Vilkår for medlemskab

Du kan læse om de vilkår, der gælder for medlemmer af Samuelsens netværk, nedenfor:

  • Medlemskabet i et af Samuelsens netværk dækker fem-seks årlige møder.
  • Priser og tilmelding fremgår under hvert enkelt netværk. Medlemskabet skal sædvanligvis betales af din arbejdsplads som led i din efteruddannelse.
  • Du kan altid skifte netværk hos Samuelsen - eksempelvis hvis dit ansvarsområde i virksomheden ændrer sig. Du kan også være medlem af flere netværk.
  • Medlemskabet er personligt, men hvis du er forhindret i at deltage i et netværksmøde og ønsker at sende en afløser, så er du velkommen til at kontakte Samuelsen.
  • Hvis du mister dit arbejde undervejs i dit medlemskab, kan du fortsætte gratis i et år, mens du kan bruge netværket til at finde dit næste job.
  • Betaling skal ske senest på sidste, rettidige indbetalingsdag jf. fremsendt faktura. Medlemskabet gælder i et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet, og det fortsætter, indtil det bliver skriftligt opsagt. Medlemskabet forlænges med et år fra fakturadato, medmindre det bliver opsagt senest en måned efter modtagelse af faktura. 
  • Medlemskabets bruger kan altid blive udskiftet ved jobskifte e.l. Hvis et medlem med et virksomhedsbetalt medlemskab skifter job og ikke tager medlemskabet med sig, kan medlemskabet blive overdraget til en anden, relevant medarbejder i virksomheden.
  • Netværksmøderne er fortrolige, og ingen oplysninger bliver videregivet til tredjepart.
  • Hvis du er medlem af et af vores netværk, men synes, at et eller flere netværksmøder i vores andre netværk lyder interessante, har du mulighed for at udvide dit medlemskab og deltage i ekstra, valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene. Du kan læse mere om udvidet medlemskab her.

Vi har medlemmer fra bl.a.