Møderække

Energi- og forsyningspolitisk netværk - København - mødeprogram

Et kig på klimahandlingsplanen

Tirsdag den 1. juni 2021, 09.30 -12.15

I december præsenterede regeringen sin første klimahandlingsplan for, hvordan vi skal nå målet om 70 procents reduktion i 2030. Med sektorhandlingsplanerne redegør regeringen for reduktionen af de første 7,2 mio. ton, men hvad er udsigten til at få en aftale på plads, der adresserer de resterende reduktioner? Og er det realistisk at nå 2030-målet med et 2025-mål, der lyder på 46-50 procent? På dagens møde beder vi formand for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg, Rasmus Helveg Petersen, give en indføring i klimahandlingsplanen. Hvad er de største knaster politisk set? Hvad vil betydning af de foreløbige klimaaftaler være for energisektoren? Hvilke yderligere tiltag har energisektoren i sigte?

v/ Rasmus Helveg Petersen (RV), formand for Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Thomas Egebo: Fremtidens grønne energisystemer

Torsdag den 9. september 2021, 09.30 -12.15

Med vedtagelsen af verdens første energiøer og nye gasledninger til Polen såvel som Lolland-Falster spiller Energinet en mere afgørende rolle i den grønne omstilling end nogensinde. Vi får besøg af en af Energinets direktør, Thomas Egebo, til en snak om, hvad der rør sig i det energi- og forsyningspolitiske farvand. Hvad ser han som de mest centrale opgaver i Energinet lige nu? Og hvad er i pipelinen, så Energinet også i fremtiden kan bidrage til en grøn omstilling af Danmarks energisystemer?

v/ Thomas Egebo, direktør, Energinet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Fra oliefest til oliestop

Torsdag den 7. oktober 2021, 09.30 -12.15

I 2050 skal det være slut med dansk olie- og gasudvinding i Nordsøen. Sådan lød det, da et bredt flertal i folketinget for knapt et år siden endegyldigt aflyste forhandlingerne om nye udvindingstilladelser og satte en slutdato for 48 års olie- og gaseventyr. Men kan klimasatsningen kan betale sig? Vi får besøg af Martin Rune Pedersen, Vice President i Total Denmark, og miljøvismand Lars Gårn Hansen til en snak om det sorte guld. Hvilken indflydelse vil oliesoppet have på en presset statskasse? Og kan investeringer i vedvarende energikilder opveje det økonomiske tab ved at sige farvel til olien?

v/ Martin Rune Pedersen, Vice President for Offshore Product Line og Country Chair for Danmark, Total Denmark og Lars Gårn Hansen, miljøvismand (MØDESTED: Dansk Arkitektur Center, Bryghusgade 10, 1473 København K)

Connie Hedegaard: Status på klimadagsordenen

Tirsdag den 23. november 2021, 09.30 -12.15

I Danmark er vi ikke blege for at hylde os selv som et grønt forgangsland. Men lever Danmarks rolle i international klimapolitik op til denne titel? Vi beder Connie Hedegaard gøre status på den danske indsats, når det gælder både det klimapolitiske og det energi- og forsyningspolitiske område. Som formand for bl.a. OECD’s Round Table for Sustainability, KR Foundation og Concito og med titler som EU-kommissær for klima, miljøminister og klima- og energiminister i bagagen, spørger vi, hvad hun ser som de danske sejre? Og hvor mener hun, at der er særligt brug for politisk handling?

v/ Connie Hedegaard, formand bl.a. OECD’s Round Table for Sustainability, KR Foundation og Concito samt tidl. EU klimakommissær, klima- og energiminister og miljøminister (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk