Hvordan ser fremtidens forsyningssystem ud?

Hvad er de centrale, politiske, økonomiske og tekniske forudsætninger for at fremme energi- og forsyningsydelser, som understøtter vækst og omstilling til vedvarende energikilder? Og hvordan bliver der opnået maksimal effektivitet uden at give køb på sektorens udviklingspotentiale? Netværket fokuserer på de store spørgsmål om fremtidens mål og udfordringer på området, og det debatterer konkrete løsninger på aktuelle problemstillinger.

Netværket samler aktører, som beskæftiger sig med energi- og forsyningspolitik fra forskellige vinkler og udfordrer medlemmer og oplægsholdere på at finde løsninger og skabe debat. Netværkets brede medlemskreds skaber rammen for mangefacetterede debatter og erfaringsudvekslinger. Samuelsen tiltrækker de bedste oplægsholdere og lægger vægt på et højt fagligt udbytte på hvert eneste netværksmøde, fordi det skaber en solid fælles baggrund for netværksdannelsen blandt medlemmerne. 

Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere, der arbejder professionelt med energi- og forsyningspolitik. Netværksmøderne bliver holdt med 1-2 måneders mellemrum - seks møder om året - primært i IDA mødecenter på Kalvebod Brygge 31 i København. Netværksmøderne bliver faciliteret af Anders Eldrup, tidligere adm. direktør i DONG og departementschef i Finansministeriet. 

Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 12.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksmøderne.

Udvidet medlemskab: Hvis du synes, at et eller flere netværksmøder i andre af vores netværk er interessante, kan du udvide dit medlemskab og deltage i ekstra, valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene. Læs mere her.

Facilitator

Anders Eldrup

Cand.scient.pol 1972. Departementschef i Finansministeriet 1991-2001, adm. direktør i DONG 2001-2012. Formand for Copenhagen Cleantech Cluster. Eldrup sidder derudover i en række bestyrelser, blandt andet i Rockwool Foundation, Terma A/S, Experimentarium og DTU. Anders Eldrup faciliterer møderne i Energi- og forsyningspolitisk netværk.

Hvis du vil vide mere om netværkene, så udfyld nedenstående kontaktformular, så ringer Samuelsen dig op.