Møderække

Digital Sundhed - mødeprogram

SUNDHEDSPOLITISK DAG

Onsdag den 1. september 2021, 10.15 -13.00

2020 var et hæsblæsende sundhedsmæssigt år og 2021 har lagt antræk til at blive mindst ligeså interessant. Pandemi, folkesundhedslov, behandlingsgarantier og risikoen for et overophedet sygehusvæsen har præget billedet. Vi samler de centrale aktører til at give en sundhedspolitisk status på tilstandene i sektoren på tværs af stat, region og kommune.

v/ Adam Wolf, direktør, Danske Regioner, Per Okkels, tidl. departementschef i Sundhedsministeriet, Rasmus Horn Langhoff, sundhedsordfører (S) og Anders Beich, formand, DSAM

SUNDHEDSPOLITISK DAG

Onsdag den 1. september 2021, 13.15 -15.00

2020 var et hæsblæsende sundhedsmæssigt år og 2021 har lagt antræk til at blive mindst ligeså interessant. Pandemi, folkesundhedslov, behandlingsgarantier og risikoen for et overophedet sygehusvæsen har præget billedet. Vi samler de centrale aktører til at give en sundhedspolitisk status på tilstandene i sektoren på tværs af stat, region og kommune.

v/ Lars Pram, direktør, Dansk Sygeplejeråd, Birgitte Rav Degenkolv, direktør, Amager og Hvidovre hospital og Christian Harsløf, sundhedsdirektør, KL

Regeringens nye sundhedsaftale

Onsdag den 6. oktober 2021, 09.15 -12.00

Efteråret 2021 står i sundhedens tegn, og en ny sundhedsaftale er på trapperne med en bred politisk opbakning. Aftalen skal mindske uligheden i sundhed, bedre sammenhæng mellem sektorerne og sikrer dækning af sundhedsfagligt personale i hele landet. Coronakrisen har vist, at der er stor velvilje i befolkningen til digitale løsninger, som kan forsimple og effektivisere hverdagen for både patienter og sundhedspersonale. Hvad skal sundhedsaftalen indeholde, og hvordan får vi opfyldt vores ønsker indenfor den økonomiske ramme? Hvilke redskaber har vi i værktøjskassen til at fortsætte digitaliseringsbølgen? Vi dykker ned i detaljerne og tager debatten på dagens netværksmøde.

v/ Julie Enevold Brooker, direktør, Janssen, Jes Søgaard, professor, SDU og Andreas Jull Sørensen, konstitueret afdelingschef, Afdeling for Bekæmpelse af Ulighed, Sundhedsministeriet (ikke bekræftet) (MØDESTED: Nimb Hotel, Bernstorffsgade 5, 1577 København V)

Digitaliseringen af sundhedsvæsenet (fællesmøde med Sundhedspolitisk netværk)

Onsdag den 1. december 2021, 09.15 -12.00

En strategi for digital sundhed skal give en mere sikker og sammenhængende sundhedssektor for danskerne. Hvad indebærer strategien, hvad er prioriteringerne, og er målene ambitiøse nok? Til dette netværksmøde får vi besøg af formanden for Danske Regioner, som vil indvie netværket i regionernes målsætninger for digital sundhed. Hvordan sikres det, at det danske sundhedsvæsen bedst omfavner de mange fordele, der er forbundet med digitalisering, samtidig med at man tager højde for potentielle utilsigtede konsekvenser ved datadeling?

v/ Stephanie Lose, regionsrådsformand i Region Syddanmark og formand for Danske Regioner (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Digitalisering af velfærdsstaten (fællesmøde med netværket for Digitalisering)

Fredag den 21. januar 2022, 09.15 -12.00

I en udviklet velfærdsstat som den danske, der er stærkt afhængig af en effektiv digitalisering, er pålidelige it-leverandører en nødvendighed. Især coronaens indtog har vist, hvor vigtige digitale løsninger er for sammenhængskraften i samfundet. Men hvad kræver det egentlig at udvikle en platform, som størstedelen af landets befolkning kommer i berøring med? På dette møde vil André Rogaczewski, CEO og co-founder af Netcompany, fortælle nærmere om samarbejdet mellem Netcompany og det offentlige, og gøre os klogere på, hvilke overvejelser man skal gøre sig, når man ikke kun leverer et produkt til en kunde, men et helt lands befolkning.

v/ André Rogaczewski, CEO og co-founder af Netcompany

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer