Finanspolitikken under lup

I vores finanspolitiske netværk åbner vi op for det politiske rum, hvor centrale beslutninger tages og giver et enestående indblik i de logikker og økonomiske modeller, der er afgørende, når reformer forhandles - og påvirkes. Hvordan prioriteres der mellem de forskellige dele af den offentlige sektor, og hvordan finansieres velfærdssamfundet? Hvordan er samspillet mellem Folketinget, Finansministeriet og alle de øvrige aktører på og udenfor Slotsholmen.

Med netværket har vi skabt et unikt og uformelt forum for aktører med interesse for finanspolitik. Netværket er uomgængeligt for dig, der arbejder professionelt med samspillet mellem politik og økonomi og har blik for Finansministeriets centrale rolle i fastlæggelsen af de samfundsøkonomiske rammer. Du får som medlem en afgørende viden, som kan bruges til at forstå, diskutere og udvikle fremtidens reformer og rammer

På møderne inviterer vi landets førende eksperter og de politiske hovedpersoner ind til at dele deres perspektiv og svare på vores spørgsmål. Netværket har en bred medlemskreds, der fremmer erfaringsudveksling på tværs af sektorer.

Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere i interesseorganisationer og i det offentlige og det private, som har en professionel interesse i de finanspolitiske prioriteringer og fordelingen af de offentlige indtægter og udgifter.

Netværksmøderne ledes af den tidligere vismand Nina Smith. Der afholdes 5-6 netværksmøder årligt med 1-2 måneders mellemrum, og de foregår centralt i København. Mødestederne fremgår af møderækken.

Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 16.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksmøderne.

Udvidet medlemskab: Hvis du synes, at et eller flere netværksmøder i andre af vores netværk er interessante, kan du udvide dit medlemskab og deltage i ekstra, valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene. Læs mere her.

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Daniel H. Fischer