Møderække

Sundhedspolitisk netværk - mødeprogram

Moderaterne og sundhedspolitikken

Vi har fået en ny spiller på sundhedsområdet. Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen i spidsen stormede ind på Christiansborg ved folketingsvalget, og på dagens møde giver vi scenen til formanden. Hvad har den tidligere sundhedsminister på tegnebrættet? Hvilke sundhedspolitiske kamppladser han forudser i den kommende tid? Hvordan ser han på samspillet mellem private og offentlige sundhedstilbud? Og hvordan vil han sikre, at vi fortsat har en sundhedsindustri i topklasse? På dagens møde spørger Lars Løkke Rasmussen, hvilket sundhedsvæsen han ser i fremtiden.

V/ Lars Løkke Rasmussen, formand, Moderaterne (ikke bekræftet)

Er sundhedssektoren bæredygtig i fremtiden?

Med sundhedsreformen har regeringen sat sig for at skabe en visionær plan for fremtiden. Sektoren står ansigt til ansigt med en massiv og altoverskyggende udfordring: manglen på arbejdskraft. Flere eksperter påpeger, at de gode ambitioner for øget velfærd på sundhedsområdet, ikke kommer til at se dagens lys, før man får uddannet og ansat tilstrækkeligt sundhedspersonale. Løfter om større bevillinger, løser ikke alene problemerne med sundhedskæden. Spørgsmålet er derfor, hvor visionær planen for fremtidens sundhedssektor er i virkeligheden? Kan vi med aftalen om en ny sundhedsreform, forvente en sundhedssektor, der er gearet til at tage hånd om morgendagens sundhedsudfordringer? Det er nogle af de spørgsmål vi tager fat på til mødet, hvor vi har inviteret et panel til at gøre os klogere.

Mickael Bech, Forsknings- og analysechef, VIVE Sundhed, Randi Brinckmann, dekan for det sundhedsfaglige fakultet, Københavns Professionshøjskole, og Henrik Dam, direktør, PLO (ikke bekræftet) (Mødested: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

En jungle af regulering

På dagens netværksmøde retter vi fokus på samspillet mellem det offentlige og det digitale sundhedsmarked. Udviklingen af ny medicin og nye behandlingsformer spiller en afgørende rolle for, at borgerne får den bedst mulige behandling. Men rejsen fra ide til implementering er lang og til tider ujævn. Vi har inviteret parterne til at gøre os klogere på, hvordan vi i fællesskab kan smidiggøre processerne og optimere fremdriften af den danske sundhedssektor.

V/ Steen Dalsgård Jespersen, vicedirektør, Sundhedsstyrelsen (ikke bekræftet) og Ida Sofie Jensen, direktør, LIF (Mødested: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Fremtidens brug af sundhedsdata: Hvordan øger vi tilgængeligheden?

Danmark udmærker på verdensplan ved at have tårnhøj kvalitet af sundhedsdata. Flere aktører mener dog, at barriererne for at få adgang til danske sundhedsdata er for komplekse, og forskere har i længere tid argumenteret, at det kan få konsekvenser for den danske life-science’ internationale konkurrenceevne. Hvorfor er det så væsentligt, at vi får større og lettere adgang sundhedsdata? Og hvordan sikrer vi kvaliteten af de data, vi har? Industrien har i lang tid presset på, for at øge den private adgang til sundhedsdata, hvilket i 2021 kulminerede i den tidligere regerings life-science strategi. Strategien er imidlertid blevet kaldt utilstrækkelig af industrien. Spørgsmålet er, hvilke politiske initiativer industrien efterspørger for, at Danmark kan følge med internationalt. Hvordan arbejder industrien for at realisere sine krav? På dagens møde får vi besøg af Thomas Senderovitz, der har siddet på begge sider af forhandlingsbordet.

Thomas Senderovitz, Senior Vice President Data Science, Novo Nordisk

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer