Møderække

Netværk for offentlig innovation - mødeprogram

Viser data vejen til innovation?

Tirsdag den 28. august 2018, 09.15 -12.00

Et nøje kendskab til borgernes adfærd og præferencer kan være med til at kickstarte offentlig innovation. Dermed bliver innovationen afhængig af data. På Københavns Universitet arbejder en række ambitiøse forskere på at blive bedre til at høste viden fra store mængder data. På mødet giver professor David Dreyer Lassen en række konkrete eksempler på, hvordan alt fra registerdata til sociale netværksdata kan give ny viden om borgerne og brugerne af den offentlige sektor. Han giver også nogle bud på, hvad man i organisationerne kan gøre for, at data bliver en naturlig del af innovationsprocessen.

v/ David Dreyer Lassen, professor, Økonomisk Institut, Københavns Universitet (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Disruptionchef med udfordringsret

Tirsdag den 25. september 2018, 09.15 -12.00

Siden marts har Kåre Riis Nielsen været chef for Erhvervsministeriets nye disruption taskforce, der har til opgave at understøtte ”udvikling, opsamling og implementering af innovative digitale og teknologiske løsningsmodeller”. Taskforcen har eksisteret i et halvt år, og vi beder Kåre indvie os i sine ambitioner for teamet og dets arbejde. Hvordan kan man reformere processerne i et stort og traditionsrigt ministerium? Hvilke tanker gør han sig omkring inddragelse af nye digitale og teknologiske løsninger i ministeriets arbejde? Og hvilke erfaringer fra sin fortid hos bl.a. Novozymes og Uber, kan han trække på i sin opgave med at udfordre utidssvarende lovgivning og systemer i ministeriet?

v/ Kåre Riis Nielsen, disruptionchef i Erhvervsministeriet (Bemærk: Mødet holdes hos Erhvervsministeriet, Slotsholmsgade 12, 1216 København K)

Forvent fiasko og fremprovoker fejl - efterfulgt af netværksfrokost i Kødbyen

Torsdag den 22. november 2018, 09.15 -12.00

Får nytænkning og innovation bedre vækstbetingelser, hvis man træder et skridt væk fra organisationen? Det tror man hos man hos Danmarks ældste medicinalfirma, LEO Pharma, hvor man har etableret en separat innovationsenhed. Enheden skal ikke udvikle medicinske løsninger – de skal skabe innovative, digitale løsninger. Vi tager en snak med en af LEO Labs erfarne innovatører om, hvorfor skal man som innovatør skal anlægge en startup-mentalitet, fremprovokere fejl og kalkulere med fiasko – og hvordan man efterfølgende vender det til værdi på chefgangen.

v/ Morten Remmer, Chief Growth Officer, Head of LEO Innovation Lab Incubator (BEMÆRK: Mødet afholdes hos SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Fra silotænkning til samarbejde

Torsdag den 24. januar 2019, 09.15 -12.00

Et typisk benspænd for et innovationsprojekt er, at organisationer er præget af silotænkning. Kulturer og forskelligheder kan let komme til at clashe – og det bliver endnu mere udtalt, når man samarbejder med eksterne parter. På dagens møde deler DRs radiochef ud af sin erfaring med arbejde med åben innovation og med at sammensætte og indgå i alsidige projekthold. Vi skal diskutere, hvordan man skaber en fælles agenda, arbejder tværfagligt og vender forskelle til fordele.

v/ Gustav Lutzhøft, radiochef, DR

Den lokalpolitiske kurs for innovationen

Tirsdag den 5. marts 2019, 09.15 -12.00

Politikere spiller en nøglerolle i fornyelsen af den offentlige sektor. Det kan være ved at tage initiativ til nye, tværgående samarbejder, sætte fokus på borgerinddragelse og ved at lade sig inspirere af andres løsninger. På dette møde sætter vi tre kommunalpolitikere stævne til en diskussion af, hvordan politikerrollen påvirkes af kravet om fornyelse og gentænkning af den offentlige sektor. Hvad sker der med ens politiske visioner og ambitioner, når de møder virkeligheden? Hvordan kan man sætte en retning og holde fast, selvom resultaterne ikke viser sig på dag ét?

Joy Mogensen (S), borgmester, Roskilde, Anette Mortensen (V), borgmester, Stevns og Niko Grünfeld (ALT), kultur- og fritidsborgmester (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Innovation i en kompleks virkelighed

Tirsdag den 7. maj 2019, 09.15 -12.00

Hvordan arbejder man med innovation i en kompleks organisation i massiv forandring som den nye skatteforvaltning? I afdelingen for Innovation & IT-udvikling har man arbejdet med brugercentreret, teknologidrevet innovation de sidste tre år. På dagens møde fortæller Jane Eriksson Dahl om det hidtidige arbejde med innovation som omdrejningspunkt for agil udvikling i en kæmpe organisation. Hun vil fortælle om opgaverne for den nye Udviklings- og Forenklingsstyrelse og give sit bud på, hvad decentraliseringen kan komme til at betyde for innovationsarbejdet.

v/ Jane Eriksson Dahl, chef for it og innovation, SKAT (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk