Møderække

Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus - mødeprogram

Udfordrer privatskolerne fremtidens folkeskole?

I dag er det ca. hvert femte barn, der indskrives på en privatskole ved skolestart. Privatskolerne kan tilbyde en højere gennemsnitlig afgangskarakter, flere lærere pr. elev og typisk et bedre undervisningsmiljø. Men hvilken betydning har det på sigt for folkeskolen, når privatskolen trækker flere børn væk fra folkeskolen? Er tilvalget af privatskolen med til at skabe et socialt skel, der mindsker den sociale mobilitet og laver et uddannelsesmæssigt A- og B-hold? Og risikerer vi en gradvis udhuling af folkeskolen, hvis udviklingen fortsætter? Vi tager debatten.

/v Andreas Rasch Kristensen, VIA University College, Karsten Suhr, formand for Danmarks Private Skoler og Karsten Bo Larsen, forskningschef, CEPOS (LOKATION: Heimat Studio: Lynfabrikken, Vestergade 49B, 8000 Aarhus)

Mistrivsel blandt børn og unge – hvordan vender vi udviklingen?

Mistrivslen blandt børn og unge i uddannelsessystemet er en kompleks udfordring, der i følge prognoserne kræver handling fremadrettet. Spørgsmålet er, hvordan vi griber det an. Skal der justeres på balancen mellem karakterer og feedback? Skal vi begrænse antallet af tests? Eller bør man hellere rette blikket kortere skoledage og flere fritidsaktiviteter? For hvordan favner vi de unge, der mistrives samtidig med, at vi ruster dem med den rigtige faglighed? På dagens møde har vi inviteret Tanja Nyborg og Trine Hammershøy på besøg til en diskussion om holdbare løsninger på mistrivslen.

v/ Tanja Nyborg, direktør for Børn og Unge, Aarhus og Trine Hammershøy, direktør, Det Sociale Netværk/Headspace Danmark (Lokation: Lynfabrikken, Vestergade 49B, 8000 Aarhus).

Millioner på vej til erhvervsuddannelserne. Hvordan bruges de bedst?

Efter en længere trang periode kommer erhvervsuddannelserne nu på Finansloven for 2024 med en betydelig økonomisk indsprøjtning. Det store spørgsmål går nu på: Hvad skal pengene bruges til? De er afsat til af forbedre kvaliteten af uddannelserne og gøre dem mere attraktive, men gør man det ved at investere i nyt og tidssvarende udstyr, efteruddanne undervisere, gøre udlandsophold til en del af praktikken, forbedre de fysiske rammer på skolerne eller noget helt andet? Vi tager debatten til dagens netværksmøde.

v/ Anne Gammelby Lybecker, direktør, Aarhus Business College (ikke bekræftet), Anette Schmidt Laursen, direktør, SOSU Østjylland (ikke bekræftet) og Astrid Carøe, ungdomsuddannelsesordfører, Socialistisk Folkeparti (ikke bekræftet)

Bag om unges motivation til læring og uddannelse

Til dagens netværksmøde er unges motivation til læring og uddannelse i hovedsædet. Vi stiller blandt andet skarpt på, hvorvidt motivation er noget, som skal findes eller skabes? Og hvad motiverer i virkeligheden unge? Vi skal høre ph.d. Dorte Ågård om aktuelle udfordringer, centrale begreber samt pejlemærker for arbejdet fremadrettet. Samtidig skal vi blive klogere på, hvordan Børn og Unge Aarhus arbejder med trivsel og motivation i driften af Aarhus' folkeskoler fra rådmand Thomas Medom.

v/ Dorte Ågård, ph.d. fra Aarhus Universitet med afhandlingen ”Motiverende relationer” (ikke bekræftet) og Thomas Medom, rådmand, Børn og Unge Aarhus (ikke bekræftet)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer