Hvordan kan satsning på infrastruktur bidrage til vækst og arbejdspladser?

Hvordan samkører vi vellykket, kollektiv trafik og effektiv godstransport med grøn mobilitet og ny teknologi? Vil transportsektoren fortsat blive udsat for disruptive ændringer såsom Uber og droneflyvning? Hvordan får vi tog til tiden? Er fremtidens biler selvkørende? Skal de store byer tilgodese både cyklister og bilister? Og kan vi se frem til større investeringer i infrastrukturen i den nærmeste fremtid? Det transportpolitiske netværk tager fat på de helt store spørgsmål om fremtidens mål og udfordringer på transportområdet, og det debatterer konkrete løsninger på aktuelle problemstillinger.

Netværket samler aktører på tværs af transportsektoren og udfordrer medlemmerne og oplægsholderne på at finde løsninger og skabe debat. Netværkets brede medlemskreds skaber rammen om mangefacetterede debatter og erfaringsudvekslinger. Samuelsen tiltrækker de bedste oplægsholdere og lægger vægt på et højt fagligt udbytte på hvert netværksmøde, fordi det skaber en solid fælles baggrund for netværksdannelsen blandt medlemmerne.

Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere i interesseorganisationer, offentlige insitutioner og private virksomheder, som har en professionel interesse i transportpolitik og infrastruktur. Netværksmøderne bliver faciliteret af Benny Engelbrecht, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet og fhv. transportminister. Der afholdes 5-6 netværksmøder årligt med 1-2 måneders mellemrum, og de foregår centralt i København. Mødestederne fremgår af møderækken.

Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 17.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksmøderne.

Ønsker du at høre nærmere?

Har du spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer