Møderække

Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus - mødeprogram

Samuelsens topmøde om trivsel og mistrivsel

Coronakrisens lange perioder med hårde nedlukninger og begrænset social kontakt har skabt store trivselsmæssige udfordringer. Samuelsen inviterer derfor til topmøde med trivslen post corona i højsædet. Spørgsmålene er mange. Skal der tildeles yderligere ressourcer til trivselsområdet? Hvordan skal ansvaret fordeles mellem de relevante parter? Og hvordan skal vi monitorere og evaluere udviklingen på trivselsområdet fremover? Vi byder på et lille glas og har inviteret række centrale aktører til topmøde i trivslens navn.

v/ Cathrine Lindberg Bak, vicedirektør for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Noemi Katznelson, professor ved Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, Anne Sophie Callesen (RV), Jane Heitmann, formand for Folketingets Sundhedsudvalg (V), Astrid Carøe, uddannelsesordfører (SF), Mette Thiesen, børneordfører (NB), Kasper Sand Kjær, medlem af Børne- og Undervisningsudvalget og medieordfører (S) (MØDESTED: Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48, 1307 København K)

Interessevaretagelse og kommunikation i uddannelsessektoren

Til dagens møde tager vi et skridt ind i maskinrummet, når uddannelsespolitikken bliver til. Når de politiske partier fremlægger uddannelsesudspil bliver det ofte et kapløb med tiden, hvor kun de mest effektive kommunikatører tydeligst bliver hørt. Så hvordan bryder man lydmuren og bliver hørt, når debatten buldrer afsted, og ny uddannelsespolitik bliver til? Indflydelse er en nødvendighed for enhver med interesse i sektoren, og derfor byder vi velkommen til ekspert i politisk kommunikation, Benjamin Rud, som vil tage os igennem de mest effektive kommunikationskanaler, hvis man skal ramme den rigtige politiker på det rigtige tidspunkt og få sine holdninger hørt.

v/ Benjamin Rud, digital rådgiver og direktør, Elberth Kommunikation (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C)

Inklusion eller eksklusion?

2022 markerede 10-året for inklusionsloven, hvor et flertal i folketinget besluttede at gennemføre en plan for, at flere af udfordrede børn skulle inkluderes i den almene folkeskole. Efter de ti år, er der bred enighed om, at inklusionsloven ikke har levet op til forventningerne, og at en øget inklusion har haft negative konsekvenser for både trivsel og undervisningsmiljøet. Lærerne har skullet fordele sine ressourcer i utilstrækkelig grad, blandt endnu flere elever med brug for deres opmærksomhed. Hvis inklusionsloven ikke har været løsningen, hvilke konkrete ændringer skal der så til for, at vi fremadrettet sikrer den gode uddannelse for alle? På dagens møde har vi inviteret et stærkt panel af interessevaretagere og meningsdannere, til at diskutere hvordan vi fremover skal behandle inklusionen.

/v Claus Hjortdal, formand, Skolelederforeningen, Gordon Ørskov, formand, Danmarks Lærerforening og Rasmus Kjeldahl, direktør, Børns Vilkår

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer