Møderække

Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus - mødeprogram

Hvordan gør vi det prestigefyldt at blive faglært?

Onsdag den 2. juni 2021, 09.15 -12.00

Det er efterhånden gammel vin på nye flasker, at vi ser frem mod et stort hul i den faglærte arbejdskraft i fremtiden. Udfordringen er, at den akademiske sti stadig dominerer mange skoleelevers forestilling om, hvilken uddannelsesretning der skal vælges. Hvordan støver vi den traditionelle opfattelse af det faglærte segment af, så nutidens børn og unge kan spejle sig i billedet? Og hvordan kan folkeskolen understøtte ambitionen?

v/ Lars Goldschmidt, ZBC, formand for Danske Erhvervsskoler og Gymnasier og Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C)

Uddannelsespres: Kan vi stå på tæer uden at miste balancen?

Fredag den 1. oktober 2021, 09.15 -12.00

Flere unge oplever et stigende pres på deres vej gennem uddannelsessystemet. En opgørelse fra 2020 påviste, at hver 5. studerende havde stresstendenser, som relaterede sig til deres uddannelsesforløb. Børn og unges mistrivsel er i stigning, og meget af det kommer fra studie og skolegangen. Spørgsmålet er, hvordan vi kan etablere en balance mellem flid og afkobling. Og hvordan vi kan sikre, at presset ikke påvirker indlæringen og dermed kvaliteten af udbyttet på uddannelserne. Kan man stå på tæer uden at miste balancen, kan man fostre kloge mennesker og sunde hoveder samtidigt? Dette vil dagens oplægsholdere forsøge at gøre os klogere på.

v/ Olav Hesseldahl, CEO ved Ungdomsbureauet, professionelt bestyrelsesmedlem og cand.mag. i filosofi, og Lars Qvortrup, professor, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet

Uddannelsespolitiske visioner

Fredag den 26. november 2021, 09.15 -12.00

Nogle mener, at den danske uddannelsespolitik har været præget af kortsigtethed og umiddelbare løsninger, alt imens de langsigtede visioner er blevet sat bagerst i klasselokalet. Hvordan gribes diskussionerne an i det politiske forhandlingsrum, når det kommer til langsigtede strategier? Har corona-krisen sat de uddannelsespolitiske visioner på pause? På dagens møde får vi besøg af to markante politikere på området til en snak om, hvordan moderne uddannelsespolitik er blevet formet til dens nuværende facon.

v/ Ellen Trane Nørby, børne- og undervisningsordfører samt tidligere børne- og undervisningsminister (V) (ikke bekræftet), Jacob Mark, børne- og undervisningsordfører (SF)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk