Møderække

Transportpolitisk netværk - mødeprogram

De store projekter: Fra tegnebræt til virkelighed

Store infrastrukturprojekter spiller en helt afgørende rolle for samfundsudviklingen. Vi stiller skarpt på de projekter, der er i pipelinen og på projekternes vej fra tegnebræt til virkelighed. Jens Holmboe, direktør i Vejdirektoratet, gæster netværket og giver en status set fra hans stol. Hvor er vi i processen i forhold til projekter som Storstrømsbroen og de mange nye projekter i Infrastrukturplan 2035? Er der noget, vi i Danmark kan gøre bedre og mere effektivt ved udrulningen af storskalaprojekter? Og hvordan navigerer man som embedsværk i en virkelighed, hvor projekternes tidshorisonter ofte er så lange, at regeringen kan nå at skifte farve undervejs?

v/ Jens Holmboe, direktør, Vejdirektoratet (Copenhagen Admiral Hotel, Toldbodgade 24-28, 1253 København K).

En bæredygtig fremtid: Kan klima og økonomi gå hånd i hånd?

Transportområdet er en af de store CO2-syndere, og er derfor ikke til at komme udenom, som en del af nøglen til at nå i mål med Danmarks grønne ambitioner. Den teknologiske udvikling og de nye energiformer, der buldrer frem, skaber mange veje for fremtidens grønne transport. Vi inviterer Dansk Industri og Klimarådet til debat og stiller de helt store spørgsmål, om hvor de ser transportområdet bevæge sig hen de næste 10 år. Er der nogle tiltag, som er effektive i forhold til at hjælpe klimaet, men samtidigt spænder ben for branchens økonomi og udviklingsmuligheder? Kan disse udfordringer løses eller skal vi finde på nye tiltag, som sikrer en effektiv og velsmurt transportbranche? Og er det utopi at forestille sig en transportpolitisk fremtid, som er bæredygtig for både klimaet og økonomien?

v/ Karsten Lauritzen, branchedirektør, Dansk Industri og Niels Buus Kristensen, næstformand, Klimarådet (LOKATION: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, København V).

Ekskursion: Fremtidens tog

Fremtidens tog hedder IC5, og det betyder, at det fra 2027 gradvist er slut med IC4 og de aldrende IC3. Her er der ikke blot tale om nyt tog, det er en milepæl, som indvarsler den fortsatte omstilling til togdrift på el. For sammen med elektrificeringen af jernbanen og det digitale signalsystem, vil de nye IC5-toge være med til at skabe en modernisering af den danske jernbane. Til dagens netværksmøde tager vi derfor på ekskursion til DSB, hvor vi skal se en møbleret 1:1 skalamodel af det nye IC5-tog og får et indblik i DSB-toppens syn på fremtidens togdrift.

v/ Flemming Jensen, administrerende direktør, DSB

Europa Parlamentsvalgs Debat: Er der vilje og vej?

Valget til Europa parlamentet står for døren, og de transportpolitiske opgaver står i kø. Vi tager temperaturen på den europæiske transport- og infrastrukturpolitik og spørger EP-kandidaterne, hvordan de forholder sig til de evigt aktuelle udfordringer omkring blandt andet kollektiv trafik, trængsel, fremkommelighed og grøn omstilling. Hvad ser de som de største transportpolitiske udfordringer på europæisk niveau? Hvor skal kræfterne lægges for at skabe de bedst mulige løsninger for borgere på tværs af EU? Til dagens netværksmøde drøfter vi transportpolitik med en europapolitisk vinkel forud for Europa-Parlamentsvalget 2024.

v/ Stine Bosse, spidskandidat for Moderaterne til EU-Parlamentet (Ikke bekræftet), Kira Marie Peter-Hansen, spidskandidat for Socialistisk Folkeparti til EU-Parlamentet (Ikke bekræftet), Henrik Dahl, spidskandidat for Liberal Alliance til EU-Parlamentet (Ikke bekræftet) og Christel Schaldemose, spidskandidat for Socialdemokratiet til EU-Parlamentet (Ikke bekræftet)

Ny data – hvad fortæller den om fremtidens transportpolitik?

Hvad kan data fortælle os om den nuværende og fremtidige mobilitet på det danske vejnet? Hvordan står det til med den kollektive trafik? Hvad ved vi egentligt om danskernes rejsemønstre? Hvordan kommer fremtidens person- og godstransport til at se ud? Det forsøger vi at blive klogere på til dagens netværksmøde, hvor vi graver os ned i de nyeste resultater for transportsektoren. Vi har derfor inviteret tre centrale eksperter, der skal give os en indflyvning i den nyeste data - og gøre os klogere på, hvordan vi får mest muligt ud af disse indsigter.

v/ Henrik Garver, administrerende direktør, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI (ikke bekræftet), Christian Frank, projektleder, Sund & Bælt (ikke bekræftet), Hjalmar Christiansen, Senior Executive Officer, Department of Technology, Management and Economics, DTU (ikke bekræftet)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer