Møderække

Public Affairs - mødeprogram

Sådan håndterer du et politisk udspil

Fredag den 27. august 2021, 09.15 -12.00

Politiske udspil lægger ikke bare til grund for den offentlige debat – de ligger til grund for den generelle retning, som landet skal bevæge sig i. Så hvad stiller man som organisation op, hvis et sådant udspil går stik imod organisationens interesse? Og hvordan kan man, fra den anden side, sikre sig, at udspillet ikke formøbles, hvis man støtter dets budskab? Til dagens møde får vi besøg af Andreas Aagaard fra Landbrug & Fødevarer og Mille Herskind fra WWF, som vil fortælle om deres respektive tilgange til de politiske udspil, der berør deres fælles interesseområde. Ydermere får vi besøg af departementschef i Miljøministeriet, Henrik Studsgaard, som vil fortælle om sine erfaringer med indflydelsessøgende aktører.

v/ Henrik Studsgaard, departementschef i Miljøministeriet, Andreas Aagaard Bach Mortensen, public affairs-chef i Landbrug & Fødevarer og Mille Herskind, Public Affairs Specialist i WWF (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68. 1711 København V)

Når sagen er svær

Torsdag den 28. oktober 2021, 09.15 -12.00

At være lobbyist på et område eller en sag, der ikke synes at have den folkelige opbakning, er en kunstform i sig selv. For hvordan får du overtalt folkevalgte politikere til at advokere for noget, som ikke umiddelbart kan skaffe dem stemmer? Til dagens møde får vi besøg af repræsentanter fra to organisationer, der ikke altid har stået i det positive lys i folkets øjne - Anders Würtzen fra Mærsk og Tine Marie Andersen fra Tobaksproducenterne. De vil sætte os ind i deres arbejde og komme med eksempler på, hvordan man som organisation kan vinde politikernes gunst.

v/ Anders Würtzen, VP of Public Affairs, Mærsk og Tine Marie Andersen, direktør i Tobaksproducenterne (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68. 1711 København V)

Lobbyisme udefra: Hvordan gør man sin sag til en folkesag?

Fredag den 25. februar 2022, 09.15 -12.00

Det danske samfund er præget af mange forskellige interesser og holdninger, og det kan derfor være svært at overbevise politikerne om, at ens egen sag er værd at få på dagsordenen. Netop derfor kan det være en enorm fordel i første omgang at overbevise befolkningen. Til dette møde vil Wiebke Marie Junk, Ph.d.og adjunkt ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet og Bjarne Hastrup, adm. direktør i Ældresagen, fortælle, hvordan man knækker koden, der gør en sag til en folkesag, og hvorfor det er vigtigt for dig, der søger politisk indflydelse.

v/ Bjarne Hastrup, adm. direktør i Ældresagen og Wiebke Marie Junk, Ph.d. og adjunkt ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk