dagsorden. Men hvordan bliver midlerne i sundhedssektoren fordelt, så vi får bedst og mest mulig sundhed for pengene? Det sundhedspolitiske netværk tager fat i de helt store spørgsmål om fremtidens udfordringer i sundhedssektoren, når det udfordrer medlemmerne og oplægsholdere til at finde løsninger og skabe debat.

Netværket er en unikt sammensat gruppe af sundhedspolitiske aktører, hvor både myndigheder, interesseorganisationer og private virksomheder er repræsenteret. Netværkets brede medlemskreds skaber rammen for mangefacetterede debatter og erfaringsudvekslinger. Samuelsen tiltrækker de bedste oplægsholdere og lægger vægt på et højt fagligt udbytte på hvert eneste møde, fordi det skaber en solid fælles baggrund for netværksdannelsen blandt medlemmerne.

Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere i sundhedssektoren. Netværksmøderne bliver faciliteret af Per Okkels, forhenværende departementschef i Sundhedsministeriet fra 2011 til 2021. Der afholdes 5-6 netværksmøder årligt med 1-2 måneders mellemrum, og de foregår centralt i København. Mødestederne fremgår af møderækken. 

Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 19.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksmøderne.

Udvidet medlemskab: Hvis du synes, at et eller flere netværksmøder i andre af vores netværk er interessante, kan du udvide dit medlemskab og deltage i ekstra, valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene. Læs mere her.

Ønsker du at høre nærmere?

Har du spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer