Møderække

Det nære sundhedsvæsen - København - mødeprogram

SUNDHEDSPOLITISK DAG

Onsdag den 1. september 2021, 10.15 -13.00

2020 var et hæsblæsende sundhedsmæssigt år og 2021 har lagt antræk til at blive mindst ligeså interessant. Pandemi, folkesundhedslov, behandlingsgarantier og risikoen for et overophedet sygehusvæsen har præget billedet. Vi samler de centrale aktører til at give en sundhedspolitisk status på tilstandene i sektoren på tværs af stat, region og kommune.

v/Adam Wolf, direktør, Danske Regioner, Per Okkels, tidl. departementschef i Sundhedsministeriet, Rasmus Horn Langhoff, sundhedsordfører (S) og Anders Beich, formand, DSAM

SUNDHEDSPOLITISK DAG

Onsdag den 1. september 2021, 13.15 -15.00

2020 var et hæsblæsende sundhedsmæssigt år og 2021 har lagt antræk til at blive mindst ligeså interessant. Pandemi, folkesundhedslov, behandlingsgarantier og risikoen for et overophedet sygehusvæsen har præget billedet. Vi samler de centrale aktører til at give en sundhedspolitisk status på tilstandene i sektoren på tværs af stat, region og kommune.

v/ Lars Pram, direktør, Dansk Sygeplejeråd, Birgitte Rav Degenkolv, direktør, Amager og Hvidovre hospital og Christian Harsløf, sundhedsdirektør, KL

Tættere samspil mellem somatikken og psykiatrien

Onsdag den 27. oktober 2021, 09.15 -12.00

Patienter med psykisk sygdom har signifikant flere somatiske sygdomme og en kortere levetid end den øvrige, gennemsnitlige befolkning. For disse typer af patienter er en koordineret og fælles indsats mellem psykiatrien og somatikken derfor afgørende for et godt patientforløb. Men hvordan bliver vi bedre til at koordinere og skabe et godt samarbejde på tværs? I kampen for sidestilling mellem somatik og psykiatri, implementerede Regionshospitalet Randers som nogen af de første i landet en fælles akutafdeling for både fysisk og psykisk syge. Hvilke praktiske erfaringer har de gjort sig? Og hvilke yderligere tiltag ser de nødvendige for at fremme sidestillingen mellem somatik og psykiatri?

v/ Torsten Bjørn Jacobsen, formand, Psykiatrifonden og Jonas Dahl, hospitalsdirektør, Regionshospitalet Randers (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Danmarks nye sundhedsreform - organisationernes besyv

Onsdag den 1. december 2021, 09.15 -12.00

Mange forskellige problematikker og interesser er på spil, når indholdet af den længe ventede sundhedsreform skal debatteres. Én ting der dog er sikker er, at der er brug for en ambitiøs plan for fremtidssikringen af det nære sundhedsvæsen. Men hvilke pejlemærker ser de centrale organisationer i sundhedslandskabet mere nøjagtigt som nødvendige for en succesfuld sundhedsreform? Hvor ser de behov for politisk handling?

Nis Peter Nissen, direktør, Alzheimerforeningen, Klaus Høm, direktør, Scleroseforeningen og Claus Richter, direktør, Diabetesforeningen (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Halter kvaliteten i det nære sundhedsvæsen?

Fredag den 4. februar 2022, 09.15 -12.00

Sager om misligholdt svangeromsorg, presset personale på hospitalsgangene og en økonomisk ramme, der konstant er genstand for debat. Diskussionen om, hvorvidt kvaliteten i det nære sundhedsvæsen er tilstrækkelig er efterhånden blev fast inventar på den sundhedspolitiske dagsorden. På dagens møde retter vi derfor fokus på kvalitet i indsatserne i det nære sundhedsvæsen. For spørgsmålet er, hvordan vi sikrer et tilfredsstillende kvalitetsniveau for borgere, brugere, patienter, ansatte og politikere - og om det overhovedet er muligt at imødekomme samtlige interessenters krav til kvalitet. Vi tager debatten.

/v Jakob Riis, direktør, Falck (ikke bekræftet), Ulla Astman, Regionsrådsformand (ikke bekræftet), Signild Vallgårda, professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU og Lis Munk, formand, Jordemoderforeningen (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Ulighed i adgangen til sundhed

Torsdag den 24. marts 2022, 09.15 -12.00

Den gennemsnitlige levealder blandt borgerne i den højeste og laveste indkomstgruppe er stadig markant. Hos mænd er forskellen i levealder hele 9,5 år mellem bund og top, og dette er på trods af, at ulighed i sundhed har været et stigende problem siden 1980’erne. Der er en ulig geografisk fordeling i, hvor borgere i høj- og lavindkomstgrupper bosætter sig, hvilket har betydet at ulighed i sundhed er blevet et regionalt problem. Region Hovedstaden og Region Sjælland ligger klos op ad hinanden, men der er forskel på, hvordan borgernes helbred på tværs af disse regioner ser ud. Kan det virkelig være rigtigt, at borgernes sundhed afhænger af deres postnummer? Hvordan kommer vi den ulige adgang til sundhedsvæsenet til livs? Til dagens møde har vi inviteret Morten Sodemann, Bente Ourø Rørth og Klaus Lunding til at give deres bud på, hvordan fremtidens sundhedssystem skal skræddersys for at mindske uligheden, og om der findes en universel kur?

v/ Morten Sodemann, professor og overlæge, Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital, Bente Ourø Rørth, direktør for Nordsjællands hospital og Klaus Lunding, formand for Danske Patienter og tidligere hospitalsdirektør på Herlev og Gentofte Hospital (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Hvor skal vi hen med den kommunale sundhed?

Fredag den 3. juni 2022, 09.15 -12.00

I kølevandet på oprettelsen af de 21 nye sundhedsklynger står det klart, at flere sundhedsopgaver skal rykkes ud i primærsektoren. Presset på det nære sundhedsvæsen stiger i takt med den stigende aldrende befolkning, som er mere behandlingskrævende end yngre aldersgrupper. Generelt ses et øget fokus på et mere sammenhængende sundhedsvæsen, forebyggelse og bedre behandling af kronikergrupper. Ønskerne er mange, men hvordan skal der prioriteres, så vi får mest sundhed for pengene? Hvad er status på sundhedsklyngerne efter et år, og hvordan er vi kommet fra land? Vi sætter den kommunale sundhed under loop, og Kristian Wendelboe fortæller, hvor vi skal hen med fremtidens nære sundhedsvæsen.

v/ Kristian Wendelboe, adm. direktør, KL (ikke bekræftet)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer