Møderække

Digitaliseringsnetværk - mødeprogram

Den digitale omstilling til debat

Onsdag den 14. april 2021, 09.15 -12.00

Vi inviterer IT-ordførere fra begge fløje til debat om deres visioner og planer for, hvordan Danmark genvinder sin position som frontløber i det globale digitaliseringskapløb. Hvordan fortsætter vi den digitale bølge, så det gavner både offentlige og private organisationer såvel som den almene borger? Hvordan sikrer vi, at eksisterende og ny lovgivning har borgernes rettigheder i fokus, men samtidig reducerer barriererne for digitalisering og ny teknologi mest muligt? Og hvor skal de politiske løsninger findes, hvis vi skal udnytte digitaliseringens mange muligheder og tage bedst mulig højde for de risici, der følger med?

v/ Christoffer Aagaard Melson (V) og Kasper Roug (S)

Digitalisering på tværs: Ny direktør ved roret i DI Digital

Onsdag den 26. maj 2021, 09.15 -12.00

Ved årsskiftet overtog Rikke Zeeberg roret som branchedirektør for DI Digital, og vi beder hende gøre status over den første tid på posten. Hvad ser hun fra Danmarks største erhvervsorganisation som de helt store digitale udfordringer og udviklingspotentialer? Vi spørger også Rikke, hvad hun tager med sig af erfaringer fra Digitaliseringsstyrelsen, hvor hun i sin tid som direktør har stået i spidsen for en rivende udvikling i det offentliges digitale kontakt til både borgere og virksomheder? Og hvordan mener hun, at vi yderligere kan styrke samarbejdet mellem offentlige myndigheder og det private erhvervsliv for at sikre den bedst mulige udvikling på digitaliseringsfronten?

v/ Rikke Zeberg, branchedirektør, DI Digital (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Hæmmer manglende it-kompetencer væksten i Danmark?

Onsdag den 29. september 2021, 09.15 -12.00

Efterspørgslen på it-specialister har været stor gennem den seneste årrække - både i det offentlige og det private. Dog har den store efterspørgsel været svær at imødekomme, da for få bliver uddannet inden for den digitale sektor. Kan dette mismatch mellem udbud og efterspørgsel medvirke til at hæmme Danmarks vækstpotentiale? Og ligger svaret på dette problem i virkeligheden i digitalisering af de ansatte fremfor uddannelse af nye IT-specialister? Martin Grønbæk Jensen, administrerende direktør i Digital Dogme og Henrik Pedersen, Dekan ved det Tekniske Fakultet for IT & Design ved Aalborg Universitet vil diskutere, hvordan vi får bugt med kompetencegabet og fortælle om nogle af de udfordringer, som det digitale Danmark står overfor nu og i fremtiden.

v/ Martin Grønbæk Jensen, administrerende direktør i Digital Dogme og Henrik Pedersen, Dekan ved det Tekniske Fakultet for IT & Design ved Aalborg Universitet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Hvordan tager Danmark det næste tigerspring i digitaliseringen?

Onsdag den 17. november 2021, 09.15 -12.00

Dansk Erhverv har i 2021 nedsat et Tigerråd, som har til opgave at fokusere på løsninger af fremtidens store samfundsudfordringer gennem ’tigerspring’ i digitaliseringen. Til dette møde har vi inviteret Christiane Vejlø, direktør Elektronista Media og medlem af Tigerrådet, til at give os indblik i, hvor digitaliseringen bør rette sit fokus hen i fremtiden og hvordan både offentlige og private aktører kan påvirke udviklingen. Som en af Danmarks førende eksperter inden for digital kultur, vil Christiane Vejlø desuden give et unikt indblik i vigtigheden af en god digital kultur i forbindelse med den digitale udvikling.

v. Christiane Vejlø, direktør i virksomheden Elektronista Media ApS og medlem af Dansk Erhvervs Tigerråd (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Én platform til alle

Fredag den 21. januar 2022, 09.15 -12.00

I en udviklet velfærdsstat som den danske, der er stærkt afhængig af en effektiv digitalisering, er pålidelige it-leverandører en nødvendighed. Men hvad kræver det egentlig at udvikle en platform, som størstedelen af landets befolkning kommer i berøring med? På dette møde vil André Rogaczewski, CEO og co-founder af Netcompany, fortælle nærmere om samarbejdet mellem Netcompany og det offentlige, og gøre os klogere på, hvilke overvejelser man skal gøre sig, når man ikke kun leverer et produkt til en kunde, men et helt lands befolkning.

v. André Rogaczewski, CEO og co-founder af Netcompany

Hvordan starter vi den næste bølge af radikal digitalisering?

Fredag den 4. marts 2022, 09.15 -12.00

Den offentlige sektor har over en relativt kort årrække gået fra at være komplet analog, til at være grundlæggende afhængig af teknologi. Flere bølger af digital transformation har præget denne udvikling, men hvad byder den næste bølge? Vi har til dette møde allieret os med Preben Mejer, IT-ekspert, fremtidsforsker og CEO i videnscentret Radr.dk, der blandt andet var helt i fronten ved den anden store teknologibølge i Danmark. Han vil indvie os i, hvilke udsigter der er i fremtiden inden for digitalisering og IT, samt hvordan disse vil få indvirkning i samfundet - både i det offentlige og i det private.

v. Preben Mejer, founder og chairman hos Radr

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Daniel H. Fischer