Møderække

Miljøpolitisk netværk - mødeprogram

Miljøpolitisk debat

Onsdag den 8. september 2021, 09.15 -12.00

Vi tager temperaturen på miljøpolitikken, når vi byder nye såvel som garvede miljøordførere fra begge fløje til debat om det danske miljø. Hvem skal betale prisen for, at vi også i fremtiden kan drikke vores vand direkte fra grunden? Skal landbrugsarealer lade livet til fordel for natur og biodiversitet? Og hvordan forholder de sig til klimahandlingsplanerne på miljøområdet? Vi spørger, hvad de hver især ser som de mest aktuelle og akutte miljøpolitiske problemstillinger – og ikke mindst hvordan disse skal løses.

v/ Mette Gjerskov (S), Erling Bonnesen (V) og Carl Valentin (SF) (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Vokser lovjunglen stadig vildt?

Fredag den 29. oktober 2021, 09.15 -12.00

Det er næppe nogen nyhed, at den danske miljølovgivning er enormt omfattende og kan være en jungle at finde rundt i. Gennem de seneste år er der sat ind for at rydde op i lovgivningen, mens der samtidig er vedtaget nye love på området. Vi spørger Peter Pagh, professor i miljøret ved Københavns Universitet, hvordan han mener, det står til med oprydningsarbejdet. For hvordan arbejder vi for, at nye miljøtiltag ikke munder ud i så kompleks lovgivning, at vi risikerer at bremse handling og vejen mod en grønnere verden? Og hvor meget kan miljølovgivning overhoved forenkles uden at gå på kompromis med retssikkerheden? 

v/ Peter Pagh, professor i miljøret, Københavns Universitet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

De nye vandplaner: Kommer der en god løsning i morgen?

Onsdag den 8. december 2021, 09.15 -12.00

De kommende vandområdeplaner bliver afgørende for, om det lykkes at vende udviklingen og nå vandrammedirektivets målsætning om en god økologisk tilstand for vandmiljøet i 2027. På dagens møde stiller vi skarpt på, hvordan opgaven bør gribes an. Hvad er vigtigt i processen for at gøde jorden til et gunstigt samarbejde mellem de berørte parter? Og hvilke knapper skal der skrues på for at sikre en både realistisk, ambitiøs og fagligfunderet indsats? Vi spørger, om det er utopi at tage hensyn til både vandmiljø, innovation og landbrugserhvervet, eller om der faktisk kan findes en god løsning?

v/ Christian Ege, seniorkonsulent, Rådet for Grøn Omstilling, Isabelle Navarro Vinten, vicedirektør, Miljøstyrelsen og Ejnar Schultz, direktør, SEGES (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Lasse Krodal