Møderække

Digitaliseringsnetværk - mødeprogram

Digitaliseringsstrategien 2016-2020: Hvad nu?

Torsdag den 26. august 2021, 09.15 -12.00

I 2016 satte Digitaliseringsstyrelsen gang i en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der skulle vare til 2020 og som også fordrede KL's digitale handlingsplan for kommunerne. Nu, godt og vel et år efter dens konklusion, er det tid til at se tilbage - og ikke mindst frem. Hvad har vi lært af de fire år? Hvordan ser fremtidens strategi ud? Og hvilke visioner har Digitaliseringsstyrelsen nye direktør for det digitale Danmark?

v/ Tanja Franck, direktør i Digitaliseringsstyrelsen (ikke bekræftet) og Christian Harsløf, direktør i digitalisering, teknologi og data, KL

Hæmmer manglende it-kompetencer væksten i Danmark?

Onsdag den 29. september 2021, 09.15 -12.00

Efterspørgslen på it-specialister har været stor gennem den seneste årrække - både i det offentlige og det private. Dog har den store efterspørgsel været svær at imødekomme, da for få bliver uddannet inden for den digitale sektor. Kan dette mismatch mellem udbud og efterspørgsel medvirke til at hæmme Danmarks vækstpotentiale? Og ligger svaret på dette problem i virkeligheden i digitalisering af de ansatte fremfor uddannelse af nye IT-specialister? Martin Grønbæk Jensen, administrerende direktør i Digital Dogme og Henrik Pedersen, Dekan ved det Tekniske Fakultet for IT & Design ved Aalborg Universitet vil diskutere, hvordan vi får bugt med kompetencegabet og fortælle om nogle af de udfordringer, som det digitale Danmark står overfor nu og i fremtiden.

v/ Martin Grønbæk Jensen, administrerende direktør i Digital Dogme og Henrik Pedersen, Dekan ved det Tekniske Fakultet for IT & Design ved Aalborg Universitet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Den digitale omstilling til debat

Onsdag den 27. oktober 2021, 09.15 -12.00

Vi inviterer IT-ordførere fra begge fløje til debat om deres visioner og planer for, hvordan Danmark genvinder sin position som frontløber i det globale digitaliseringskapløb. Hvordan fortsætter vi den digitale bølge, så det gavner både offentlige og private organisationer såvel som den almene borger? Hvordan sikrer vi, at eksisterende og ny lovgivning har borgernes rettigheder i fokus, men samtidig reducerer barriererne for digitalisering og ny teknologi mest muligt? Og hvor skal de politiske løsninger findes, hvis vi skal udnytte digitaliseringens mange muligheder og tage bedst mulig højde for de risici, der følger med?

v/ Christoffer Aagaard Melson (V) Kasper Roug (S) og Stinus Lindgreen (RV) (ikke bekræftet)

Hvordan tager Danmark det næste tigerspring i digitaliseringen?

Onsdag den 17. november 2021, 09.15 -12.00

Dansk Erhverv har i 2021 nedsat et Tigerråd, som har til opgave at fokusere på løsninger af fremtidens store samfundsudfordringer gennem ’tigerspring’ i digitaliseringen. Til dette møde har vi inviteret Christiane Vejlø, direktør Elektronista Media og medlem af Tigerrådet, til at give os indblik i, hvor digitaliseringen bør rette sit fokus hen i fremtiden og hvordan både offentlige og private aktører kan påvirke udviklingen. Som en af Danmarks førende eksperter inden for digital kultur, vil Christiane Vejlø desuden give et unikt indblik i vigtigheden af en god digital kultur i forbindelse med den digitale udvikling.

v/ Christiane Vejlø, direktør i virksomheden Elektronista Media ApS og medlem af Dansk Erhvervs Tigerråd (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Digitalisering af velfærdsstaten (Fællesmøde med Netværket for Digital Sundhed)

Fredag den 21. januar 2022, 09.15 -12.00

I en udviklet velfærdsstat som den danske, der er stærkt afhængig af en effektiv digitalisering, er pålidelige it-leverandører en nødvendighed. Især coronaens indtog har vist, hvor vigtige digitale løsninger er for sammenhængskraften i samfundet. Men hvad kræver det egentlig at udvikle en platform, som størstedelen af landets befolkning kommer i berøring med? På dette møde vil André Rogaczewski, CEO og co-founder af Netcompany, fortælle nærmere om samarbejdet mellem Netcompany og det offentlige, og gøre os klogere på, hvilke overvejelser man skal gøre sig, når man ikke kun leverer et produkt til en kunde, men et helt lands befolkning.

v/ André Rogaczewski, CEO og co-founder af Netcompany

What's next?: Den næste digitaliseringsbølge

Fredag den 4. marts 2022, 09.15 -12.00

Den offentlige sektor har over en relativt kort årrække gået fra at være komplet analog, til at være grundlæggende afhængig af teknologi. Flere bølger af digital transformation har præget denne udvikling, men hvad byder den næste bølge? Vi har til dette møde allieret os med Preben Mejer, IT-ekspert, fremtidsforsker og CEO i videnscentret Radr.dk, der blandt andet var helt i fronten ved den anden store teknologibølge i Danmark. Han vil indvie os i, hvilke udsigter der er i fremtiden inden for digitalisering og IT, samt hvordan disse vil få indvirkning i samfundet - både i det offentlige og i det private.

v/ Preben Mejer, founder og chairman hos Radr

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Daniel H. Fischer