Møderække

Transportpolitisk netværk - mødeprogram

Ministeren i førersædet (eftermiddagsmøde)

Mandag den 10. maj 2021, 13.30 -16.00

På dagens møde gæster transportminister Benny Engelbrecht netværket. Ministeren vil give et indblik i de aktuelle dagsordener, der dominerer i ministeriet og fortælle, hvad regeringen har i den transportpolitiske pipeline i den kommende tid. Hvad ser ministeren som landets mest presserende transportpolitiske udfordringer? Hvilke parametre vil regeringen gerne måles på, og hvilke resultater håber ministeren at opnå?

v/ Benny Engelbrecht (S), transportminister (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Status på Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan

Torsdag den 3. juni 2021, 09.15 -12.00

Et halvt år er gået, siden Færdselssikkerhedskommissionen præsenterede sin handlingsplan for perioden 2021-2030. Men hvor langt er vi i forhold til at føre planen ud i livet? Hvad har de største sejre og udfordringer indtil videre været i implementeringsfasen? Og er der udsigt til at vi kan vende de seneste års udvikling med et stigende antal dræbte og tilskadekomne? Vi tager status på handlingsplanen på dagens møde, når vi får besøg af formanden for kommissionen, Andreas Steenberg og Ole Bjørstorp fra Rådet for Sikker Trafik. Hvad har handlingsplanen betydet det sidste halve år, og hvad forventer de af planen på længere sigt?

v/ Andreas Steenberg, formand, Færdselssikkerhedskommissionen og Ole Bjørstorp, formand, Rådet for Sikker Trafik (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Vejgodstransporten: Det tunge træk mod en grønnere fremtid

Onsdag den 8. september 2021, 09.15 -12.00

Vejgodstransporten er en af de helt store CO2-syndere og er derfor ikke til at komme udenom, hvis vi skal nå i mål med 70% reduktion. Den udfordring tog Regeringen og støttepartierne op i slutningen af 2020, med klimaaftalen for vejtransport, som bl.a. bød på en kilometerbaseret og CO2-differentieret vejafgift og et mål om 1 mio. grønne biler i 2030. Men er regulering, hvor udlederen må betale prisen, en realistisk vej til grøn omstilling, eller vil regningen i sidste ende blot ende hos forbrugerne? Og er aftalens tiltag overhovedet tilstrækkelige, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at nå klimamålsætningerne? Vi giver ordet til Henriette Kjær fra ITD og Henrik Gudmundsson fra Concito og spørger, hvor og hvordan de ser en løsning, hvor velfungerende godstransport og en grønnere fremtid kan gå hånd i hånd?

v/ Henriette Kjær, politisk chef, ITD og Henrik Gudmundsson, seniorkonsulent med speciale i transport og mobilitet, Concito (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Kommunaldebat: Er der vilje og vej?

Onsdag den 27. oktober 2021, 09.15 -12.00

Kommunalvalget står for døren, og de transportpolitiske opgaver står i kø. Vi tager temperaturen på den kommunale transport- og infrastrukturpolitik og spørger borgmesterkandidaterne, hvordan de forholder sig til de evigt aktuelle kommunale udfordringer omkring blandt andet kollektiv trafik, trængsel, fremkommelighed og grøn omstilling. Hvad ser de som de største kommunale udfordringer på området? Og hvor skal vi lægge kræfterne, for at skabe de bedst mulige løsninger for borgerne?

v/ Simon Aggesen (K), borgmester, Frederiksberg (ikke bekræftet), Jens Ive (V), borgmester, Rudersdal og Kirsten Jensen, borgmester, Hillerød(S)

Når kommunikationen kører på skinner (BEMÆRK: eftermiddagsmøde efterfulgt af glögg og julehygge)

Onsdag den 24. november 2021, 14.00 -17.00

Den offentlig transport er ofte øretævernes holdeplads i en debat, hvor forsinkelser, aflysninger og byggerier med skridende tidsplaner hurtigt bliver det altoverskyggende fokus. Disse problemstillinger er blandt de mange kommunikationsudfordringer, som dagens oplægsholdere skal forholde sig til på en daglig basis. Hvordan håndterer Niels-Otto Fisker, kommunikationschef i DSB, og Lise Hein, kommunikationschef hos Metroselskabet, hver især denne opgave - både når hjulene blot skal holdes i gang, og når det hele ikke kører på skinner? Vi lægger op til en livlig diskussion og drikker efterfølgende et glas glögg og ønsker god jul.

v/ Niels-Otto Fisker, kommunikationschef i DSB og Lise Hein, kommunikationschef hos Metroselskabet (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Lasse Krodal