Bygge- og boligpolitisk netværk

Byudviklingens nye spillere

Der er fart på udviklingen af landets byer, og nye spillere melder sig på banen for at bidrage til processen. Coop vil som driver for byudvikling omdanne deres pensionerede centrallager i Albertslund til en ny og klimavenlig bydel i partnerskab med bl.a. Pensiondanmark. IKEA vil med det nye city varehus på Vesterbro være aktiv medspiller i byudviklingen ved at skabe værdi og sammenhæng for området. Vi stiller skarpt på, hvad erhvervslivets så direkte involvering i byudviklingen betyder – både for erhvervslivet og for byudviklingen. Hvad forventer Coop og Ikea at få ud af deres investering i byen? Hvad kan byen få ud af deres involvering? Og hvad kan der være af udfordringer og problematikker forbundet med at skabe bydele og byliv i sådanne partnerskaber?

v/ Flemming Møller Hansen, ejendomschef, Coop, Anders Lyhne Nordtorp, ekspansionschef, IKEA og Tina Saaby, stadsarkitekt i Gladsaxe og fhv. stadsarkitekt i København (MØDESTED: Dansk Arkitektur Center, Bryghusgade 10, 1473 København K)

Energipolitisk netværk - København

Atomkraft: Ja eller nej tak?

“Sig nej sig nej” - sådan lød det fra Gnags i 70’erne, da diskussionen om atomkraft i Danmark kørte på de høje nagler. Klimakrisen og den europæiske afhængighed af russisk gas har igen fået debatten til at blusse op igen. På dagens møde graver vi os ned i de store gevinster og ikke mindst ulemper ved atomkraft som energikilde. Vi inviterer relevante aktører ind, til at dele deres syn på sagen. Hvad betyder de teknologiske fremskridt helt konkret i forhold til de risici, der er forbundet med kernekraft? Ser de den udskældte og omdiskuterede energiform som en del af det danske energisystem i fremtiden? Og hvordan ser de på en mulig udbygning af kernekraften i andre europæiske lande?

v/ Thomas Steenberg, CEO, Copenhagen Atomics, Gorm Bruun Andresen, Lektor, Aarhus Universitets forskningsenhed for vedvarende energi og termodynamik og Søren Bjørn-Hansen, Journalist, Klimajournalisterne (MØDESTED: Industriens Hus H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V)

Socialpolitisk netværk

EFTERMIDDAGSMØDE: Socialområdet på den politiske dagsorden

Med udsigt til åbningen af folketinget og et kommende folketingsvalg, tager vi den politiske temperatur på socialområdet. Kan vi forvente, at socialområdet kommer højere på den politiske dagsorden? Hvor kommer de politiske kampe på området til at stå? Og ikke mindst, hvad kan vi, som civilsamfundsaktører, gøre for at medvirke til, at socialområdet bliver en vigtig del af de kommende politiske debatter? På dagens møde varmer vi op til valgkamp.

/v Noa Redington, tidl. særlig rådgiver og politisk kommentator og Lisbeth Zornig, forfatter og aktivist (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

Kan vi blæse og have mel i munden? Effektivisering og nærhed

Kan vi bibeholde kvalitet og effektivitet i tak med, at vi udbygger et mere nært sundhedsvæsen? Supersygehusene er skudt frem over de sidste år, og de har resulteret i effektiviserede arbejdsgange og forhøjet specialisering og kvalitet. Men presset er stigende for et mere nært sundhedsvæsen, og hvis vi skal i mål med en fyldestgørende reform af sundhedsvæsenet skal nærhed ikke betyde kvalitetsforringelser. Så hvordan sikrer vi fremtidige effektivitetsstigninger og kvalitetssikring uden, at vi går på kompromis med behandlingskvaliteten, patientsikkerheden og arbejdsmiljøet? Vi tager debatten og ser, om vi kan finde et svar.

v/ Mickael Bech, forsknings- og analysechef, VIVE og Inge Kristensen, direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed (LOKATION: LYNfabrikken, Vestergade 49B, 8000 Aarhus C)

Kulturpolitisk netværk

Hvordan kommer kulturen til sin ret?

På overfladen synes der at være enighed om, at kulturen er afgørende for sammenhængskraften i vores samfund. Alligevel ender kulturlivet ofte langt nede af prioriteringslisten, når pengene skal fordeles, og få politikere ser stemmer i at tale kulturpolitik. Så hvordan formår kulturlivet at formidle sin relevans i et sprog, der gør indtryk på politiske beslutningstagere og den brede befolkning? Hvilke perspektiver bør bringes på banen, og hvad kræver det af den enkelte kulturinstitution? Vi stiller spørgsmålet om, hvordan kulturlivet formår at råbe offentligheden op.

v/ Jane Mylenberg Sandberg, CEO ENIGMA, bestyrelsesmedlem og klummeskribent og Lasse Marker, Partner at Why Consulting

Børne- og ungenetværk

Når fonde finansierer: Investering i børn og unge

Egmont Fonden er én af de mest fremtrædende fonde på børne- og ungeområdet og gør et stort stykke arbejde på især uddannelsesfronten. Til dagens møde får vi besøg af Henriette Christensen, direktør i Egmont Fondens støtte- og bevillingsadministration, til en snak om fondens rolle i samfundet. Vi spørger ind til, hvilke værktøjer det kræver at få støtte, hvordan fonden vælger, hvilke projekter der er de "rigtige", og om fonde i virkeligheden kan have en skævvridende effekt.

v/ Henriette Christiansen, direktør, støtte- og bevillingsadministrationen, Egmont Fonden

Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

Fra Christiansborg til Børsen

Hvad uddanner man sig egentlig til som Statskundskaber? Bjarne Corydon er om nogen et levende bevis på, at man med et eksamensbevis som cand.scient.pol. kan gå i mange forskellige retninger. Corydon startede sin karriere som ansat i Socialdemokratiet på Christiansborg, hvor han efter en årrække besluttede sig for selv at stille op til Folketinget. Hans indvalg førte som bekendt til posten som landets Finansminister i Helle Thorning Schmidts nydannede regering. Efter fire år som minister tog Corydon springet til konsulentbranchen og blev ansat hos McKinsey. Corydon har nu sin daglige gang som chefredaktør på Dagbladet Børsen. Til dagens møde vil Corydon dele sine personlige ambitioner gennem karrieren og forklare hvordan han er endt i topstillinger af så forskelligartet karakter.

V/ Bjarne Corydon, Chefredaktør på Børsen (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Kommunikation og interessevaretagelse - Aarhus

Magten over generationerne

Modtagerne er afgørende for, hvordan vores kommunikation udformes. Hvordan varierer man samme budskab til aldersmæssigt segmenterede målgrupper? Og kan man sikre at et budskab på én gang kan ramme unge såvel som ældre? Til at besvare disse spørgsmål får vi besøg af Birte Darting, der er tidl. director og partner i Advice, og som har stået i spidsen for for Sundhedsstyrelsens bredde og målrettede ”Vi kan godt-kampagne”. Kampagnen der på fornemmeste vis leverede et budskab, som folk i alle aldre skulle forstå. Birte vil fortælle om tips og tricks til, hvordan man effektivt kommunikerer et budskab til forskellige aldersgrupper på samme tid, og med afsæt i kampagnens succes samt vores egne udfordringer og erfaringer, skal vi sammen blive klogere på, hvordan man sikrer, at ens budskab kan modtages bredt.

v/ Birte Darting, selvstændig, tidl. director og partner, Advice.

Sundhedspolitisk netværk

Risikostyring i en kompleks sundhedsverden

Inden for sundhed tillægges det stor betydning, at implementering af nye tiltag sker korrekt og til tiden. Hvordan kan vi rent kommunikativt blive bedre til at forberede både befolkningen og det sundhedsfaglige personale, aktionærer og kunder på det nye? Hvordan kan vi med en præventiv tilgang forberede os på det uforudsete og hvordan prioriteres den præventive indsats? Hvordan får vi effektivt og troværdigt leveret nye sundhedstiltag, behandlinger og budskaber? På dagens netværksmøde diskuterer vi, hvordan vi får både omgivelser og personale i sundhedsvæsenet og sundhedsindustrien til at acceptere en vis risiko og fejlmargin, når der indføres nye behandlinger og tiltag.

/v Thomas Bille Winkel, Senior Communications and Public Affairs Manager, Novo Nordisk (ikke bekræftet), og Heino Knudsen, formand for Regionsrådet, Region Sjælland (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Mental Sundhed

Er 10-års planen nøglen til en velsmurt psykiatri?

Det er dokumenteret adskillelige gange, at vi i Danmark ikke leverer tilstrækkeligt på det psykiatriske område. Både patienter, pårørende og medarbejdere beretter om utilfredshed med forholdene. En opgørelse fra 2021 foretaget af FOA viser, at 84% af de ansatte i psykiatrien ikke føler sig tilstrækkeligt rustet til at håndtere de psykisk syge. Derudover siger 58% af lægerne, at de hver uge udskriver en patient, der kunne have gavn af en længere psykiatrisk indlæggelse. Udfordringerne er mange og komplekse. På dagens møde retter vi blikket mod psykiatriens redningskrans. Hvad bringer 10-års planen, som vi ikke har set før? Og kan initiativerne reelt skabe grobund for den genopretning, der er enighed om er tiltrængt?

/v Knud Aarup, uafhængig debattør og fhv. landsformand, bedre psykiatri, og Merete Nordentoft, Overlæge ved Psykiatrisk Center København, professor i psykiatri ved Københavns Universitet. (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Energi- og forsyningspolitisk netværk - Aarhus

Turen går til: Fredericia

Fredericia er hjemby for mange af de centrale spillere i Danmarks grønne omstilling. Derfor drager netværket på tur til den jyske by, hvor vi skal besøge Energinet. Vi stiller skarpt på Energinets arbejde, og lader Thomas Egebo tage os med helt ind i maskinrummet hos en af de helt store aktører på den energi- og forsyningspolitiske scene. Hvad er i pipelinen, og hvad kan vi forvente af Energinet i fremtiden? Skal vi spille på de sikre heste, eller skal innovationen i højsædet, for at vinde klimakampen?

v/ Thomas Egebo, direktør, Energinet (Mødested: Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia)

Fødevarepolitisk netværk

Banker en fødevarekrise på døren?

Med krigen i Ukraine, tørke i Kina og stigende energipriser banker en potentiel fødevarekrise på vores dør. Hvordan håndterer vi i Danmark bedst udsigten til en mere begrænset adgang til visse fødevarer og fødevareprisernes himmelflugt? Hvilke konkrete håndtag kan vi gribe til, for at sikre vare på hylderne i supermarkedet, som er til at betale? Og er der overhoved tale om en global krise eller reelt set blot en række kortsigtede udfordringer, som vi skal over?Vi beder fødevareøkonom Henning Otte Hansen komme med sit bud på fødevarefremtiden. Banker en fødevarekrise på døren?

v/ Henning Otte Hansen, seniorrådgiver, fødevareøkonom, Københavns Universitet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Det nære sundhedsvæsen - København

Kan sundhedsvæsenet bære det grå guld?

Andelen af ældre over 80 år vil i 2030 være steget med 160.000 personer. Det giver en række nye udfordringer på tværs af sundhedsvæsenet. Det står klart, at sundhedsudgifterne stiger med i takt med, at danskerne bliver ældre. Centralt bliver det, hvordan vi sikrer flydende sektorovergange, så vi undgår unødige genindlæggelser, foruden spørgsmålet om, hvordan aktiv forebyggelse via en sund livsstil kan bidrage til at modvirke de forestående velfærdsudfordringer i sundhedssektoren. Hvordan ruster vi det nære sundhedsvæsen til at kunne levere behandling af høj kvalitet til de ældre i fremtiden? Vi spørger eksperterne på dagens netværksmøde.

v/ Catherine Hauerslev Foss, cheflæge, PhD og lektor på ældremedicinsk afd., Aarhus Universitetshospital og Mads Koch Hansen, tidl. lægelig direktør på Sygehus Lillebælt og tidl. formand for Lægeforeningen (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Bygge- og boligpolitisk netværk - Aalborg

Byerne i den grønne førertrøje (fællesmøde med Bygge- og boligpolitisk netværk Aarhus)

Det har længe været kendt, at vi flytter til byerne for at bo, og byerne spiller derfor en nøglerolle i den bæredygtige samfundsomstilling. Men hvad skal den bæredygtige by egentlig kunne? Hvordan udnytter vi bedst, at mange mennesker vælger at bosætte sig tæt i byerne, til at løse nogle af de massive klimaudfordringer, vi står over for? Vi inviterer Simon Kjær Hansen til en diskussion om bæredygtighed på byniveau. Kan vi blive bedre til at tænke bæredygtighed ind i byplanlægningen? Og hvad ser vi af modeller for den bæredygtige by i fremtiden?

v/ Simon Kjær Hansen forfatter til bogen ”Et forsvar for storbyen” og fhv. direktør for C40 Cities (OBS: AFHOLDES I AARHUS: Smedien, Værkmestergade 7, 8000 Aarhus C)

Bygge- og boligpolitisk netværk Aarhus

Byerne i den grønne førertrøje

Det har længe været kendt, at vi flytter til byerne for at bo, og byerne spiller derfor en nøglerolle i den bæredygtige samfundsomstilling. Men hvad skal den bæredygtige by egentlig kunne? Hvordan udnytter vi bedst, at mange mennesker vælger at bosætte sig tæt i byerne, til at løse nogle af de massive klimaudfordringer, vi står over for? Vi inviterer Simon Kjær Hansen til en diskussion om bæredygtighed på byniveau. Kan vi blive bedre til at tænke bæredygtighed ind i byplanlægningen? Og hvad ser vi af modeller for den bæredygtige by i fremtiden?

v/ Simon Kjær Hansen forfatter til bogen ”Et forsvar for storbyen” og fhv. direktør for C40 Cities (MØDESTED: Smedien, Værkmestergade 7, 8000 Aarhus C)

Politisk kommunikation

Hele vejen rundt: Kommuniker dine politiske interesser

Når politiske interesser skal nå de rette mennesker, er det fundamentalt at have styr på ”Christiansborg-kalenderen”. Til dagens møde vil vi betragte det stadigt mindre spænd mellem politisk kommunikation og public affairs samt sætte fokus på, hvordan kommunikationsafdelingen kan holde fingeren på pulsen, når det kommer til rygtebørsen på Christiansborgs gange. Til dagens møde skal vi tale politiske mærkedage og årshjul på Borgen, ligesom vi også deler gode tips og erfaringer, når dagens menu står på priming af interesser forud for lovforslag, finanslov og forhandlinger.

v/ Uffe Tang, seniorrådgiver, Ulveman & Børsting & Bjarne Corydon, chefredaktør på Børsen. (Mødested: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711, København V)

Uddannelsespolitisk netværk

Hvad kan vi forvente af uddannelsespolitikken?

På dagens netværksmøde byder vi velkommen til en ny politisk sæson ved at rette blikket på det uddannelsespolitiske landskab. Hvad kan vi forvente af tiltag? Hvilke tendenser er der på tegnebrættet på Christiansborg? Hvilke ønsker har de unge til udformningen? Og hvilke udfordringer vil definere sæsonen i den politiske debat på området? Vi spørger gymnasiernes stemme og manden med kilderne.

v/ Jacob Fuglsang, uddannelsespolitisk redaktør, Politiken og Madeleine Steenberg Williams, forkvinde, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (Mødested: Nimb Hotel, Bernstorffsgade 5, 1577, København V)

Fremtidens offentlige sektor

Fra bølgedal til bjergtinde: Ledelse gennem stormvejr

Livet som leder er ikke altid kun fryd og gammen; somme tider er modstanden stor og resultaterne bliver ikke altid som man har håbet. Men hvordan vender man udviklingen? På dagens møde har vi inviteret en dansk leder, der for alvor har formået at vende skuden - Søren Pape Poulsen, formand for Det Konservative Folkeparti. Han vil på mødet dele sine erfaringer med, hvordan man bevarer tålmodigheden som leder, når resultaterne ikke just står i kø.

V/ Søren Pape Poulsen, formand for Det Konservative Folkeparti

Bygge- og boligpolitisk netværk

Boligpolitisk debat

Efter en lang periode med et brandvarmt boligmarked, står spørgsmålene i kø. Hvordan sikrer man betalelige boliger og mange af dem? Hvad er vigtigst – pris eller bæredygtighed? Hvor skal ressourcerne prioriteres og hvor skal samarbejdet om løsninger findes? Regeringens boligudspil i efteråret 2021 skal sikre billige boliger i de store byer– men er det den rigtige vej frem?Vi inviterer en række af de folkevalgte politikere til debat.

v/ Orla Hav (S), Ole Birk Olesen (LA), Alex Ahrendtsen (DF), Mette Annelie Rasmussen (RV), Helle Bonnesen (K), Astrid Aller (SF) og Jens-Kristian Lütken (V) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Energipolitisk netværk - København

Speederen i bund

Der sker meget på det energipolitiske område for tiden. Politikerne har sat speederen i bund for at sikre uafhængighed af russisk gas, og mange private aktører står klar til at handle hurtigt. Vi spørger direktøren i Energistyrelsen, hvad det store fokus og den øgede handlekraft betyder for styrelsens arbejde. Hvordan ser han styrelsens rolle i forhold til at sikre en både hurtig og ikke mindst langtidsholdbar grøn omstilling? Og har centraladministrationen de nødvendige ressourcer til at gribe bolden og sikre, at de ikke ender som flaskehalsen for udviklingen?

v/ Kristoffer Böttzauw, direktør, Energistyrelsen (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Digital Sundhed

Danmark som førende Health-Tech nation?

Den danske sundhedsindustri eksporterer årligt for mere end 110 milliarder kroner. I 2019 indgik Dansk Industri og Danske Regioner et samarbejde om at gøre det danske Health-Tech økosystem til et af verdens førende, og en lang række af centrale aktører tager del i målsætningen. Spørgsmålet er, hvad der skal til for at indfri ambitionerne. På dagens netværksmøde får vi en status på projektet, og stiller skarpt på udfordringerne og udviklingspotentialerne ved fremtidens digitalisering af sundhed fra industrien bag.

v/ Peder Søgaard-Pedersen, underdirektør, DI Life Science og Stephanie Lose, 1. næstformand, regionsrådsformand, Danske Regioner (ikke bekræftet) (Mødested: Nimb Hotel, Bernstorffsgade 5, 1577 København)

Netværk: Public Affairs

Den store og den lille: Strategier og tendenser

Størrelse er ikke alt, men der er forskel på ressourcer. Det gælder lande, det gælder befolkninger, og det gælder organisationer og virksomheder. Netop derfor må hver enkelt aktør vurdere, hvordan man bedst kan komme til orde og få indflydelse på den politiske beslutningstagen ud fra de tilgængelige ressourcer. Hvilke muligheder har de store aktører kontra de mindre? Hvilke strategier kan kompensere for størrelse? Og hvor langt kommer man på good will? Vi får besøg af Jakob Willer fra Teleindustrien og Astrid Gade Nielsen fra Danish Crown til en snak om strategier og tendenser bestemt af størrelse.

v/ Astrid Gade Nielsen, vice president, Danish Crown og Jakob Willer, direktør, Teleindustrien (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Transportpolitisk netværk

Hvordan får vi jernbanen tilbage på sporet?

Jernbanen er en hovedåre i den danske infrastruktur og er ikke til at komme udenom i den grønne omstilling af transportsektoren. Vi inviterer adm. direktør i BaneDanmark, Hakon Iversen, til at dele sine visioner for jernbanens fremtiden. Vi spørger, hvordan BaneDanmark navigerer i en virkelighed med skiftende politiske prioriteter, og om de mange visioner fra de folkevalgte er realistiske at få ført ud i livet? Hvad ser han som de største og vigtigste næste skridt mod grønne, velfungerende og fremtidssikrede skinner?

v/ Hakon Iversen, Adm. direktør, Bane Danmark (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Kulturnetværk - Aarhus

Kultur på recept: Alt det kulturen også kan

I den politiske debat bliver kulturen ofte brugt som løftestang for integration, kur mod stress og vejen ud af alverdens problemer. Men kan kulturen egentlig alt det, vi gerne vil have den til? Kan vi producere og dyrke kulturen for at behandle bl.a. ensomhed og angst, eller skal vi nøjes med at retfærdiggøre kulturen ud fra dens intrinsiske værdi? På dagens møde hører vi om, hvordan kunst og kultur kan have en positiv virkning på vores (mentale) sundhed, og hvordan man som kommune eller kulturinstitution, kan udstede kulturen på recept, for at komme brugerne til undsætning.

v/ Rachel Röst, stifter af Læs for livet, Karen Bech, projektleder, Trapholt og Mikael Odder, koordinator, Kulturvitaminer. (Mødested: Trapholt, Æblehaven 23, 6000 Kolding).

Socialpolitisk netværk

Styrelsen har ordet

På dagens møde stiller skarpt på, hvilken retning vindene blæser i Socialstyrelsen. Hvor er det særligt vigtigt, at styrelsen retter sin opmærksomhed i det nuværende socialpolitiske landskab? Hvad har Socialstyrelsen planlagt at lancere af nye initiativer i det kommende år? Hvilke tendenser inden for viden og metode dominerer lige nu styrelsens arbejdsområder? Og hvilke politiske kamppladser påvirker arbejdet? Vi tager snakken med direktør i Socialstyrelsen, Ellen Klarskov Lauritzen.

v/ Ellen Klarskov Lauritzen, direktør i Socialstyrelsen (MØDESTED: IDA Conference, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V)

Miljøpolitisk netværk

Vores vand i fare: PFAS på plakaten

I Danmark tager vi ofte vores rene vand for givet. Men efter nye opdagelser af PFAS i grundvandet mange steder i landet, er diskussionen om vores værdifulde vandkvalitet for alvor blusset op. Hvad gør vi på den helt korte bane for at skabe et overblik over omfanget af forureningen? Hvordan håndterer vi bedst den mængde PFAS, der allerede er i vores vand nu? Hvilke teknologiske og strategiske muligheder er der for rensning, hvor skaden er sket? Og hvilke tiltag er helt nødvendige, for at sikre vand uden evighedskemikalier til fremtidige generationer?

v/ Susan Münster, direktør for Danske Vandværker og Hans-Jørgen Albrechtsen, Leder for vandteknologi på Danmarks Tekniske Universitet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Energi- og forsyningspolitisk netværk - Aarhus

Et nuanceret blik på en ensartet CO2-afgift

Regeringen og et flertal af Folketingets partier vedtog i slutningen af 2020 den grønne skattereform. Der er enighed om en ensartet CO2-afgift som en hjørnesten i reformens bidrag til 70% reduktionsmålet. Men hvordan skal en sådan CO2-afgift udformes, så den både er fair, effektiv og balanceret? Det har en ekspertgruppe med professor Michael Svarer i spidsen fået til opgave at svare på. Vi inviterer formanden for ekspertgruppen og Troels Ranis fra Dansk Industri til at gøre os klogere på den grønne skattereform, udformningen af CO2-afgiften og ikke mindst konsekvenserne for energi- og forsyningssektoren. Hvad er de vigtigste konklusioner i ekspertgruppens arbejde indtil videre? Hvor ser vi de største udfordringer, og hvordan kan vi forvente, at fremtidens afgiftssystem skrues sammen?

v/ Michael Svarer, professor ved Aarhus Universitet og formand for ekspertgruppen for en grøn skattereform og Troels Ranis, branchedirektør i DI

Fødevarepolitisk netværk

Det komplekse klimamærke

Den nye klimamærkning fylder meget på den fødevarepolitiske dagsorden, og mange forskellige hensyn, interesser og input på området gør det til en kompleks øvelse at udvikle det nye danske klimamærke. Hvordan sikrer vi en mærkningsordning, som på bedste vis hjælper forbrugerne til at træffe grønne valg? I hvor høj grad udgør kompleksiteten af at opgøre klimapåvirkningen af de enkelte fødevarer en barriere for udviklingen af denne mærkning? Og hvordan ser det ud i forhold til at lande en fælles anbefaling inden udgangen af året?

v/ Leif Nielsen, branchedirektør DI Fødevarer. Karin Breck, politisk chef, Forbrugerrådet Tænk. Charlotte Kølln, sektionsleder for bæredygtig mad og sundhed, Fødevarestyrelsen. (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Kommunikation og interessevaretagelse - Aarhus

Klimakommunikation: Bæredygtighed uden beskyldninger

Der er kort sagt ingen tvivl om vigtigheden af, at man som organisation skal tage ansvar for detsamfund, man er en del af – og skal aflevere til kommende generationer. Mange store virksomhederog organisationer har derfor efterhånden defineret en bæredygtighedsprofil, der indebærer, hvordande bidrager til at passe på kloden eller er CO2-neutrale. Denne grønne profil skal helst tænkes ind ialle initiativer, og her spiller kommunikatørerne en stor rolle, når diverse tiltag skal videreformidlessuccesfuldt til omverdenen. Men hvordan navigerer man rent kommunikativt i disse klimatider?Hvordan leverer man budskabet om konkret og bæredygtig handling uden at blive beskyldt foreksempelvis green washing? Hvilke redskaber kan man bruge for at imødekomme behovet forbæredygtighed i alle hjørner af ens kommunikation?

/v Heidi Højmark, advokat, CO:Play og Christina Blak, kreativ direktør og partner, WeLovePeople.

Børne- og ungenetværk

En hel generations stemme

Da Greta Thunberg trådte op på den internationale scene, hev hun en hel generation af børn og unge med sig ind i klimadebatten. Men hvordan kan vi udnytte dette momentum og aktivere vores børn og unge i den demokratiske samtale? Til dagens møde får vi besøg af Nima Tisdall, stifter af organisationen Saga, der har til formål at få ungdommens stemme hørt, og Louise Abildgaard Grøn, chefdirektør på Børneavisen.

v/ Nima Tisdall, medstifter af Saga (ikke bekræftet) og Louise Abildgaard Grøn, chefredaktør og direktør på Børneavisen

Fremtidens offentlige sektor

Fra staten til kommunen: Går det for hurtigt?

For at sikre en velfungerende offentlig sektor kræver det, at alle parter i den offentlige fødekæde lytter til hinanden. Der skal ikke vedtages noget fra staten, der ikke kan implementeres i kommunen i praksis. Hvordan skaber vi de bedste mulige rammer for dialog mellem alle offentlige niveauer? Hvordan kan vi sætte tempoet ned? Og er det overhovedet muligt? Vi inviterer fire kommunalordfører til debat med netværket.

v/ Anni Matthiesen (V), Birgitte Vind, (S), Birgitte Bergman, (K) (ikke bekræftet) og Christina Thorholm (RV)

Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

Entreprenørstat eller et politisk system i harmoni?

Til dagens møde tager vi temperaturen på det politiske system i Danmark: Er politikerne for hurtige på aftrækkeren? Er der behov for reformering? Og er det overhovedet muligt at få nutidens politikere til at have både fordøren og bagdøren i tankerne, når politiske visioner skal føres ud i livet?Vi har inviteret Sigge Winther Nielsen til diskussion om fremtidens politiske system.

v/ Sigge Winther Nielsen, forfatter og direktør i Djøf

Kulturpolitisk netværk

Praktikeren og politikeren

Jon Stephensen er igennem tiden blevet kaldt en af Danmarks mest succesfulde teaterdirektører, og som direktør for både Østre Gasværk og Aveny-T har han sat dybe spor på kulturområdet. Nu har den tidligere teaterdirektør dog valgt at indtage den politiske scene og stiller op til det kommende folketingsvalg for Moderaterne. Hvordan vil Jon Stephensen benytte sine erfaringer fra kulturbranchen i sit politiske virke, og hvad er hans visioner for kulturpolitikken?Elsebeth Gerner Nielsen har som forhenværende kulturminister og mangeårigt folketingsmedlem til gengæld forladt politik til fordel for en succesfuld karriere i kulturbranchen. Hvilke kompetencer har hendes oplevelser fra Christiansborg givet hende i sit daglige arbejde?I samspil med to kulturprofiler diskuterer vi skiftet mellem politik og praksis, og hvordan erfaringer på tværs af disse kan være til gavn for både kulturpolitikken og kulturlivet.

v/ Jon Stephensen, Folketingskandidat og tidl. teaterdirektør og Elsebeth Gerner Nielsen, Formand for den Danske Unesco-Nationalkommission og fhv. kulturminister (RV)

Uddannelsespolitisk netværk

Race to the bottom i uddannelsessektoren?

Flere og flere stressramte børn og unge har deres dagligdag i uddannelsessektoren. Faktorer som tidspres, karakterræs og fokus på at præstere tilskrives ofte en stor del af skylden. Spørgsmålet er, om der hersker en præstationskultur i uddannelsesverdenen, hvor det fejlfri belønnes? Hvad betyder det for unges motivation og for kompetencer som kreativitet og innovation, hvis uddannelserne fremmer en nul-fejlskultur? Vi spørger eksperterne.

v/ Stina Vrang Elias, direktør, DEA og Claus Rosenkrands Olsen, Uddannelseschef, Dansk Erhverv (Mødested: Nimb Hotel, Bernstorffsgade 5, 1577 København)

Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus

Inklusion eller eksklusion?

2022 markerede 10-året for inklusionsloven, hvor et flertal i folketinget besluttede at gennemføre en plan for, at flere af udfordrede børn skulle inkluderes i den almene folkeskole. Efter årtiet, er der bred enighed om, at inklusionsloven ikke har levet op til forventningerne, og at en øget inklusion har haft negative konsekvenser for både trivsel og undervisningsmiljøet. Lærerne har skullet fordele sine ressourcer i utilstrækkelig grad, blandt endnu flere elever med brug for deres opmærksomhed. Hvis inklusionsloven ikke har været løsningen, hvilke konkrete ændringer skal der så til for, at vi fremadrettet sikrer den gode uddannelse for alle? På dagens møde har vi inviteret et stærkt panel af interessevaretagere til at diskutere hvordan vi fremover skal behandle inklusionen.

/v Claus Hjortdal, formand, Skolelederforeningen, Gordon Ørskov, formand, Danmarks Lærerforening og Rasmus Kjeldahl, direktør, Børns Vilkår (LOKATION: Lynfabrikken, Vestergade 49B, 8000, Aarhus)

Sundhedspolitisk netværk

Sundhedspolitisk debat: Hvad kan vi lære af København?

Region Hovedstaden har gentagne gange været genstand for kritik, debat og forgangseksempel. Landet største region målt på indbyggertal og samtidig regionen med det suverænt mindste areal er skal på dagens møde sættes under loop. Vi har inviteret tre forskellige sundhedspolitiske aktører til at gøre os klogere på, hvad vi kan lære af København.

v/ Martin Geertsen (V), sundhedsordfører, Sisse Marie Welling (SF), sundheds- og omsorgsborgmester, Københavns Kommune og Per Christiansen, hospitalsdirektør, Rigshospitalet

Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

Region Midt: Fra duks til sjok i ledelse

Sammenhæng, koordination og god ledelse er grundsten i et velfungerende nært sundhedsvæsen. Men uvildige eksperter har rejst kritik af Region Midtjylland og henviser regionen til sidstepladsen i ledelse. Samtidig er Aarhus Universitetshospital blevet overhalet som Danmarks bedste hospital. Noget kunne tyde på, at det går den forkerte vej, men hvor skidt står det egentligt til? Og hvad kan det være, vi gør galt? Vi tager debatten.

v/ Anders Kjærulff, koncerndirektør, Region Midt og Kirsten Wisborg, formand, Dansk Selskab for Ledelse i Sundhedsvæsenet (LOKATION: LYNfabrikken, Vestergade 49B, Aarhus C)

Miljøpolitisk netværk

Into the wild: Hvordan forvalter man vild natur?

Vild natur har de seneste år bevæget sig højt op på den politiske dagsorden. De mange modsatrettede hensyn i forhold til forvaltningen af den danske natur indtil nu presset den vilde natur i baggrunden. Men ikke længere. Folketinget vedtog i 2021, at vildskovene i Danmark skal udvides til 75.000 hektar, samt at der skal skabes 15 nye naturnationalparker rundt omkring i landet. Hvad er de helt store fordele ved naturnationalparkerne? Hvor kan der være udfordringer i forhold til paradokset om at forvalte vild natur? Hvilke prioriteter skal vægte højest i implementeringen af naturnationalparkerne, og hvad er et realistisk mål for indsatsen på længere sigt? Vi inviterer til debat om fremtidens naturforvaltning.

v/ Signe Nepper, vicedirektør, Naturstyrelsen og Rune Engelbreth Larsen, naturdebattør og tidl. medlem af DN’s hovedbestyrelse (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Bygge- og boligpolitisk netværk - Aalborg

Sophus Garfiel: En ny æra for boligpolitikken?

I starten af 2021 dannede Regeringen det nye Indenrigs- og Boligministerium med departementschef Sophus Garfiel ved roret. Vi spørger departementschefen, hvordan han ser samspillet mellem indenrigs- og boligområdet, og om ressortændringen blevet starten på en ny æra for boligpolitikken? Vi spørger også, hvordan ministeriet håndterer pludselige ministerskift, og hvad han mener, det kommende valg får af betydning for den boligpolitiske dagsorden.

v/ Sophus Garfiel, departementschef, Indenrigs- og Boligministeriet (LOKATION: Fauna: Musikkens Hus, Musikkens Pl. 1, 9000, Aalborg)

Bygge- og boligpolitisk netværk Aarhus

Boliger i højden

En stigende efterspørgsel på boliger og de stigende grundpriser i vækstbyerne har gjort det attraktivt for udviklere at bygge nye boliger i højden. Men højhusene vokser ikke ind i himlen – de kritiseres af borgere, arkitekter og byplanlæggere og har afgørende betydning for både dem, der er bosat langt over jorden, samt for byens liv og udseende. På dagens møde stiller vi skarpt på livet i og omkring højhuse. Har de en eksistensberettigelse i forhold til at huse den voksende befolkning, fortætte eksisterende byområder og skabe variation i nye byudviklingsområder? Skal vi dømme den udskældte boligform helt ude, eller kan vi omtænke den måde, vi i dag tænker boliger i højden til gavn for både beboerne og byen?

v/ Mette Mechlenborg, PhD og Seniorforsker, AAU og Morten Kjer Jeppesen, Director og Team lead, Gehl (MØDESTED: Smedien, Værkmestergade 7, 8000 Aarhus C)

Netværk: Public Affairs

Institutioners interesser: Public affairs fra det offentlige

Public affairs forbindes ofte med private virksomheder og interesseorganisationer. Virkeligheden tegner dog også et billede af store offentlige institutioner, der bedriver interessevaretagelse på samme niveau som private aktører. Men hvordan adskiller deres strategier sig fra det private? Er der nemmere adgang til beslutningstagerne? Og hvad kan det private lære af det offentlige - og omvendt?

v/ Kristian Vendelboe, adm. direktør, KL (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Kulturnetværk - Aarhus

Data i kulturen: Nøglen til publikum?

I dag er data noget af det allermest værdifulde der findes, men hvilken rolle spiller det i kulturlivet? Data kan kaste lys over tendenser, kulturvaner og publikumsudvikling. Det kan skabe sammenhængskraft på tværs af sektoren, det kan øge vidensniveauet og gøre kulturinstitutionernes mange tilbud langt mere træfsikre. Alligevel ser det ikke ud til, at potentialet bliver udnyttet til fulde. Indsamles data på den rigtige måde, eller er grundlaget allerede tilgængeligt, og blot ressourcerne og knowhow ‘en der halter bagefter? Uanset hvad, er der behov for at nuancere, hvem kulturen når, hvordan det gøres, og ikke mindst hvad der skal til for at nå bredere ud. Men hvordan lirker vi låsen op? Kulturens analyseinstitut er på vej som en del af løsningen, men inden det etableres, diskuterer vi på dagens møde, hvordan kultursektoren anvender data på den mest fornuftige måde for at udvikle sig til gavn for deltagelse, gæster og besøgende.

Trine Bille, professor og PhD, Centre for Creative Industries and Institutions CBS og Henrik Sten Petersen, Director Of Operations, Det Kongelige Teater (ikke bekræftet) (dato ikke endelig)

Fødevarepolitisk netværk

De danske detailgiganter: Store virksomheders store ansvar

I Danmark sidder få meget store detailvirksomheder tungt på markedet, og de har en magtfuld position i forhold til udviklingen på fødevareområdet. Vi inviterer branchens to største spillere, til at gøre os klogere på, hvordan man som detailgigant anno 2022 opfatter sin egen rolle i branchen. Hvad kan og bør detailledet gøre, for at spille positivt ind i en bæredygtig udvikling? Og er der noget om, at når man er ekstra stærk, så har man en særlig forpligtelse til at gå forrest med det gode eksempel?

v/ Allan Kristoffersen, koncerndirektør med ansvar for Kvickly, SuperBrugsen og Dagli'Brugsen, Coop og Henrik Vinther Olesen, Communication, CSR & Public Affairs, Salling Group (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Socialpolitisk netværk

It takes a village: Civilsamfundets rolle

Den seneste tid har sat tyk streg under civilsamfundets rolle på socialområdet. Er de nødvendige fora til rådighed og hvilken rolle bør civilsamfundet spille i den danske velfærdsstat? Til dagens møde har vi inviteret tre centrale aktører, der begge beskæftiger sig med engagement af civilsamfundet som en aktiv indsats i det sociale arbejde.

v/ Kira West, formand for Rådet for Socialt Udsatte, Anna Bjerre, formand for Frivilligrådet og Bjarne Hastrup, direktør, Ældresagen (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Energi- og forsyningspolitisk netværk - Aarhus

Kampen om indflydelse

Den grønne omstilling er et politisk brandvarmt emne og har udover pandemien været dominerende på den politiske dagsorden. Hvordan forholder man sig som aktør i aktør i energi- og forsyningssektoren bedst, når de folkevalgte skal formulere fremtidens grønne krav og regulering? Vi sætter fokus på, hvordan man planlægger og eksekverer den gode lobbyindsats, når de grønne valgløfter skal udmøntes til konkret handling. Hvad er de vigtigste redskaber i værktøjskassen? Hvad har vi af erfaringer med, hvem der formår at trænge gennem lydmuren, og hvad er kendetegnende for dem, der har stor succes med interessevaretagelsen?

v/ Anna Louise Henrichsen, Public Affairs Manager, Advice og Ingrid Reumert, strategi- og kommunikationsdirektør, Ørsted (ikke bekræftet)

Mental Sundhed

Mistrivslens mange ansigter: en folkesygdom i skyggen af corona

Nedlukning af samfundsaktivitet, isolation og frygten for at miste er et par af de begreber, som har været med til at definere coronapandemiens næsten treårige lange greb om danskernes tilværelse. Som pandemien skred frem, begyndte flere medier at rejse dagsordenen om de psykiske konsekvenser nedlukningen får for folkesundheden. Undervejs blev det klart, at vi står over for et trivselsmæssigt efterslæb på tværs af aldersgrupper, som skal indhentes. På dagens møde tager vi temperaturen på danskeres mentale sundhed i lyset af pandemien og spørger, hvordan vi kommer videre herfra.

/v Torsten Bjørn Jacobsen, formand, Psykiatrifonden og Lars Igum Rasmussen, sundhedsredaktør, Politiken (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Energipolitisk netværk - København

”Fit for 55”: Grøn fremtid i en ny virkelighed

I 2021 satte EU et ambitiøst mål i lovpakken ”Fit for 55” om at reducere drivhusgasudledningen med 55 procent i 2030 gennem bl.a. vores energiforbrug. Siden da har virkeligheden i Europa ændret sig drastisk. Der er udbrudt krig på kontinentet, og EU-landenes import af russisk gas blev med ét den altoverskyggende problemstilling på den energipolitiske dagsorden. Står målene i ”Fit for 55” stadig ved magt i en ny virkelighed, hvor både prisen og efterspørgslen på energi vokser og vokser? Kan vi forvente, at krigen i Ukraine sætter Unionens grønne ambitioner på pause for en stund, eller kan kampen for at slippe fri af energileverancer fra den nye fælles fjende være katalysator for at accelerere udviklingen og udbredelsen af vedvarende energikilder? Det er svært at spå – især om fremtiden – men vi beder alligevel Jens Mattias Clausen fra Concito og Ditte Maria Brasso Sørensen fra Tænketanken Europa komme med deres bud på Unionens handlerum i en ny virkelighed.

Jens Mattias Clausen, Programchef for EU, Concito (OBS: IKKE BEKRÆFTET) og Ditte Maria Brasso Sørensen, Chefanalytiker, Tænketanken Europa.

Bygge- og boligpolitisk netværk

Hele vejen rundt om det bæredygtige byggeri

Vi stiller skarpt på bæredygtigt byggeri, og på hvad det egentlig indebærer hele vejen rundt i fødekæden. Hvordan bliver vi bedre til at komme i mål med de grønne projekter og sikre, at hensigt og planer på skrivebordet realiseres til handling og færdigt byggeri? Hvor i processen skal vi være særligt opmærksomme, for at de bæredygtige ambitioner ikke nedprioriteres? Og har vi de nødvendige fælles sprog, definitioner og rammer, til at både tænke og handle bæredygtigt på tværs af branchen? Vi samler repræsentanter for bygherrer, arkitekter og ingeniører og forsøger at komme hele vejen rundt om det bæredygtige byggeri.

v/ Hanne Ullum, vicedirektør, Bygherreforeningen, Lars Autrup, direktør, Arkitektforeningen og Henrik Garver, adm. direktør, Foreningen af Rådgivende Ingeniører (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Det nære sundhedsvæsen - København

Politisk debat: Hvad kan sundhedsreformen?

Sundhedsreformen blev i foråret vedtaget med en bred politisk aftale. Behandlingen skal rykkes endnu tættere på borgeren, man skal undersøge muligheden for at øge sundhedsvæsnets robusthed, og digitale løsninger i eget hjem skal øge efficiens i sektoren. På trods af et stort politisk forlig, har aftalen fået en lunken modtagelse på Christiansborg. Den brede enighed om de vedtagende tiltag, har givet anledning til større uenighed om, hvad aftalen burde have indeholdt. Tilbage står der at spørge vores politikere, om aftalen sikrer en god behandling tæt på borgerne, et robusthedssikret sundhedsvæsen for fremtiden og passende udnyttelse af digitale løsninger, til varetagelse af sundheden i en moderne sundhedssektor? Og hvis ikke, hvordan burde sundhedsreformen så se ud? På dagens møde inviterer vi politikerne til at diskutere deres syn på sundhedsreformen.

v/ Liselott Blixt (UFG), Kirsten Normann Andersen (SF), Per Larsen (C), Rasmus Horn Langhoff (S), Lars Boje Mathiesen (NB) (ikke bekræftet) og Martin Geertsen (V) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Digital Sundhed

Politisk debat: Hvad kan sundhedsreformen?

Sundhedsreformen blev i foråret vedtaget med en bredt politisk aftale. Behandlingen skal rykkes endnu tættere på borgeren, man skal undersøge muligheden for at øge sundhedsvæsnets robusthed, og digitale løsninger i eget hjem skal øge sektorens efficiens. På trods af et stort politisk forlig, har aftalen fået en lunken modtagelse på Christiansborg. Den brede enighed om de vedtagende tiltag, har givet anledning til større uenighed om, hvad aftalen burde have indeholdt. Tilbage står der at spørge vores politikere, om aftalen sikrer en god behandling tæt på borgerne, et robusthedssikret sundhedsvæsen for fremtiden og passende udnyttelse af digitale løsninger, til varetagelse af sundheden i en moderne sundhedssektor? Og hvis ikke, hvordan burde sundhedsreformen så se ud? På dagens møde inviterer vi politikerne til at diskutere deres syn på sundhedsreformen.

v/ Liselott Blixt (UFG), Kirsten Normann Andersen (SF), Per Larsen (C), Rasmus Horn Langhoff (S), Lars Boje Mathiesen (NB) og Martin Geertsen (V) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Transportpolitisk netværk

Debat med MEP’erne: Hvordan bliver vi fit for fremtidens infrastruktur?

Vi inviterer de danske MEP’ere til debat om de transportpolitiske temaer, der står højest på den europæiske dagsorden. Er vi med implementeringen af vejpakken reelt på vej mod en mere fair og konkurrencevenlig transportsektor? Hvilken indflydelse kommer Fit for 55-planen til at få på den danske transport? Og hvad mener de er de helt store udfordringer, der skal tages hånd om i europæisk regi, for at accelerere den grønne omstilling på området?

v/ Søren Gade (V) og Morten Helveg Petersen (B) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Politisk kommunikation

Negative kampagner - mudderkast eller reel oplysning?

Negative kampagner – mudderkast eller reel oplysning?Politik er en kamparena, og der har altid været forsøg på at kritisere sin modstander gennem negative kampagner, for at sætte sig selv eller sin sag i bedre lys. Men er de negative kampagner blot mudderkast, der skaber dæmoniserende billeder, eller er det et vigtigt værktøj, der kan bruges til at belyse sager på en ny og relevant måde? Vi har inviteret direktør for Danmarks Naturfredningsforening, Lars Midtiby, og seniorforsker hos Vive, Rasmus Tue Pedersen, ind til en snak omkring fordele og ulemper ved negative kampagner

v/ Lars Midtiby, direktør, Danmarks Naturfredningsforening (ikke bekræftet) og Rasmus Tue Pedersen, seniorforsker, Vive

Kulturpolitisk netværk

Historieformidling anno 2023: Hvordan giver vi historien nyt liv?

Vi forsøger jævnligt at vække historien til live gennem filmatiseringer, litterære værker og udstillinger. Historien giver os en bedre forståelse af byggestenene i vores samfund, men kan også hjælpe os med at danne vores forventninger til fremtiden. Derfor er en af kulturlivets fornemmeste opgaver at formidle dens relevans til nutidens danskere. Men hvordan lykkes det i praksis, uden at det bliver en fjern, støvet gennemgang af historien? Hvordan får man en softwareudvikler til at identificere sig med en dronning fra Renæssancen? Dette debatterer vi til dagens møde i selskab med to dygtige formidlere af historien.

v/ Liv Thomsen, Producent, tilrettelægger og vært hos Historieselskabet og Cecilie Nielsen, Vært og tilrettelægger hos Danmarks Radio

Kommunikation og interessevaretagelse - Aarhus

Valgkampskommunikation anno 2022

I efteråret var vi til århundredets mest spændende Folketingsvalg. Valgkampen kom i kølvandet på en af vor tids største sundhedskriser, en stigende inflation og en omsiggribende energikrise for ikke at nævne den prekære sikkerhedspolitiske situation. For første gang i lang tid, havde vi ovenikøbet 15 opstillingsberettigede partier, hvilket betød tonsvis af nye, spændende udfordringer for den kommunikation, der uden tvivl er udslagsgivende i demokratiske valg. Gamle partier i krise og nyere (niche)partiers kamp mod spærregrænsen var blot nogle af de omstændigheder, der gjorde valgkampen uhyre interessant. Hvordan kan man bruge sin kommunikation til at vende en nedadgående kurve, og hvilke kommunikative greb kan sikre adgang og politisk ørenlyd? Hvilke kommunikationstatregier høstede stemmer, og hvad kan vi lære af de fejl der blev begået?

/v Hans Redder, politisk redaktør, TV2 og Mark Ørsten, professor i journalistik, Roskilde Universitet (ikke bekræftet).

Fremtidens offentlige sektor

Virtuelt: Samtale med Henry Mintzberg (dato ikke bekræftet)

Han er blevet kaldt den største nulevende ledelsesforsker i verden og ses af mange som en pionér på området. Til dagens møde har vi inviteret Henry Mintzberg forbi netværket til en samtale om hans management-begreb. Hvad ser han som de store udfordringer på ledelsesniveau i disse dage? Hvilken rolle spiller ledere i vores samfund? Og hvilken betydning har god management for fremtidens offentlige sektor? Disse spørgsmål er blot nogle af de, Mintzberg forhåbentlig vil svare på til mødet, hvor vi også skal lægge vejen forbi hans arbejde med Rebalancing Society.

v/ Henry Mintzberg, professor, McGill University

Netværk: Public Affairs

Aalborg Portlands grønne udfordring

En bastion i det nordjyske står overfor en udfordring. Cement er ikke just i tidens tegn. Så hvordan får man talt til en politisk verden, hvor den grønne omstilling og 70%-målsætninger er i højsædet? Kræver det en omstilling af virksomheden? Og kan man i så fald gøre det uden at tabe de værdier, som virksomheden står og har stået for i sine godt 130 år? De spørgsmål stiller vi Thomas Uhd til dagens møde.

v/ Thomas Uhd, Head of Sustainability and External Relations, Cementir Nordic & Baltic (Aalborg Portland, Unicon Norway & Unicon Denmark)

Det nære sundhedsvæsen - København

Landets førende hospital

I 2022 vippede Rigshospitalet Aarhus Universitetshospital af pinden som Danmarks bedste hospital. Prisen gives på baggrund af behandlingskvaliteten og Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelse (LUP). Er det muligt at sammenligne hospitaler udelukkende på baggrund af undersøgelsens parametre? Kan Rigshospitalet få nomineringen igen? Hvordan forbedrer man generelt de danske hospitaler, så man sikrer en ensartet oplevelse på tværs af landet? Vi har til inviteret hospitalsdirektøren og Danske Patienter til at afsløre hemmeligheden bag succesen.

v/ Per Christiansen, hospitalsdirektør, Rigshospitalet

Uddannelsespolitisk netværk

Udfordrer privatskolerne fremtidens folkeskole?

Flere og flere forældre vælger privatskolen frem for folkeskolen til deres børn, og idag er det ca. hvert femte barn, der indskrives på en privatskole ved skolestart. Privatskolerne kan tilbyde en højere gennemsnitlig afgangskarakter, flere lærere pr. elev og et mere bedre undervisningsmiljø. I modsætning til folkeskolerne, har privatskolerne mulighed for at til- og fravælge elever, samtidigt med at staten dækker 76% af udgiften pr. privatskoleelev, som er det højeste tilskud i årtier. Hvilken betydning har det på sigt for uddannelsen i folkeskolen, når privatskolen bliver lettere tilgængelig for i forvejen ressourcestærke elever? Er tilvalget af privatskolen med til at skabe et socialt skel, der mindsker den sociale mobilitet og laver et uddannelsesmæssigt A og B hold? Og risikerer vi en gradvis udhuling af folkeskolen, hvis udviklingen fortsætter? Vi tager debatten.

/v Andreas Rasch Kristensen, VIA University Collage, Karsten Suhr, formand for Danmarks Private Skoler, Mie Dalskov Pihl, chefanalytiker og projektchef i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Socialpolitisk netværk

Socialpolitisk debat med ordførerne

På årets første møde beder vi en række socialordførere stille skarpt på, hvilken vej socialpolitikken blæser i den kommende tid. Hvor er de brændende platforme, og hvordan håndteres de? Hvordan når vi til enighed om prioriteringerne?

v/ Camilla Fabricius, socialordfører (S), og Christina Thorholm, socialordfører(RV), Pernille Skipper, socialordfører (EL) (ikke bekræftet), Mette Thiesen, socialordfører (NB)

Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

Christiansborgs kvalitetsplan: Hvordan sikrer vi standarderne?

Som led sundhedsreformen er partierne enige om at indføre en national kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen, som skal sikre indførelsen af kvalitetspakker med kvalitetskrav og -anbefalinger til bl.a. kommunernes sundhedstilbud samt rådgivning fra sygehusene. Der hersker efterhånden ingen tvivl om ambitionen for det nære sundhedsvæsen: som patient skal du kunne regne med at modtage samme behandling uanset postnummer. Spørgsmålet er, om det er et realistisk mål, når de geografiske forskelle i lægedækning, specialer og bemanding forbliver en udfordring for sundhedsvæsenet. På dagens møde har vi inviteret to centrale aktører til at gøre os klogere på, hvordan vi sikrer kvalitetsstandarderne på tværs af kommunegrænserne.

/v Jes Søgaard, professor, sundhedsøkonomi, Syddansk Universitet og Mads Koch Hansen, tidl. lægelig direktør, Sygehus Lillebælt og fhv. formand, Lægeforeningen

Energipolitisk netværk - København

Data og digitalisering: En ny verden af grønne muligheder?

Vi er i Danmark langt fremme når det gælder grøn energi. Men der er stadig store uudnyttede potentialer at hente i den voksende digitalisering, som kan bidrage med innovative løsninger til den grønne dagsorden. På dagens møde stiller vi skarpt på, hvad data kan bruges til i energisektoren, og hvor man ser de mulige løsninger, på både den korte og lidt længere bane. Hvordan kan vi bruge data til at optimere vores energiforbrug og udnytte de eksisterende energiformer bedst muligt? Og hvordan kan vi ved hjælp af nye digitale løsninger accelerere den grønne omstilling?

v/ Carolina Benjaminsen, CEO i DigitalLead og Søren Skov Bording, CEO i Center Denmark (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

Jacob Mark: Kunsten at finde en balance

At være ambitiøs og målorienteret vurderer vi oftest som positive karaktertræk, men de kan have en slagside. Stress og angst er blevet folkesygdomme, og ikke så sjældent manifesterer de sig i det fysiske helbred. Til dagens møde har vi inviteret Jacob Mark, som i en ung alder har haft en succesfuld politisk karriere, men samtidig har haft stressen tæt inde på livet. Han vil forsøge at gøre os klogere på, hvilke tegn man bør være opmærksom på, og hvordan man husker at få sig selv med i jagten på ens mål.

v/ Jacob Mark, medlem af Folketinget, SF

Mental Sundhed

Status fra Christiansborg

På dagens møde inviterer vi psykiatriordførerne til politisk debat. Vi spørger dem, hvilke visioner de har for den mentale folkesundhed og genrejsningen af psykiatrien. Desuden beder vi de folkevalgte konkretisere, hvordan de ser det ske i praksis. Samtidig spørger vi, hvem har ansvaret for at sikre sektorovergangene, så vi i fremtiden lykkedes med at løfte patienter i psykiatrien ud af psykisk mistrivsel.

/v Julie Skovsby, psykiatriordfører (S), Per Larsen, psykiatriordfører (K), Pernille Skipper (Ø), psykiatriordfører (ikke bekræftet), Jens Henrik Thulesen Dahl (DD), psykiatriordfører, og Mette Thiesen, psykiatriordfører (NB) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Sundhedspolitisk netværk

Sundhedsministeren har ordet

Den sundhedspolitiske dagsorden er evigt aktuel, og i lyset af coronakrisen har den praktisk talt været altoverskyggende. Virus er ikke længere en trussel mod samfundet, så nu retter vi fokus mod den konkrete sundhedspolitik. Hvilke visioner har ministeren for fremtidens sundhedsvæsen? Hvilke problemer står vi til at skulle finde løsninger på her og nu, og hvordan skal vi forholde os til de fremherskende økonomiske udfordringer? På dagens møde får sundhedsminister Magnus Heunicke ordet.

v/ Magnus Heunicke (S), sundhedsminister (ikke bekræftet)

Digital Sundhed

En jungle af regulering

På dagens netværksmøde retter vi fokus på samspillet mellem det offentlige og det digitale sundhedsmarked. Udviklingen af ny sundhedsteknologi og nye digitale behandlingsformer spiller en afgørende rolle for, at borgerne får den bedst mulige behandling. Men rejsen fra ide til implementering er lang og til tider ujævn. Vi har inviteret parterne til at gøre os klogere på, hvordan vi i fællesskab kan smidiggøre processerne og optimere fremdriften af omstillingen til digital sundhed.

V/ Lene Lauersen, vicedirektør, Medicoindustrien, og Vibeke van der Sprong, vicedirektør, Sundhedsdatastyrelsen

Digital Sundhed

UDFLUGT: Hvad laver de på CAMES?

I Region Hovedstaden brygger man på at udvikle nye måder at behandle patienter på. Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES) har eksisteret i sit nuværende format siden 2015 og ambitionsniveauet er tårnhøjt. Tanken er, at man via ny teknologi kan foretage medicinsk og kirurgisk simulation med hensigten at forbedre den faktiske behandling af patienten. På dagens møde tager vi på besøg i maskinrummet og får et detaljeret indblik i teknologien bag.

v/ Sanne Møller Knudsen, enhedschef, Enhed for Simulation og Læringsteknologi og Sam Kondo Steffensen, sektionschef, CAMES, Rigshospitalet (Mødested: CAMES, Ryesgade 53B, 4. Sal, 2100 København)

Mental Sundhed

Gør vi det godt nok? Et blik på børne- og ungdomspsykiatrien

Sundhedsstyrelsen estimerer, at ca. hvert syvende barn har været i behandling for psykisk sygdom inden de fylder 18 år. For halvdelen af børnene er der gået mindst fem år fra mistanke om psykisk mistrivsel til at udredningen finder sted. Der hersker efterhånden ingen tvivl om, at behovet for genopretning strækker sig på tværs af psykiatrien, men spørgsmålet er, om det hele bør starte med børne- og ungdomspsykiatrien. Hvis vi løfter børne- og ungdomspsykiatrien, kan vi så se en sneboldseffekt til både social-, voksen- og potentielt retspsykiatrien på lang sigt? Og kan vi forebygge noget af den voksende mistrivsel, som truer folkesundheden? Vi beder to centrale aktører give deres syn på sagen.

/v Dorte Vesterager, næstformand, Danske Psykiateres og Børne- ungdomspsykiateres Organisation, DPBO (ikke bekræftet) og Mia Kristina Hansen, formand, Landsforeningen SIND

Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

Klynger på jysk

Fra politisk hold har der længe været tale om at reformere samspillet mellem de forskellige dele af sundhedsvæsnet, og indføre nye klyngestrukturer. Borgernes interaktion med sundhedsvæsnet skal lettes, så ingen information går tabt, når ansvaret for borgerens behandling f.eks. skifter fra region til kommune. Men hvordan vil indførslen af klynger påvirke det nære sundhedsvæsen? Hvilken effekt vil det have på borgerens oplevelse? Og hvad kommer det til at betyde for de ansattes arbejdsgange og procedurer? På dagens møde taler vi klynger på jysk.

v/ Jonas Dahl, hospitalsdirektør, Regionshospitalet Randers (ikke bekræftet), Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus og næstformand for KL (ikke bekræftet)

Sundhedspolitisk netværk

Er sundhedssektoren bæredygtig i fremtiden?

Med sundhedsreformen har regeringen sat sig for at skabe en visionær plan for fremtiden. Sektoren står ansigt til ansigt med en massiv og altoverskyggende udfordring: manglen på arbejdskraft. Flere eksperter påpeger, at de gode ambitioner for øget velfærd på sundhedsområdet, ikke kommer til at se dagens lys, før man får uddannet og ansat tilstrækkeligt sundhedspersonale. Løfter om større bevillinger, løser ikke alene problemerne med sundhedskæden. Spørgsmålet er derfor, hvor visionær planen for fremtidens sundhedssektor er i virkeligheden? Kan vi med aftalen om en ny sundhedsreform, forvente en sundhedssektor, der er gearet til at tage hånd om morgendagens sundhedsudfordringer? Det er nogle af de spørgsmål vi tager fat på til mødet, hvor vi har inviteret et panel til at gøre os klogere.

Mickael Bech, Forsknings- og analysechef, VIVE Sundhed, Randi Brinckmann, dekan for det sundhedsfaglige fakultet, Københavns Professionshøjskole, og Henrik Dam, direktør, PLO (ikke bekræftet)

Det nære sundhedsvæsen - København

Udvikling af praksisovergange

Sammenhængen i sundhedssektoren er et tilbagevendende tema på den sundhedspolitiske dagsorden. Særligt udfordringer med lægedækning i yderområder er et omdiskuteret emne, og forslag til løsninger er mange. I speciallægernes nye overenskomst står det klart, at de praktiserende speciallæger i højere grad skal integreres i det nære sundhedsvæsen. Både Danske Regioner og FAPS er enige om at styrke samarbejdet med almen praksis, så adgangen til behandling bliver let og enkelt for patienten. I aftalen indgår tiltag såsom tider til behandling uden for normal arbejdstid, og at speciallæger én dag om ugen skal behandle i andre lokaler end deres faste klinik. Hvilken betydning vil det have for patienterne? Løser samarbejdet udfordringerne med lægedækning i udkantsområderne? Hvilke ændringer vil den nye overenskomst have for de praktiserende speciallæger? Til dagens møde har vi inviteret to centrale aktører, som vil give deres besyv på den nye aftale på speciallægeområdet.

v/ Ann-Louise Reventlow-Mouruier, formand, Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS), Naja Warrer Iversen, vicedirektør, Danske Regioner, og Anders Beich, praktiserende læge og tidligere formand, Dansk Selskab for Almen Medicin (ikke bekræftet)

Socialpolitisk netværk

Status på Barnets Lov

Reformen Børnene Først blev til i foråret 2021 og blev indgået på baggrund af regeringen og et bredt flertal. Med reformen kom Barnets Lov, som giver børn flere rettigheder. Der er afsat to milliarder i årene 2022-2025 til at løfte området, hvor pengene bl.a. skal gå til at udvikle og oprette familiehuse. Reformen skulle forbedre mulighederne for permanente anbringelser samt give mulighed for anbringelse før fødslen. På dagens møde stiller vi skarpt på konsekvenserne af implementeringen af Barnets Lov. Hvor langt er vi nået? Hvilken effekt på børnenes trivsel har anbringelse? Er de politiske tiltag som Barnets lov indfører, nødvendigvis de bedste? Vi stiller vi skarpt på dilemmaerne ved anbringelser og retten til familieliv.

v/ Rasmus Kjeldahl, direktør, Børns Vilkår (Ikke bekræftet)

Uddannelsespolitisk netværk

Hvor er Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på vej hen?

På dagens netværksmøde får vi et indblik i den uddannelsespolitiske kulisse. Mange store dagsordener florerer på undervisningsområdet, og vi beder direktøren for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om at sætte scenen: Hvad kan vi forvente i den kommende tid? Hvilke initiativer er på tegnebrættet? Hvordan ligger prioriteringerne? Og hvor er hængepartierne? Vi giver ordet til Julie Elm Albertsen og inviterer til en formiddag bag tæppet i undervisningens tegn.

v/ Julie Elm Vig Albertsen, direktør, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (ikke bekræftet)

Digital Sundhed

Et endeligt farvel til Doktor Hansen

Inden længe vil droner afhente blodprøver i hjemmet, apps og bodytrackere vil rapportere sygdomsudvikling og medicin blive udmålt baseret på gendata. Omstillingen af digital sundhed er i rivende udvikling og spørgsmålet er, om vi har alle med ombord. På dagens møde debatterer vi, om vi virkelig går et endeligt farvel til Doktor Hansen i møde i den kommende tid.

/v Trine Cecilie Jeppesen, praktiserende læge og medlem af bestyrelsen, PLO, og Andreas Pihl, Medical and Scientific Affairs Lead, Roche Diagnostics (ikke bekræftet)

Mental Sundhed

Ventetidernes konsekvenser

De seneste år er problematikken om ventetider i psykiatrien eksploderet. I 2020 var der op til 80 ugers ventetid på at blive henvist til en psykiater alene i Region Østjylland. Mange patienter lever derfor i en virkelighed, hvor udredning og behandling har lange udsigter. Hvad sker der, når psykisk sygdom står ubehandlet hen? Og hvad kan vi gøre for at komme ventetiderne til livs? Vi har inviteret Morten Freil til at give os et indblik i tilstandene hos patienter med psykisk sygdom.

/v Anette Lykke Petri, direktør, Styrelsen for Patientsikkerhed og Mads Engholm, landsformand, Bedre Psykiatri

Socialpolitisk netværk

Vold i skyggen af hjemmets trygge vægge

Vold i nære relationer, har været genstand for politiske handlingsplaner fra skiftende regeringer i årtier. Alligevel forbliver voldsstatistikkerne konstante, endog med en kraftig stigning under coronanedlukningen. Den nuværende indsats klantres for at være utilstrækkelig, men hvad kræver det for, at vi kan komme volden i hjemmet til livs? Mangler den økonomiske prioritering? Skal vi investere mere i forskning på området? Hvad skal der egentligt til? Vi har inviteret kyndige eksperter til at gøre os klogere.

/v Mette Marie Yde, direktør, Danner, Mads Bilstrup, formand, Dansk Socialrådgiverforening og Anders Ladekarl, generalsekretær, Røde Kors

Det nære sundhedsvæsen - København

Hvor skal vi hen med den kommunale sundhed?

I kølvandet på oprettelsen af de 21 nye sundhedsklynger står det klart, at flere sundhedsopgaver skal rykkes ud i primærsektoren. Presset på det nære sundhedsvæsen stiger i takt med den stigende aldrende befolkning, som er mere behandlingskrævende end yngre aldersgrupper. Generelt ses et øget fokus på et mere sammenhængende sundhedsvæsen, forebyggelse og bedre behandling af kronikergrupper. Ønskerne er mange, men hvordan skal der prioriteres, så vi får mest sundhed for pengene? Hvad er den aktuelle status på sundhedsklyngerne, og hvordan er vi kommet fra land? Vi sætter den kommunale sundhed under loop.

v/ Christian Harsløf, sundhedspolitisk direktør, KL

Sundhedspolitisk netværk

En jungle af regulering

På dagens netværksmøde retter vi fokus på samspillet mellem det offentlige og det digitale sundhedsmarked. Udviklingen af ny medicin og nye behandlingsformer spiller en afgørende rolle for, at borgerne får den bedst mulige behandling. Men rejsen fra ide til implementering er lang og til tider ujævn. Vi har inviteret parterne til at gøre os klogere på, hvordan vi i fællesskab kan smidiggøre processerne og optimere fremdriften af den danske sundhedssektor.

V/ Anders Nørby, formand, Medicoindustrien, Senior Vice President, Coloplast (ikke bekræftet) og Ida Sofie Jensen, direktør, LIF

Uddannelsespolitisk netværk

Fremtidens folkeskole

I sensommeren 2022 frafaldt den politiske opbakning til det folkeskoleforlig, der det seneste årti har udgjort rammerne for folkeskolen. Folkeskolereformen har siden den trådte i kraft, været kritiseret for at være for detailstyret over for de enkelte skoler. Det tyder på at folkeskolen for fremtiden igen kommer til at skifte karakter. Spørgsmålet bliver derfor hvad, der kommer til at erstatte folkeskoleforliget? Og ikke mindst hvordan en aftale bør se ud, for at sikre den bedst mulige varetagelse af folkeskoleuddannelsen. Vi inviterer politikerne, til at diskutere deres bud på fremtidens folkeskole.

V/ Folketingets børne- og undervisnings ordførere (Ikke bekræftet)