Møderække

Sundhedspolitisk netværk - mødeprogram

SUNDHEDSPOLITISK DAG

Onsdag den 1. september 2021, 10.15 -13.00

2020 var et hæsblæsende sundhedsmæssigt år og 2021 har lagt antræk til at blive mindst ligeså interessant. Pandemi, folkesundhedslov, behandlingsgarantier og risikoen for et overophedet sygehusvæsen har præget billedet. Vi samler de centrale aktører til at give en sundhedspolitisk status på tilstandene i sektoren på tværs af stat, region og kommune.

v/ Adam Wolf, direktør, Danske Regioner, Per Okkels, tidl. departementschef i Sundhedsministeriet, Rasmus Horn Langhoff, sundhedsordfører (S) og Anders Beich, formand, DSAM

SUNDHEDSPOLITISK DAG

Onsdag den 1. september 2021, 13.15 -15.00

2020 var et hæsblæsende sundhedsmæssigt år og 2021 har lagt antræk til at blive mindst ligeså interessant. Pandemi, folkesundhedslov, behandlingsgarantier og risikoen for et overophedet sygehusvæsen har præget billedet. Vi samler de centrale aktører til at give en sundhedspolitisk status på tilstandene i sektoren på tværs af stat, region og kommune.

v/ Lars Pram, direktør, Dansk Sygeplejeråd, Birgitte Rav Degenkolv, direktør, Amager og Hvidovre hospital og Christian Harsløf, sundhedsdirektør, KL

Digitaliseringen af sundhedsvæsenet (fællesmøde med Digital Sundhed)

Onsdag den 1. december 2021, 09.15 -12.00

En strategi for digital sundhed skal give en mere sikker og sammenhængende sundhedssektor for danskerne. Hvad indebærer strategien, hvad er prioriteringerne, og er målene ambitiøse nok? Til dette netværksmøde får vi besøg af formanden for Danske Regioner, som vil indvie netværket i regionernes målsætninger for digital sundhed. Hvordan sikres det, at det danske sundhedsvæsen bedst omfavner de mange fordele, der er forbundet med digitalisering, samtidig med at man tager højde for potentielle utilsigtede konsekvenser ved datadeling?

v/ Stephanie Lose, regionsrådsformand i Region Syddanmark og formand for Danske Regioner (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Hvad skal vi med sundhedsklyngerne?

Onsdag den 2. februar 2022, 09.15 -12.00

I kølevandet på oprettelsen af de 21 nye sundhedsklynger står det klart, at flere sundhedsopgaver skal rykkes ud i primærsektoren. Presset på det nære sundhedsvæsen stiger i takt med den stigende aldrende befolkning, som er mere behandlingskrævende end yngre aldersgrupper. Generelt ses et øget fokus på et mere sammenhængende sundhedsvæsen, forebyggelse og bedre behandling af kronikergrupper. Spørgsmålet er, om klyngetanken baner vejen for bedre sundhed og sammenhængende patientforløb, når KL og Danske Regioner deler ansvaret. Hvordan undgår vi, at tabe borgerne mellem to stole? Vi spørger idémændene bag modellen.

v/ Frede Olesen, adj. professor, fhv. forskningsleder ved Institut for Folkesundhed, Leif Vestergaard Pedersen, tidligere formand for Kræftens Bekæmpelse og Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi

Den Nationale Serviceplatform - deling af sundhedsdata

Torsdag den 24. marts 2022, 09.15 -12.00

Deling af sundhedsdata er et tilbagevendende tema på den sundhedspolitiske dagsorden, og særligt afvejningen mellem effektiv behandling og beskyttelse af individets oplysninger er hyppigt omtalt. Sundhedsdatastyrelsen har lanceret en sammenhængende platform, Den Nationale Serviceplatform (NSP). Hvad kan denne platform, og hvilke fordele fører denne med sig? Hvordan ser fremtiden ud for både borgere og virksomheder i forhold til deling og anvendelse af sundhedsdata på tværs af sektorer? Til dagens møde har vi inviteret Lisbeth Nielsen ind for at give os hendes besyv på, hvad der står øverst på direktørens to-do liste, når det kommer til sundhedsdata.

v/ Lisbeth Nielsen, direktør i Sundhedsdatastyrelsen (ikke bekræftet)

Medicinalgiganterne og sundhedsvæsenet

Onsdag den 1. juni 2022, 09.15 -12.00

Corona-krisen har om noget vist os, at vi er dybt afhængige af medicinalgiganterne. Vaccinerne har været frihedsgivende verden over og symboliseret enden på pandemien. Men hvilket samfundsansvar påhviler egentligt medicalgiganterne, når vi har vist os at være så afhængige af deres løsninger? Israelske TEVA siges at have sparet det amerikanske sundhedsvæsen 200 mia. kr. hvert år de sidste 10 år og leverer hver dag medicin til 200 millioner mennesker. Derfor spørger vi TEVAs danske CEO og direktøren for Lægemiddelstyrelsen: Hvordan skal forholdet mellem staten, sundhedsvæsenet og medicinalgiganterne være?

v/ Kåre Schultz, CEO i TEVA Pharmaceuticals (ikke bekræftet) og Lars Bo Nielsen, direktør i Lægemiddelstyrelsen (ikke bekræftet)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer