Møderække

Sundhedspolitisk netværk - mødeprogram

Hvordan forbereder vi os på det demografiske træk?

Mandag den 7. juni 2021, 09.15 -12.00

Det er et veldokumenteret faktum, at befolkningen bliver ældre og ældre. Mens sundhedsøkonomer forudser, at udgifterne til ældre stiger stødt de kommende år, ligger opgaven med at sikre en værdig alderdom for pengene hos kommunerne. Spørgsmålet er, hvordan vi bedst muligt forbereder os på håndteringen af den lange levetid. På dagens møde vil tre centrale aktører komme med bud på, hvordan vi sikrer en sund alderdom.

V/ Lene Juel Rasmussen, centerdirektør i Center for Sund Aldring ved Københavns Universitet og Michael Teit Nielsen, vicedirektør med ansvar for strategi og udvikling i Ældre Sagen (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Sundhedspolitisk dag (fællesmøde med frokost)

Onsdag den 1. september 2021, 10.15 -13.00

2020 var et hæsblæsende sundhedsmæssigt år og 2021 har lagt antræk til at blive mindst ligeså interessant. Pandemi, folkesundhedslov, behandlingsgarantier og risikoen for et overophedet sygehusvæsen har præget billedet. Vi inviterer direktørerne for det hele til at give en status på tilstandene i sundhedssektoren på tværs af region og kommune.

v/ Adam Wolf, direktør, Danske Regioner, Per Okkels, tidl. departementschef i Sundhedsministeriet og bestyrelsesmedlem i Novo Nordisk og Magnus Heunicke, sundhedsminister (ikke bekræftet)

Sundhedspolitisk dag (fællesmøde)

Onsdag den 1. september 2021, 13.15 -15.00

2020 var et hæsblæsende sundhedsmæssigt år og 2021 har lagt antræk til at blive mindst ligeså interessant. Pandemi, folkesundhedslov, behandlingsgarantier og risikoen for et overophedet sygehusvæsen har præget billedet. Vi inviterer direktørerne for det hele til at give en status på tilstandene i sundhedssektoren på tværs af region og kommune.

v/ Lars Pram, direktør, Dansk Sygeplejeråd og Christian Harsløf, sundhedsdirektør, KL

Digitaliseringen af sundhedsvæsenet (fællesmøde med Digital Sundhed)

Onsdag den 1. december 2021, 09.15 -12.00

En strategi for digital sundhed skal give en mere sikker og sammenhængende sundhedssektor for danskerne. Hvad indebærer strategien, hvad er prioriteringerne, og er målene ambitiøse nok? Til dette netværksmøde får vi besøg af formanden for Danske Regioner, som vil indvie netværket i regionernes målsætninger for digital sundhed. Hvordan sikres det, at det danske sundhedsvæsen bedst omfavner de mange fordele, der er forbundet med digitalisering, samtidig med at man tager højde for potentielle utilsigtede konsekvenser ved datadeling?

v/ Stephanie Lose, regionsrådsformand i Region Syddanmark og formand for Danske Regioner

Sundheds- og Ældreministeriet indefra

Torsdag den 24. marts 2022, 09.15 -12.00

Sundheds- og Ældreministeriet fået ny departementschef i en tid, hvor sundhedspolitik er på alles læber. Holdningerne til sundhedspolitiske problemstillinger er mange, og særligt hvordan midlerne skal fordeles, standarder til kvalitet og finansieringen, er noget, som optager den brede befolkning. Hvordan navigerer man i dette og sørger for, at sundheden bevæger sig i den rigtige retning? Til dagens møde har vi inviteret Svend Særkjær ind for at give os hans besyv på, hvad der står øverst på departementschefens to-do liste. Departementschefen fortæller anedoter og reflekterer over den tid, som er gået.

v/ Svend Særkjær, departementschef i Sundheds- og Ældreministeriet (ikke bekræftet)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer