Møderække

Sundhedspolitisk netværk - mødeprogram

Sundhedspolitisk netværk

Medicinalgiganterne og sundhedsvæsenet

Corona-krisen har om noget vist os, at vi er dybt afhængige af medicinalgiganterne. Vaccinerne har været frihedsgivende verden over og symboliseret enden på pandemien. Men hvilket samfundsansvar påhviler egentligt medicalgiganterne, når vi er så afhængige af deres løsninger? På dagens møde spørger vi to centrale aktører om, hvordan forholdet skal mellem staten, sundhedsvæsenet og medicinalgiganterne være.

v/ Julie Enevold Brooker, direktør, Janssen og Steen Werner Hansen, formand for Medicinrådet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Sundhedspolitisk netværk

Psykiatrien i centrum (fællesmøde)

Gennem de sidste 10 år er andelen af patienter med psykiske lidelser steget markant. Sundhedsstyrelsen har præsenteret en række anbefalinger, som skal give psykiatrien et væsentligt løft. Psykiatrien er de sidste mange år blevet underprioriteret, og den nuværende kvalitet på behandlingstilbuddene når ikke kræftbehandlingerne til sokkeholderne. Sundhedsstyrelsens anbefalinger kaldes ambitiøse, men kan de afhjælpe problemerne med manglende tilbud, utilstrækkelig kvalitet og manglende sammenhæng? Hvordan får vi løftet psykiatrien, så den kommer på niveau med behandlingen for somatiske sygdomme? Bør psykiatrien lade sig inspirere af kræftområdet? Vi dykker ned i nuancerne og tager debatten.

v/ Pia Jeppesen, klinisk professor, Region Sjælland og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Mads Engholm, formand, Bedre Psykiatri, Adam Wolf, administrerende direktør, Danske Regioner og Torsten Bjørn Jacobsen, formand, Psykiatrifonden

Sundhedspolitisk netværk

Risikostyring i en kompleks sundhedsverden

Inden for sundhed tillægges det stor betydning, at implementering af nye tiltag sker korrekt og til tiden. Hvordan kan vi rent kommunikativt blive bedre til at forberede både befolkningen og det sundhedsfaglige personale, aktionærer og kunder på det nye? Hvordan kan vi med en præventiv tilgang forberede os på det uforudsete og hvordan prioriteres den præventive indsats? Hvordan får vi effektivt og troværdigt leveret nye sundhedstiltag, behandlinger og budskaber? På dagens netværksmøde diskuterer vi, hvordan vi får både omgivelser og personale i sundhedsvæsenet og sundhedsindustrien til at acceptere en vis risiko og fejlmargin, når der indføres nye behandlinger og tiltag.

/v Dennis Schmidt Pedersen, Executive Vice President Global People & Communications, LEO Pharma (Ikke bekræftet), Christian Lehmann, chef for Kommunikation og Presse, Styrelsen for Patientsikkerhed, og Heino Knudsen, formand for Regionsrådet, Region Sjælland (ikke bekræftet)

Sundhedspolitisk netværk

Sundhedspolitisk debat: Hvad kan vi lære af København?

Region Hovedstaden har gentagne gange været genstand for kritik, debat og forgangseksempel. Landet største region målt på indbyggertal og samtidig regionen med det suverænt mindste areal er skal på dagens møde sættes under loop. Vi har inviteret tre forskellige sundhedspolitiske aktører til at gøre os klogere på, hvad vi kan lære af København.

v/ Martin Geertsen (V), sundhedsordfører, Sisse Marie Welling (SF), sundheds- og omsorgsborgmester, Københavns Kommune og Per Christiansen, Hospitalsdirektør, Rigshospitalet

Sundhedspolitisk netværk

Sundhedsministeren har ordet

Den sundhedspolitiske dagsorden er evigt aktuel, og i lyset af coronakrisen har den praktisk talt været altoverskyggende. Virus er ikke længere en trussel mod samfundet, så nu retter vi fokus mod den konkrete sundhedspolitik. Hvilke visioner har ministeren for fremtidens sundhedsvæsen? Hvilke problemer står vi til at skulle finde løsninger på her og nu, og hvordan skal vi forholde os til de fremherskende økonomiske udfordringer? På dagens møde får sundhedsminister Magnus Heunicke ordet.

v/ Magnus Heunicke (S), sundhedsminister (ikke bekræftet)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer