Møderække

Miljøpolitisk netværk - mødeprogram

Bengt Holst: Naturens beskytter

Onsdag den 5. maj 2021, 09.15 -12.00

Bengt Holst blev verdenskendt, da Københavns Zoo aflivede giraffen Marius, der efterfølgende blev obduceret og fodret til løverne foran havens besøgende. I mellemtiden har Bengt Holst takket af som Zoo-direktør og er siden udnævnt som formand for Den Danske Naturfond. Og som Holst selv siger, er der nok at tage fat på, for naturen er i krise: Vi har for lidt og for spredt natur, og arter uddør i hastigt tempo. På dagens møde spørger vi, hvordan fonden arbejder for at vende tilbagegangen i den danske natur og sikre unikke naturoplevelser – også i fremtiden. Hvad er fondens navigationsmuligheder sammenlignet med myndigheder og andre aktører på området? Og har vi en gylden mulighed for at skabe opmærksomhed omkring naturens kår netop nu, hvor coronapandemien har betydet, at endnu flere mennesker har fået øjnene op for naturens mange muligheder?

v/ Bengt Holst, formand, Den Danske Naturfond, formand, Det Dyreetiske Råd, fhv. videnskabelig direktør, Zoologisk Have København

Den store emballageudfordring (fællesmøde med Fødevarepolitisk netværk)

Onsdag den 2. juni 2021, 13.30 -16.00

Kan vi innovere os ud af de plastemballagens miljømæssige udfordringer og skabe alternativer, der ikke er nær så skadelige? I hvilket omfang er vi nødt til at tænke både krav til producenten og til slutforbrugerne ind? Hvem står med ansvaret, og hvor langt er vi i forhold til at løse den store emballageudfordring? Vi får besøg af Camilla Haustrup Hermansen, der er direktør i virksomheden Plus Pack og formand for regeringens klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi. På dagens møde samler vi kompetencer og erfaringer fra vores Fødevarepolitiske og vores Miljøpolitiske netværk til løsningsorienteret videndeling om en af de helt store miljømæssige udfordringer.

v/ Camilla Haustrup Hermansen, direktør og medejer, Plus Pack og formand for regeringens Klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Miljøpolitisk debat

Onsdag den 8. september 2021, 09.15 -12.00

Vi tager temperaturen på miljøpolitikken, når vi byder nye såvel som garvede miljøordførere fra begge fløje til debat om det danske miljø. Hvem skal betale prisen for, at vi også i fremtiden kan drikke vores vand direkte fra grunden? Skal landbrugsarealer lade livet til fordel for natur og biodiversitet? Og hvordan forholder de sig til klimahandlingsplanerne på miljøområdet? Vi spørger, hvad de hver især ser som de mest aktuelle og akutte miljøpolitiske problemstillinger – og ikke mindst hvordan disse skal løses.

v/ René Christensen (DF)(ikke bekræftet), Mette Gjerskov (S), Erling Bonnesen (V), Carl Valentin (SF)

Vokser lovjunglen stadig vildt?

Fredag den 29. oktober 2021, 09.15 -12.00

Det er næppe nogen nyhed, at den danske miljølovgivning er enormt omfattende og kan være en jungle at finde rundt i. Gennem de seneste år er der sat ind for at rydde op i lovgivningen, mens der samtidig er vedtaget nye love på området. Vi spørger Peter Pagh, professor i miljøret ved Københavns Universitet, hvordan han mener, det står til med oprydningsarbejdet. For hvordan arbejder vi for, at nye miljøtiltag ikke munder ud i så kompleks lovgivning, at vi risikerer at bremse handling og vejen mod en grønnere verden? Og hvor meget kan miljølovgivning overhoved forenkles uden at gå på kompromis med retssikkerheden? 

v/ Peter Pagh, professor i miljøret, Københavns Universitet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

De nye vandplaner: Kommer der en god løsning i morgen?

Onsdag den 1. december 2021, 09.15 -12.00

I 2027 skal Danmark have opnået god økologisk tilstand for vandmiljøet. Sådan lyder målet i EU’s Vandrammedirektiv. Men de seneste år er målstregen kun rykket længere væk: Mange drikkevandsboringer er lukket på grund af pesticider og udledning af kvælstof fra landbruget er stødt stigende. De kommende vandområdeplaner bliver afgørende for, om det lykkes at vende udviklingen og nå målet. På dagens møde stiller vi skarpt på, hvordan opgaven bør gribes an. Hvad er vigtigt i processen for at gøde jorden til et gunstigt samarbejde mellem de berørte parter? Og hvilke knapper skal der skrues på for at sikre en både realistisk, ambitiøs og fagligfunderet indsats? Vi spørger, om det er utopi at tage hensyn til både vandmiljø, innovation og landbrug, eller om der faktisk kan findes en god løsning?

v/ Søren Bukh Svenningsen, direktør, Dansk Miljøteknologi, (ikke bekræftet), Isabelle Navarro Vinten, vicedirektør, Miljøstyrelsen og Ejnar Schultz, direktør, SEGES

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Lasse Krodal