Møderække

Uddannelsespolitisk netværk - København - mødeprogram

Hvordan gør vi det prestigefyldt at blive faglært?

Onsdag den 14. april 2021, 09.15 -12.00

Det er efterhånden gammel vin på nye flasker, at vi ser frem mod et stort hul i den faglærte arbejdskraft i fremtiden. Udfordringen er, at den akademiske sti stadig dominerer mange skoleelevernes forestilling om, hvilken uddannelsesretning der skal vælges. Hvordan støver vi den traditionelle opfattelse af det faglærte segment af, så nutidens børn og unge kan spejle sig i billedet? Vi spørger to magtfulde organisationer, hvordan de arbejder med at gøre det prestigefyldt at blive faglært.

V/ Per Christensen, formand for Fælles Fagligt Forbund (3F) og Kim Graugaard, vice adm. direktør i Dansk Industri

Et kig i den uddannelsespolitiske krystalkugle

Onsdag den 19. maj 2021, 09.15 -12.00

Ny karakterskala, PISA-tests og stopprøver er bare nogle af de brandvarme uddannelsespolitiske temaer, som behandles på Christiansborg. Spørgsmålet er, hvilke nye dagsordener, vi kan forvente fra politikerne i den kommende tid. Vil vi se store reformer, som vi allerede nu kan forberede os på? Eller vil der blive fokuseret på justeringer af den eksisterende politik? På dagens netværksmøde beder vi to aktører komme med deres bud på, hvilken retning uddannelsespolitikken blæser.

V/ Jacob Fuglsang, redaktør på Politiken og Stina Vrang Elias, adm. direktør for DEA, formand for Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) og medlem af Disruptionrådet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Diagnosesamfund anno 2021: Hvordan får vi alle med?

Onsdag den 25. august 2021, 09.15 -12.00

Vi har diskuteret fordele og ulemper ved inklusionsordninger i længere tid. Fokus har været rettet mod elever med autisme, ADHD og ordblindhed. Nu er spørgsmålet, hvordan håndterer vi den stigningen i antallet af unge med angst, stress og depression i undervisningen. Hvordan sørger vi for, at de mange særlige behov tilgodeses samtidig med, at vi undgår en snowballing-effekt af tilstandene til de velfungerende elever? Vi beder vi to centrale aktører om at give os et indblik i, hvordan vi balancerer læring og mentale udfordringer i klasselokalet.

V/ Marie-Louise Johannesen, uddannelseschef i Børns Vilkår (ikke bekræftet) og Niels Egelund, Professor emeritus, DPU

Når børn mister modet på læring

Torsdag den 28. oktober 2021, 09.15 -12.00

Forskning i børns læring har flere gange påvist, at et sundt og inspirerende læringsmiljø i hjemmet spiller en central rolle, når det kommer til børns indlæringsmuligheder i skolen. Hvis rammerne omkring lektielæsningen i hjemmet ikke fordrer læring og tilegnelsen af ny viden for barnet, er det derfor så godt som givet, at det vil påvirke læringssituationen i klasselokalet. I sidste ende kan det resultere i, at barnet mister modet på læring og dermed bremses den faglige udviklingsproces. På dagens møde vil vi få et indblik i, hvordan nye læringsmetodikker kan skabe nye læringsmuligheder i skolen, og hvordan disse ikke rulles baglæns i hjemmet.

V/ Christian Quvang, Docent, PhD og lektor, UC SYD og Kasper Ottosson Kanstrup, Programchef, LEGO Fonden

Status fra Borgen

Torsdag den 2. december 2021, 09.15 -12.00

Året er ved at gå på hæld, og det er derfor tid til en status på den aktuelle uddannelsespolitisk. Vi har derfor inviteret fire ordførere på området til en debat om, hvilke centrale dagsordener de har på tegnebrættet for den kommende politiske sæson. Samtidig beder vi dem fokusere på, hvor de ser muligheder for brede samarbejder på tværs af det partipolitiske spektrum, så der kan skabes holdbare løsninger for uddannelsessektoren.

V/ Jens Joel, undervisningsordfører (S) Ellen Trane Nørby, undervisningsordfører (V)(ikke bekræftet) og Mai Mercado, undervisningsordfører (K)

Nytårskur: Coronaens trivselsmæssige efterslæb

Torsdag den 20. januar 2022, 09.15 -12.00

Coronaens lange perioder med hårde nedlukninger og begrænset social kontakt har skabt trivselsproblemer i alle aldersgrupper. Samuelsen inviterer til nytårskur, hvor netop trivslen post corona er under lup. Spørgsmålene er mange. Skal der tildeles yderligere ressoucer til trivselsområdet? Hvordan skal ansvaret fordeles mellem de relevante parter? Og hvordan skal vi monitorere og evaluere udviklingen på trivselsområdet fremover? Vi har inviteret Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil samt en lang række centrale aktører på området til en nytårskur i trivsels navn.

v/ Noemi Katznelson, professor ved Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet (ikke bekræftet), Lars Qvortrup, Professor, DPU, Aarhus Universitet (ikke bekræftet), Johanne Schmidt-Nielsen, Generalsekretær, Red Barnet (ikke bekræftet), Eva Secher Mathiasen, formand Dansk Psykolog Forening (ikke bekræftet), Lars Løkke Rasmussen, MF (løsgænger)(ikke bekræftet), Jacob Mark, MF (SF) (ikke bekræftet), Ellen Trane Nørby, MF (V) (ikke bekræftet), Jesper Petersen, MF (S) (ikke bekræftet)

Hvor skal læreruddannelsen hen?

Onsdag den 26. januar 2022, 09.15 -12.00

Kravet om et karaktergennemsnit på 7 skulle gøre læreruddannelsen mere attraktiv og hæve det faglige niveau. Men på flere uddannelsessteder lever de studerende ikke op til kravet og må derfor optages via kvote 2. Læreruddannelsen blev reformeret i 2013, men der er stadig gang i diskussionen om formen på uddannelsen. Forslag til hvordan kvaliteten kan sikres, er mange. Er det afgørende, om læreruddannelsen er 4-årig eller 5-årig? Eller om den foregår på en professionshøjskole, på et universitet eller på et privat uddannelsessted? På dagens møde vil vi få et indblik i, hvordan to helt centrale skikkelser ser læreruddannelsens udfordringer og løsninger.

V. Stefan Hermann, rektor, Københavns professionshøjskole og Formand, Professionshøjskolerne og Bertel Haarder, fhv. undervisningsminister, Venstre

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer