Møderække

Uddannelsespolitisk netværk - København - mødeprogram

Uddannelsespolitisk netværk

Faglært via det almene gymnasium?

Når de unge skal vælge uddannelsesretning efter grundskolen, vælger størstedelen gymnasiet. Der er et stort potentiale i den store gruppe unge, som hvert år vælger det almene gymnasium, men som ikke skal videre på universitetet bagefter. Derfor har industrien sat sig for at knække koden til den svækkede interesse for erhvervsuddannelserne gennem det almene gymnasium. Hvordan kan vi samarbejde om at løse samfundsudfordringen med mangel på faglært arbejdskraft? Og hvilket ansvar bærer uddannelserne for den skæve fordeling? Vi inviterer begge fløje til debat.

v/ Henrik Nevers, formand, Danske Gymnasier og Lars Goldschmidt, formand, Danske Erhvervsskoler (Mødested: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Uddannelsespolitisk netværk

Samuelsens topmøde om trivsel og mistrivsel

Coronakrisens lange perioder med hårde nedlukninger og begrænset social kontakt har skabt store trivselsmæssige udfordringer. Samuelsen inviterer derfor til topmøde med trivslen post corona i højsædet. Spørgsmålene er mange. Skal der tildeles yderligere ressourcer til trivselsområdet? Hvordan skal ansvaret fordeles mellem de relevante parter? Og hvordan skal vi monitorere og evaluere udviklingen på trivselsområdet fremover? Vi byder på et lille glas og har inviteret lang række centrale aktører til topmøde i trivslens navn.

v/ Julie Elm Vig Albertsen, direktør for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Noemi Katznelson, professor ved Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet samt Folketingets ordførere (ikke bekræftet) (MØDESTED: Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48, 1307 København K)

Uddannelsespolitisk netværk

Hvad kan vi forvente af uddannelsespolitikken?

På dagens netværksmøde byder vi velkommen tilbage fra sommerferie ved at rette blikket mod det uddannelsespolitiske efterår. Hvad kan vi forvente af tiltag? Hvilke tendenser er der på tegnebrættet på Christiansborg? Og hvilke udfordringer kommer til at definere sæsonen i den politiske debat på området? Vi spørger manden med kilderne.

v/ Jacob Fuglsang, uddannelsespolitisk redaktør, Politiken

Uddannelsespolitisk netværk

Race to the bottom i uddannelsessektoren?

Flere og flere stressramte børn og unge har deres dagligdag i uddannelsessektoren. Faktorer som tidspres, karakterræs og fokus på at præstere tilskrives ofte en stor del af skylden. Spørgsmålet er, om der hersker en præstationskultur i uddannelsesverdenen, hvor det fejlfri belønnes? Hvad betyder det for unges motivation og for kompetencer som kreativitet og innovation, hvis uddannelserne fremmer en nul-fejlskultur? Vi spørger eksperterne.

v/ Stina Vrang Elias, direktør, DEA og Svend Brinkmann, professor, Aalborg Universitet (ikke bekræftet)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer