Hvordan bliver vejen til reel politisk indflydelse banet?

Gennem det seneste årti er der sket en voldsom professionalisering i virksomheders og organisationers arbejde med at nå deres politiske mål. Hvordan kommer man frem i kapløbet om politikernes og embedsmændenes opmærksomhed? Hvordan tackler man den effektive public affairs-proces? Og hvilke redskaber skal man anvende i arbejdet med at få indflydelse på de politiske beslutninger? Netværket giver mulighed for at udbygge netværk inden for området og for at debattere de mest relevante spørgsmål, når det inviterer nogle af landets skarpeste hjerner på området til at give deres input.

Samuelsen tiltrækker de bedste oplægsholdere og kombinerer en række praktiske oplæg med konkrete cases. Målet er, at medlemmerne i netværket får en bred indføring i og inspiration til de mange aspekter af arbejdet med public affairs. Samtidig danner netværket grundlag for erfaringsudveksling, sparring og networking mellem medlemmerne, der kommer fra mange forskellige brancher.

Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere, der arbejder professionelt med public affairs-relaterede opgaver. Netværksmøderne bliver faciliteret af Noa Redington, klummeskribent på Politiken og fhv. særlig rådgiver for statsminister Helle Thorning-Schmidt (S). Der afholdes 5-6 netværksmøder årligt med 1-2 måneders mellemrum, og de foregår centralt i København. Mødestederne fremgår af møderækken.

Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 16.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksmøderne.

Udvidet medlemskab: Hvis du synes, at et eller flere netværksmøder i andre af vores netværk er interessante, kan du udvide dit medlemskab og deltage i ekstra, valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene. Læs mere her.

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer