Møderække

Talentnetværk - mødeprogram

Stoltheden er kolossal: Hæstorps København

Tirsdag den 24. august 2021, 09.15 -12.00

Det har været et hårdt efterår for mange. Måske særligt for Socialdemokratiske næstformænd. For efter Frank Jensens exit, er der en ny Overborgmesterkandidat i byen. Sophie Hæstorp har det politiske boldspil grundigt i benene som forhenværende fremtræden ordfører på Borgen, formand for Region Hovedstaden og nu sigtes der mod Rådhuspladsen. Så hvad er visionerne? Hvad er vigtigst for hende, når der skal prioriteres her og nu men også på den helt lange banen? Og hvad er synet for forgængerens historik, som hun omgængeligt skal forholde sig til i en kommende valgkamp?

v/ Sophie Hæstorp Andersen, kandidat til overborgmesterposten i København for S og Regionsrådsformand i Region Hovedstaden (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Fra rookie til veteran

Torsdag den 16. september 2021, 09.15 -12.00

Sophie Løhde er efterhånden et husholdent navn i dansk politik og har i sine næsten to årtier i dansk politik besiddet en vifte af forskellige minister- og ordførerposter. I dag begår hun sig i toppen af sit parti i rollen som politisk ordfører. Til dagens møde spørger vi ind til Sophie Løhdes politiske liv: Hvordan beslutter en 20-årig fra Birkerød sig for at gå ind i politik? Hvilke udfordringer har hun stået over for i sin karriere, og hvordan har hun håndteret dem? Og hvilke visioner har hun for Venstres fremtid og strategi som oppositionsparti?

v/ Sophie Løhde, politisk ordfører, Venstre (MØDESTED: Christiansborg Slot, Prins Jørgens Gård 1, 1218 København)

Zentropas djøffer: Direktøren for det hele

Onsdag den 27. oktober 2021, 17.15 -20.00

I over 20 år har juristen Anders Kjærhauge været en del af Zentropa - først som administrationschef og siden 2016 som adm. direktør. På dagens møde tager vi turen til Plejehjemmet – Zentropas hovedhus i Filmbyen og besøger filmselskabet, der ikke er bange for store armbevægelser og flade hierarkier. Så hvordan fungerer samspillet mellem at være kreativt frie og kommercielt stærke? Skaber filmselskabets store internationale succes og mastodontlignende status i Danmark i virkeligheden flere udfordringer end man først forventer? Og hvordan spotter direktøren nye talenter, som kan være med til at understøtte filmskabernes evne til at improvisere og være kreative? Vi vender vejen fra Jurahuset i Studiestræde til Filmbyen i Hvidovre og spørger, hvad der skaber plads til både stærke kreative fællesskaber og dygtige individualister. Hvad er hemmeligheden bag Kjærhauges succesfulde ledelsesstil og har hans Djøf-baggrund været en fordel eller ulempe?

v/ Anders Kjærhauge, adm. direktør, Zentropa (MØDESTED: Zentropa, Filmbyen 22, 2650 Hvidovre, møde med middag)

There's nothing you can do that can't be done: Om at være ambassadør

Mandag den 6. december 2021, 09.15 -12.00

Vi troede måske, vi var i mål. Det troede Emma Hopkins også. Men Danmark skal i omdrejninger, når det kommer til at sikre bedre og lige muligheder mellem kønnene. Sådan lyder det i hvert fald, hvis man spørger den nyudråbte britiske ambassadør i Danmark. På dagens møde inviterer vi ambassadøren til en snak om hvordan det er lykkedes hende at komme til tops i udenrigstjenesten, og hvilke råd hun vil give nye unge aspiranter i starten af deres karriere. For hvilke karrierevalg har været afgørende for Hopkins? Hvad kan hun som ambassadør gøre fremme ligestillingen i sit diplomatiske arbejde? Og ikke mindst tager vi en snak om, hvad kommer Brexit til at betyde samarbejdet mellem de to kongeriger?

v/ Emma Hopkins, britisk ambassadør i Danmark (ikke bekræftet)

Statsministerens højre hånd: Justesens råd og retning

Onsdag den 26. januar 2022, 09.15 -12.00

Den 35-årige stabschef, Martin Justesen, er dansk politiks mest magtfulde rådgiver. Han har fået den store opgave at hjælpe Mette Frederiksen (S) med at styrke og udvide Statsministerium og stå ved statsministerens side, når store beslutninger tages. Til dette netværksmøde har vi fornøjelsen af Martin Justesen, der vil fortælle om hans lange karriere indenfor politisk rådgivning, og hvordan han allerede som 25-årig blev særlig rådgiver for Thor Möger Petersen under Thorning-regeringen. For hvilke krav stiller det, når man som nyudnævnt stabschef overtager så vigtig en post midt i en global pandemi? Og hvordan sammentænker han kommunikation, strategi og politisk udvikling?

v/ Martin Justesen, stabschef i Statsministeriet og særlig rådgiver for statsminister Mette Frederiksen (S) (ikke bekræftet)

Prehns politiske prioriteter: Den nye fødevareminister tager fat

Torsdag den 2. juni 2022, 16.15 -19.00

Den 19. november 2020 overtog Rasmus Prehn nøglerne til det nydøbte ministerie for fødevarer, landbrug og fiskeri. Efter en periode omgivet af tumult vil den nyslåede minister nu genopbygge tilliden til ministeriet, der i de senere år har været meget i vælten. Til dagens møde vil vi spørge ind til den udfordring, ministeren står overfor, hvordan det nye arbejde differentierer sig fra arbejdet i Udviklingsministeriet, samt hvilke visioner han har for ministeriet for fødevarer, fiskeri og landbrug fremover.

v/ Rasmus Prehn, Minister for fødevarer, landbrug & fiskeri (S) (MØDESTED: Kanalcafeen, Frederiksholms Kanal 18, 1220 København, møde med middag)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Daniel H. Fischer