Møderække

Finanspolitisk netværk - mødeprogram

Hovedstadens fremtid: Veje til vækst og velfærd

Onsdag den 1. september 2021, 09.15 -12.00

I 2019 skiftede Søren Hartmann Hede Undervisningsministeriet ud med Københavns Kommune, da han tiltrådte posten som administrerende direktør for Økonomiforvaltningen. Her har han sidenhen gjort sit for at skabe økonomisk vækst og udvikling i Hovedstaden - også under de seneste års udfordrende omstændigheder. Hvilke ambitioner har Søren Hartmann Hede for Københavns Kommune? Hvordan er mulighederne for at realisere dem inden det kommende kommunalvalg? Og hvilke økonomiske udfordringer - og muligheder - står han og kommunen overfor?

v/ Søren Hartmann Hede, administrerende direktør i Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V)

Spillet om finansloven

Mandag den 4. oktober 2021, 09.15 -12.00

I morgen åbner Folketinget. Og finanslovsforhandlingerne spidser til. Så hvad kan vi forvente? Hvor godt står regeringen og har de præsenteret et udspil, der er spiseligt for det parlamentariske grundlag? Vi undersøger de kommende økonomiske slagsmål med to af landets førende politiske iagttagere.

v/ Mette Østergaard, chefredaktør på Berlingske og Noa Redington, politisk kommentator bla. i Politiken og på TV2 News (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Reformer for uperfekte mennesker

Onsdag den 1. december 2021, 09.15 -12.00

De fleste traditionelle grundbøger i økonomi overlader ikke mere end et par sider til emnet om adfærdsøkonomi. Det vil sige hvordan folk ofte agerer efter tommelfingerregler frem for regnemodellernes rationelle forudsætninger. Det har imidlertid ændret sig. Offentlighedens interesse for adfærdsøkonomi er kun steget siden psykologen Daniel Kahneman fik Nobelprisen i økonomi i 2002. Professor ved CBS, Steffen Andersen, der har adfærdsøkonomi som sit primære forskningsområde, løfter her sløret for, hvordan dyb indsigt i menneskets tilbøjeligheder kan bidrage til en bedre forståelse af samfundsøkonomien. Og ikke mindst hvordan en mere fintmasket beskrivelse af mennesket skaber effektfulde politikker.

v/ Steffen Andersen, Professor v. Copenhagen Business School (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Ud af starthullerne: finansloven fra start til slut

Tirsdag den 25. januar 2022, 09.15 -12.00

Når en finanslov skal lande, er det afgørende med god og kyndig rådgivning fra første udkast til de sidste sene forhandlinger. Siden 2018 er landets finansministre blevet kyndigt guidet af afdelingschefen for offentlige finanser i Finansministeriet. Som tidligere udgiftschef i den røde bygning, kender Kent Harnisch processen, faldgruberne og rammerne som få andre. På dagens møde gæster Kent netværket til en snak om den nye finanslov fra det tidlige udkast til det endelige resultat, og han indvier netværket i det parallelle arbejde med budgetloven og den samlede koordination af sager til regeringens Koordinationsudvalg og Økonomiudvalg.

v/ Kent Harnisch, afdelingschef for offentlige finanser, Finansministeriet (ikke bekræftet)

Post-Its og pragmatisme: Finanspolitisk debat

Torsdag den 31. marts 2022, 09.15 -12.00

Rettidig omhu har aldrig skadet i en finanslovsproces. Både for de mange aktører rundt om i det danske samfund - men også i Proviantgården. Oprindeligt en del af Christian den 4.'s krigshavn, som tjente som forrådsmagasin for flåde og hær. Nu huserer medlemmer af folketinget bl.a. Dansk Folkeparti og de Radikale. Begge partier har 2 trænede formænd i disciplinen at forhandle finanslove med både pres og pragmatisme. I en tid hvor 24-timers medier og Facebook fordrer letfordøjelige svar på de svære spørgsmål, er spørgsmålet, hvordan man holder fast i de klassiske dyder, når hele statens budget skal i hus. Hvordan arbejder de med det enorme ansvar, det et, at sætte rammerne for samfundet gennem finansloven - særligt når vigtige afgørelser skal træffes på baggrund at de nederste bilag og i ly for mediernes opmærksomhed? Og hvad bliver deres vigtigste prioriteter indtil finansloven er i hus til december?

v/ Sofie Carsten Nielsen, fmd. Radikale Venstre og Kristian Thuelsen Dahl, fmd. Dansk Folkeparti (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Med budgetlov skal land bygges

Torsdag den 26. maj 2022, 09.15 -12.00

Det er den tid på året. Dagene er blevet længere, solen varmer på næsen og forhandlingerne om kommunernes og regionernes budget skal i hus. Det økonomiske ekko af Coronakrisen kan stadig høres og der er regninger, der skal betales. Så hvad er det ansvarlige at gøre, når økonomiaftalerne skal på plads? Hvem skal holde for og hvem skal tilgodeses i den nære velfærd? Vi får besøg af departementschef Sophus Garfiel og Overvismanden Carl-Johan Dalgaard til en debat og snak om de økonomiske rammer og vilkår for landets kommuner og deres økonomi.

v/ Sophus Garfiel, Departementschef Indenrigs- og Boligministeriet og Carl-Johan Dalgaard, Overvismand

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk