Hvordan sikrer vi en uddannelsessektor i verdensklasse og et konkurrencedygtigt videnssamfund?

Hvordan sikrer vi, at alle børn og unge bliver så dygtige som muligt? Og hvordan indretter vi uddannelsessystemet, så erhvervslivets behov bliver imødekommet, og vi undgår at uddanne til arbejdsløshed? Det uddannelsespolitiske netværk i Aarhus fokuserer på de overordnede, uddannelsespolitiske debatter - fra folkeskole til de videregående uddannelser. Netværket inviterer en række centrale, uddannelsespolitiske aktører til at tage fat i de mest aktuelle, politiske temaer i et netværk for professionelle i uddannelsessektoren.

Netværket samler aktører, som beskæftiger sig med uddannelsespolitik fra forskellige vinkler, og det udfordrer medlemmerne og oplægsholderne til at finde løsninger og skabe debat. Netværkets brede medlemskreds skaber rammer for nuancerede debatter og erfaringsudvekslinger, og giver bred indsigt i, hvordan sager ser ud fra forskellige perspektiver. Samuelsen lægger vægt på et højt fagligt udbytte på hvert netværksmøde, fordi det skaber en solid fælles baggrund for netværksdannelsen blandt medlemmerne.

Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere i uddannelsessektoren, herunder uddannelsesinstitutioner, forvaltning, interesseorganisationer og den private sektor. Netværksmøderne bliver faciliteret af Martin Østergaard Christensen. Der afholdes 5-6 netværksmøder årligt med 1-2 måneders mellemrum, og de foregår centralt i Aarhus. Mødestederne fremgår af møderækken.

Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 15.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksmøderne.

Udvidet medlemskab: Hvis du synes, at et eller flere netværksmøder i andre af vores netværk er interessante, kan du udvide dit medlemskab og deltage i ekstra, valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene. Læs mere her.

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer