Møderække

Socialpolitisk netværk - mødeprogram

Debat: Brændende platforme under socialpolitikken

Onsdag den 5. maj 2021, 09.15 -12.00

Satspuljen er afskaffet, psykiatrien er kommet på finansloven, og rammerne for den klassiske socialpolitik har ændret sig. På dagens møde beder vi en række socialordførere stille skarpt på, hvilken vej socialpolitikken blæser i den kommende tid. Hvor er de brændende platforme, og hvordan håndteres de? Hvordan når vi til enighed om prioriteringerne?

V/ Trine Torp, socialordfører (SF), Camilla Fabricius, socialordfører (S), Marlene Ambo-Rasmussen, familie- og trivselsordfører (V), Karina Adsbøl, socialordfører (DF) og Mette Thiesen, socialordfører (NB)

Et nyt ydelsessystem?

Onsdag den 2. juni 2021, 09.15 -12.00

I 2019 nedsatte Regeringen en ydelseskommission, som skulle undersøge, hvordan et bæredygtigt ydelsessystem bedst muligt indrettes. Afskaffelsen af børnefattigdom stod som det centrale omdrejningspunkt, hvor særligt kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen skulle sættes under loop. Midlerne skulle findes internt i det eksisterende ydelsessystem og spørgsmålet er derfor, hvilke valg og fravalg der ligger bag anbefalingerne. Formanden for kommissionen gæster i dag netværket for at gøre os klogere på teknikken.

v/ Torben Tranæs, formand for Ydelseskommissionen (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Forandringer på vej til anbringelsesområdet – hvad nu?

Onsdag den 8. september 2021, 09.15 -12.00

Regeringen forventer at kunne præsentere et samlet børneudspil senere på året og dermed sikre flere anbringelser. Til det, afsættes der på finanslovsudspillet 2021 en pulje på 1,4 milliarder, som løber frem til 2024. Forventningerne til finansieringen er klar, men hvordan skal midlerne være med til at at sikre udsatte børns trivsel? Og er det overhovedet i barnets tarv at anbringe flere børn? Vi inviterer en række nøglepersoner til en snak om, hvordan de mener, at midlerne kan forbedre området. Hvilke fordele og ulemper er der ved flere og tidligere anbringelser?

v/ KL Direktør, Christian Harsløf, Rasmus Kjeldahl, direktør, Børns Vilkår og Mads Bilstrup, Formand, Socialrådgiverne (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68. 1711 København V)

En sammenhængende kommunal indsats

Tirsdag den 12. oktober 2021, 09.15 -12.00

Hvordan sikrer man en sammenhængende indsats for de udsatte borgere på tværs af kommuner? På hvilken måde er KL med til at skabe et samarbejde, hvor der tages højde for borgernes behov fremfor forvaltningens? Vi inviterer Ulrik Wilbek, nyudnævnt formand for Socialudvalget i KL, til at give sit bud på, hvordan en sammenhængende indsats kan udformes, og hvilke tiltag der er nødvendige. Ligeledes vil Ulrik give os et indblik i, hvilken rolle Den Sociale Investeringsfond spiller i forhold til socialområdet i kommunerne.

v/ Ulrik Wilbek, formand, KL's socialudvalg og borgmester, Viborg (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Socialpolitisk forretningsmodel?

Onsdag den 8. december 2021, 09.15 -12.00

Hvordan bliver sociale organisationer bæredygtige uden håndsrækning fra Christiansborg, særligt efter satspuljernes nedlæggelse? Civilsamfundets Brancheforening ønsker at sætte de uudnyttede satspuljemidler i spil. De sociale ngo’er er nemlig mere end nogensinde afhængige af donorernes nåde og hjælp for at fortsætte næste års projekter og tiltag, der gør en forskel for mennesker. Det er en kamp om medlemmer, midler og medieopmærksomhed. For mange organisationer betyder det, at man må balancere på en knivsæg for at finde finansiering i bestræbelserne på at udvikle sig som organisation eller styrke det frivillige arbejde. Vi har i dag inviteret nogle af de helt store organisationer ind for at høre deres bud på en socialpolitisk forretningsmodel, hvor medlemmer, midler og muligheder går op i en højere enhed.

v/Jesper Fisker, Administrerende direktør, Kræftens Bekæmpelse og Kenneth Kamp Butzbach, generalsekretær, ISOBRO (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

NYTÅRSKUR: Coronaens trivselsmæssige efterslæb

Torsdag den 20. januar 2022, 15.15 -18.00

Coronaens lange perioder med hårde nedlukninger og begrænset social kontakt har skabt trivselsproblemer i alle aldersgrupper. Samuelsen inviterer til nytårskur, hvor netop trivslen post corona er under lup. Spørgsmålene er mange. Skal der tildeles yderligere ressoucer til trivselsområdet? Hvordan skal ansvaret fordeles mellem de relevante parter? Og hvordan skal vi monitorere og evaluere udviklingen på trivselsområdet fremover? Vi har inviteret Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil samt en lang række centrale aktører på området til en nytårskur i trivsels navn.

v/ Lars Qvortrup, Professor, DPU, Aarhus Universitet, Eva Secher Mathiasen, formand Dansk Psykolog Forening (ikke bekræftet), Lars Løkke Rasmussen, MF (løsgænger)(ikke bekræftet), Jacob Mark, MF (SF) (ikke bekræftet), Ellen Trane Nørby, MF (V) (ikke bekræftet), Jesper Petersen, MF (S) (ikke bekræftet)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer