Styrk dit netværk

Samuelsen er landets førende udbyder af professionelle, politiske netværk, som har hver sin samfundsfaglige vinkel.

Du kan tilmelde dig et af netværkene, hvis du ønsker at få meget ny viden, udvide dit professionelle netværk, og sætte dit præg på aktuelle samfundsdebatter inden for en overskuelig ramme - tidsmæssigt som økonomisk. Samuelsen sørger for professionel facilitering, smidig administration og vellykkede netværksmøder - hver gang.

Alle netværk afholder 5-6 halvdagsmøder om året i lokaler, som er beliggende centralt i København, Aarhus eller Aalborg. Netværkene bliver ledet af en fast facilitator, der selv er en af landets mest erfarne eksperter, og til hvert netværksmøde deltager aktuelle oplægsholdere, som lægger op til debat.

Det er det inspirerende ved at komme til disse netværksmøder; man bliver lige forstyrret i sin hverdag og bekræftes i, at flere sidder med de samme udfordringer. Cadeau til Samuelsen.

Medlem af det Børne- og Ungepolitiske Netværk

Det er et yderst berigende netværk.

Medlem af Netværket for Kommunikation og Interessevaretagelse i Aarhus

Diversiteten i gruppen gør møderne endnu mere interessante.

Medlem af Det Kulturpolitiske Netværk

Jeg har fået utroligt meget ud af at være medlem. Folk tør sige mere i et lukket forum, og de kan dele de problemer, de sidder med i deres egen organisation.

Medlem af Netværket for Fremtidens Offentlige Sektor

Energi- og forsyningspolitisk netværk - Aarhus

Kampen om indflydelse

v/ Jesper Gronenberg, Direktør for Energi, Public Affairs, Geelmuyden Kiese

Mental Sundhed

Mistrivslens mange ansigter: en folkesygdom i skyggen af corona

/v Torsten Bjørn Jacobsen, formand, Psykiatrifonden og Lars Igum Rasmussen, sundhedsredaktør, Politiken (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Energipolitisk netværk - København

”Fit for 55”: Grøn fremtid i en ny virkelighed

v/ Jens Mattias Clausen, Programchef for EU, Concito og Ditte Maria Brasso Sørensen, Chefanalytiker, Tænketanken Europa (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V).

Se alle

VI TILBYDER FAGLIGT FUNDEREDE POLITISKE NETVÆRK PÅ TVÆRS AF SEKTORER OG INTERESSER