Møderække

Uddannelsespolitisk netværk - København - mødeprogram

Diagnosesamfund anno 2021: Hvordan får vi alle med?

Onsdag den 25. august 2021, 09.15 -12.00

Vi har diskuteret fordele og ulemper ved inklusionsordninger i længere tid. Fokus har været rettet mod elever med autisme, ADHD og ordblindhed. Nu er spørgsmålet, hvordan håndterer vi den stigningen i antallet af unge med angst, stress og depression i undervisningen. Hvordan sørger vi for, at de mange særlige behov tilgodeses samtidig med, at vi undgår en snowballing-effekt af tilstandene til de velfungerende elever? Desuden har coronakrisen forsaget stor mistrivsel. Hvordan får vi vores elever tilbage på sporet? Vi beder vi to centrale aktører om at give os et indblik i, hvordan vi balancerer læring og mentale udfordringer i klasselokalet.

V/ Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen og fhv. formand for ekspertgruppen af inklusionseftersynet og Niels Egelund, Professor emeritus, DPU (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Uddannelser i udkanten?

Torsdag den 28. oktober 2021, 09.15 -12.00

Folketinget har slået dørene op igen efter sommeren, og en ny politisk sæson er skudt i gang. Regeringen vil tilføre flere ressourcer til produktionsdanmark, blandt andet ved at flytte en lang række uddannelsesinstitutioner. Men er det også en god idé? Uanset om man bor i Stadil nær Vesterhavet eller på stenbroen i København, skal man have mulighed for at gå på en uddannelse, uden at skulle pendle i flere timer hver dag. Men hvad betyder det for kvaliteten af den uddannelse, der udbydes? Hvad ligger til grund for regeringens udflytningsplan? Vi skyder debatten i gang.

v/ Anders Bjarklev, formand for Danske Universiteter og rektor på DTU (ikke bekræftet), Anne Sophia Hermansen, politisk kommentator (ikke bekræftet) og Alma Tynell, formand for Danske gymnasieelevers sammenslutning (MØDESTED: Rotunden på Nimb Hotel, Bernstorffsgade 5 1577 København)

Status fra Borgen

Torsdag den 2. december 2021, 09.15 -12.00

Året er ved at gå på hæld, og det er derfor tid til en status på den aktuelle uddannelsespolitisk. Vi har derfor inviteret fire ordførere på området til en debat om, hvilke centrale dagsordener de har på tegnebrættet for den kommende politiske sæson. Samtidig beder vi dem fokusere på, hvor de ser muligheder for brede samarbejder på tværs af det partipolitiske spektrum, så der kan skabes holdbare løsninger for uddannelsessektoren.

V/ Jens Joel, undervisningsordfører (S) Ulla Tørnæs, uddannelses- og forskningsordfører (V), Lotte Rod, børne- og undervisningsordfører (RV)(ikke bekræftet) og Mai Mercado, undervisningsordfører (K) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Nytårskur: Coronaens trivselsmæssige efterslæb

Torsdag den 20. januar 2022, 15.15 -18.00

Coronaens lange perioder med hårde nedlukninger og begrænset social kontakt har skabt trivselsproblemer i alle aldersgrupper. Samuelsen inviterer til nytårskur, hvor netop trivslen post corona er under lup. Spørgsmålene er mange. Skal der tildeles yderligere ressourcer til trivselsområdet? Hvordan skal ansvaret fordeles mellem de relevante parter? Og hvordan skal vi monitorere og evaluere udviklingen på trivselsområdet fremover? Vi har inviteret lang række centrale aktører til nytårskur i trivslens navn.

v/ Birgitte Hansen, departementschef i Børne- og Undervisningsministeriet, Lars Qvortrup, Aarhus Universitet, Carsten Strømbæk Pedersen, VIVE, Lars Løkke Rasmussen (ikke bekræftet), Karen Hækkerup, UNICEF, Janne Tynell, Red Barnet, Kristian Heunicke, KL samt Folketingets ordførere (MØDESTED: Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48, 1307 København K)

Hvor skal læreruddannelsen hen?

Onsdag den 16. marts 2022, 09.15 -12.00

Kravet om et karaktergennemsnit på 7 skulle gøre læreruddannelsen mere attraktiv og hæve det faglige niveau. Men på flere uddannelsessteder lever de studerende ikke op til kravet og må derfor optages via kvote 2. Læreruddannelsen blev reformeret i 2013, men der er stadig gang i diskussionen om formen på uddannelsen. Forslag til hvordan kvaliteten kan sikres, er mange. Er det afgørende, om læreruddannelsen er 4-årig eller 5-årig? Eller om den foregår på en professionshøjskole, på et universitet eller på et privat uddannelsessted? På dagens møde vil vi få et indblik i, hvordan to helt centrale skikkelser ser læreruddannelsens udfordringer og løsninger.

V. Stefan Hermann, rektor, Københavns professionshøjskole og Formand, Professionshøjskolerne og Bertel Haarder, fhv. undervisningsminister, Venstre (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Sprog vs. naturvidenskab

Onsdag den 18. maj 2022, 09.15 -12.00

I folkeskolens formålsbeskrivelse står der skrevet, at folkeskolen har til formål at give eleverne “...forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen”. De senere års fokus på STEM-fagene besvares med en beskeden ændring i timefordelingen i folkeskoleregi til fordel for tysk, fransk og historie. Spørgsmålet er, om ændringen har en mærkbar effekt? Hvordan sikrer vi, at vores uddannelsessystem bedst skaber rammen for vores unge, så de både har forståelse for andre sprog og kulturer, men også bliver knivskarpe inden for naturvidenskabelige fag? Til dagens møde har vi inviteret to centrale aktører til at give os et mere nuanceret bud på, hvordan den perfekte balance mellem fagområderne bør være.

/v Hanne Leth Andersen, rektor, RUC og sprogforsker (ikke bekræftet) og Christine Antorini, direktør, LIFE fonden (ikke bekræftet)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk