Møderække

Uddannelsespolitisk netværk - København - mødeprogram

Nytårskur: Trivsel og mistrivsel i en coronatid

Torsdag den 20. januar 2022, 14.45 -17.30

Coronaens lange perioder med hårde nedlukninger og begrænset social kontakt har skabt trivselsproblemer i alle aldersgrupper. Samuelsen inviterer til nytårskur, hvor netop trivslen post corona er under lup. Spørgsmålene er mange. Skal der tildeles yderligere ressourcer til trivselsområdet? Hvordan skal ansvaret fordeles mellem de relevante parter? Og hvordan skal vi monitorere og evaluere udviklingen på trivselsområdet fremover? Vi har inviteret lang række centrale aktører til nytårskur i trivslens navn.

v/ Birgitte Hansen, departementschef i Børne- og Undervisningsministeriet, Carsten Strømbæk Pedersen, VIVE, Noemi Katznelson, professor ved Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, Mille Borgen Mikkelsen, formand for Danske Skoleelever samt Folketingets ordførere (MØDESTED: Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48, 1307 København K)

Hvor skal læreruddannelsen hen?

Onsdag den 16. marts 2022, 09.15 -12.00

Kravet om et karaktergennemsnit på 7 skulle gøre læreruddannelsen mere attraktiv og hæve det faglige niveau. Men på flere uddannelsessteder lever de studerende ikke op til kravet og må derfor optages via kvote 2. Læreruddannelsen blev reformeret i 2013, men der er stadig gang i diskussionen om formen på uddannelsen. Forslag til hvordan kvaliteten kan sikres, er mange. Er det afgørende, om læreruddannelsen er 4-årig eller 5-årig? Eller om den foregår på en professionshøjskole, på et universitet eller på et privat uddannelsessted? På dagens møde vil vi få et indblik i, hvordan to centrale skikkelser ser læreruddannelsens udfordringer og løsninger.

V. Stefan Hermann, rektor, Københavns professionshøjskole og Formand, Professionshøjskolerne og Bertel Haarder, fhv. undervisningsminister, Venstre (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Fordeling eller opdeling?

Onsdag den 18. maj 2022, 09.15 -12.00

Regeringen har indgået en aftale på tværs af rød og blå blok om en ny elevfordelingsnøgle på gymnasierne. Dog har oppositionens største parti valgt at stemme imod aftalen. Omfordelingen har til formål at bekæmpe social polarisering, etnisk opdeling og at hjælpe de tyndtbefolkede udkantsbyer med lukningstruede gymnasier. Skal social diversitet vægte højere end de unges frie valg til selv at vælge uddannelsessted? Hvad er effekten på elevernes lyst til læring? Og hvad er fordelene ved aftalen? Vi tager debatten.

v/ Birgitte Vedersø, formand, Danske Gymnasier og Mette Abildgaard, politisk ordfører, Det Konservative Folkeparti (ikke bekræftet) (Mødested: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer