Møderække

Transportpolitisk netværk - mødeprogram

Transportpolitisk netværk

Fremtiden set fra departementschefens stol

Vi får besøg af transportministeriets garvede departementschef Jacob Heinsen til en snak om fremtidens infrastruktur set fra toppen af ministeriet. Hvordan ser han ministeriets rolle i forhold til de store omstillinger, sektoren står over for? Hvordan manøvrerer man som øverste ansvarlige embedsmand i et blandet farvand af aktører og interessenter? Hvad ser han som fremtidens helt store problemstillinger og muligheder, og hvor skal samarbejdet om de bedste løsninger findes?

v/ Jacob Heinsen, departementschef, Transportministeriet (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Transportpolitisk netværk

Kattegat: splittelse eller forbindelse?

Danmarkshistoriens potentielt største anlægsprojekt, en ca. 40 km lang fast forbindelse mellem Sjælland og Jylland over Kattegat, deler vandende blandt både politikere og den brede befolkning. Forundersøgelsen af en Kattegatforbindelse har været undervejs i over tre år og ligger i foråret 2022 nu endelig klar. Vi inviterer Mikkel Hemmingsen fra Sund & Bælt ind til at uddybe forundersøgelsens hovedpointer. Hvad betyder en potentiel Kattegatforbindelse for klimaregnskabet, og hvordan vil den påvirke vores natur og omkringliggende landskab? Hvad er en realistisk økonomisk ramme for et projekt af denne størrelse? Og hvilke fordele forudser man, at en Kattegatforbindelse vil have i forhold til den samlede danske infrastruktur?

v/ Mikkel Hemmingsen, adm. Direktør, Sund & Bælt

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer