Møderække

Uddannelsespolitisk netværk - København - mødeprogram

Udfordrer privatskolerne fremtidens folkeskole?

Flere og flere forældre vælger privatskolen frem for folkeskolen til deres børn, og idag er det ca. hvert femte barn, der indskrives på en privatskole ved skolestart. Privatskolerne kan tilbyde en højere gennemsnitlig afgangskarakter, flere lærere pr. elev og et mere bedre undervisningsmiljø. I modsætning til folkeskolerne, har privatskolerne mulighed for at til- og fravælge elever, samtidigt med at staten dækker 76% af udgiften pr. privatskoleelev, som er det højeste tilskud i årtier. Hvilken betydning har det på sigt for uddannelsen i folkeskolen, når privatskolen bliver lettere tilgængelig for i forvejen ressourcestærke elever? Er tilvalget af privatskolen med til at skabe et socialt skel, der mindsker den sociale mobilitet og laver et uddannelsesmæssigt A og B hold? Og risikerer vi en gradvis udhuling af folkeskolen, hvis udviklingen fortsætter? Vi tager debatten.

/v Andreas Rasch Kristensen, VIA University Collage, Karsten Suhr, formand for Danmarks Private Skoler, Mie Dalskov Pihl, chefanalytiker og projektchef i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (Mødested: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Kan man styre unges uddannelsesvalg?

Den politiske prioritet har i længere tid været at præge unges uddannelsesvalg i en retning, der bedst muligt opfylder vores samfundsbehov. Som resultat heraf har man de seneste 20 år forsøgt at få flere til at vælge erhvervsuddannelserne. Ligeledes har man brugt mange ressourcer og kampagnekroner på at få flere unge kvinder til at vælge it- og tekniske uddannelser. Indsatsen har indtil nu ikke vist målbare resultater, og optagelsesprocenten på erhvervsuddannelserne blandt elever fra 9. og 10. klasse har ligget stabilt på omkring 20% siden 2010. Nu står vi over for et historisk stort behov for at få flere til at vælge velfærdsuddannelserne, med store konsekvenser for vores velfærdssamfund som vi kender det, hvis ikke det lader sig gøre. Hvordan skal det lykkes? Kan man styre unges valg af uddannelse? Og hvem har bolden?

v/ Camilla Wang, formand, Danske Professionshøjskoler, Mathias Vinholt, formand for ungdommens landsudvalg, Dansk El-Forbund, og Mathilde Tronegård, direktør, Studievalg Danmark (ikke bekræftet) (Mødested: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Fremtidens folkeskole

I sensommeren 2022 frafaldt den politiske opbakning til det folkeskoleforlig, der det seneste årti har udgjort rammerne for folkeskolen. Folkeskolereformen har siden den trådte i kraft, været kritiseret for at være for detailstyret over for de enkelte skoler. Det tyder på at folkeskolen for fremtiden igen kommer til at skifte karakter. Spørgsmålet bliver derfor hvad, der kommer til at erstatte folkeskoleforliget? Og ikke mindst hvordan en aftale bør se ud, for at sikre den bedst mulige varetagelse af folkeskoleuddannelsen. Vi inviterer politikerne, til at diskutere deres bud på fremtidens folkeskole.

V/ Folketingets børne- og undervisnings ordførere (Ikke bekræftet)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer