Møderække

Finanssektornetværket - mødeprogram

Finanssektoren i en ny økonomisk virkelighed?

Tirsdag den 11. maj 2021, 09.15 -12.00

Den halvårlige udgivelse af Vismandsrapporten er på trapperne, og den vil give os et billede på, hvor dansk økonomi står her et år efter corona-krisen. Til dagens møde får vi besøg af overvismand Carl-Johan Dalgaard, der vil sætte os ind i nogle af de fund, som rapporten vil præsentere og relatere disse til den danske finanssektor. Derefter vil Signe Krogstrup hjælpe os med at forstå konsekvenserne og den generelle situation for finanssektoren i Danmark. For hvordan ser hun på Nationalbankens rolle i relation til de aktuelle konjunkturer, den økonomiske politik og fremtidige reguleringstiltag? Og hvor står sektoren et år efter Corona-krisens indtog? Hvor hårdt er de danske banker blevet ramt, og hvad har de i vente? Og hvilke konsekvenser har de mange hjælpepakker haft for finanssektoren?

v/ Carl-Johan Dalgaard, overvismand, De Økonomiske Råd og professor ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet og Signe Krogstrup, direktør, Nationalbanken (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

At være eller ikke være bæredygtig: En grøn finanssektor?

Onsdag den 1. september 2021, 09.15 -12.00

Skåltalerne skorter ikke på de grønne ambitioner, men når det kommer til stykket kan og vil finanssektoren blive grøn? Er vi blot vidner til såkaldt greenwashing eller er den grønne dagsorden "too big to fail"? Vi spørger to centrale aktører om hvordan, hvor hurtigt og hvorfor finanssektoren skal være grøn. På dagens møde gæster professor og næstformand i Nykredit, Nina Smith, og fmd. Danmarks Grønne Investeringsfond og bl.a. fhv. departementschef i Finansministeriet, Anders Eldrup, og giver indblik og perspektiv på det grønne potentiale og problematikker for finanssektoren.

v/ Nina Smith, Professor, Institut for Økonomi, AAU og fmd for Kommissionen for 2. generationsreformer og næstformand, Nykredit (ikke endelig bekræftet) og Anders Eldrup, fmd. Danmarks Grønne Investeringsfond og fhv. departementschef i Finansministeriet og direktør i DONG.

Danske værdier: Fortællingen om Danske Bank

Onsdag den 27. oktober 2021, 09.15 -12.00

Perception er alt. Det mente tidligere statsminister Anders Fogh. Så hvad gør man, når stormvejret aldrig lægger sig? Kampagnen New normal endte mere et slogan for den kontinuerlige kritik, der med jævne mellemrum rammer Danmarks største bank, fremfor det PR-fremstød det var tænkt som i finanskrisens efterveer. Men når man er stor, skal man have værdierne i orden. Danske Bank har været igennem et større oprydningsarbejde men bærer stadig rundt på historierne og perceptionen efter finanskrisen og hvidvasksagen. Så hvad er status nu? Hvordan ser banken sin egen rolle i finanssektoren, banksektoren og i samfundet?

v/ Stefan Singh Kailay, pressechef Danske Bank og fhv. virksomhedsredaktør og redaktør for pengegruppen på Berlingske (ikke bekræftet)

Mød vores mand i Frankfurt

Onsdag den 8. december 2021, 09.15 -12.00

Når rammerne og dagsordenen for den finansielle sektor sættes, er Den Europæiske Centralbank helt afgørende, som en af de mest magtfulde institutioner i Europa. I toppen af ECB sidder en dansker. Den tidligere underdirektør for Finanstilsynet, der siden 2014 har været en del af det europæiske banktilsyn, er nu vicegeneraldirektør i ECB. Her har Thomas Broeng Jørgensen ansvaret for at holde tilsyn med de helt store spillere som Deutsche Bank, JP Morgan, Goldman Sachs og ING. Til dagens møde har vi inviteret Broeng Jørgensen til at holde et oplæg og gøre os klogere på fremtidens ECB. For hvordan er sundhedstilstanden i den europæiske banksektor som følge af Corona-pandemien? Vi tager snakken om hvilke værktøjer ECB benytter sig af til at kontrollere sektoren, og vi diskuterer hvordan tilsynet samarbejder med de nationale tilsyn - herunder Thomas' gamle arbejdsplads Finanstilsynet - samt hvilken rolle bankunionen spiller i arbejdet med det europæiske banktilsyn.

v/ Thomas Broeng Jørgensen, vicegeneraldirektør, det europæiske banktilsyn, ECB og fhv. underdirektør, Finanstilsynet

Follow the money: Hvad ved vi om hvidvask?

Torsdag den 27. januar 2022, 09.15 -12.00

Det nye politiforlig har sendt flere penge men også nye initiativer ind i kampen mod hvidvask. Knap et år efter tager vi en status på de gode intentioner. Hvad er resultatet af det nye operative samarbejde mellem myndigheder og private aktører? Har der været en generel kulturændring? Og hvad skal gøres fremadrettet, når det handler om både forebyggelse og kontrol?

v/ Jørgen Andersen, vicepolitiinspektør og afdelingsleder i Hvidvasksekretariatet og Linda Nielsen, professor dr. jur., fmd. for Finans Danmarks Hvidvask Task Force 2019 og fmd. for NCP Danmark, mæglings- og klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd

Fintech i fremtiden

Torsdag den 28. april 2022, 09.15 -12.00

Fintech er ved at blive en central del af den moderne finanssektor. Flere og flere tiltag synes at vinde indtog, og et par af dem, der har vokset sig stort, er Lunar og Lendme. Til dagens møde vil direktør for Lunar, Ken Villum Klausen, og direktør for Lendme, Frederik Murmann, fortælle om de muligheder og udfordringer, der følger med udviklingen af fintech, samt hvilke implikationer fintech kan have for finanssektoren. For der er rigeligt med muligheder for at udvikle nye, innovative løsninger med brug af den nye teknologi, som disse startups bringer til bordet - men hvordan får vi opbygget et stærkt samarbejde med etablerede virksomheder?

v/ Ken Villum Klausen, Founder & CEO, Lunar og Frederik Murmann, Direktør for LendMe (ikke bekræftet)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Daniel H. Fischer