Transportpolitisk netværk

Fremtiden set fra departementschefens stol

Vi får besøg af transportministeriets garvede departementschef Jacob Heinsen til en snak om fremtidens infrastruktur set fra toppen af ministeriet. Hvordan ser han ministeriets rolle i forhold til de store omstillinger, sektoren står over for? Hvordan manøvrerer man som øverste ansvarlige embedsmand i et blandet farvand af aktører og interessenter? Hvad ser han som fremtidens helt store problemstillinger og muligheder, og hvor skal samarbejdet om de bedste løsninger findes?

v/ Jacob Heinsen, departementschef, Transportministeriet (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus

Politisk debat: Meninger fra Christiansborg

På dagens netværksmøde tager vi en status fra magtens centrum. Vi inviterer centrale ordførere til at debattere uddannelses- og undervisningspolitik samt indvie os deres visioner på området. Hvad har vi i vente i den kommende politiske sæson?

v/ Jens Joel, børne- og undervisningsordfører (S) og Andreas Steenberg, politisk ordfører (R) (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C)

Uddannelsespolitisk netværk

Faglært via det almene gymnasium?

Når de unge skal vælge uddannelsesretning efter grundskolen, vælger størstedelen gymnasiet. Der er et stort potentiale i den store gruppe unge, som hvert år vælger det almene gymnasium, men som ikke skal videre på universitetet bagefter. Derfor har industrien sat sig for at knække koden til den svækkede interesse for erhvervsuddannelserne gennem det almene gymnasium. Hvordan kan vi samarbejde om at løse samfundsudfordringen med mangel på faglært arbejdskraft? Og hvilket ansvar bærer uddannelserne for den skæve fordeling? Vi inviterer begge fløje til debat.

v/ Henrik Nevers, formand, Danske Gymnasier og Lars Goldschmidt, formand, Danske Erhvervsskoler (Mødested: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Miljøpolitisk netværk

Biodiversitet på dagsordenen

Biodiversitet er på alles læber, og biodiversitetskrisen beskrives som en af vor tids største kriser. Der er en udbredt forståelse af, at vi er nødt til at sætte ind med en ambitiøs indsats for at øge biodiversiteten. I Danmark er vi i færd med at etablere 75.000 ha urørt skov, 13 nye naturnationalparker, og der er kommet en ny ambitiøs biodiversitetsstrategi i EU, imens FN’s Biodiversitetskonference kører internationale forhandlinger om Paris-lignende aftale for naturen for at sikre biodiversiteten på verdensplan. Vi spørger Carsten Rahbek, hvor han ser de største udfordringer i forhold til at skabe konkret handling? Hvor befinder Danmark sig i forhold til EU's biodiversitetsstrategi og udkastet til FN-aftale? Hvad er de dominerende diskussioner indenfor feltet? Er der overhoved enighed om, hvad biodiversitetsbegrebet egentlig indebærer, og hvad er der af udbredte misforståelser? Vi sætter fokus på, hvordan vi i Danmark spiller vores kort bedst, hvis vi skal redde den skræntende og omdiskuterede biodiversitet.

v/ Carsten Rahbek, professor i biodiversitet, Københavns Universitet og medlem af Biodiversitetsrådet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Socialpolitisk netværk

Workshop - deltagelse i socialpolitikken

Socialområdet er evigt foranderligt og dagsordenen meget omskiftelig. Men hvordan sikrer man, i en så kompleks branche, at barriererne for deltagelse på området holdes nede, så de omfattede af den førte politik, har mulighed for at påvirke den? Til dagens møde vil vi meget gerne høre cases og erfaringer fra jer medlemmer, hvorefter Kirstine Rask Lauridsen, som er agenda- og policydirektør i Operate sammen med vores facilitator, vil stå til rådighed som dagens workshop-ledere.

v/ Kirstine Rask Lauridsen, Agenda- og Policydirektør, Operate (Mødested: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Bygge- og boligpolitisk netværk - Aalborg

Billigt, bæredygtigt og alment?

De større byer vokser, og der er rift om boligerne. Nye almene boliger skal sikre de blandede byers fremtid, men kan de leve op til alle krav? Boligerne skal være billige nok til, at den brede befolkning kan flytte ind, byggeriet skal være bæredygtigt nok til at leve op til klimakrav, og virksomhederne skal trække et overskud hjem på byggerierne. Kan enderne mødes, når byggeriet både skal være billigt, bæredygtig og alment? Vi har inviteret Bent Madsen og Lars Køhler til at dele deres visioner for de almene boligers fremtid.

v/ Bent Madsen, adm. direktør, BL – Danmarks Almene Boliger (Mødested: Musikkens Hus, Musikkens Plads 1, 9000 Aalborg)

Fødevarepolitisk netværk

Workshop: Bæredygtig udvikling af fødevaresektoren

Vi stiller skarpt på fødevaresektorens bæredygtige omstilling. Hvordan bevæger vi os i en mere bæredygtig retning og samtidig bevarer blikket for effektivitet, fødevaresikkerhed og kvalitet? Vi udnytter den store viden og de mange erfaringer, der er samlet i netværket, og forsøger i fællesskab at blive klogere på de helt store udfordringer – og ikke mindst konkrete løsninger på disse. På baggrund af udvalgte cases fra nogle af netværkets medlemmer, diskuterer vi den bedste vej mod en bæredygtig fremtid. Formiddagen deles op i to caserunder:

v/ Relevante cases fra netværkets medlemmer (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Fødevarepolitisk netværk

Caserunde 1: Den gode værdikæde

Hvordan optimeres ressourceforbruget i produktionen af fødevarer, og hvordan vi sikrer os at spildet ved produktionen holdes på et minimum? En øget ”one man’s trash is another man’s treasure”-tankegang på tværs af sektoren er en oplagt vej mod øget bæredygtighed. Vi går i dybden med eksempler på den gode værdikæde. Hvad ved vi fungerer, og hvor har vi de gode erfaringer? Hvad ser vi af udfordringer, og hvordan kan de overkommes?

v/ Jalm&B og Dansk Cater (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Fødevarepolitisk netværk

Caserunde 2: Opskalering og udbredelse af grønne løsninger

Hvordan kan der arbejdes mere målrettet med at udbrede de gode bæredygtige løsninger på dele af sektorens udfordringer, som allerede findes lokalt rundt om i landet? Nogle af sektorens store spillere deler deres erfaringer og syn på deres rolle i forhold til at opskalering og udbredelse af lokale grønne løsninger. Hvad skal der til, for at sikre, at succeshistorierne udbredes, og har de store et ansvar for at være med til at drive denne udvikling?

v/ Bilka og Orkla (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Politisk kommunikation

Burning down the house: Nedsmeltningskommunikation

Hvordan er udsigten inde fra maskinrummet, når et parti er i krise? Hvilke overvejelser gør man sig i kommunikationen, når det går i én retning - nedad - i både meningsmålinger og omtale? Hvordan er det, når man befinder sig inde i partiernes warroom, og hvordan lægger man en strategi for at komme tilbage, mens det hele vælter om ørerne på én? Og hvordan går man i offentligheden uden at ligne Komiske Ali? Vi taler med to partier, der i seneste valgperiode har oplevet, at vælgerne er faldet fra i meningsmålingerne, og at have tabt store dele af deres jagtmarker. Dansk Folkeparti har efter eget udsagn sejret sig selv ihjel efter Socialdemokratiet og store dele af det borgerlige Danmark har overtaget deres mærkesag, udlændingepolitik og De Radikale blev i den grad slagtet i et mildest talt kaotisk metoo-forløb.

v/ Søren Søndergaard, Presse- og kommunikationschef, Danske Havne og tidl. pressechef for Dansk Folkeparti og David Aurvig, kommunikationschef for De Radikale (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Sundhedspolitisk netværk

Medicinalgiganterne og sundhedsvæsenet

Corona-krisen har om noget vist os, at vi er dybt afhængige af medicinalgiganterne. Vaccinerne har været frihedsgivende verden over og symboliseret enden på pandemien. Men hvilket samfundsansvar påhviler egentligt medicalgiganterne, når vi er så afhængige af deres løsninger? På dagens møde spørger vi to centrale aktører om, hvordan forholdet skal mellem staten, sundhedsvæsenet og medicinalgiganterne være.

v/ Julie Enevold Brooker, direktør, Janssen og Steen Werner Hansen, formand for Medicinrådet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

Fremtidens sundhedsvæsen: Et kig i krystalkuglen

På bagkant af en pandemi og med en forestående sundhedsreform stiller vi et påtrængende spørgsmål: Hvordan skal fremtidens sundhedsvæsen se ud? Nye muligheder banker på døren, og morgendagens teknologi tilbyder måske nye løsninger til vores sundhedsvæsens udfordringer. Måske det også er på tide at diskutere opgavefordelingen mellem det offentlige og det private? Spørgsmålet er, hvor langt vi tør gå. Hvor er grænsen for, hvad vi kan tillade os at lade robotter håndtere? Og har private tilbud bevist deres værd under pandemien? Vi tager debatten - hvordan skruer vi bedst muligt sundhedsvæsenet sammen til at kunne imødekomme fremtidens udfordringer?

v/ Jeppe Handwerk, CEO, Copenhagen Medical, og Kasper Krogh, Redaktionschef, Berlingske (MØDESTED: Aarhus Internationale Sejlsportscenter, Esther Aggebos Gade 80A, 8000 Aarhus)

Bygge- og boligpolitisk netværk

København set fra vandsiden (sejltur)

Vi tager et kig på byudvikling set fra vandsiden med Jens Kramer Mikkelsen som guide. På årets sejltur får vi historierne om de nye byggerier, der skyder op med rekordfart langs Københavns havneløb hele vejen fra Tegl- og Sluseholmen ud til Nordhavn. Undervejs kommer vi kommer forbi de tidlige byudviklingsprojekter i Sluseholmen, nye kvarterer som Enghave Brygge og Havnevigen og de projekter, der lige er realiseret i Nordhavn. Vi tager desuden også et kig på, hvor der mange år ude i fremtiden nok ikke længere vil være vand men i stedet Københavns nye ø Lynetteholmen. Vi sørger for en båd velegnet til alt slags vejr samt forskellige drikkevarer og snacks

v/ Jens Kramer Mikkelsen, byudviklingsdirektør i NREP og fhv. overborgmester i København og adm. direktør for By & Havn (MØDESTED: Kalvebod Bølge - kajen ved Marriott Hotel, Kalvebod Brygge 5, 1560 København V)

Det nære sundhedsvæsen - København

Hvad skal vi med sundhedsklyngerne?

I kølvandet på oprettelsen af de 21 nye sundhedsklynger står det klart, at flere sundhedsopgaver skal rykkes ud i primærsektoren. Presset på det nære sundhedsvæsen stiger i takt med den stigende aldrende befolkning og de voksende kronikergrupper. Spørgsmålet er, om klyngetanken baner vejen for bedre sundhed og sammenhængende patientforløb, når KL og Danske Regioner deler ansvaret. Hvilken betydning har sundhedsklyngerne for den kommunale sundhed, og hvordan undgår vi at tabe borgerne mellem to stole? Og hvilken rolle kommer de private aktører til at spille i klyngestrukturen? Vi tager debatten.

v/ Frede Olesen, adj. professor, fhv. forskningsleder ved Institut for Folkesundhed, Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi og Jeppe Handwerk, CEO, Copenhagen Group (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Digital Sundhed

Hvor skal vi hen med den digitale sundhed?

De seneste års fokus på digitaliseringen af sundhed har i høj grad koncentreret sig om regionerne. Vi taler om e-hospitaler, telemedicin og teknologisk patientbehandling. Der er ingen tvivl om, at sygehusene bærer ansvaret for en stor del af fremdriften i udviklingen af digital sundhed. Spørgsmålet er, hvordan vi integrerer ny sundhedsteknologi, så det bidrager positivt til opgaveløsningen i det kommunale sundhedssystem. Hvordan kan vi sikre effektiv videndeling mellem regioner og kommuner, og hvordan kan teknologien fremme samarbejdet? I dag retter vi fokus mod landets største kommune og tager temperaturen på tilstanden på digitaliseringen af sundhedssektoren.

v/ Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør, Danske Regioner og Sisse Marie Welling, sundheds- og omsorgsborgmester, Københavns kommune (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Kulturpolitisk netværk

At stræbe efter både bredde og højde

På dagens møde spørger vi tre forskellige kulturinstitutioner om, hvordan det er lykkes både at appellere bredt og have høje ambitioner og krav til kvalitet. For i kulturverdenen taler man ofte om, hvordan vi bliver bedre til at inddrage et større publikum, men samtidig har mange svært ved at tage ord som folkelighed og bredde i deres mund, når strategier og planer skal lægges. Så hvordan får vi udfordret den falske modsætning mellem høj kvalitet og bred appel? Og hvad kan andre lære af de tre succesfulde kulturinstitutioner og hvor ser de deres plads i kulturlandskabet? Vi tager debatten om eliten overfor folket og tager temperaturen på vores egen kultursnobbethed anno 2022.

v/ Thomas Skov Petersen, marketingchef i Brøndby IF og Thor Feilberg, ansvarlig for Fredagsrock i Tivoli (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Børne- og ungenetværk

Børne- og ungeområdet: Visioner fra Christiansborg

Folketingsvalget i 2019 var på mange måder et klimavalg, men statsministeren fik dog også trukket overskrifter ved at kalde sig "Børnenes Statsminister”. For børn og unge har en stadigt mere central rolle på Christiansborg, bl.a. eksemplificeret ved aftalen om minimumsnormeringer, og flere prominente folketingsmedlemmer har da også netop dette område højt på deres dagsordener. Til dagens møde får vi besøg af fire politikere, der vil dele deres visioner for børne- og ungeområdet. Hvilke visioner har de for området? Hvordan kan vi forbedre de eksisterende indsatser – og skal de forbedres? Og hvordan sikrer vi, at alle børn har de samme muligheder for udvikling?

v/ Ellen Trane Nørby (V) (ikke bekræftet), Charlotte Broman Mølbæk (SF), Jens Joel (S), Gitte Willumsen (K) og Mette Thiesen (NB)

Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

Prehns politiske prioriteter: Den nye fødevareminister tager fat

Den 19. november 2020 overtog Rasmus Prehn nøglerne til det nydøbte Ministerie for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Efter en periode omgivet af tumult vil den nyslåede minister nu genopbygge tilliden til ministeriet, der i de senere år har været meget i vælten. Til dagens møde vil vi spørge ind til den udfordring, ministeren står overfor, hvordan det nye arbejde differentierer sig fra arbejdet i Udviklingsministeriet, samt hvilke visioner han har for ministeriet fremover.

v/ Rasmus Prehn, Minister for fødevarer, landbrug & fiskeri (S) (MØDESTED: Kanalcafeen, Frederiksholms Kanal 18, 1220 København, møde med middag)

Energi- og forsyningspolitisk netværk - Aarhus

Fremtidens grønne arbejdspladser

Massive investeringer i grøn omstilling vil med al sandsynlighed medføre en øget efterspørgsel efter kompetent arbejdskraft. Samtidig vinker Danmark i 2050 farvel til mange års olie- og gasudvinding i Nordsøen. Så hvad er det for en arbejdskraft, energi- og forsyningssektoren vil efterspørge, hvis vi skal nå de grønne målsætninger? Hvilke kompetencer bliver afgørende for både udvikling, implementering og drift af nye løsninger, og hvordan sikrer vi, at der bliver uddannet og rekrutteret til at imødekomme fremtidens krav?

v/ Sara Petrycer Hansen, Concito og Finn Mortensen, direktør, State of Green

Netværk: Public Affairs

Tillid og indflydelse

Hvert år bringer Primetime ”Tillidsbarometeret”, der er en undersøgelse af danskernes tillid til samfundets institutioner. I de senere år har det vist sig, at danskernes tillid til NGO’er og interesseorganisationer ligger lavere end det globale gennemsnit. Der er altså noget at arbejde på for de danske organisationer, for tillid blandt befolkningen kan vise sig afgørende. Til dagens møde stiller vi skarpt på, hvorfor tillid er vigtigt i public affairs samt, hvordan man egentlig skaber tillid hos befolkningen.

v/ Thomas Juul-Dam, Managing partner i Primetime Kommunikation

Bygge- og boligpolitisk netværk Aarhus

Aarhus set fra vandsiden

Der er sket en rivende udvikling langs Aarhus' kystlinje det seneste årti. Vi stiger ombord på den smukke skonnert Brita Leth og tager et kig på byudviklingen set fra søsiden. Vi taler om, hvor langt i processen de mange projekter er? Fungerer idéerne lige så godt i virkelighedens verden, som de gjorde på tegnebrættet? Og hvad er pt. i støbeskeen af nye projekter? Vi sørger for lidt godt at drikke til turen og håber på fint sommervejr.

Mødested følger snarest

Fremtidens offentlige sektor

Pseudoarbejde i Danmark

I 1930 forudsagde den amerikanske økonom, John Maynard Keynes, at en gennemsnitlig arbejdsuge i 2030 ville være faldet til 15 timer om ugen grundet teknologi og økonomisk velstand. Siden 1990 har en gennemsnitlig arbejdsuge i Danmark dog forblevet i omegnen af 37 timer, og meget tyder på, at dette ikke nødvendigvis vil ændre sig frem mod 2030, til trods for heftig økonomisk og teknologisk udvikling. Men er vi selv skyld i fastholdelsen af den 37 timers arbejdsuge, grundet dårlig koordinering og planlægning? Til dagens møde vil forfatterne bag bogen Pseudoarbejde gæste netværket og fortælle hvordan vi kan arbejde os frem mod en kortere arbejdsuge og diskutere med netværket hvad de helt store tidssyndere på arbejdspladsen er.

V/ Anders Fogh Jensen, filosof og forfatter (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Socialpolitisk netværk

Samuelsens topmøde om trivsel og mistrivsel

Coronakrisens lange perioder med hårde nedlukninger og begrænset social kontakt har skabt store trivselsmæssige udfordringer. Samuelsen inviterer derfor til topmøde med trivslen post corona i højsædet. Spørgsmålene er mange. Skal der tildeles yderligere ressourcer til trivselsområdet? Hvordan skal ansvaret fordeles mellem de relevante parter? Og hvordan skal vi monitorere og evaluere udviklingen på trivselsområdet fremover? Vi byder på et lille glas og har inviteret lang række centrale aktører til topmøde i trivslens navn.

v/ Julie Elm Vig Albertsen, direktør for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Noemi Katznelson, professor ved Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet samt Folketingets ordførere (ikke bekræftet) (MØDESTED: Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48, 1307 København K)

Børne- og ungenetværk

Samuelsens topmøde om trivsel og mistrivsel

Coronakrisens lange perioder med hårde nedlukninger og begrænset social kontakt har skabt store trivselsmæssige udfordringer. Samuelsen inviterer derfor til topmøde med trivslen post corona i højsædet. Spørgsmålene er mange. Skal der tildeles yderligere ressourcer til trivselsområdet? Hvordan skal ansvaret fordeles mellem de relevante parter? Og hvordan skal vi monitorere og evaluere udviklingen på trivselsområdet fremover? Vi byder på et lille glas og har inviteret lang række centrale aktører til topmøde i trivslens navn.

v/ Julie Elm Vig Albertsen, direktør for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Noemi Katznelson, professor ved Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet samt Folketingets ordførere (ikke bekræftet) (MØDESTED: Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48, 1307 København K)

Uddannelsespolitisk netværk

Samuelsens topmøde om trivsel og mistrivsel

Coronakrisens lange perioder med hårde nedlukninger og begrænset social kontakt har skabt store trivselsmæssige udfordringer. Samuelsen inviterer derfor til topmøde med trivslen post corona i højsædet. Spørgsmålene er mange. Skal der tildeles yderligere ressourcer til trivselsområdet? Hvordan skal ansvaret fordeles mellem de relevante parter? Og hvordan skal vi monitorere og evaluere udviklingen på trivselsområdet fremover? Vi byder på et lille glas og har inviteret lang række centrale aktører til topmøde i trivslens navn.

v/ Julie Elm Vig Albertsen, direktør for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Noemi Katznelson, professor ved Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet samt Folketingets ordførere (ikke bekræftet) (MØDESTED: Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48, 1307 København K)

Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus

Samuelsens topmøde om trivsel og mistrivsel

Coronakrisens lange perioder med hårde nedlukninger og begrænset social kontakt har skabt store trivselsmæssige udfordringer. Samuelsen inviterer derfor til topmøde med trivslen post corona i højsædet. Spørgsmålene er mange. Skal der tildeles yderligere ressourcer til trivselsområdet? Hvordan skal ansvaret fordeles mellem de relevante parter? Og hvordan skal vi monitorere og evaluere udviklingen på trivselsområdet fremover? Vi byder på et lille glas og har inviteret lang række centrale aktører til topmøde i trivslens navn.

v/ Julie Elm Vig Albertsen, direktør for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Noemi Katznelson, professor ved Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet samt Folketingets ordførere (ikke bekræftet) (MØDESTED: Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48, 1307 København K)

Kulturpolitisk netværk

Det lokale er politisk: Lad os rykke kulturen tættere på

Er kulturen bare ekstra pynt på den kommunale lagkage, eller har borgmestrene rent faktisk en interesse i at fremhæve den? På dagens møde inviterer vi fire borgmestre til en snak om, hvad der sker med kulturen i deres kommune. Vi spørger dem også, hvad der kan lokke en kommunalpolitiker ud af busken og være med til at tale kulturen op. For er der stadig stemmer i museer, koncertsteder og gallerier, eller er det mest prestigeprojekter man kun går op i på borgmesterkontoret?

v/ Mia Nyegaard, Kultur- og fritidsborgmester i København, Rabih Azad-Ahmad, kulturrådmand i Aarhus Kommune og Marie Stærke, borgmester i Køge Kommune (ikke bekræftet)

Miljøpolitisk netværk

Cirkulær økonomi - er det bare noget vi snakker om?

Danmark bliver oftest rost for at være et foregangsland indenfor grøn omstilling, men på ét område halter vi bagefter. Danmark har nemlig en kedelig førsteplads i at være det EU-land, der smider mest affald ud pr. indbygger. For at løse dette har der i lang tid være bred enighed om, at vi skal væk fra en lineær økonomi, og i stedet bygge fremtiden op om en cirkulær økonomisk tankegang. Men hvor langt er vi egentligt nået? Er det mest bare noget vi snakker om? Og hvad skal der til for, at vi i Danmark får bevæget os fra tanke til handling, og får integreret den cirkulære tænkning i alt fra produktionskæder til affaldshåndtering og forbrugsvaner. Vi inviterer formand for det tidligere Advisory Board for cirkulær økonomi, Flemming Besenbacher, til en snak om det uudnyttede potentiale for cirkulær økonomi og om, hvordan vi bevæger os fra intentioner og anbefalinger til reel handling.

v/ Flemming Besenbacher, formand for det tidligere Advisory Board for cirkulær økonomi

Bygge- og boligpolitisk netværk

Tur til Papirøen

Københavnerne fartede til Christiansholm, bedre kendt som Papirøen, da Experimentarium og Copenhagen Street Food midlertidigt havde til huse i de gamle bygninger på den lille ø en kort cykeltur fra centrum. I dag er de midlertidige aktiviteter skiftet ud med byggeriet af de permanente bygninger, der kommer til at danne rammen om livet på Papirøen i fremtiden. Vi tager et kig på, hvordan det skrider frem med opførelsen af Københavns nye bykvarter i hjertet af havnen.

v/ Ulrich Pohl, project director, Cobe og Klaus Kastbjerg, ejer, Unionkul

Bygge- og boligpolitisk netværk Aarhus

Sophus Garfiel: En ny æra for boligpolitikken?

I starten af 2021 dannede Regeringen det nye Indenrigs- og Boligministerium med departementschef Sophus Garfiel ved roret. Vi spørger departementschefen, hvordan han ser samspillet mellem indenrigs- og boligområdet, og hvordan han oplever, at de to ressortområder kan supplere hinanden? Kan ressortændringen blive starten på en ny æra for boligpolitikken? Er det noget, der har haft betydning i forhold til Regeringens boligudspil, der skal sikre flere billige boliger i Danmark, og hvordan spiller byggebranchen ind i den plan?

v/ Sophus Garfiel, departementchef, Indenrigs- og Boligministeriet

Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

Fra akademia til højesteret

Det er de færreste, der kan kalde sig både cand.phil, cand.scient.pol., lic.jur., cand.jur. og dr.jur. – men det kan Jens Peter Christensen. På dagens møde vil højesteretsdommer, Jens Peter Christensen, fortælle, hvorfor han altid har valgt at være ambitiøs på egne vegne og diskutere, hvordan man bedst tilegner sig viden. Når man vælger at være ambitiøs, er målet man stiler efter så vigtigere end selve rejsen? Hvordan opretholder man sin nysgerrighed til at ville lære?

V/ Jens Peter Christensen, dommer i Højesteret

Kulturnetværk - Aarhus

Frivillighed i kulturen

I Danmark har vi en stolt tradition for frivillighed. Særligt i kulturlivet, hvor flagskibe som Skanderborg og Roskilde Festival ikke vil kunne eksistere uden. Men selv de mindste, og måske endda i særdeleshed de mindste, hviler på skuldrene af de engagerede ildsjæle. Kulturen opstår i mødet mellem mennesker, og netop her er frivilligheden en essentiel katalysator. Udover at kunne bidrage med millioner af timers arbejde årligt, kan frivilligheden også tilbyde en platform for diversitet, hvor mennesker med alle baggrunde kan mødes på lige fod. Det store spørgsmål er dog, hvordan man sikrer samspil mellem det etablerede kulturliv og de frivillige? Hvordan giver man sikrer man sig, at de frivillige føler ejerskab? Og hvordan skaber man et fundament, som alle vil engagere sig i igen og igen? På dagens møde diskuterer vi det, mange betegner som kulturlivets hjerte.

v/ Søren Eskildsen, Talsmand, Skanderborg Festivalklub og Mille Louise Pedersen, projektleder, DBU Sjælland (ikke bekræftet)

Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

Psykiatrien i centrum (fællesmøde i København)

Gennem de sidste 10 år er andelen af patienter med psykiske lidelser steget markant. Sundhedsstyrelsen har præsenteret en række anbefalinger, som skal give psykiatrien et væsentligt løft. Psykiatrien er de sidste mange år blevet underprioriteret, og den nuværende kvalitet på behandlingstilbuddene når ikke kræftbehandlingerne til sokkeholderne. Sundhedsstyrelsens anbefalinger kaldes ambitiøse, men kan de afhjælpe problemerne med manglende tilbud, utilstrækkelig kvalitet og manglende sammenhæng? Hvordan får vi løftet psykiatrien, så den kommer på niveau med behandlingen for somatiske sygdomme? Bør psykiatrien lade sig inspirere af kræftområdet? Vi dykker ned i nuancerne og tager debatten.

v/ Pia Jeppesen, klinisk professor, Region Sjælland og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Mads Engholm, formand, Bedre Psykiatri, Adam Wolf, administrerende direktør, Danske Regioner og Torsten Bjørn Jacobsen, formand, Psykiatrifonden

Energi- og forsyningspolitisk netværk - Aarhus

Power to X: Energi til fremtiden

Energiproduktion og -forbrug er en af de helt store klimaproblematikker, og aktører i energisektoren har for længst engageret sig i arbejdet med, hvordan vi inden for en overskuelig årrække kan sikre en grøn, effektiv og sikker energiforsyning. PtX præsenteres ofte som den grønne energis hellige gral og har de sidste par år også oplevet massiv politisk medvind. Men hvor langt er vi reelt med udviklingsprojekterne på tegnebrættet? Hvordan udnyttes og integreres PtX bedst i fremtidens energiforsyning? Og hvad med forhold som økonomi, opskalering og infrastruktur? Vi beder Therese Bording fra Haldor Topsøe og Tejs Jensen fra Brintbranchen om at komme med deres bud på, hvilken rolle PtX kommer til at spille i fremtiden.

v/ Therese Bording, global PA-direktør, Haldor Topsøe og Tejs Jensen, direktør, Brintbranchen

Digital Sundhed

Psykiatrien i centrum (fællesmøde)

Gennem de sidste 10 år er andelen af patienter med psykiske lidelser steget markant. Sundhedsstyrelsen har præsenteret en række anbefalinger, som skal give psykiatrien et væsentligt løft. Psykiatrien er de sidste mange år blevet underprioriteret, og den nuværende kvalitet på behandlingstilbuddene når ikke kræftbehandlingerne til sokkeholderne. Sundhedsstyrelsens anbefalinger kaldes ambitiøse, men kan de afhjælpe problemerne med manglende tilbud, utilstrækkelig kvalitet og manglende sammenhæng? Hvordan får vi løftet psykiatrien, så den kommer på niveau med behandlingen for somatiske sygdomme? Bør psykiatrien lade sig inspirere af kræftområdet? Vi dykker ned i nuancerne og tager debatten.

v/ Pia Jeppesen, klinisk professor, Region Sjælland og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Mads Engholm, formand, Bedre Psykiatri, Adam Wolf, administrerende direktør, Danske Regioner og Torsten Bjørn Jacobsen, formand, Psykiatrifonden

Det nære sundhedsvæsen - København

Psykiatrien i centrum (fællesmøde)

Gennem de sidste 10 år er andelen af patienter med psykiske lidelser steget markant. Sundhedsstyrelsen har præsenteret en række anbefalinger, som skal give psykiatrien et væsentligt løft. Psykiatrien er de sidste mange år blevet underprioriteret, og den nuværende kvalitet på behandlingstilbuddene når ikke kræftbehandlingerne til sokkeholderne. Sundhedsstyrelsens anbefalinger kaldes ambitiøse, men kan de afhjælpe problemerne med manglende tilbud, utilstrækkelig kvalitet og manglende sammenhæng? Hvordan får vi løftet psykiatrien, så den kommer på niveau med behandlingen for somatiske sygdomme? Bør psykiatrien lade sig inspirere af kræftområdet? Vi dykker ned i nuancerne og tager debatten.

v/ Pia Jeppesen, klinisk professor, Region Sjælland og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Mads Engholm, formand, Bedre Psykiatri, Adam Wolf, administrerende direktør, Danske Regioner og Torsten Bjørn Jacobsen, formand, Psykiatrifonden

Sundhedspolitisk netværk

Psykiatrien i centrum (fællesmøde)

Gennem de sidste 10 år er andelen af patienter med psykiske lidelser steget markant. Sundhedsstyrelsen har præsenteret en række anbefalinger, som skal give psykiatrien et væsentligt løft. Psykiatrien er de sidste mange år blevet underprioriteret, og den nuværende kvalitet på behandlingstilbuddene når ikke kræftbehandlingerne til sokkeholderne. Sundhedsstyrelsens anbefalinger kaldes ambitiøse, men kan de afhjælpe problemerne med manglende tilbud, utilstrækkelig kvalitet og manglende sammenhæng? Hvordan får vi løftet psykiatrien, så den kommer på niveau med behandlingen for somatiske sygdomme? Bør psykiatrien lade sig inspirere af kræftområdet? Vi dykker ned i nuancerne og tager debatten.

v/ Pia Jeppesen, klinisk professor, Region Sjælland og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Mads Engholm, formand, Bedre Psykiatri, Adam Wolf, administrerende direktør, Danske Regioner og Torsten Bjørn Jacobsen, formand, Psykiatrifonden

Fremtidens offentlige sektor

Ligestilling: Ledelse og organisationer

Udviklingen på det danske arbejdsmarked har gennem den seneste årrække været positiv hvad angår ligestilling i lederstillinger - særligt i den offentlige sektor. Men hvad er de konkrete mål for ligestilling blandt danske ledere og hvordan overkommer Danmark de nuværende barrierer på vejen mod ligestilling? Til dagens møde vil Sara Vergo, formand DJØF Offentlig og Line Groes, founder af Hera&Me, gøre status på udviklingen i ligestilling og give deres bud på, hvordan Danmark kan blive et af verdens mest lige lande.

V/ Sara Vergo, formand DJØF Offentlig og Line Groes, founder af Hera&Me og IS IT A BIRD (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Fødevarepolitisk netværk

Fødevarepolitisk debat

vi inviterer Christiansborgs fødevareordførere og lægger op til debat om den politiske retning for fremtidens fødevarebranche. Hvad ser de hver især som vejen frem i forhold til at sikre en mere bæredygtig produktion uden at det bliver på bekostning af store dele af erhvervet? Hvilken form for fødevareproduktion skal Danmark satse på, og hvilke reguleringsmæssige instrumenter skal understøtte denne udvikling?

v/ Relevante ordførere (OBS: Ikke bekræftet - dato ikke endelig)

Transportpolitisk netværk

Kattegat: splittelse eller forbindelse?

Danmarkshistoriens potentielt største anlægsprojekt, en ca. 40 km lang fast forbindelse mellem Sjælland og Jylland over Kattegat, deler vandende blandt både politikere og den brede befolkning. Forundersøgelsen af en Kattegatforbindelse har været undervejs i over tre år og ligger i foråret 2022 nu endelig klar. Vi inviterer Mikkel Hemmingsen fra Sund & Bælt ind til at uddybe forundersøgelsens hovedpointer. Hvad betyder en potentiel Kattegatforbindelse for klimaregnskabet, og hvordan vil den påvirke vores natur og omkringliggende landskab? Hvad er en realistisk økonomisk ramme for et projekt af denne størrelse? Og hvilke fordele forudser man, at en Kattegatforbindelse vil have i forhold til den samlede danske infrastruktur?

v/ Mikkel Hemmingsen, adm. Direktør, Sund & Bælt

Kommunikation og interessevaretagelse - Aarhus

Tillid og indflydelse

Hvert år bringer Primetime ”Tillidsbarometeret”, der er en undersøgelse af danskernes tillid til samfundets institutioner. I de senere år har det vist sig, at danskernes tillid til NGO’er og interesseorganisationer ligger lavere end det globale gennemsnit. Der er altså noget at arbejde på for de danske organisationer, for tillid blandt befolkningen kan vise sig afgørende. Til dagens møde stiller vi skarpt på, hvorfor tillid er vigtigt i kommunikation og interessevaretagelse samt, hvordan man egentlig skaber tillid hos befolkningen.

v/ Thomas Juul-Dam, Managing partner i Primetime Kommunikation & Gert Tinggaard Svendsen, professor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Netværk: Public Affairs

Pitch, pitch, pitch: Gør din sag relevant

Vi har alle efterhånden hørt om elevatortalen i forbindelse med public affairs, men det er der nu også en grund til. Pitchen er givetvis en af de vigtigste værktøjer i værktøjskassen, når det handler om at opnå indflydelse – hvad end den er målrettet beslutningstagere, embedsmænd eller befolkningen. Til dagens møde har vi den famøse pitch under luppen, og vi skal tale om, hvordan denne perfektioneres i samarbejde med Frank Laybourn og Anna Thygesen.

v/ Frank Laybourn, PA Direktør, Oxymoron Communications & Anna Thygesen, CEO og Kommunikationsrådgiver, WeDoCommunications (ikke bekræftet)

Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus

Interessevaretagelse og kommunikation i uddannelsessektoren

Til dagens møde tager vi et skridt ind i maskinrummet, når uddannelsespolitikken bliver til. Når de politiske partier fremlægger uddannelsesudspil bliver det ofte et kapløb med tiden, hvor kun de mest effektive kommunikatører tydeligst bliver hørt. Så hvordan bryder man lydmuren og bliver hørt, når debatten buldrer afsted, og ny uddannelsespolitik bliver til? Indflydelse er en nødvendighed for enhver med interesse i sektoren, og derfor byder vi velkommen til ekspert i politisk kommunikation, Benjamin Rud, som vil tage os igennem de mest effektive kommunikationskanaler, hvis man skal ramme den rigtige politiker på det rigtige tidspunkt og få sine holdninger hørt.

v/ Benjamin Rud, digital rådgiver og direktør, Elberth Kommunikation (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C)

Politisk kommunikation

Den svære sag

Ikke alle sager nyder lige stor opbakning blandt befolkningen, men ikke desto mindre, skal de stadig kommunikeres. Når sagen er svær, er der ikke råd til at overlade noget til tilfældighederne. Derfor har vi til dagens møde allieret os med Stine Luise Goll, PA- og Kommunikationsdirektør, Finans og Tine Marie Andersen, Direktør, Tobaksproducenterne, som vil dele deres erfaringer med, hvordan man som organisation kan kommunikere sig frem mod befolkningens - og politikernes - accept.

v/ Stine Luise Goll, PA- og Kommunikationsdirektør, Finans Danmark og Tine Marie Andersen, Direktør, Tobaksproducenterne

Energipolitisk netværk - København

Atomkraft: Ja eller nej tak?

“Sig nej sig nej” - sådan lød det fra Gnags i 70’erne, da diskussionen om atomkraft i Danmark kørte på de høje nagler. Klimakrisen og den europæiske afhængighed af russisk gas har igen fået debatten til at blusse op igen. På dagens møde graver vi os ned i de store gevinster og ikke mindst ulemper ved atomkraft som energikilde. Vi inviterer relevante aktører ind, til at dele deres syn på sagen. Hvad betyder de teknologiske fremskridt helt konkret i forhold til de risici, der er forbundet med kernekraft? Ser de den udskældte og omdiskuterede energiform som en del af det danske energisystem i fremtiden? Og hvordan ser de på en mulig udbygning af kernekraften i andre europæiske lande?

v/ Thomas Steenberg, CEO, Copenhagen Atomics, Gorm Bruun Andresen, Lektor, Aarhus Universitets forskningsenhed for vedvarende energi og termodynamik og Søren Bjørn-Hansen, Journalist, Klimajournalisterne (Ikke bekræftet).

Bygge- og boligpolitisk netværk - Aalborg

Politisk debat

Vi nærmere os med hastige skridt et nyt Folketingsvalg, og vi står på bagkanten at et netop overstået kommunal- og regionsrådsvalg. Vi spørger politikerne, hvad de ser som de meste presserende udfordringer på det bygge- og boligpolitiske område. Har vi skabt de rette strukturer i forhold til at understøtte grønt byggeri og renovering? Hvad ser de som vejen frem i forhold til manglende betalelige boliger i byerne og tomme huse på landet? Hvad er succeskriterierne for politikområdet de næste par år, og hvor skal samarbejdet om løsninger findes?

v/ Rasmus Stoklund, boligordfører, S, Mona Juul, boligordfører, C, og Ole Birk Olesen, boligordfører, LA (ikke bekræftet)

Bygge- og boligpolitisk netværk

Byudviklingens nye spillere

Der er fart på udviklingen af landets byer, og nye spillere melder sig på banen for at bidrage til processen. Coop vil som driver for byudvikling omdanne deres pensionerede centrallager i Albertslund til en ny og klimavenlig bydel i partnerskab med bl.a. Pensiondanmark. IKEA vil med det nye city varehus på Vesterbro være aktiv medspiller i byudviklingen ved at skabe værdi og sammenhæng for området. Vi stiller skarpt på, hvad erhvervslivets så direkte involvering i byudviklingen betyder – både for erhvervslivet og for byudviklingen. Hvad forventer Coop og Ikea at få ud af deres investering i byen? Hvad kan byen få ud af deres involvering? Og hvad kan der være af udfordringer og problematikker forbundet med at skabe bydele og byliv i sådanne partnerskaber?

v/ Flemming Møller Hansen, ejendomschef, Coop, Anders Lyhne Nordtorp, ekspansionschef, IKEA og Tina Saaby, stadsarkitekt i Gladsaxe og fhv. stadsarkitekt i København (MØDESTED: Dansk Arkitektur Center, Bryghusgade 10, 1473 København K)

Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

Kan vi blæse og have mel i munden? Effektivisering og nærhed

Kan vi bibeholde kvalitet og effektivitet i tak med, at vi udbygger et mere nært sundhedsvæsen? Supersygehusene er skudt frem over de sidste år, og de har resulteret i effektiviserede arbejdsgange og forhøjet specialisering og kvalitet. Men presset er stigende for et mere nært sundhedsvæsen, og hvis vi skal i mål med en fyldestgørende reform af sundhedsvæsenet skal nærhed ikke betyde kvalitetsforringelser. Så hvordan sikrer vi fremtidige effektivitetsstigninger og kvalitetssikring uden, at det blot betyder endnu større pres på sundhedspersonalet og uanede mængder penge? Vi tager debatten og ser, om vi kan finde et svar.

v/Jakob Kjellberg, sundhedsøkonom, VIVE og Erik Jylling, Sundhedspolitisk direktør, Danske Regioner (ikke bekræftet)

Kulturpolitisk netværk

Kulturel aktivisme: Når kulturinstitutionerne bliver politiske

Aktivisme er igen blomstret op i vores samfund, og det afspejles naturligvis i kulturen. Senest så vi, hvordan en gruppe studerende smed en buste i havne, men det er ikke kun på på det Kongelige Kunstakademi, at aktivismen bølger; flere og flere museer og udstillinger udspringer i dag fra samfundsmæssige debatter, problematikker og tendenser i forsøget på at nuancere og uddanne danskernes forståelse af nutiden. Museerne KØN og Flugt er blot nogle af de museer, der har et aktivistisk afsæt, men hvilke tanker skal man som kulturformidler gøre sig, før man begiver sig ud på denne aktivistiske rejse, og hvilke udfordringer møder man på sin vej?

v/ Julie Rokkjær Birch, Musemumsdirektør KØN og Simone Aaberg Kærn, kunstner og pilot (ikke bekræftet)

Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

Fra Christiansborg til Børsen

Hvad uddanner man sig egentlig til som Statskundskaber? Bjarne Corydon er om nogen et levende bevis på, at man med et eksamensbevis som cand.scient.pol. kan gå i mange forskellige retninger. Corydon startede sin karriere som ansat i Socialdemokratiet på Christiansborg, hvor han efter en årrække besluttede sig for selv at stille op til Folketinget. Hans indvalg førte som bekendt til posten som landets Finansminister i Helle Thorning Schmidts nydannede regering. Efter fire år som minister tog Corydon springet til konsulentbranchen og blev ansat hos McKinsey. Corydon har nu sin daglige gang som chefredaktør på Dagbladet Børsen. Til dagens møde vil Corydon dele sine personlige ambitioner gennem karrieren og forklare hvordan han er endt i topstillinger af så forskelligartet karakter.

V/ Bjarne Corydon, Chefredaktør på Børsen

Kommunikation og interessevaretagelse - Aarhus

Magten over generationerne

Modtagerne er afgørende for, hvordan vores kommunikation udformes. Hvordan varierer man samme budskab til aldersmæssigt segmenterede målgrupper? Og kan man sikre at et budskab på én gang kan ramme unge såvel som ældre? Til at besvare disse spørgsmål får vi besøg af to personer, som begge mestrer disciplinen at nå ud til folk i alle aldre. Christina K. Hansen, borgmester (S) i Holbæk Kommune, har med to valgsejre bevist sin popularitet blandt både unge og ældre. Ligeledes har Birte Darting, tidl. director og partner i Advice, stået i spidsen for Sundhedsstyrelsens bredde og målrettede ”Vi kan godt-kampagne”. Hver især vil de fortælle om tips og tricks til, hvordan man effektivt kommunikerer et budskab til forskellige aldersgrupper på samme tid.

v/ Christina Krzyrosiak Hansen, borgmester (S) i Holbæk Kommune (ikke bekræftet), og Birte Darting, selvstændig, tidl. director og partner, Advice.

Mental Sundhed

Er 10-års planen nøglen til en velsmurt psykiatri?

Det er dokumenteret adskillelige gange, at vi i Danmark ikke leverer tilstrækkeligt på det psykiatriske område. Både patienter, pårørende og medarbejdere beretter om utilfredshed med forholdene. En opgørelse fra 2021 foretaget af FOA viser, at 84% af de ansatte i psykiatrien ikke føler sig tilstrækkeligt rustet til at håndtere de psykisk syge. Derudover siger 58% af lægerne, at de hver uge udskriver en patient, der kunne have gavn af en længere psykiatrisk indlæggelse. Udfordringerne er mange og komplekse. På dagens møde retter vi blikket mod psykiatriens redningskrans. Hvad bringer 10-års planen, som vi ikke har set før? Og kan initiativerne reelt skabe grobund for den genopretning, der er enighed om er tiltrængt?

/v Jakob Lynge Lind, vicedirektør, Socialstyrelsen og Niels Sandø-Pedersen, enhedschef, Sundhedsstyrelsen (Ikke bekræftet)

Sundhedspolitisk netværk

Risikostyring i en kompleks sundhedsverden

Inden for sundhed tillægges det stor betydning, at implementering af nye tiltag sker korrekt og til tiden. Hvordan kan vi rent kommunikativt blive bedre til at forberede både befolkningen og det sundhedsfaglige personale, aktionærer og kunder på det nye? Hvordan kan vi med en præventiv tilgang forberede os på det uforudsete og hvordan prioriteres den præventive indsats? Hvordan får vi effektivt og troværdigt leveret nye sundhedstiltag, behandlinger og budskaber? På dagens netværksmøde diskuterer vi, hvordan vi får både omgivelser og personale i sundhedsvæsenet og sundhedsindustrien til at acceptere en vis risiko og fejlmargin, når der indføres nye behandlinger og tiltag.

/v Dennis Schmidt Pedersen, Executive Vice President Global People & Communications, LEO Pharma (Ikke bekræftet), Christian Lehmann, chef for Kommunikation og Presse, Styrelsen for Patientsikkerhed, og Heino Knudsen, formand for Regionsrådet, Region Sjælland (ikke bekræftet)

Energi- og forsyningspolitisk netværk - Aarhus

Turen går til: Fredericia

Fredericia er hjemby for mange af de centrale spillere i Danmarks grønne omstilling. Derfor drager netværket på tur til den jyske by, hvor vi skal besøge Energinet. Vi stiller skarpt på Energinets arbejde, og lader Thomas Egebo tage os med helt ind i maskinrummet hos en af de helt store aktører på den energi- og forsyningspolitiske scene. Hvad er i pipelinen, og hvad kan vi forvente af Energinet i fremtiden? Skal vi spille på de sikre heste, eller skal innovationen i højsædet, for at vinde klimakampen?

v/ Thomas Egebo, direktør, Energinet (Obs: Dato ikke endelig)

Fødevarepolitisk netværk

Er fremtiden plantebaseret?

Mange danske industrier står overfor en større omlægning, hvis vi skal leve op til Paris-aftalen, og fødevareindustrien er ingen undtagelse. En af de helt oplagte veje til en grønnere verden er en mere plantebaseret fødevareproduktion. Men ved vi nok om, hvordan man omlægger produktionen og de klimamæssige konsekvenser deraf til at kunne konkludere, at vejen frem er plantebaseret? Har vi, hvad der skal til for at omstille store dele af vores landbrug? Kan plantemad være Danmarks næste eksporteventyr, eller bliver den danske fødevarekvalitet overhalet indenom af andre internationale spillere? Hvis der er bred enighed om, at en væsentligt højere grad af plantebaseret kost er løsningen, hvorfor går det så ikke hurtigere med omlægningen af fødevareindustrien? Spørgsmålene er mange og vi stiller skarpt på potentialerne og udfordringerne ved en plantebaseret fremtid.

v/ Rune-Christoffer Dragsdahl, generelsekretær, Dansk Vegetarisk Forening og Leif Nielsen, branchedirektør, DI Fødevarer (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Det nære sundhedsvæsen - København

Kan sundhedsvæsenet bære det grå guld?

Andelen af ældre over 80 år vil i 2030 være steget med 160.000 personer. Det giver en række nye udfordringer på tværs af sundhedsvæsenet. Det står klart, at sundhedsudgifterne stiger med i takt med, at danskerne bliver ældre. Centralt bliver det, hvordan vi sikrer flydende sektorovergange, så vi undgår unødige genindlæggelser, foruden spørgsmålet om, hvordan aktiv forebyggelse via en sund livsstil kan bidrage til at modvirke de forestående velfærdsudfordringer i sundhedssektoren. Hvordan ruster vi det nære sundhedsvæsen til at kunne levere behandling af høj kvalitet til de ældre i fremtiden? Vi spørger eksperterne på dagens netværksmøde.

v/ Annette Højmann Hansen, formand, Dansk Selskab for Geriatri og Mads Koch Hansen, tidl. lægelig direktør på Sygehus Lillebælt og tidl. formand for Lægeforeningen

Bygge- og boligpolitisk netværk Aarhus

Byerne i den grønne førertrøje

Det har længe været kendt, at vi flytter til byerne for at bo, og byerne spiller derfor en nøglerolle i den bæredygtige samfundsomstilling. Men hvad skal den bæredygtige by egentlig kunne? Hvordan udnytter vi bedst, at mange mennesker vælger at bosætte sig tæt i byerne, til at løse nogle af de massive klimaudfordringer, vi står over for? Vi inviterer Simon Kjær Hansen til en diskussion om bæredygtighed på byniveau. Kan vi blive bedre til at tænke bæredygtighed ind i byplanlægningen? Og hvad ser vi af modeller for den bæredygtige by i fremtiden?

v/ Simon Kjær Hansen forfatter til bogen ”Et forsvar for storbyen” og fhv. direktør for C40 Cities.

Politisk kommunikation

Hele vejen rundt: Kommuniker dine politiske interesser

Når politiske interesser skal nå de rette mennesker, er det fundamentalt at have styr på ”Christiansborg-kalenderen”. Til dagens møde vil vi betragte det stadigt mindre spænd mellem politisk kommunikation og public affairs samt sætte fokus på, hvordan kommunikationsafdelingen kan holde fingeren på pulsen, når det kommer til rygtebørsen på Christiansborgs gange. Til dagens møde skal vi tale politiske mærkedage og årshjul på Borgen, ligesom vi også deler gode tips og erfaringer, når dagens menu står på priming af interesser forud for lovforslag, finanslov og forhandlinger.

v/ Uffe Tang, seniorrådgiver, Ulveman & Børsting & Bjarne Corydon, chefredaktør på Børsen.

Uddannelsespolitisk netværk

Hvad kan vi forvente af uddannelsespolitikken?

På dagens netværksmøde byder vi velkommen tilbage fra sommerferie ved at rette blikket mod det uddannelsespolitiske efterår. Hvad kan vi forvente af tiltag? Hvilke tendenser er der på tegnebrættet på Christiansborg? Og hvilke udfordringer kommer til at definere sæsonen i den politiske debat på området? Vi spørger manden med kilderne.

v/ Jacob Fuglsang, uddannelsespolitisk redaktør, Politiken

Fremtidens offentlige sektor

Fra bølgedal til bjergtinde: Ledelse gennem stormvejr

Livet som leder er ikke altid kun fryd og gammen; somme tider er modstanden stor og resultaterne bliver ikke altid som man har håbet. Men hvordan vender man udviklingen? På dagens møde har vi inviteret en dansk leder, der for alvor har formået at vende skuden - Søren Pape Poulsen, formand for Det Konservative Folkeparti. Han vil på mødet dele sine erfaringer med, hvordan man bevarer tålmodigheden som leder, når resultaterne ikke just står i kø.

V/ Søren Pape Poulsen, formand for Det Konservative Folkeparti

Miljøpolitisk netværk

Miljøet på den europæiske dagsorden

Vi kan dårligt komme langt nok i kampen for et bedre miljø uden at stå skulder ved skulder med resten af EU. I EU’s seneste udspil på området er der store ambitioner om beskyttet natur og udtagning af landbrugsjorde. Det er temaer, der skaber stor debat i nationalt regi. Så hvordan skal vi nå i mål med dette på europæisk plan? Vi spørger manden i spidsen for European Environment Agency, Hans Bruyninckx, hvad han ser som de største udfordringer, og hvilke lavthængende frugter kan plukkes, når det kommer til at værne om Europas natur og miljø? Hvor ser han den europæiske miljøpolitik bevæge sig hen på den lange bane og hvad tror og håber han, der kommer til at ske inden for en overskuelig årrække?

v/ Hans Bruyninckx, executive director, European Environment Agency (OBS: ikke bekræftet)

Energipolitisk netværk - København

Speederen i bund

Der sker meget på det energipolitiske område for tiden. Politikerne har sat speederen i bund for at sikre uafhængighed af russisk gas, og mange private aktører står klar til at handle hurtigt. Vi spørger direktøren i Energistyrelsen, hvad det store fokus og den øgede handlekraft betyder for styrelsens arbejde. Hvordan ser han styrelsens rolle i forhold til at sikre en både hurtig og ikke mindst langtidsholdbar grøn omstilling? Og har centraladministrationen de nødvendige ressourcer til at gribe bolden og sikre, at de ikke ender som flaskehalsen for udviklingen?

v/ Kristoffer Böttzauw, direktør, Energistyrelsen (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Bygge- og boligpolitisk netværk

Boligpolitisk debat

Efter en lang periode med et brandvarmt boligmarked, står spørgsmålene i kø. Hvordan sikrer man betalelige boliger og mange af dem? Hvad er vigtigst – pris eller bæredygtighed? Hvor skal ressourcerne prioriteres og hvor skal samarbejdet om løsninger findes? Regeringens boligudspil i efteråret 2021 skal sikre billige boliger i de store byer– men er det den rigtige vej frem? Vi inviterer en række af de folkevalgte politikere til debat.

v/ Rasmus Stoklund (S), Ole Birk Olesen (LA), Alex Ahrendtsen (DF), Mette Annelie Rasmussen (RV), Helle Bonnesen (K), Astrid Aller (SF) og Jens-Kristian Lütken (V) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Digital Sundhed

Danmark som førende Health-Tech nation?

Den danske sundhedsindustri eksporterer årligt for mere end 110 milliarder kroner. I 2019 indgik Dansk Industri og Danske Regioner et samarbejde om at gøre det danske Health-Tech økosystem til et af verdens førende, og en lang række af centrale aktører tager del i målsætningen. Spørgsmålet er, hvad der skal til for at indfri ambitionerne. På dagens netværksmøde får vi en status på projektet, og stiller skarpt på udfordringerne og udviklingspotentialerne ved fremtidens digitalisering af sundhed fra industrien bag.

v/ Rikke Hougaard Zeberg, digitaliseringschef i Dansk Industri og Tommy Kjelsgaard, vicedirektør, Danske Regioner

Kulturnetværk - Aarhus

Kultur på recept: Alt det kulturen også kan

I den politiske debat bliver kulturen ofte brugt som løftestang for integration, kur mod stress og vejen ud af alverdens problemer. Men kan kulturen egentlig alt det, vi gerne vil have den til? Kan vi producere og dyrke kulturen for at behandle bl.a. ensomhed og angst, eller skal vi nøjes med at retfærdiggøre kulturen ud fra dens intrinsiske værdi? På dagens møde hører vi om, hvordan kunst og kultur kan have en positiv virkning på vores (mentale) sundhed, og hvordan man som kommune eller kulturinstitution, kan udstede kulturen på recept, for at komme brugerne til undsætning.

v/ Rachel Röst, stifter af Læs for livet, Karen Grøn, museumsdirektør, Trapholt og Mikael Odder, koordinator, Kulturvitaminer. (Mødested: Trapholt, Æblehaven 23, 6000 Kolding).

Netværk: Public Affairs

Den store og den lille: Strategier og tendenser

Størrelse er ikke alt, men der er forskel på ressourcer. Det gælder lande, det gælder befolkninger, og det gælder organisationer og virksomheder. Netop derfor må hver enkelt aktør vurdere, hvordan man bedst kan komme til orde og få indflydelse på den politiske beslutningstagen ud fra de tilgængelige ressourcer. Hvilke muligheder har de store aktører kontra de mindre? Hvilke strategier kan kompensere for størrelse? Og hvor langt kommer man på good will? Vi får besøg af Jakob Willer fra Teleindustrien og Astrid Gade Nielsen fra Danish Crown til en snak om strategier og tendenser bestemt af størrelse.

v/ Astrid Gade Nielsen, vice president, Danish Crown og Jakob Willer, direktør, Teleindustrien

Socialpolitisk netværk

Styrelsen har ordet

På dagens møde stiller skarpt på, hvilken retning vindene blæser i Socialstyrelsen. Hvor er det særligt vigtigt, at styrelsen retter sin opmærksomhed i det nuværende socialpolitiske landskab? Hvad har Socialstyrelsen planlagt at lancere af nye initiativer i det kommende år? Hvilke tendenser inden for viden og metode dominerer lige nu styrelsens arbejdsområder? Og hvilke politiske kamppladser påvirker arbejdet? Vi tager snakken med direktør i Socialstyrelsen, Ellen Klarskov Lauritzen.

v/ Ellen Klarskov Lauritzen, direktør i Socialstyrelsen (MØDESTED: IDA Conference, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V)

Energi- og forsyningspolitisk netværk - Aarhus

Et nuanceret blik på en ensartet CO2-afgift

Regeringen og et flertal af Folketingets partier vedtog i slutningen af 2020 den grønne skattereform. Der er enighed om en ensartet CO2-afgift som en hjørnesten i reformens bidrag til 70% reduktionsmålet. Men hvordan skal en sådan CO2-afgift udformes, så den både er fair, effektiv og balanceret? Det har en ekspertgruppe med professor Michael Svarer i spidsen fået til opgave at svare på. Vi inviterer formanden for ekspertgruppen og Troels Ranis fra Dansk Industri til at gøre os klogere på den grønne skattereform, udformningen af CO2-afgiften og ikke mindst konsekvenserne for energi- og forsyningssektoren. Hvad er de vigtigste konklusioner i ekspertgruppens arbejde indtil videre? Hvor ser vi de største udfordringer, og hvordan kan vi forvente, at fremtidens afgiftssystem skrues sammen?

v/ Michael Svarer, professor ved Aarhus Universitet og formand for ekspertgruppen for en grøn skattereform og Troels Ranis, branchedirektør i DI(Obs: Dato ikke endelig)

Kommunikation og interessevaretagelse - Aarhus

Klimakommunikation: Bæredygtighed uden beskyldninger

Der er kort sagt ingen tvivl om vigtigheden af, at man som organisation skal tage ansvar for det samfund, man er en del af – og skal aflevere til kommende generationer. Mange store virksomheder og organisationer har derfor efterhånden defineret en bæredygtighedsprofil, der indebærer, hvordan de bidrager til at passe på kloden eller er CO2-neutrale. Denne grønne profil skal helst tænkes ind i alle initiativer, og her spiller kommunikatørerne en stor rolle, når diverse tiltag skal videreformidles succesfuldt til omverdenen. Men hvordan navigerer man rent kommunikativt i disse klimatider? Hvordan leverer man budskabet om konkret og bæredygtig handling uden at blive beskyldt for eksempelvis green washing? Hvilke redskaber kan man bruge for at imødekomme behovet for bæredygtighed i alle hjørner af ens kommunikation?

/v Heidi Højmark, advokat, CO:Play og Christina Blak, kreativ direktør og partner, WeLovePeople.

Fremtidens offentlige sektor

Fra staten til kommunen: Går det for hurtigt?

For at sikre en velfungerende offentlig sektor kræver det, at alle parter i den offentlige fødekæde lytter til hinanden. Der skal ikke vedtages noget fra staten, der ikke kan implementeres i kommunen i praksis. Hvordan skaber vi de bedste mulige rammer for dialog mellem alle offentlige niveauer? Hvordan kan vi sætte tempoet ned? Og er det overhovedet muligt? Vi inviterer fire kommunalordfører til debat med netværket.

v/ Anni Matthiesen (V), Birgitte Vind, (S), Birgitte Bergman, (K) (ikke bekræftet) og Jan Bjergskov Larsen (SF) (ikke bekræftet)

Uddannelsespolitisk netværk

Race to the bottom i uddannelsessektoren?

Flere og flere stressramte børn og unge har deres dagligdag i uddannelsessektoren. Faktorer som tidspres, karakterræs og fokus på at præstere tilskrives ofte en stor del af skylden. Spørgsmålet er, om der hersker en præstationskultur i uddannelsesverdenen, hvor det fejlfri belønnes? Hvad betyder det for unges motivation og for kompetencer som kreativitet og innovation, hvis uddannelserne fremmer en nul-fejlskultur? Vi spørger eksperterne.

v/ Stina Vrang Elias, direktør, DEA og Svend Brinkmann, professor, Aalborg Universitet (ikke bekræftet)

Miljøpolitisk netværk

Into the wild: Hvordan forvalter man vild natur?

Vild natur har de seneste år bevæget sig højt op på den politiske dagsorden. De mange modsatrettede hensyn i forhold til forvaltningen af den danske natur indtil nu presset den vilde natur i baggrunden. Men ikke længere. Folketinget vedtog i 2021, at vildskovene i Danmark skal udvides til 75.000 hektar, samt at der skal skabes 15 nye naturnationalparker rundt omkring i landet. Hvad er de helt store fordele ved naturnationalparkerne? Hvor kan der være udfordringer i forhold til paradokset om at forvalte vild natur? Hvilke prioriteter skal vægte højest i implementeringen af naturnationalparkerne, og hvad er et realistisk mål for indsatsen på længere sigt? Vi inviterer til debat om fremtidens naturforvaltning.

v/ Signe Nepper, vicedirektør, Naturstyrelsen og Rune Engelbreth Larsen, naturdebattør og tidl. medlem af DN’s hovedbestyrelse

Sundhedspolitisk netværk

Sundhedspolitisk debat: Hvad kan vi lære af København?

Region Hovedstaden har gentagne gange været genstand for kritik, debat og forgangseksempel. Landet største region målt på indbyggertal og samtidig regionen med det suverænt mindste areal er skal på dagens møde sættes under loop. Vi har inviteret tre forskellige sundhedspolitiske aktører til at gøre os klogere på, hvad vi kan lære af København.

v/ Martin Geertsen (V), sundhedsordfører, Sisse Marie Welling (SF), sundheds- og omsorgsborgmester, Københavns Kommune og Per Christiansen, Hospitalsdirektør, Rigshospitalet

Bygge- og boligpolitisk netværk Aarhus

Boliger i højden

En stigende efterspørgsel på boliger og de stigende grundpriser i vækstbyerne har gjort det attraktivt for udviklere at bygge nye boliger i højden. Men højhusene vokser ikke ind i himlen – de kritiseres af borgere, arkitekter og byplanlæggere og har afgørende betydning for både dem, der er bosat langt over jorden, samt for byens liv og udseende. På dagens møde stiller vi skarpt på livet i og omkring højhuse. Har de en eksistensberettigelse i forhold til at huse den voksende befolkning, fortætte eksisterende byområder og skabe variation i nye byudviklingsområder? Skal vi dømme den udskældte boligform helt ude, eller kan vi omtænke den måde, vi i dag tænker boliger i højden til gavn for både beboerne og byen?

v/ Mette Mechlenborg, PhD og Seniorforsker, AAU og Morten Kjer Jeppesen, Director og Team lead, Gehl

Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

Region Midt: Fra duks til sjok i ledelse

Sammenhæng, koordination og god ledelse er grundsten i et velfungerende nært sundhedsvæsen. Men uvildige eksperter har rejst kritik af Region Midtjylland og henviser regionen til sidstepladsen i ledelse. Samtidig er Aarhus Universitetshospital blevet overhalet som Danmarks bedste hospital. Noget kunne tyde på, at det går den forkerte vej, men hvor skidt står det egentligt til? Og hvad kan det være, vi gør galt? Vi tager debatten.

v/ Anders Kjærulff, Koncerndirektør, Region Midt og Kirsten Wisborg, Formand, Dansk selskab for sundhedsledelse (ikke bekræftet)

Fødevarepolitisk netværk

De danske detailgiganter: Store virksomheders store ansvar

I Danmark sidder få meget store detailvirksomheder tungt på markedet, og de har en magtfuld position i forhold til udviklingen på fødevareområdet. Vi inviterer branchens to største spillere, til at gøre os klogere på, hvordan man som detailgigant anno 2022 opfatter sin egen rolle i branchen. Hvad kan og bør detailledet gøre, for at spille positivt ind i en bæredygtig udvikling? Og er der noget om, at når man er ekstra stærk, så har man en særlig forpligtelse til at gå forrest med det gode eksempel?

v/ Allan Kristoffersen, koncerndirektør med ansvar for Kvickly, SuperBrugsen og Dagli'Brugsen, Coop og Henrik Vinther Olesen, Communication, CSR & Public Affairs, Salling Group (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Netværk: Public Affairs

Institutioners interesser: Public affairs fra det offentlige

Public affairs forbindes ofte med private virksomheder og interesseorganisationer. Virkeligheden tegner dog også et billede af store offentlige institutioner, der bedriver interessevaretagelse på samme niveau som private aktører. Men hvordan adskiller deres strategier sig fra det private? Er der nemmere adgang til beslutningstagerne? Og hvad kan det private lære af det offentlige - og omvendt?

v/ Kristian Vendelboe, adm. direktør, KL

Kulturnetværk - Aarhus

Data i kulturen: Nøglen til publikum?

I dag er data noget af det allermest værdifulde der findes, men hvilken rolle spiller det i kulturlivet? Data kan kaste lys over tendenser, kulturvaner og publikumsudvikling. Det kan skabe sammenhængskraft på tværs af sektoren, det kan øge vidensniveauet og gøre kulturinstitutionernes mange tilbud langt mere træfsikre. Alligevel ser det ikke ud til, at potentialet bliver udnyttet til fulde. Indsamles data på den rigtige måde, eller er grundlaget allerede tilgængeligt, og blot ressourcerne og knowhow ‘en der halter bagefter? Uanset hvad, er der behov for at nuancere, hvem kulturen når, hvordan det gøres, og ikke mindst hvad der skal til for at nå bredere ud. Men hvordan lirker vi låsen op? Kulturens analyseinstitut er på vej som en del af løsningen, men inden det etableres, diskuterer vi på dagens møde, hvordan kultursektoren anvender data på den mest fornuftige måde for at udvikle sig til gavn for deltagelse, gæster og besøgende.

Trine Bille, professor og PhD, Centre for Creative Industries and Institutions CBS og Henrik Sten Petersen, Director Of Operations, Det Kongelige Teater (ikke bekræftet) (dato ikke endelig)

Socialpolitisk netværk

It takes a village: Civilsamfundets rolle

Den seneste tid har sat tyk streg under civilsamfundets rolle på socialområdet. Er de nødvendige fora til rådighed og hvilken rolle bør civilsamfundet spille i den danske velfærdsstat? Til dagens møde har vi inviteret tre centrale aktører, der begge beskæftiger sig med engagement af civilsamfundet som en aktiv indsats i det sociale arbejde.

v/ Kira West, formand for Rådet for Socialt Udsatte, Anna Bjerre, formand for Frivilligrådet og Bjarne Hastrup, direktør, Ældresagen

Digital Sundhed

Hvad har ministeriet i pipelinen?

På årets sidste netværksmøde får vi besøg af manden ved roret i Sundhedsministeriet. Efter knapt to år på posten som departementschef spørger vi Svend Særkjær, hvordan coronapandemien har tegnet spor i ministeriets arbejde. Vi retter desuden fokus mod, hvad han har på tegnebrættet i valgåret 2023.

v/ Svend Særkjær, departementschef i Sundhedsministeriet (ikke bekræftet)

Digital Sundhed

Politisk debat: Hvad er status på det digitaliserede sundhedsvæsen?

Digitaliseringen af vores sundhedsvæsen er i konstant fremdrift, og presset på sundhedssektoren er stødt stigende. Dette kalder på innovative tiltag, som forhåbentlig kan løse de kommende udfordringer, som sektoren står over for. Hvordan får vi mest effektivt gjort brug af digitale løsninger? Hvilke tendenser ses der i udviklingen af digital sundhed? Hvordan kan vi sikre digitaliseringen uden at springe den økonomiske ramme? Vi har til dagens møde inviteret en række centrale politikere til at give os en status fra Borgen.

v/ Liselott Blixt (UFG), Kirsten Normann Andersen (SF), Lars Boje Mathiesen (NB)

Mental Sundhed

Mistrivslens mange ansigter: en folkesygdom i skyggen af corona

Nedlukning af samfundsaktivitet, isolation og frygten for at miste er et par af de begreber, som har været med til at definere coronapandemiens næsten treårige lange greb om danskernes tilværelse. Som pandemien skred frem, begyndte flere medier at rejse dagsordenen om de psykiske konsekvenser nedlukningen får for folkesundheden. Undervejs blev det klart, at vi står over for et trivselsmæssigt efterslæb på tværs af aldersgrupper, som skal indhentes. På dagens møde tager vi temperaturen på danskeres mentale sundhed i lyset af pandemien og spørger, hvordan vi kommer videre herfra.

/v Torsten Bjørn Jacobsen, formand, Psykiatrifonden og Lars Igum Rasmussen, sundhedsredaktør, Politiken

Energipolitisk netværk - København

Hvordan bliver Danmark ’Fit for 55’?

EU har sat et ambitiøst mål om at være klimaneutrale i 2050, og som delmål skal unionen reducere drivhusgasudledningen med 55 procent i 2030. For at nå i mål lancerer EU-Kommissionen ’Fit for 55’-lovpakken. Vi sætter fokus på, hvad lovpakken konkret indeholder, og hvordan vi kan høste de største fordele af den nye fælleseuropæiske ramme. Hvad betyder lovpakken for den retning, vi i Danmark har sat for den grønne omstilling af energi- og forsyningssektoren, og hvad er udspillets største styrker og svagheder set med danske briller? Vi inviterer , EU-rådgiver i innovation og energieffektivisering, Hans van Steen, til at bringe lovpakken et skridt tættere på den danske andedam og gøre os klogere på, hvordan vi i Danmark bliver ”Fit for 55”?

v/ Hans van Steen, Rådgiver i innovation og energieffektivisering, Europa-Kommissionen (OBS: IKKE BEKRÆFTET)

Det nære sundhedsvæsen - København

Politisk debat: Vi tager temperaturen på nære sundhedsvæsen

Det nære sundhedsvæsen har været gennem en modernisering med indførelsen af sundhedsklyngerne. Behandlingen skal rykkes endnu tættere på borgeren, og forebyggelse er i højsædet. Andelen af kronikere og en aldrende befolkning er stadigt voksende, hvilket giver anledning til at gentænke, hvordan vi bedst og mest effektivt behandler vores borgere, og hvordan vi får mest sundhed for pengene? Hvordan ser fremtidens nære sundhed ud? På dagens møde tager vi temperaturen på det nære sundhedsvæsen.

v/ Liselott Blixt (UFG), Kirsten Normann Andersen (SF), Per Larsen (C), Rasmus Horn Langhoff (S) og Martin Geertsen (V)

Bygge- og boligpolitisk netværk

Hele vejen rundt om det bæredygtige byggeri

Vi stiller skarpt på bæredygtigt byggeri, og på hvad det egentlig indebærer hele vejen rundt i fødekæden. Hvordan bliver vi bedre til at komme i mål med de grønne projekter og sikre, at hensigt og planer på skrivebordet realiseres til handling og færdigt byggeri? Hvor i processen skal vi være særligt opmærksomme, for at de bæredygtige ambitioner ikke nedprioriteres? Og har vi de nødvendige fælles sprog, definitioner og rammer, til at både tænke og handle bæredygtigt på tværs af branchen? Vi samler repræsentanter for bygherrer, arkitekter og ingeniører og forsøger at komme hele vejen rundt om det bæredygtige byggeri.

v/ Hanne Ullum, vicedirektør, Bygherreforeningen, Lars Autrup, direktør, Arkitektforeningen og Henrik Garver, adm. direktør, Foreningen af Rådgivende Ingeniører (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Politisk kommunikation

Negative kampagner - mudderkast eller reel oplysning?

Politik er en kamparena, og der har altid været forsøg på at kritisere sin modstander gennem negative kampagner, for at sætte sig selv eller sin sag i bedre lys. Det seneste eksempel er den grønne lobbyorganisationen ‘Den åbne lobby’, der med deres mission om at ”unfucke kloden”, har erklæret åben krig mod Dansk Industri. Men er de negative kampagner blot mudderkast, der skaber dæmoniserende billeder, eller er det et vigtigt værktøj, der kan bruges til at belyse sager på en ny og relevant måde? Vi har inviteret talsmanden for Den åbne lobby, Martin Collignon, og seniorforsker hos Vive, Rasmus Tue Pedersen, ind til en snak omkring fordele og ulemper ved negative kampagner.

v/ Martin Collignon, Talsmand i Den Åbne Lobby (ikke bekræftet) og Rasmus Tue Pedersen, Seniorforsker, Vive

Socialpolitisk netværk

Socialpolitisk debat med ordførerne

På årets første møde beder vi en række socialordførere stille skarpt på, hvilken vej socialpolitikken blæser i den kommende tid. Hvor er de brændende platforme, og hvordan håndteres de? Hvordan når vi til enighed om prioriteringerne?

v/ Camilla Fabricius, socialordfører (S), Marlene Ambo-Rasmussen, socialordfører (V), og Christina Thorholm, socialordfører (RV) (ikke bekræftet)

Mental Sundhed

Status fra Christiansborg

På dagens møde inviterer vi psykiatriordførerne til politisk debat. Vi spørger dem, hvilke visioner de har for den mentale folkesundhed og genrejsningen af psykiatrien. Desuden beder vi de folkevalgte konkretisere, hvordan de ser det ske i praksis. Samtidig spørger vi, hvem har ansvaret for at sikre sektorovergangene, så vi i fremtiden lykkedes med at løfte patienter i psykiatrien ud af psykisk mistrivsel.

/v Julie Skovsby, psykiatriordfører (S), Per Larsen, psykiatriordfører (K), Pernille Skipper (Ø), psykiatriordfører (ikke bekræftet), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), psykiatriordfører, og Mette Thiesen, psykiatriordfører (NB)

Sundhedspolitisk netværk

Sundhedsministeren har ordet

Den sundhedspolitiske dagsorden er evigt aktuel, og i lyset af coronakrisen har den praktisk talt været altoverskyggende. Virus er ikke længere en trussel mod samfundet, så nu retter vi fokus mod den konkrete sundhedspolitik. Hvilke visioner har ministeren for fremtidens sundhedsvæsen? Hvilke problemer står vi til at skulle finde løsninger på her og nu, og hvordan skal vi forholde os til de fremherskende økonomiske udfordringer? På dagens møde får sundhedsminister Magnus Heunicke ordet.

v/ Magnus Heunicke (S), sundhedsminister (ikke bekræftet)

Mental Sundhed

Gør vi det godt nok? Et blik på børne- og ungdomspsykiatrien

Sundhedsstyrelsen estimerer, at ca. hvert syvende barn har været i behandling for psykisk sygdom inden de fylder 18 år. For halvdelen af børnene er der gået mindst fem år fra mistanke om psykisk mistrivsel til at udredningen finder sted. Der hersker efterhånden ingen tvivl om, at behovet for genopretning strækker sig på tværs af psykiatrien, men spørgsmålet er, om det hele bør starte med børne- og ungdomspsykiatrien. Hvis vi løfter børne- og ungdomspsykiatrien, kan vi så se en sneboldseffekt til både social-, voksen- og potentielt retspsykiatrien på lang sigt? Og kan vi forebygge noget af den voksende mistrivsel, som truer folkesundheden? Vi beder to centrale aktører give deres syn på sagen.

/v Dorte Vesterager, næstformand, Danske Psykiateres og Børne- ungdomspsykiateres Organisation, DPBO (ikke bekræftet) og Mia Kristina Hansen, formand, Landsforeningen SIND

Socialpolitisk netværk

Status på Barnets Lov

Reformen Børnene Først blev til i foråret 2021 og blev indgået på baggrund af regeringen og et bredt flertal. Med reformen kom Barnets Lov, som giver børn flere rettigheder. Der er afsat to milliarder i årene 2022-2025 til at løfte området, hvor pengene bl.a. skal gå til at udvikle og oprette familiehuse. Reformen skulle forbedre mulighederne for permanente anbringelser samt give mulighed for anbringelse før fødslen. På dagens møde stiller vi skarpt på konsekvenserne af implementeringen af Barnets Lov. Hvor langt er vi nået? Hvilken effekt på børnenes trivsel har anbringelse? Er de politiske tiltag som Barnets lov indfører, nødvendigvis de bedste? Vi stiller vi skarpt på dilemmaerne ved anbringelser og retten til familieliv.

v/ Rasmus Kjeldahl, direktør, Børns Vilkår og Anne-Dorthte Hestbæk, seniorforsker, VIVE (Ikke bekræftet)