Møderække

Sundhedspolitisk netværk - mødeprogram

En jungle af regulering

På dagens netværksmøde sætter vi fokus på samspillet mellem det offentlige og det private sundhedsmarked. Udviklingen af ny medicin, nye behandlingsformer og den korrekte prissætning spiller en afgørende rolle for, at borgerne får den bedste og billigst mulige behandling. Spørgsmålet er, hvordan vi sikrer, at reguleringen ikke spænder (unødigt) ben for fremdriften i industrien. På den anden side er spørgsmålet, om det offentlige er gode nok til at kræve dokumentation for, at prisen på medicin afspejler produktets effekt. Vi har inviteret to centrale aktører til at gøre os klogere på, hvordan vi i fællesskab kan smidiggøre processerne og optimere udviklingen af den danske sundhedssektor.

v/ Ida Sofie Jensen, direktør, LIF og Jakob Kjellberg, professor, sundhedsøkonomi, VIVE (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

VELKOMMEN TIL FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN

Fremtiden kommer buldrende. Med sig har den en række tendenser på sundhedsområdet, der bliver afgørende for, hvordan vi indretter vores sundhedsvæsen. Flere ældre og multisyge patienter, en igangværende informationsrevolution, hvor mængden af sundhedsdata eksploderer, en fremadstormende klinisk-teknologisk udvikling, og udsigten til borgerne som central aktør i deres egen behandling er blot et par af nedslagspunkterne. Selvom tendenserne er tydelige, står det mere uklart, hvordan vi tilpasser fremtidens sundhedsvæsen til opgaven. Samuelsen inviterer derfor til topmøde med fokus på fremtidens sundhedsvæsen. Spørgsmålene er mange. Hvordan skal fremtidens sundhedsvæsen organiseres? Hvordan sørger vi for bedst mulig udnyttelse af data og ny teknologi? Hvordan ser fremtidens samarbejde mellem erhvervslivet og sundhedssektoren ud? Og hvordan sikrer vi kvaliteten? I samarbejde med vores facilitatorer Rasmus Langhoff og Jakob Kjellberg har vi inviteret en række centrale aktører til at dele deres syn på udviklingen af sundhedsvæsenet. Vi byder på et glas og et kig i krystalkuglen.

v/ André Rogaczewski, direktør, Netcompany, Morten Freil, direktør, Danske Patienter, Claus Richter, direktør, Diabetesforeningen, Diana Arsovic Nielsen, direktør, Danish Life Science Cluster, Anders Kühnau, formand, Danske Regioner, Rasmus Lund-Nielsen, formand, Folketingets Sundhedsudvalg og Michael Fenger, næstformand, KLs Sundheds- og Ældreudvalg

Vækst i overvægt: Hvordan knækker vi kurven?

Antallet af overvægtige danskere er stødt stigende. De seneste fire årtier er der sket en fordobling i forekomst af overvægt og i dag er over halvdelen af danskerne overvægtige målt på BMI. Overvægt øger risikoen for at udvikle andre sygdomme såsom kræft og depression, og menes isoleret set at være skyld i en to år kortere gennemsnitslevealder på landsplan. Som følge heraf forventes det, at vi skal bruge 8,8% af vores samlede sundhedsudgifter i perioden 2020 til 2050 på overvægtsrelaterede sygdomme. Det er højere end både EU- og OECD-gennemsnittet. Hvilke konkrete initiativer for forebyggelse og behandling har industrien og politikere igangsat? Hvad findes der på markedet af behandling og lægemidler? Hvordan tegner fremtiden for overvægt som sygdom? På dagens møde er overvægt på dagsordenen.

V/ Jørgen Schøler Kristensen, formand, Medicinrådet, Lise Geisler Bjerregaard, formand, Dansk Selskab for Adipositasforskning (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

De mange spørgsmål om tilgængelighed af sundhedsdata

Danmark udmærker på verdensplan ved at have tårnhøj kvalitet af sundhedsdata. Flere aktører mener dog, at barriererne for at få adgang til danske sundhedsdata er for komplekse, og forskere har i længere tid argumenteret, at det kan få konsekvenser for den danske life-science’ internationale konkurrenceevne. Hvorfor er det så væsentligt, at vi får større og lettere adgang sundhedsdata? Og hvordan sikrer vi kvaliteten af de data, vi har? Industrien har i lang tid presset på for at øge den private adgang til sundhedsdata, hvilket i 2021 kulminerede i den tidligere regerings life-science strategi. Strategien er imidlertid blevet kaldt utilstrækkelig af industrien. Spørgsmålet er, hvilke politiske initiativer industrien efterspørger for, at Danmark kan følge med internationalt. Hvordan arbejder industrien for at realisere sine krav? Hvordan knækker vi koden? På dagens møde får vi besøg af Thomas Senderovitz, der har siddet på begge sider af forhandlingsbordet.

v/ Thomas Senderovitz, Senior Vice President Data Science, Novo Nordisk og fhv. direktør, Lægemiddelstyrelsen (MØDESTED, IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Show me the genes: Helgenomsekventeringens muligheder

Der åbner sig en række nye muligheder for tidlig opsporing, diagnostik og behandling, når det handler om helgenomsekventering. Ved hjælp af den avancerede genkodningsmetode kan forebyggelse og diagnose sættes i gang hurtigere og med højere præcision, så sygdomstilstande udfordres inden de er i udbrud. Der er derfor et ønske om, at genomer snart vil blive rutinemæssigt genererede som en del af sundhedsvæsenets almindelige drift. Realiseres ambitionen om anvendelse af genomdata i sundhedsvæsenet, kan det potentielt hjælpe forskning og innovation samt smidiggøre integrationen af resultater i klinikken. Spørgsmålet er, hvor langt vi er fra, at metoden er bæredygtig og operativ i sundhedssektoren. Har vi infrastrukturen? Har vi teknologien? Og har vi adgang til data? På dagens møde får vi en indflyvning i, hvilke potentialer der ligger i at analysere menneskelig genomdata i en stor skala samt hvor langt vi er med udviklingen.

v/ Bettina Lundgren, direktør, Nationalt Genom Center og Henrik Ullum, direktør, Statens Serum Institut (Ikke bekræftet)

Hvordan bruger vi sundhedskronerne?

På dagens netværksmøde åbner vi op for magtens centrum i sundhedsvæsenet. Hvordan arbejder Finansministeriet egentlig med sundhedsområdet? Hvilke analyser og prognoser bruger de? Og hvordan forholder de sig til dynamiske effekter af offentlige udgifter på sundhedsområdet? Vi inviterer en afdelingschef fra finansministeriet ind for at belyse, hvordan Finansministeriet arbejder med sundhedsøkonomi, mens Jes Søgaard vil forklare, hvilken udvikling fordelingen af finanserne på sundhedsområdet historisk set har undergået.

v/ Christina Knudsen, afdelingschef, Finansministeriet, Mads Lundby Hansen, cheføkonom, CEPOS (Ikke bekræftet) og Jes Søgaard, sundhedsøkonom, SDU

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer