Møderække

Sundhedspolitisk netværk - mødeprogram

Hvad skal vi med sundhedsklyngerne?

Onsdag den 2. februar 2022, 09.15 -12.00

I kølevandet på oprettelsen af de 21 nye sundhedsklynger står det klart, at flere sundhedsopgaver skal rykkes ud i primærsektoren. Presset på det nære sundhedsvæsen stiger i takt med den stigende aldrende befolkning og de voksende kronikergrupper. Spørgsmålet er, om klyngetanken baner vejen for bedre sundhed og sammenhængende patientforløb, når KL og Danske Regioner deler ansvaret. Hvilken betydning har sundhedsklyngerne for den kommunale sundhed, og hvordan undgår vi at tabe borgerne mellem to stole? Coronakrisens store redningsorgan, Copenhagen Medical, er i gang med at oprette sundhedscentre rundt om i Danmark. Kommer de private aktører til at spille en rolle i den nye klyngestruktur, og leverer de private udbydere en bedre kvalitet på behandling i de nære sundhedstilbud? Vi tager debatten.

v/ Frede Olesen, adj. professor, fhv. forskningsleder ved Institut for Folkesundhed, Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi og Jeppe Handwerk, CEO, Copenhagen Medical (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

De mange spørgsmål om deling af sundhedsdata

Torsdag den 24. marts 2022, 09.15 -12.00

Deling af sundhedsdata er et tilbagevendende tema på den sundhedspolitiske dagsorden, og særligt afvejningen mellem effektiv behandling og beskyttelse af individets oplysninger er hyppigt omtalt. Sundhedsdatastyrelsen har lanceret en sammenhængende platform, Den Nationale Serviceplatform (NSP). Hvad kan denne platform, og hvilke fordele fører denne med sig? Hvordan ser fremtiden ud for både borgere og virksomheder i forhold til deling og anvendelse af sundhedsdata på tværs af sektorer? Til dagens møde har vi inviteret Lisbeth Nielsen ind for at give os hendes besyv på, hvad der står øverst på direktørens to-do liste, når det kommer til sundhedsdata.

v/ Lisbeth Nielsen, direktør i Sundhedsdatastyrelsen (Mødested: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Medicinalgiganterne og sundhedsvæsenet

Onsdag den 1. juni 2022, 09.15 -12.00

Corona-krisen har om noget vist os, at vi er dybt afhængige af medicinalgiganterne. Vaccinerne har været frihedsgivende verden over og symboliseret enden på pandemien. Men hvilket samfundsansvar påhviler egentligt medicalgiganterne, når vi er så afhængige af deres løsninger? På dagens møde spørger vi centrale aktører om, hvordan forholdet skal mellem staten, sundhedsvæsenet og medicinalgiganterne være.

v/ Julie Enevold Brooker, direktør, Janssen og Steen Werner Hansen, formand for Medicinrådet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Sundhedsministeren har ordet

Torsdag den 1. september 2022, 09.15 -12.00

Den sundhedspolitiske dagsorden er evigt aktuel, og i lyset af coronakrisen har den praktisk talt været altoverskyggende. Virus er ikke længere en trussel mod samfundet, så nu retter vi fokus mod den konkrete sundhedspolitik. Hvilke visioner har ministeren for fremtidens sundhedsvæsen? Hvilke problemer står vi til at skulle finde løsninger på her og nu, og hvordan skal vi forholde os til de fremherskende økonomiske udfordringer? På dagens møde får sundhedsminister Magnus Heunicke ordet.

v/ Magnus Heunicke (S), sundhedsminister (ikke bekræftet)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer