Agi Csonka

Agi Csonka er programchef i Villum Fonden. Fra 2020-22 var hun formand for Børnerådet ved siden af sine formandsposter i hhv. Dansk Flygtningehjælp og for Hjem til Alle Alliancen. Tidligere har hun bl.a. været direktør i VIVE og EVA og formand i Rådet for Børns Læring. Agi Csonka er cand.phil. og ph.d. fra Københavns Universitet. Hun faciliterer møderne i Uddannelsespolitisk netværk.

Anne Sophia Hermansen

Anne Sophia Hermansen er kulturkommentator på Weekendavisen, hvor hun skriver om litteratur, tidsånd, dannelse og kulturhistorie. Tidligere har hun været kultur- og debatredaktør på Berlingske, radiovært på Radio24Syv og tv-vært på hhv. DR og TV2. I tre årtier har Anne Sophia været en af Danmarks mest markante samfundsdebattører, og hun faciliterer vores Kulturnetværk i København og i Aarhus.

Bent Hansen

Bent Hansen er fhv. formand for Danske Regioner og regionsrådsformand for Region Midtjylland for Socialdemokraterne. Bent er optaget af at udvikle primærsektoren, og har et særligt fokus på de nye sundhedsklyngestrukturer. Bent Hansen faciliterer møderækken i Det nære sundhedsvæsen Århus.

Connie Hedegaard

Connie Hedegaard er fhv. Miljøminister, Klima- og Energiminister samt EU-kommissær for Klima. I dag er Connie Hedegaard formand for bl.a. den grønne tænketank Concito, KR Foundation og OECD’s Round Table for Sustainable Development. Med sine mange års erfaring med den klima- og energipolitiske dagsorden har Connie et unikt indblik i de dynamikker, muligheder og udfordringer, som den danske energisektor står over for.

Eva Kjer Hansen

Eva Kjer Hansen er mangeårigt folketingsmedlem for Venstre indtil valget i 2022. Hun har bestredet ministerposter i flere forskellige regeringer heriblandt posterne som miljø- og fødevareminister og minister for fødevarer, landbrug og fiskeri. Eva faciliterer møderne i Fødevarepolitisk Netværk.

Ida Auken

Ida Auken er Medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, og blev første gang valgt ind i 2007. Hun var miljøminister for SF fra 2011 til 2014, og har ligeledes været formand for Folketingets klima-, energi- og forsyningsudvalg. Ida Auken er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Fhv. miljøminister for SF og klimaordfører for Radikale Venstre. Derudover er hun forfatter til bogen 'Tro På Det – Klima, Håb og Handlekraft'. Ida faciliterer møderne i Miljøpolitisk netværk.

Jakob Axel Nielsen

Fhv. direktør i ejendomsselskabet Calum fra 2012 til 2022. Jakob har siddet i Folketinget for Konservative og er tidligere transport- og energiminister og sundhedsminister. Jakob Axel Nielsen faciliterer møderne i vores Bygge- og boligpolitiske netværk i Aalborg.

Jakob Kjellberg

Jakob Kjellberg er professor og sundhedsøkonom hos Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE). Jakob har mere end 15 års erfaring med forskning inden for sundhedsvæsenet, og specialiserer sig metodisk i evalueringer af nye tiltag og initiativer i sundhedssektoren. Han har gennemført en lang række opgaver for blandt andet Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner, KL, Lægeforeningen og lægemiddelindustrien. Jakob Kjellberg faciliterer møderækken for netværket om Det nære sundhedsvæsen i København.

Jens Kramer Mikkelsen

Jens Kramer Mikkelsen er fhv. overborgmester i København fra 1989-2004 og senere adm. direktør for udviklingsselskabet By & Havn. Jens er nu byudviklingsdirektør hos ejendomsudviklingsselskabet NREP. Jens faciliterer møderne i Bygge- og boligpolitisk netværk - København.

Jonatan Schloss

Jonatan Schloss er direktør for Komponent - Kommunernes Udviklingscenter. Han er tidligere direktør for De Praktiserende Lægers Organisation, direktør på Frederiksberg Hospital foruden en baggrund i Falck Healthcare. Jonatan har stor erfaring med sundhedsvæsenet fra flere forskellige indgangsvinkler, og bringer derfor et nuanceret og videnstungt perspektiv på samspillet mellem sundhed og ældre med til netværksmøderne. Jonatan Schloss faciliterer møderækken for det Sundheds- og Ældrepolitiske netværk.

Karen Hækkerup

Karen Hækkerup er formand for Den Sociale Investeringsfond og Nordic Safe Cities. Tidligere har Karen bestredet adskillige ministerposter, bl.a. social- og integrationsminister og justitsminister, ligesom hun også har været generalsekretær for Unicef Danmark og adm. direktør hos Landbrug & Fødevarer. Karen Hækkerup faciliterer møderne i det Børne- og Ungepolitiske Netværk.

Kristian Pihl Lorentzen

Kristian Pihl Lorentzen har siddet i Folketinget for Venstre fra 2005 frem til valget i 2022, og har i mange af årene bestredet posten som partiets transportordfører. Desuden er han forfatter og medforfatter på flere bøger om transportområdet. Kristian faciliterer møderne i Transportpolitisk netværk.

Kristina Kristoffersen

Kristina Kristoffersen er rektor for University College Nordjylland (UCN), som arbejder med videregående uddannelser, praksisforskning og efteruddannelse indenfor erhvervs- og velfærdsområdet. Kristina har tidligere været uddannelsesdirektør på KEA og læringschef i Aalborg Kommune. Desuden besidder hun en række bestyrelsesposter. Kristina er optaget af at styrke samfundet med de rette uddannelser af høj kvalitet, så det skaber et robust og innovativt samfund. Kristina er samtidig optaget af, hvordan både unge og voksne får mulighed for at indfri egne drømme og muligheder i livet. Kristina Kristoffersen faciliterer møderne i Uddannelsespolitisk Netværk – Aarhus.

Lars Bonderup Bjørn

Lars Bonderup Bjørn er adm. direktør i energikoncernen EWII, hvor han har været siden 2018. Tidligere har Lars stået i spidsen for Aalborg Industries og herefter i MAN Diesel i Frederikshavn. Derudover har han bestredet flere tunge bestyrelsesposter, bl.a. som formand for Aalborg Universitet, udøvet organisationsudviklingsarbejde gennem sin virksomhed Thaleia samt forfattet flere bøger og et teaterstykke. Lars faciliterer møderne i Energi- og forsyningspolitisk netværk Aarhus.

Majbrit Berlau

Majbrit Berlau er generalsekretær for Sex og Samfund, fhv. næstformand for Fagbevægelsens Hovedorganisation og fhv. formand for Dansk Socialrådgiverforening. Hun er oprindeligt uddannet socialrådgiver og var medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse, ligesom hun har siddet som midlertidigt medlem i Folketinget for partiet. Majbrit er kendt som en stærk stemme i den offentlige debat og faciliterer møderne i Socialpolitisk netværk.

Noa Redington

Klummeskribent på Politiken og politisk kommentator på TV2. Noa Redington er uddannet i statskundskab fra Københavns Universitet og Columbia University, New York. Han har arbejdet som debatredaktør på Weekendavisen, analytiker på UgebrevetA4 og redaktør på Ugebrevet Mandag Morgen. Fra 2008 til 2015 var han særlig rådgiver for statsminister Helle Thorning-Schmidt (S). Noa Redington faciliterer møderne i Talentnetværket for fremtidens rådgivning og beslutning og i netværket for Public Affairs..

Per Okkels

Per Okkels er fhv. departementschef i Sundhedsministeriet fra 2011 til 2021. Inden da var han administrerende direktør i Danske Regioner og tidligere regionsdirektør i Region Nordjylland. Per er uddannet cand.scient.pol. fra Århus Universitet. Han har indgående kendskab til toppolitik og besidder en bred viden på det sundhedspolitiske område. Per Okkels faciliterer møderækken i Sundhedspolitisk netværk.

Peter Ernstved Rasmussen

Peter Ernstved Rasmussen er stifter og redaktør på OLFI. Han har en fortid som reserveofficer i Den Kgl. Livgarde og udsendt FN-soldat, er uddannet journalist fra Syddansk Universitet og har bl.a. arbejdet otte år på Jyllands-Posten. Peter er desuden vært på radioprogrammet "Frontlinjen", der tager fat i aktuelle forsvars- og sikkerhedspolitiske problemstillinger. Han faciliterer netværksmøderne i Forsvarspolitisk netværk.

Rasmus Horn Langhoff

Rasmus Horn Langhoff er psykiatriordfører for Socialdemokratiet og medlem af Folketingets sundhedsudvalg. Rasmus Langhoff var en af S-regeringens nøglepersoner under håndteringen af coronakrisen og er optaget af den digitale omstilling af sundhedssektoren. Han faciliterer møderækken i Digital Sundhed.

Rasmus Lund-Nielsen

Rasmus Lund-Nielsen er formand for Folketingets Sundhedsudvalg og psykiatriordfører for Moderaterne. Han er uddannet psykolog og har i sin karriere beskæftiget sig med stress og mental trivsel inden han blev valgt til Folketinget i 2022. Rasmus har derfor et indgående fagligt kendskab til de udfordringer, der knytter sig til behandling i psykiatrien og sundhedsvæsenet generelt. Han er optaget af at højne danskernes mentale sundhed gennem en styrkelse af forebyggelsesrettede initiativer, og bringer heraf et helhedsorienteret blik på problemstillingerne sundhedssektoren. Rasmus faciliterer møderækken i netværket for Mental Sundhed.

Sigge Winther Nielsen

Sigge Winther Nielsen er cand.scient.pol og ph.d. i statskundskab fra Københavns Universitet. Han sidder i dag som direktør i Djøf og har tidligere været politisk analytiker på Politiken og vært på Deadline. Derudover har Sigge arbejdet som embedsmand i Finansministeriet, ligesom han også har udgivet flere bøger – herunder bestselleren Entreprenørstaten fra 2021. Sigge faciliterer møderne i netværket for fremtidens offentlige sektor.

Søs Marie Serup

Cand.phil, cand.mag i Engelsk & Medievidenskab. Søs har over et årtis erfaring som professionel politisk aktør bl.a. som tidligere pressechef i Venstre og særlig rådgiver for statsminister Lars Løkke Rasmussen. Hun driver i dag strategi- og kommunikationsvirksomheden By Serup. Søs er desuden politisk kommentator for BT og desuden fast kommentator på TV2 NEWS, bl.a. i det politiske magasin Besserwisserne. Søs faciliterer møderne i netværket Politisk Kommunikation og Politisk kommunikation og interessevaretagelse - Aarhus.

Torben Nielsen

Torben Nielsen er arkitekt og rektor på Arkitektskolen i Aarhus. Han tiltrådte som rektor i 2010, og har i sin tid på posten arbejdet målrettet på skabe stærke relationer til og samarbejder med både erhvervet og vidensinstitutioner. Torben faciliterer møderne i Bygge- og boligpolitisk netværk - Aarhus.