Møderække

Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus - mødeprogram

Uddannelse som social løftestang?

Fredag den 26. november 2021, 09.15 -12.00

Vores uddannelsessystem skal dygtiggøre og danne børn, unge og voksne. Det skal skabe kompetent arbejdskraft og skabe morgendagens ledere. Men skal det også løse problemer med social mobilitet, og hvis det skal, hvilke dele af uddannelsessystemet gør så egentligt det bedst? Hvis der er ulighedsproblemer i Danmark, kan nogle af løsningerne måske ligge i vores uddannelsessystem. Noget tyder i hvert fald på det, hvis man ser på tallene, og det er det, vi denne gang sigter efter at finde ud af.

v/ Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Stina Vrang Elias, direktør i DEA (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C)

Nytårskur: Trivsel og mistrivsel i en coronatid

Torsdag den 20. januar 2022, 14.45 -17.30

Coronaens lange perioder med hårde nedlukninger og begrænset social kontakt har skabt trivselsproblemer i alle aldersgrupper. Samuelsen inviterer til nytårskur, hvor netop trivslen post corona er under lup. Spørgsmålene er mange. Skal der tildeles yderligere ressourcer til trivselsområdet? Hvordan skal ansvaret fordeles mellem de relevante parter? Og hvordan skal vi monitorere og evaluere udviklingen på trivselsområdet fremover? Vi har inviteret lang række centrale aktører til nytårskur i trivslens navn.

v/ Birgitte Hansen, departementschef i Børne- og Undervisningsministeriet, Carsten Strømbæk Pedersen, VIVE, Noemi Katznelson, professor ved Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, Mille Borgen Mikkelsen, formand for Danske Skoleelever (ikke bekræftet) samt Folketingets ordførere (MØDESTED: Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48, 1307 København K)

Dannelsesdebat: Kundskaber eller kompetencer?

Onsdag den 9. februar 2022, 09.15 -12.00

Skal vi inddrage vores børn og unge i løsningerne på coronakrisen og klimakampen, eller skal vi i stedet fokusere på, først at lære dem basal dansk og matematik? Har vi haft for travlt med at skifte kundskaber ud med kompetencer og fokuseret på at gøre de unge jobparate snarere end livsparate? På dagens møde sætter vi fokus på, hvordan vi bedst ruster vores børn og unge til at tackle fremtidens udfordringer i selskab med to centrale skikkelser i dannelsesdebatten.

v/ Anne Sophia Hermansen, kulturkommentator på Berlingske og Hanne Leth Andersen, rektor på RUC

Ledelse i uddannelse

Onsdag den 30. marts 2022, 09.15 -12.00

Uddannelsessektoren er en kæmpe. Alene i de danske folkeskoler, fri- og privatskoler er over 55.000 lærere og pædagoger ansatte. Dertil kommer også gymnasier, erhvervsskoler, universiteter og meget andet. Men hvordan styrer og leder man i så store organisationer i et politisk felt, som er underlagt evindelige stridspunkter og politiske reformer? Medarbejdernes motivation påvirker børn og unges læring og trivsel, og er derfor en essentiel del af god offentlig styring på uddannelsesområdet. Men hvad skal vi gøre, og hvilke parametre er vigtigst? Vi tager snakken med tre sværvægtere indenfor offentlig ledelse og får deres besyv med på, om det er pisk, gulerod eller stærke visioner, som skal drive fremtidens uddannelsessektor.

v/ Sigge Winther Nielsen, Vicedirektør i Djøf og forfatter (ikke bekræftet), Lotte Bøgh Andersen, professor, Aarhus Universitet (ikke bekræftet) og Christine Antorini, fhv. Børne- og Undervisningsminister (ikke bekræftet)

Ordførerdebat: Gymnasievalg - hvem ved bedst?

Onsdag den 18. maj 2022, 09.15 -12.00

I Danmark kan vi godt lide det frie uddannelsesvalg – eller kan vi? Vi har inviteret ordførerne indenfor til en debat, hvor vi skal finde ud af, om det frie uddannelsesvalg er for dyr en pris at betale for regeringens kamp for udkantsbyerne og kamp mod af social polarisering. Aftalen om omfordeling af gymnasieelever går på tværs af blokkene, men udenfor aftalen står Venstre og Konservative - hvorfor? Og hvad vil de gøre i stedet for, for at imødekomme de problematikker, som aftalen forsøger at løse? Måske en del af det frie uddannelsesvalg skal ofres til fordel for et større hele – vi tager debatten med politikerne selv.

v/ Jens Joel, børne- og undervisningsordfører (S) (ikke bekræftet), Britt Bager, uddannelsesordfører (C) (ikke bekræftet) og Victoria Velazquez, uddannelsesordfører (Ø)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer