Netværksmodellen

Samuelsen har siden opstarten af virksomhedens første netværk i 2005 udviklet en netværksmodel, der er unik i sit fokus på fagligt indhold.

Faglighed

Samuelsens netværk er kendetegnet ved at have et udpræget fagligt fokus. På alle møder får netværket besøg af en aktuel ekstern oplægsholder, der er en faglig kapacitet på sit område, og som bidrager med et stærkt eksternt input og lægger op til diskussion og erfaringsudveksling. Derved sikres medlemmerne en konstant opkvalificering gennem faglige oplæg og møder med relevante aktører.

Facilitatorer

Hvert netværk har en facilitator tilknyttet, som deltager i alle møder og leder diskussionen og erfaringudvekslingen om dagens emne. Facilitatorerne er håndplukket til de enkelte netværk, fordi de er eksperter på deres felt og besidder en stor portion erfaring på netværkets politikområde. De er med til at sikre en faglig ballast i samtalen på møderne og en kontinuitet på tværs af emner.

Personlige relationer

Stærke netværk kan være uvurderlige i et moderne politisk landskab præget af høj kompleksitet og konstant forandring. Det faglige indhold er hjørnestenen i vores netværk, men lige så vigtig er muligheden for at indgå i personlige relationer til de øvrige medlemmer. Vi mener, at et højt fagligt indhold og god networking hænger sammen, da vi tror på, at det er nemmere at skabe gode relationer med andre, når man har et stærkt fagligt input at tale om.

Bred medlemskreds

Vores netværk er tværsektorielle i den forstand, at vi samler ledere og nøglemedarbejdere fra både offentlige institutioner, interesseorganisationer og private virksomheder. Således skabes grobund for professionelle samarbejder og udveksling af forskellige erfaringer i et forum, hvor alle deltagere har samme politiske felt som ramme for deres arbejdsliv. Den brede medlemsprofil sikrer, at perspektiver på tværs af sektoren/fagområdet bliver berørt, og giver en mange-facetteret diskussion og et godt udgangspunkt for erfaringsudveksling på og mellem møderne.

Praktisk

De fleste af vores møder foregår i IDA Mødecenter midt i København. Inden mødet starter, er der mulighed for at spise lidt morgenmad og hilse på de øvrige medlemmer over en kop kaffe. Møderne varer fra kl. 9:15-12. Møderne er naturligvis fortrolige.

Udvidet medlemskab

Vi har mange spændende møder i vores netværk. Er du medlem af et af vores netværk men synes, at et eller flere arrangementer i andre af vores netværk lyder interessante, så har du mulighed for at udvide dit medlemskab og deltage i ekstra valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene. Læs mere om et udvidet medlemskab her.

Læs mere om de enkelte netværk her

Vi har medlemmer fra bl.a.