Agi Csonka

Agi Csonka er programchef i Villum Fonden. Fra 2020-22 var hun formand for Børnerådet ved siden af sine formandsposter i hhv. Dansk Flygtningehjælp og for Hjem til Alle Alliancen. Tidligere har hun bl.a. været direktør i VIVE og EVA og formand i Rådet for Børns Læring. Agi Csonka er cand.phil. og ph.d. fra Københavns Universitet. Hun faciliterer møderne i Børne- og Ungepolitisk netværk.

Anders Eldrup

Cand.scient.pol 1972. Departementschef i Finansministeriet 1991-2001, adm. direktør i DONG 2001-2012. Formand for Copenhagen Cleantech Cluster. Eldrup sidder derudover i en række bestyrelser, blandt andet i Rockwool Foundation, Terma A/S, Experimentarium og DTU. Anders Eldrup faciliterer møderne i Energi- og forsyningspolitisk netværk.

Anne Mette Boye

Anne Mette Boye har siden begyndelsen af 2021 været stadsarkitekt i Aarhus Kommune. Anne Mette er arkitekt MAA og urban designer. Anne Mette har været medstifter af tegnestuen Metopo by- og landskabsdesign, en del af ejerskredsen og projektchef hos Bascon og medejer af SecondCity. Siden 2012 har hun været studielektor ved Arkitektskolen Aarhus med ansvar for eksterne samarbejder. I 2020 forsvarede Anne Mette sin ph.d.-afhandling om forandringsdynamikker og bæredygtig bytransformation. Anne Mette Boye faciliterer møderne i Bygge- og Boligpolitisk netværk Aarhus.

Anne Sophia Hermansen

Anne Sophia Hermansen er kulturkommentator på Berlingske og tidligere kulturredaktør og debatredaktør samme sted. Hun er uddannet mag.art. i litteraturhistorie og idéhistorie fra Aarhus Universitet, og hun har tidligere arbejdet som bl.a. radiovært på Radio24syv og tv-vært på DR og TV2 News. Før det var hun ti år i den finansielle sektor og havde forskellige lederstillinger. Hun har i tre årtier været en af Danmark mest markante samfundsdebattører, og hun faciliterer møderne i Kulturnetværket i Aarhus.

Bent Hansen

Forhenværende formand for Danske Regioner og regionsrådsformand for Region Midtjylland for Socialdemokraterne. Bent Hansen var Amtsborgmester for Viborg Amtsråd fra 1990 til 2006, og han er uddannet cand. mag. i samfundsfag og historie fra Aarhus Universitet. Bent Hansen faciliterer møderne i Sundhedspolitisk netværk.

Eva Kjer Hansen

Cand.polit., kommandør af Dannebrogordenen og mangeårigt folketingsmedlem for Venstre. Hun har bestrædt ministerposter i flere forskellige regeringer – heriblandt posterne som miljø- og fødevareminister og minister for fødevarer, landbrug og fiskeri - og har været medlem af Europa-Parlamentet og formand for Europaudvalget. Eva Kjer Hansen faciliterer møderne i Fødevarepolitisk Netværk og Fødevarepolitisk Netværk - Aarhus.

Ida Auken

Medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Fhv. miljøminister for SF og klimaordfører for Radikale Venstre. Som miljøminister i S-R-SF-regeringen stod Auken blandt andet i spidsen for en handlingsplan for klimasikring, ressourcestrategien for affaldshåndtering og ”Væksthjulet til Grøn Forretning”, som skulle hjælpe virksomheder til at skabe vækst ved at satse på grønne forretningsmuligheder. Som den første danske politiker er Ida en del af World Economic Forums gruppe af Young Global Leaders og deres Circular Economy Taskforce. Ida Auken faciliterer møderne i Miljøpolitisk netværk.

Jakob Kjellberg

Jakob Kjellberg er professor, cand.scient., m.sc. Health Econ, og har mere end 15 års erfaring med forskning inden for sundhedsvæsenet. Til dagligt er han er forsker hos Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), tidligere KORA. Jakob specialiserer sig metodisk i evalueringer af nye tiltag og initiativer i sundhedssektoren, og beskæftiger sig herunder særligt med sundhedsøkonomi. Jakob har gennemført en lang række opgaver for blandt andet Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner, KL, Lægeforeningen, LO, hospitaler og lægemiddelindustrien. Jakob Kjellberg faciliterer møderækken for netværket om Det nære sundhedsvæsen i København.

Jane Heitmann

Jane Heitmann er uddannet cand. mag. i dansk og har været medlem af Folketinget for Venstre siden 2011. Hun er mangeårig psykiatriordfører og desuden formand for Folketingets sundhedsudvalg. Jane faciliterer møderækken på netværket for Mental sundhed.

Jens Kramer Mikkelsen

Fhv. overborgmester i København (1989-2004) og fhv. adm. direktør for udviklingsselskabet By & Havn. Jens er nu direktør for Urban Development hos ejendomsudviklingsselskabet NREP og har tidligere været adm. direktør i Ørestadsselskabet I/S . Under hans periode som overborgmester gennemgik København store forandringer. Bl.a. gennemførtes en gennemgribende byfornyelse i brokvartererne, etableringen af bydelen Ørestad påbegyndtes og København fik sin første metro. Jens Kramer Mikkelsen faciliterer møderne i Bygge- og boligpolitisk netværk - København.

Kristian Pihl Lorentzen

Kristian Pihl Lorentzen sidder i Folketinget for Venstre. Han blev valgt til Folketinget første gang i 2005 i Viborgkredsen, og har siden vundet genvalg tre gange. Han er transportordfører og medlem af Folketingets Transportudvalg på 13. år. Desuden har han en baggrund som major i det danske forsvar og er blevet slået til Ridder af Dannebrogordenen. Kristian Pihl Lorentzen faciliterer møderækken i Samuelsens transportpolitiske netværk.

Majbrit Berlau

Majbrit er oprindeligt uddannet socialrådgiver og var medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse, ligesom hun har siddet som midlertidigt medlem i Folketinget for partiet. I 2004 blev hun en del af Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse. Her tiltrådte hun som formand i 2012 indtil 2019, hvor Majbrit blev næstformand i FH med ansvar for bl.a. socialområdet. I 2022 blev hun generalsekretær for Sex & Samfund. Majbrit er kendt som en stærk stemme i den offentlige debat og faciliterer møderne i Socialpolitisk netværk.

Martin Østergaard Christensen

Martin Østergaard Christensen er uddannet cand.mag. i historie og psykologi fra Aalborg Universitet i 2003 og har desuden pædagogisk diplomuddannelse og KIOL-uddannelsen Strategisk Ledelse i masteruddannelsen i Public Administration. Martin Østergaard Christensen har siden 2018 været direktør for 14.000 ansatte i Børn- og Unge-afdelingen i Aarhus Kommune. Tidligere har han været både skoledirektør i Aalborg Kommune og børne- og undervisningsdirektør i Hjørring Kommune. Martin faciliterer møderne i Uddannelsespolitisk netværk Aarhus.

Noa Redington

Klummeskribent på Politiken og politisk kommentator på TV2. Noa Redington er uddannet i statskundskab fra Københavns Universitet og Columbia University, New York. Han har arbejdet som debatredaktør på Weekendavisen, analytiker på UgebrevetA4 og redaktør på Ugebrevet Mandag Morgen. Fra 2008 til 2015 var han særlig rådgiver for statsminister Helle Thorning-Schmidt (S). Noa Redington faciliterer møderne i Talentnetværket for fremtidens rådgivning og beslutning og i netværket for Public Affairs..

Noa Redington

Klummeskribent på Politiken og politisk kommentator på TV2. Noa Redington er uddannet i statskundskab fra Københavns Universitet og Columbia University, New York. Han har arbejdet som debatredaktør på Weekendavisen, analytiker på UgebrevetA4 og redaktør på Ugebrevet Mandag Morgen. Fra 2008 til 2015 var han særlig rådgiver for statsminister Helle Thorning-Schmidt (S). Noa Redington er siden blevet central aktør i den offentlige debat om det strategisk-politiske spil. Han har desuden et indgående kendskab til beslutningsprocesser og interessevaretagelse på topplan. Noa Redington faciliterer møderne i netværket for Public Affairs.

Per Okkels

Per Okkels er forhenværende departementschef i Sundhedsministeriet fra 2011 til 2021. Inden da var han administrerende direktør i Danske Regioner og tidligere regionsdirektør i Region Nordjylland. Per er uddannet cand.scient.pol. fra Århus Universitet. Han har indgående kendskab til toppolitik og besidder en bred viden på det sundhedspolitiske område. Per Okkels faciliterer møderækken i Sundhedspolitisk netværk.

Rasmus Horn Langhoff

Rasmus Horn Langhoff er uddannet cand.mag fra Københavns Universitet i 2014. Han er valgt til folketinget for Socialdemokratiet i Sjællands Storkreds, første gang i 2011. Rasmus har siden 2019 været sundhedsordfører, og har i den forbindelse været en af regeringens nøglepersoner under håndteringen af coronakrisen. Rasmus Horn Langhoff faciliterer møderækken i Digital Sundhed.

Sigge Winther Nielsen

Sigge Winther Nielsen er cand.scient.pol og ph.d. i statskundskab fra Københavns Universitet. Han sidder i dag som direktør i Djøf og har tidligere været politisk analytiker på Politiken og vært på Deadline. Derudover har Sigge arbejdet som embedsmand i Finansministeriet, ligesom han også har udgivet flere bøger – herunder bestselleren Entreprenørstaten fra 2021. Sigge faciliterer møderne i netværket for fremtidens offentlige sektor.

Søs Marie Serup

Cand.phil, cand.mag i Engelsk & Medievidenskab. Søs har over et årtis erfaring som professionel politisk aktør bl.a. som tidligere pressechef i Venstre og særlig rådgiver for statsminister Lars Løkke Rasmussen. Hun driver i dag strategi- og kommunikationsvirksomheden By Serup. Søs er desuden politisk kommentator for BT og desuden fast kommentator på TV2 NEWS, bl.a. i det politiske magasin Besserwisserne. Søs faciliterer møderne i netværket Politisk Kommunikation og Politisk kommunikation og interessevaretagelse - Aarhus.

: Offentliggøres snarest

Facilitator offentliggøres snarest

Jakob Axel Nielsen

Direktør i ejendomsselskabet Calum siden 2012 og folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti. Jakob er uddannet advokat og tidligere transport- og energiminister og sundhedsminister. Jakob Axel Nielsen faciliterer møderne i vores Bygge- og boligpolitiske netværk i Aalborg.

Lars Aagaard

laa@aagaardlars.dk

Lars Aagaard er uddannet i offentlig administration fra Roskilde Universitet. Han har arbejdet som kontorchef i Erhvervsministeriet og Miljø og energichef i Dansk Industri inden han i 2006 kom til Dansk Energi som viceadministrerende direktør. I 2009 blev Lars Aagaard administrerende direktør samme sted - en post han bestred med stor succes frem til 2022. Lars Aagaard faciliterer møderne i netværket for Energi og forsyningspolitik i Aarhus.