Hvordan sikrer vi en grøn fremtid for Det Blå Danmark?

Det Blå Danmark er en af Danmarks erhvervsmæssige styrkepositioner, og maritime virksomheder står samlet set for en fjerdedel af landets eksport. Der er med andre ord god vind i sejlene. Men er vi på forkant med udviklingen og i stand til at holde os i front? Eller risikerer vi at sakke bagud i forhold til den internationale konkurrence, hvis ikke vi kigger indad og optimerer rammevilkår og afgørende parametre som forskning, innovation og uddannelse?

Netværket fokuserer på de store spørgsmål om fremtidens Blå Danmark og samler aktører på tværs af det maritime område. Med input fra interessante oplægsholdere og en bred medlemsskare af nøglemedarbejdere, skaber vi debat og søger at finde løsninger, der kan sikre bæredygtig vækst. Netværket lægger vægt på et højt fagligt udbytte på hvert netværksmøde, da det skaber en solid fælles baggrund for netværksdannelsen blandt medlemmerne.

Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere, der er professionelt beskæftiget inden for Det Blå Danmark. Netværksmøderne bliver faciliteret af Jenny N. Braat, adm, direktør i Danske Maritime. Der afholdes 5-6 netværksmøder årligt med 1-2 måneders mellemrum, og de foregår centralt i København. Mødestederne fremgår af møderækken.

Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 16.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksmøderne.

Udvidet medlemskab: Hvis du synes, at et eller flere netværksmøder i andre af vores netværk er interessante, kan du udvide dit medlemskab og deltage i ekstra, valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene. Læs mere her.

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Lasse Krodal