Hvordan sikres både bæredygtighed og bundlinje i fremtidens fødevareproduktion?

Fødevarepolitik placerer sig højere og højere på den politiske dagsorden. Blandt borgere, virksomheder og myndigheder såvel som lokalt, nationalt og internationalt er der et utal af aktører med aktier i den offentlige regulering af fødevareområdet. Netværket vil beskæftige sig med de vigtigste dagsordener, der påvirker den fødevareproducerende sektor, og tage dem op til debat med input og oplæg fra førende fødevarepolitiske aktører. Netværket debatterer bl.a. produktion, bæredygtighed, forbrugersikkerhed og regulering i sektoren.

Som medlem af netværket vil du løbende holde dig opdateret på de emner, som står øverst på den fødevarepolitiske dagsorden. Netværket tager fat på de helt store spørgsmål om fremtidens udfordringer i fødevaresektoren, når det understøtter medlemmer og oplægsholdere til at finde løsninger og skabe debat. Samuelsen tiltrækker de bedste oplægsholdere, og den brede medlemskreds giver en mangefacetteret debat og et godt udgangspunkt for networking på og mellem netværksmøderne.

Målgruppe og møder: Netværket går på tværs af fødevaresektoren og henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere i interesseorganisationer, offentlige institutioner og private virksomheder, der har en professionel interesse i fødevareproduktion og -politik. Netværksmøderne bliver faciliteret af Eva Kjer Hansen, fhv. miljø- og fødevareminister. Der afholdes 5-6 netværksmøder årligt med 1-2 måneders mellemrum, og vil som udgangspunkt foregå i Aarhus. Mødestederne fremgår af møderækken.
 
Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 14.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksmøderne.

Udvidet medlemskab: Hvis du synes, at et eller flere netværksmøder i andre af vores netværk er interessante, kan du udvide dit medlemskab og deltage i ekstra, valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene. Læs mere her.