Møderække

Transportpolitisk netværk - mødeprogram

Hvordan får vi jernbanen tilbage på sporet?

Jernbanen er en hovedåre i den danske infrastruktur og er ikke til at komme udenom i den grønne omstilling af transportsektoren. Vi inviterer adm. direktør i Bane Danmark, Hakon Iversen, til at dele sine visioner for jernbanens fremtid. Vi spørger, hvordan Bane Danmark navigerer i en virkelighed med skiftende politiske prioriteter, og om de mange visioner fra de folkevalgte er realistiske at få ført ud i livet. Hvad ser direktøren som de største og vigtigste næste skridt mod grønne, velfungerende og fremtidssikrede skinner?

v/ Hakon Iversen, adm. direktør, Bane Danmark (MØDESTED: Admiral Hotel, Toldbodgade 24-28, 1253 København K)

Transporten under angreb: Er cybersikkerheden i top?

Digitaliseringen af lufttrafik, togdrift, vejnet og sikring af adgang til havne er i rivende udvikling og åbner op for mange nye muligheder. Men den stigende digitalisering indeholder en slagside, og transportsektoren er nødt til at forholde sig til den stigende eksponering for trusler i form af cyberspionage og cyberkriminalitet. Hvordan sikrer vi, at usynlige angreb ikke sætter en kæp i hjulet på vores infrastruktur? Er transportsektoren overhovedet gearet til at modstå og håndtere potentielle usynlige angreb? Hvad er de mulige konsekvenser, hvis der sker brud på vores cybersikkerhed, og hvem står med ansvaret? Vi stiller skarpt på, hvad der er de næste skridt for at gardere os mod cyberangreb i fremtiden.

v/ Jens Myrup Pedersen, professor i cybersikkerhed, Aalborg Universitet og Anders Windfeldt Jensen, Kontorchef, Trafikstyrelsens Cyberenhed (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V).

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer