Møderække

Det Blå Danmark - mødeprogram

I kølvandet på Corona: Starten på en ny virkelighed?

Mandag den 22. november 2021, 09.15 -12.00

Coronapandemien har haft gennemgribende betydning for den maritime sektor. Da verden lukkede ned i foråret 2020 faldt skibstrafikken drastisk. Onlinehandlen har dog vist sig som pandemiens helt store vinder, og befolkningens virtuelle købelyst har givet travlhed hos shipping- og logistikvirksomhederne. Vi sætter fokus på genstarten af den maritime sektor efter pandemien vendte alt på hovedet. Kan en global krise være startskuddet til at kigge indad og i stedet for at fortsætte, hvor vi slap, sætte en ny og mere bæredygtig kurs? Hvad har vi set af tendenser indtil nu, og hvordan tegner det for fremtidens maritime virkelighed?

Henriette Hallberg Thygesen, Executive vice president, Mærsk og formand for Genstartsteam for Det Blå Danmark (ikke bekræftet) og Bjarne Foldager, adm. direktør, Man Energy Solutions og næstformand for Klimapartnerskabet for Det Blå Danmark

Grøn skibsfart og sort bundlinje

Tirsdag den 1. februar 2022, 09.15 -12.00

Med Klimaaftalen er og bliver Power-to-X et helt centralt element i skibsfartens grønne omstilling. Der er allerede sat en række anlæg i søen, som skal producere det maritime mirakelmiddel blandt andet i form af grøn ammoniak. Hvad er de største udfordringer ved at udvikle og ikke mindst opskalere teknologien til kommercielt brug? På hvilke områder er vi allerede langt fremme? Og hvad skal vi være særligt opmærksomme på, for at få det største udbytte af de samarbejder, der er blomstret op på tværs af sektorer, for at sikre en både grøn og økonomisk stabil fremtid?

v/ Torben Carlsen, administrerende direktør, DFDS (ikke bekræftet), Niels Buus Kristensen, forskningsleder, Transportøkonomisk Institutt, Oslo og medlem af Klimarådet og Kasper Roed Jensen, Vice President, Vestas

En tur i maskinrummet

Tirsdag den 22. marts 2022, 09.15 -12.00

På dagens møde fører Søfartsstyrelsens direktør netværket ind i det politiske og bureaukratiske maskinrum. Hvordan navigerer han i en virkelighed, hvor både regeringens farve samt en omfattende national og international regulering er afgørende for, hvilken vej vinden blæser? Har vi i Danmark fået skabt de bedst mulige rammer for, at innovation, vækst og kvalitet i Det Blå Danmark kan gå hånd i hånd? Vi spørger, hvad han ser som de mest presserende opgaver for styrelsen, og hvor han ser sektorens helt store styrkepositioner og udviklingsmuligheder i et land som Danmark?

v/ Andreas Nordseth, direktør, Søfartsstyrelsen

På rette kurs: Vejen til den politiske dagsorden (OBS: Eftermiddagsmøde med efterfølgende vin og hygge)

Torsdag den 19. maj 2022, 14.00 -17.00

Den maritime sektor spiller en afgørende rolle for Danmarks transportnetværk. Alligevel er linsen til dagligt sjældent rettet mod området, og det kan derfor være en udfordring at komme på den tæt pakkede politiske dagsorden. Vi stiller skarpt på, hvad man kan gøre for at trænge igennem lydmuren til landets beslutningstagere. Hvordan kan sektoren stå stærkere i forhold til at sikre sig, at de blå motorveje spiller en afgørende rolle i planerne for fremtidens infrastruktur, og at der skabes de mest gunstige rammer for samspillet mellem vandvej, asfaltvej og skinner? Hvor er der for alvor noget at hente, ved at intensivere sin interessevaretagelse rettet mod den hjemlige andedam?

v/ Tine Kirk Pedersen, direktør, Danske Havne og Niels Wammen-Jensen, Public Affairs Director, GRACE Public Affairs

Politisk debat: Maritim vækstplan efter 2025

Mandag den 29. august 2022, 09.15 -12.00

Med vækstplanen for Det Blå Danmark fra 2018 blev alle sejl sat ind på at gøre Danmark til et globalt maritimt kraftcenter frem mod 2025. Er vi på rette kurs? Eller skal der sættes ind på andre eller flere områder for at nå målet? Vi inviterer til debat med markante ordførere på både erhvervs- og transportområdet og beder dem gøre rede for deres syn på, i hvilken retning en maritim vækstplan efter 2025 skal bevæge sig. Hvad ser de hver især som grundstenen for en konkurrencedygtig maritim sektor? Hvor langt skal vi gå for at beholde den grønne førertrøje? Og har udviklingen siden den oprindelige aftale aktualiseret nye og innovative veje til vækst, som der skal tages højde for politisk?

v/ Orla Hav (S), Torsten Schack Pedersen (V)/ Kristian Pihl Lorentzen (V), Theresa Berg Andersen (SF), Mona Juul (K) , Hans Kristian Skibby (DF) og Rasmus Helveg Petersen (RV) (OBS: ikke bekræftet)

Forandringer forude: Hvor er de digitale udviklingspotentialer på havet?

Mandag den 24. oktober 2022, 09.15 -12.00

Det blå Danmark står på kanten af en digital revolution og potentialet er stort: CO2-besparelser, opsporing af illegale aktiviteter på havene samt øget produktivitet og effektivitet er blot nogle af fordelene ved fremtidens digitale og intelligente skibsfart. Men hvad er potentialet for kunstig intelligens, virtual reality og big data i den nære fremtid? Og hvor ser vi skibsfartens digitale udvikling, når vi kigger længere ud i horisonten? Har vi som det ser ud nu skabt de optimale rammer for, at regulering og internationalt samarbejde understøtter sektorens digitale udviklingspotentiale, eller risikerer vi at spænde ben for os selv?

v/ Märtha Rehnberg, co-founder og partner, DareDisrupt, Maria Skipper Schwenn, direktør, Danske Rederiger og Mads Andersen, CEO/Carl Chatfield, Stifter, Blue Atlas Robotics (OBS: ikke bekræftet)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Lasse Krodal