Møderække

Transportpolitisk netværk - mødeprogram

Status på Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan (BEMÆRK: eftermiddagsmøde efterfulgt af nytårsbobler)

Onsdag den 26. januar 2022, 14.00 -16.45

Et år er gået, siden Færdselssikkerhedskommissionen præsenterede sin handlingsplan for perioden 2021-2030. Men hvor langt er vi i forhold til at føre planen ud i livet? Hvad har de største sejre og udfordringer indtil videre været i implementeringsfasen? Og er der udsigt til at vi kan vende de seneste års udvikling med et stigende antal dræbte og tilskadekomne? Vi tager status på handlingsplanen på dagens møde, når vi får besøg af formanden for kommissionen, Andreas Steenberg og Ole Bjørstorp fra Rådet for Sikker Trafik. Hvad har handlingsplanen betydet det sidste år, og hvad forventer de af planen på længere sigt? Efter oplæg og diskussion får vi et glas bobler og ønsker godt nytår.

Andreas Steenberg, formand, Færdselssikkerhedskommissionen og Ole Bjørstorp, formand, Rådet for Sikker Trafik (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Transportpolitisk debat (BEMÆRK: eftermiddagsmøde efterfulgt af påskehygge)

Onsdag den 6. april 2022, 14.00 -16.45

Vi inviterer fremtrædende politikere fra begge sider af Folketinget til at dele deres visioner for transportområdet. Hvad ser de hver især som de vigtigste issues på den transportpolitiske dagsorden? Hvor er partierne mest uenige, og hvor skal det politiske samarbejde om løsninger findes? Vi lægger op til en livlig debat og byder efterfølgende på påskebryg og ønsker god påske.

v/ Thomas Jensen (S), Karsten Hønge (SF), Niels Flemming Hansen (K) og Ole Birk Olesen (LA) (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Fremtiden set fra departementschefens stol

Onsdag den 18. maj 2022, 09.15 -12.00

Vi får besøg af transportministeriets garvede departementschef Jacob Heinsen til en snak om fremtidens infrastruktur set fra toppen af ministeriet. Hvordan ser han ministeriets rolle i forhold til de store omstillinger, sektoren står over for? Hvordan manøvrerer man som øverste ansvarlige embedsmand i et blandet farvand af aktører og interessenter? Hvad ser han som fremtidens helt store problemstillinger og muligheder, og hvor skal samarbejdet om de bedste løsninger findes?

v/ Jacob Heinsen, departementschef, Transportministeriet (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Lasse Krodal