Møderække

Energi- og forsyningspolitisk netværk - Aarhus - mødeprogram

Energiø: En ny epoke for vedvarende energi?

Mandag den 13. september 2021, 09.15 -12.00

Danmark bliver en ø rigere. Det blev endegyldigt slået fast i begyndelsen af året, da et bredt politisk flertal vedtog rammerne for verdens første energiø placeret 80 km ude i Nordsøen. Energiøen er blevet kaldt en ”afgørende hjørnesten” og et ”fyrtårnsprojekt” i den grønne omstilling. Men kan øen leve op til de tårnhøje forventninger? Hvad er udsigterne for at skabe nye arbejdspladser i Esbjerg, hvis beskæftigelse ellers kan forventes at blive hårdt ramt ved udfasningen af fossile brændsler? Og er det sandsynligt, at vi i en nærmere fremtid kan koble energiøen med fremtidens grønne teknologier?

V/ Jan Hylleberg, adm. direktør, Wind Denmark og Hanne Storm Edlefsen, Vice President i Området for Strategisk Planlægning, Energinet (MØDESTED: MALT, Thorvaldsensgade 33, 8000 Aarhus C)

Er vi klar når elbilerne kommer?

Torsdag den 14. oktober 2021, 09.15 -12.00

Hvis målsætningen om 75.000 elbiler på vejene i 2030 bliver en realitet, kommer vi uden tvivl til at opleve et øget pres på elnettet. Kravene til fremtidens elnet bliver næppe mindre af, at den grønne omstilling på mange områder peger os mod elektricificering af blandt andet opvarmning, banetransport og lastbiltransport. Spørgsmålet er, hvor langt vi kan nå med ladestyring, fleksible elpriser og forbedret batterievne? Hvilke redskaber har energiselskaberne allerede i værktøjskassen, og hvor er der behov for nye investeringer? Er den nuværende regulering på området tidssvarende, eller er der behov for nytænkende regulering, der understøtter valget af smarte og fremtidssikrede løsninger for elnettet?

v/ Anders Eldrup, Formand for Kommissionen for grøn omstilling af personbiler og Peter Bach Andersen, seniorforsker ved Institut for Elektroenergi, DTU (MØDESTED: MALT, Thorvaldsensgade 33, 8000 Aarhus C)

EU: Et klimaneutralt kontinent?

Fredag den 19. november 2021, 09.15 -12.00

Vi lægger op til debat om EU’s energipolitik, når vi stiller skarpt på EU’s Green Deal. Vi spørger fire MEP’ere, hvad de ser som de helt store gevinster, muligheder og udfordringer for at nå målsætningen fra European Green Deal om Europa som verdens første klimaneutrale kontinent. Kan det lykkes EU at overvinde landenes forskelligheder og rykke i samme retning på klimadagsordenen? Hvad kommer EU’s målsætninger til at betyde for den danske energi- og forsyningssektor? Og kan målsætninger alene gøre det, eller skal der mere konkrete tiltag på banen?

V/ Niels Fuglsang (S), MEP, Morten Helveg Petersen (R), MEP, Morten Løkkegaard (V), MEP og Pernille Weiss (C), MEP (MØDESTED: MALT, Thorvaldsensgade 33, 8000 Aarhus C)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Lasse Krodal