Møderække

Uddannelsespolitisk netværk - København - mødeprogram

Samuelsens topmøde om trivsel og mistrivsel

Coronakrisens lange perioder med hårde nedlukninger og begrænset social kontakt har skabt store trivselsmæssige udfordringer. Samuelsen inviterer derfor til topmøde med trivslen post corona i højsædet. Spørgsmålene er mange. Skal der tildeles yderligere ressourcer til trivselsområdet? Hvordan skal ansvaret fordeles mellem de relevante parter? Og hvordan skal vi monitorere og evaluere udviklingen på trivselsområdet fremover? Vi byder på et lille glas og har inviteret række centrale aktører til topmøde i trivslens navn.

v/ Cathrine Lindberg Bak, vicedirektør for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Noemi Katznelson, professor ved Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, Anne Sophie Callesen (RV), Jane Heitmann, formand for Folketingets Sundhedsudvalg (V), Astrid Carøe, uddannelsesordfører (SF), Mette Thiesen, børneordfører (NB), Kasper Sand Kjær, medlem af Børne- og Undervisningsudvalget og medieordfører (S) (MØDESTED: Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48, 1307 København K)

Hvad kan vi forvente af uddannelsespolitikken?

På dagens netværksmøde byder vi velkommen tilbage fra sommerferie ved at rette blikket mod det uddannelsespolitiske efterår. Hvad kan vi forvente af tiltag? Hvilke tendenser er der på tegnebrættet på Christiansborg? Og hvilke udfordringer kommer til at definere sæsonen i den politiske debat på området? Vi spørger manden med kilderne.

v/ Jacob Fuglsang, uddannelsespolitisk redaktør, Politiken

Race to the bottom i uddannelsessektoren?

Flere og flere stressramte børn og unge har deres dagligdag i uddannelsessektoren. Faktorer som tidspres, karakterræs og fokus på at præstere tilskrives ofte en stor del af skylden. Spørgsmålet er, om der hersker en præstationskultur i uddannelsesverdenen, hvor det fejlfri belønnes? Hvad betyder det for unges motivation og for kompetencer som kreativitet og innovation, hvis uddannelserne fremmer en nul-fejlskultur? Vi spørger eksperterne.

v/ Stina Vrang Elias, direktør, DEA, Claus Rosenkrands Olsen, Uddannelseschef, Dansk Erhverv (Mødested: Nimb Hotel, Bernstorffsgade 5, 1577 København).

Udfordrer privatskolerne fremtidens folkeskole?

Flere og flere forældre vælger privatskolen frem for folkeskolen til deres børn, og idag er det ca. hvert femte barn, der indskrives på en privatskole ved skolestart. Privatskolerne kan tilbyde en højere gennemsnitlig afgangskarakter, flere lærere pr. elev og et mere bedre undervisningsmiljø. I modsætning til folkeskolerne, har privatskolerne mulighed for at takke nej til udfordrede elever, samtidigt med at staten dækker 76% af udgiften pr. privatskoleelev, som er det højeste tilskud i årtier. Hvilken betydning har det på sigt for uddannelsen i folkeskolen, når privatskolen bliver lettere tilgængelig for i forvejen ressourcestærke elever? Er tilvalget af privatskolen med til at skabe et socialt skel, der mindsker den sociale mobilitet og laver et uddannelsesmæssigt A og B hold? Og risikerer vi en gradvis udhuling af folkeskolen, hvis udviklingen fortsætter? Vi tager debatten.

/v Andreas Rasch Kristensen, VIA University Collage, Karsten Suhr, formand for Danmarks Private Skoler, Mia Dalskov Pihl, chefanalytiker og projektchef i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (ikke bekræftet)

Departementschefen har ordet

Vi starter det uddannelsespolitiske år ud med et kig på tegnebrættet fra den nye mand ved roret i Børne- og Undervisningsministeriet. Hvad har han af visioner for hans eget maskinrum, og hvilke initiativer vil optage os i 2023? Vi byder velkommen til Kent Harnisch og til en spændende formiddag i den kommende uddannelsespolitiks tegn.

v/ Kent Harnisch, departementschef, Børne- og Undervisningsministeriet (ikke bekræftet)

Status på Reformkommissionens anbefalinger

I foråret 2022 præsenterede Reformkommissionen sine anbefalinger til politiske tiltag med de formål at skabe bedre uddannelse og flere i job. På dagens møde tager vi temperaturen på, hvor langt vi er nået med de udfordringer, som kommissionen retter fokus mod. Hvad er det for uddannelses- og samfundsmæssige problemer som anbefalingerne søger at tackle? Vil nye adgangskrav til de videregående uddannelser føre til en ny præstationskultur og øge usikkerheden blandt eleverne på ungdomsuddannelserne? Hvilke effekter på arbejdsmarkedet kan vi forvente, hvis Reformkommissionens anbefalinger gennemføres? Vi tager debatten.

/v Nina Smith, formand for Reformkommissionen, professor, Institut for Økonomi, AU, Mads Eriksen Storm, Uddannelses- og forskningspolitisk chef, Dansk Erhverv og Hanne Knudsen, lektor, uddannelsesvidenskab, DPU (Ikke bekræftet)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer