Møderække

Offentlig styring og ledelse - mødeprogram

Nærhedsreformen: Skal den offentlige sektor forandres?

Torsdag den 27. maj 2021, 09.15 -12.00

I disse tider er der meget tale om den forestående nærhedsreform - især i kølvandet på Covid-19. For den offentlige sektor viste i 2020, at den var mere end almindeligt omstillingsparat, og bl.a. derfor mener Fagbevægelsens Hovedorganisation, at der er brug for færre konsulenter, mindre detailstyring og mere tillid til den offentlige sektor. Hvad kommer Regeringens nærhedsreform til at betyde for den offentlige sektor? Og har sektoren behov for at gennemgå en større forandring?

v/ Majbrit Berlau, Næstformand for Fagbevægelsens Hovedorganisation & Carsten Greve, professor (Ph.d.), CBS (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68. 1711 København V) (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68. 1711 København V)

Frikommuneforsøg: Bør kommunerne sættes fri?

Fredag den 20. august 2021, 09.15 -12.00

I 2019 besluttede regeringen sig for at igangsætte danmarkshistoriens tredje frikommuneforsøg; men er en øget frihed til kommunerne den rette vej mod en mere effektiv offentlig sektor? Som følge af både Frikommuneforsøg I og II er en række tiltag fra frikommunerne blevet udbredt til flere af de øvrige kommuner, men vil succesen gentage sig med frikommuneforsøg III og vil de gode resultater også holde i fremtiden? Til mødet bliver vi sat ind i forsøgene og deres foreløbige resultater af Departementschef i Indenrigs- og Boligministeriet Sophus Garfiel, og vi skal diskutere, om den nye, mere frie tilgang til offentlig styring og ledelse har en plads i fremtidens offentlige sektor.

v/ Sophus Garfiel, Departementschef i Indenrigs- og Boligministeriet (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68. 1711 København V)

Kommunalvalget 2021

Onsdag den 10. november 2021, 09.15 -12.00

Plakaterne pryder vejsiderne, kommentatorerne kloger sig på tv og danskerne tager kandidattests i hobetal: Kommunalvalget står for døren. Ovenpå en tid med sundhedsmæssig krise er styringen og ledelsen i kommunerne for alvor blevet testet, og netop derfor bliver det i år interessant at se, om vi får nogle overraskelser i kommunerne. Men hvad har egentlig været de helt store punkter i kommunaldebatten indtil videre? Og hvad kommer til at være tungen på vægtskålen i de kommuner, hvor løbet er ekstra tæt? Til dagens møde får vi besøg af Kristian Wendelboe, adm. direktør i KL og Noa Redington, politisk kommentator og fhv. særlig rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, som vil diskutere valg, valgkamp og eventuelle udfald.

v/ Noa Redington, politisk kommentator og fhv. særlig rådgiver for statsminister Helle Thorning-Schmidt og Kristian Wendelboe, adm. direktør, Kommunernes Landsforening (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68. 1711 København V)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk