Hvordan kobler man ønsket om at forhindre en ny finanskrise med ønsket om en fortsat smidig og velfungerende banksektor?

Netværket fokuserer på finanssektoren og samspillet med det øvrige samfund. For hvordan bliver forretningsmodellerne i sektoren udfordret af ny national og international regulering? Hvordan sikrer reguleringen på én gang stabilitet, bæredygtighed, effektivitet og konkurrenceevne i finanssektoren? Hvilken rolle spiller sektoren for makroøkonomiske parametre som vækst, beskæftigelse og produktivitet? Og hvilke krav stiller nye, innovative tjenester som f.eks. crowdfunding, peer-to-peer lending og nye betalingsformer til den offentlige regulering af sektoren?

Som medlem af netværket vil du løbende holde dig opdateret på de emner, som står øverst på dagsordenen. Samuelsen tiltrækker de bedste oplægsholdere og lægger vægt på et højt fagligt udbytte på hvert netværksmøde, fordi det skaber en solid fælles baggrund for netværksdannelsen blandt medlemmerne. Samtidig skaber netværkets brede medlemskreds rammen for mangefacetterede debatter og erfaringsudvekslinger.

Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere, der interesserer sig for finanssektorens politiske vilkår. Netværksmøderne bliver faciliteret af Ole Krohn, finanskommentator ved TV2 og fhv. finansredaktør. Der afholdes 5-6 netværksmøder årligt med 1-2 måneders mellemrum, og de foregår centralt i København. Mødestederne fremgår af møderækken. 

Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 22.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksmøderne.

Udvidet medlemskab: Hvis du synes, at et eller flere netværksmøder i andre af vores netværk er interessante, kan du udvide dit medlemskab og deltage i ekstra, valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene. Læs mere her.

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Daniel H. Fischer