Vilkår for medlemskab

Du kan læse om de vilkår, der gælder for medlemmer af Samuelsens netværk, nedenfor:

 

Aftaleindgåelse

Disse handelsbetingelser gælder for alle aftaler, der indgås mellem Morten Samuelsen ApS (’’Samuelsen’’) og en erhvervskunde, offentlige institution eller lignende (’’Kunden’’) i relation til køb af netværksmøder eller kurser udbudt af Samuelsen. Samuelsen vil være aftalepart for købet.

Køb af netværksmøder og kurser anses for bindende fra Kundens bekræftelse af købet. Samuelsen anbefaler derfor, at Kunden læser handelsbetingelserne grundigt igennem, inden Kunden indgår en aftale om købet.

 

Netværksmøder

Medlemskab i Samuelsens netværksgrupper indebærer adgang til fem til seks på hinanden følgende netværksmøder årligt.

Medlemskabet er personligt, men hvis du er forhindret i at deltage i et netværksmøde og ønsker at sende en afløser, så er du velkommen til at kontakte Samuelsen.

Netværksmøderne er fortrolige, og ingen oplysninger bliver videregivet til tredjepart.

Medlemskabet betales sædvanligvis betales af arbejdsgiver som led i efteruddannelse.

 

Deltagelse i netværksmøderne kan godskrives som en del af advokaters efteruddannelse.

For praktiserende læger er møderækken/netværket i de fleste tilfælde berettiget til refusion.

 

Skift af netværk

Du kan altid skifte netværk hos Samuelsen. Hvis du skifter ansvarsområde eller stilling, er vi selvfølgelig gerne behjælpelige med at finde plads i et andet netværk, der måtte passe til de nye behov.

 

Mistet job

Hvis du mister dit arbejde undervejs i dit medlemskab, kan du fortsætte gratis i et år, mens du kan bruge netværket til at finde dit næste job.

 

Overdragelse af medlemskab

Ved jobskifte kan et arbejdsgiverbetalt medlemskab overdrages til en anden relevant medarbejder i organisationen.

 

Retur- og fortrydelsesret

Der er ikke retur- og fortrydelsesret på køb af netværksmøder eller kurser fra Samuelsen.

Faktura for medlemskabet udstedes ved tilmeldingen og dækker et års medlemskab fra den aftalte
opstartsdato, og det fortsætter, indtil det bliver skriftligt opsagt.

Medlemskabet forlænges med et år fra opstartsdato, medmindre det bliver opsagt senest en måned efter modtagelse af faktura.

 

Renter og misligholdelse

Betaling skal ske senest på sidste, rettidige indbetalingsdag jf. fremsendt faktura.

Ved forsinket betaling udsteder Samuelsen 3 betalingspåmindelser.

Samuelsen opkræver et rykkergebyr på 100,00 DKK for den sidste udsendt betalingspåmindelse. 

 

Forbehold

Samuelsen tager forbehold for trykfejl, prisfejl og moms- og rykkerændringer. 

Samuelsen forbeholder sig yderligere retten til at aflyse netværksmøder, kurser og konferencer ved for få tilmeldinger, i tilfælde af sygdom eller som følge af andre omstændigheder, som Samuelsen ikke har medbestemmelse over.

I tilfælde af aflysning af et netværksmøde finder Samuelsen en ny dato for afholdelsen. Såfremt kunden ikke har mulighed for at deltage i netværksmødet på erstatningsdatoen, refunderes betalingen ikke, men medlemsskabsperioden kan forlænges.

 

Databeskyttelse

I forbindelse med afholdelsen af netværksmøderne og kurser uddeles der medlemslister til de enkelte deltagere med angivelse af navn, titel, e-mailadresser og telefonnumre. Medlemslisterne er udelukkende til deltagernes brug samt til intern administration. Medlemslisterne deles som følge af Samuelsens og Kundens legitime interesse i at kunne administrere netværksmøderne, kurserne og konferencerne jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.