Møderække

Uddannelsespolitisk netværk - København - mødeprogram

Rundvisning og fyraftensøl på Borgen!

Tirsdag den 12. oktober 2021, 15.00 -17.00

Som lovet vil vi gerne invitere jer på rundvisning på Christiansborg efterfulgt af en fyraftensøl og eller sodavand med Jacob Mark. Arrangement finder sted d. 12. oktober kl. 15:00-17:00. Jacob Mark vil give jer en rundvisning med sjove anekdoter og indblik i det politiske liv på Borgen.

v/Jacob Mark (MØDESTED: Christiansborg Slot, gæsteindgangen, Rigsdagsgården, 1218 København)

Uddannelser i udkanten?

Torsdag den 28. oktober 2021, 09.15 -12.00

Folketinget har slået dørene op igen efter sommeren, og en ny politisk sæson er skudt i gang. Regeringen vil tilføre flere ressourcer til produktionsdanmark, blandt andet ved at flytte en lang række uddannelsesinstitutioner. Men er det også en god idé? Uanset om man bor i Stadil i Vestjylland eller på stenbroen i København, skal man have mulighed for at gå på en uddannelse uden at skulle pendle i flere timer hver dag. Men hvad betyder det for kvaliteten af den uddannelse, der udbydes? Hvad ligger til grund for regeringens udflytningsplan? Vi skyder debatten i gang.

v/ Anders Bjarklev, formand for Danske Universiteter og rektor på DTU, Noa Redington, politisk kommentator og Alma Tynell, formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (MØDESTED: Rotunden på Nimb Hotel, Bernstorffsgade 5 1577 København V)

Status fra Borgen

Torsdag den 2. december 2021, 09.15 -12.00

Året er ved at gå på hæld, og det er tid til en uddannelsespolitisk status fra magtens centrum. Vi har inviteret fire ordførere på området til en debat om, hvilke centrale dagsordener de har på tegnebrættet for den kommende politiske sæson. Samtidig beder vi dem fokusere på, hvor de fremadrettet ser muligheder for brede samarbejder på tværs af det partipolitiske spektrum, så der kan skabes holdbare løsninger for uddannelsessektoren.

V/ Jens Joel, undervisningsordfører (S) Ulla Tørnæs, uddannelses- og forskningsordfører (V) og Mai Mercado, undervisningsordfører (K) (MØDESTED: Nimb Hotel, Bernstorffsgade 5, 1577 København V)

Nytårskur: Coronaens trivselsmæssige efterslæb

Torsdag den 20. januar 2022, 14.45 -17.30

Coronaens lange perioder med hårde nedlukninger og begrænset social kontakt har skabt trivselsproblemer i alle aldersgrupper. Samuelsen inviterer til nytårskur, hvor netop trivslen post corona er under lup. Spørgsmålene er mange. Skal der tildeles yderligere ressourcer til trivselsområdet? Hvordan skal ansvaret fordeles mellem de relevante parter? Og hvordan skal vi monitorere og evaluere udviklingen på trivselsområdet fremover? Vi har inviteret lang række centrale aktører til nytårskur i trivslens navn.

v/ Birgitte Hansen, departementschef i Børne- og Undervisningsministeriet, Lars Qvortrup, Aarhus Universitet, Carsten Strømbæk Pedersen, VIVE, Jacob Fuglsang, Uddannelsesredaktør på Politiken, Karen Hækkerup, UNICEF, Janne Tynell, Red Barnet, Mille Borgen Mikkelsen (ikke bekræftet) samt Folketingets ordførere (MØDESTED: Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48, 1307 København K)

Hvor skal læreruddannelsen hen?

Onsdag den 16. marts 2022, 09.15 -12.00

Kravet om et karaktergennemsnit på 7 skulle gøre læreruddannelsen mere attraktiv og hæve det faglige niveau. Men på flere uddannelsessteder lever de studerende ikke op til kravet og må derfor optages via kvote 2. Læreruddannelsen blev reformeret i 2013, men der er stadig gang i diskussionen om formen på uddannelsen. Forslag til hvordan kvaliteten kan sikres, er mange. Er det afgørende, om læreruddannelsen er 4-årig eller 5-årig? Eller om den foregår på en professionshøjskole, på et universitet eller på et privat uddannelsessted? På dagens møde vil vi få et indblik i, hvordan to centrale skikkelser ser læreruddannelsens udfordringer og løsninger.

V. Stefan Hermann, rektor, Københavns professionshøjskole og Formand, Professionshøjskolerne og Bertel Haarder, fhv. undervisningsminister, Venstre (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Fordeling eller opdeling?

Onsdag den 18. maj 2022, 09.15 -12.00

Regeringen har indgået en aftale på tværs af rød og blå blok om en ny elevfordelingsnøgle på gymnasierne. Omfordelingen har til formål at bekæmpe social polarisering, etnisk opdeling og at hjælpe de tyndtbefolkede udkantsbyer med lukningstruede gymnasier. Men hvilke faldgrupper kan aftalen medføre, og hvad er effekten på elevernes lyst til læring? Og hvad er fordelene? Hvilke konsekvenser har det, når de unges frie valg udfordres? Vi tager debatten.

v/ Birgitte Vedersø, Formand, Danske Gymnasier og Pernille Rosenkrantz-Theil, børne- og undervisningsminister (S) (ikke bekræftet)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer