Møderække

Energi- og forsyningspolitisk netværk - Aarhus - mødeprogram

Kommunalpolitisk debat: Har vi skabt de optimale rammer?

Onsdag den 21. april 2021, 09.15 -12.00

Vi inviterer tre markante kommunale stemmer til debat om, hvordan fremtiden skal se ud på det energi- og forsyningspolitiske område. Hvad er deres holdning til den måde, sektoren i dag er bygget op? Kan og skal vi gøre det på en anden – billigere, smartere eller grønnere – måde? Vi inviterer til debat om sektorens rammer. For hvordan skaber vi gennem regulering, strukturer og ejerskabsforhold de bedste/mest gunstige vilkår for en både effektiv og klimavenlig fremtid på energi- og forsyningsområdet?

v/ Sara Røpke, kontorchef i Center for Klima og Erhverv, KL (ikke bekræftet), Jesper Frost Rasmussen (V), borgmester, Esbjerg og Thomas Lykke Pedersen (S), borgmester, Fredensborg.

Forsyningstilsynet: Sektorens nye vagthund

Tirsdag den 25. maj 2021, 09.15 -12.00

Etableringen af Forsyningstilsynet tilbage i 2018 gav forbrugerne en vagthund på energi- og forsyningsområdet med flere muskler og skarpere tænder end tidligere. Vi får besøg af direktøren for Forsyningstilsynet, Carsten Smidt, der indvier netværket i tilsynets arbejde. Hvordan udvikler man regulering, som både er til gavn for forbrugerne og sikrer stabile rammebetingelser for forsyningsvirksomhederne? Og hvad skal der til for at sikre både effektivitet, lave forbrugerpriser og forsyningssikkerhed i verdensklasse? Vi spørger også, hvordan tilsynet ser sin rolle i en omkostningseffektiv grøn omstilling?

v/ Carsten Smidt, direktør i Forsyningstilsynet (MØDESTED: MALT, Thorvaldsensgade 33, 8000 Aarhus C)

Energiø: En ny epoke for vedvarende energi?

Mandag den 13. september 2021, 09.15 -12.00

Danmark bliver en ø rigere. Det blev endegyldigt slået fast i begyndelsen af året, da et bredt politisk flertal vedtog rammerne for verdens første energiø placeret 80 km ude i Nordsøen. Energiøen er blevet kaldt en ”afgørende hjørnesten” og et ”fyrtårnsprojekt” i den grønne omstilling. Men kan øen leve op til de tårnhøje forventninger? Hvad er udsigterne for at skabe nye arbejdspladser i Esbjerg, hvis beskæftigelse ellers kan forventes at blive hårdt ramt ved udfasningen af fossile brændsler? Og er det sandsynligt, at vi i en nærmere fremtid kan koble energiøen med fremtidens grønne teknologier?

V/ Jan Hylleberg, adm. direktør, Wind Denmark og Hanne Storm Edlefsen, Vice President i Området for Strategisk Planlægning, Energinet

Er vi klar når elbilerne kommer?

Torsdag den 14. oktober 2021, 09.15 -12.00

Hvis målsætningen om 75.000 elbiler på vejene i 2030 bliver en realitet, kommer vi uden tvivl til at opleve et øget pres på elnettet. Kravene til fremtidens elnet bliver næppe mindre af, at den grønne omstilling på mange områder peger os mod elektricificering af blandt andet opvarmning, banetransport og lastbiltransport. Spørgsmålet er, hvor langt vi kan nå med ladestyring, fleksible elpriser og forbedret batterievne? Hvilke redskaber har energiselskaberne allerede i værktøjskassen, og hvor er der behov for nye investeringer? Er den nuværende regulering på området tidssvarende, eller er der behov for nytænkende regulering, der understøtter valget af smarte og fremtidssikrede løsninger for elnettet?

v/ Anders Eldrup, Formand for Kommissionen for grøn omstilling af personbiler og Peter Bach Andersen, seniorforsker ved Institut for Elektroenergi, DTU

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Lasse Krodal